Thư mục Ngân hàng


BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.UBSWDEFFXXXUBS EuropeFrankfurt am MainĐức
2.SMHBDEFFXXXUBS EuropeFrankfurt am MainĐức
3.GENODES1UHLUhlbacher Bank (Gf P2)StuttgartĐức
4.GENODES1UHLUhlbacher Bank -alt-StuttgartĐức
5.UMWEDE7NXXXUmweltBankNürnbergĐức
6.HYVEDEMME01UniCredit Bank - HVB Settlement EAC01HamburgĐức
7.HYVEDEMME02UniCredit Bank - HVB Settlement EAC02HamburgĐức
8.HYVEDEMME03UniCredit Bank - HVB Settlement EAC03HamburgĐức
9.HYVEDEMME04UniCredit Bank - HVB Settlement EAC04HamburgĐức
10.HYVEDEMME05UniCredit Bank - HVB Settlement EAC05HamburgĐức
11.HYVEDEMME06UniCredit Bank - HVB Settlement EAC06HamburgĐức
12.HYVEDEMME07UniCredit Bank - HVB Settlement EAC07HamburgĐức
13.HYVEDEMME08UniCredit Bank - HVB Settlement EAC08HamburgĐức
14.HYVEDEMME09UniCredit Bank - HVB Settlement EAC09HamburgĐức
15.HYVEDEMME10UniCredit Bank - HVB Settlement EAC10HamburgĐức
16.HYVEDEMME11UniCredit Bank - HVB Settlement EAC11HamburgĐức
17.HYVEDEMME12UniCredit Bank - HVB Settlement EAC12HamburgĐức
18.HYVEDEMME13UniCredit Bank - HVB Settlement EAC13HamburgĐức
19.HYVEDEMME14UniCredit Bank - HVB Settlement EAC14HamburgĐức
20.HYVEDEMME15UniCredit Bank - HVB Settlement EAC15HamburgĐức
21.HYVEDEMME16UniCredit Bank - HVB Settlement EAC16HamburgĐức
22.HYVEDEMME17UniCredit Bank - HVB Settlement EAC17HamburgĐức
23.HYVEDEMME18UniCredit Bank - HVB Settlement EAC18HamburgĐức
24.HYVEDEMME19UniCredit Bank - HVB Settlement EAC19HamburgĐức
25.HYVEDEMME20UniCredit Bank - HVB Settlement EAC20HamburgĐức
26.HYVEDEMME21UniCredit Bank - HVB Settlement EAC21HamburgĐức
27.HYVEDEMME22UniCredit Bank - HVB Settlement EAC22HamburgĐức
28.HYVEDEMME23UniCredit Bank - HVB Settlement EAC23HamburgĐức
29.HYVEDEMME24UniCredit Bank - HVB Settlement EAC24HamburgĐức
30.HYVEDEMME25UniCredit Bank - HVB Settlement EAC25HamburgĐức
31.HYVEDEMME26UniCredit Bank - HVB Settlement EAC26HamburgĐức
32.HYVEDEMME27UniCredit Bank - HVB Settlement EAC27HamburgĐức
33.HYVEDEMME28UniCredit Bank - HVB Settlement EAC28HamburgĐức
34.HYVEDEMME29UniCredit Bank - HVB Settlement EAC29HamburgĐức
35.HYVEDEMME30UniCredit Bank - HVB Settlement EAC30HamburgĐức
36.HYVEDEMME31UniCredit Bank - HVB Settlement EAC31HamburgĐức
37.HYVEDEMME32UniCredit Bank - HVB Settlement EAC32HamburgĐức
38.HYVEDEMME33UniCredit Bank - HVB Settlement EAC33HamburgĐức
39.HYVEDEMME34UniCredit Bank - HVB Settlement EAC34HamburgĐức
40.HYVEDEMME35UniCredit Bank - HVB Settlement EAC35HamburgĐức
41.HYVEDEMME36UniCredit Bank - HVB Settlement EAC36HamburgĐức
42.HYVEDEMME37UniCredit Bank - HVB Settlement EAC37HamburgĐức
43.HYVEDEMME38UniCredit Bank - HVB Settlement EAC38HamburgĐức
44.HYVEDEMME39UniCredit Bank - HVB Settlement EAC39HamburgĐức
45.HYVEDEMME40UniCredit Bank - HVB Settlement EAC40HamburgĐức
46.HYVEDEMME41UniCredit Bank - HVB Settlement EAC41HamburgĐức
47.HYVEDEMME42UniCredit Bank - HVB Settlement EAC42HamburgĐức
48.HYVEDEMME43UniCredit Bank - HVB Settlement EAC43HamburgĐức
49.HYVEDEMME44UniCredit Bank - HVB Settlement EAC44HamburgĐức
50.HYVEDEMME45UniCredit Bank - HVB Settlement EAC45HamburgĐức
51.HYVEDEMME46UniCredit Bank - HVB Settlement EAC46HamburgĐức
52.HYVEDEMME47UniCredit Bank - HVB Settlement EAC47HamburgĐức
53.HYVEDEMME48UniCredit Bank - HVB Settlement EAC48HamburgĐức
54.HYVEDEMME49UniCredit Bank - HVB Settlement EAC49HamburgĐức
55.HYVEDEMME50UniCredit Bank - HVB Settlement EAC50HamburgĐức
56.HYVEDEMME52UniCredit Bank - HVB Settlement EAC52HamburgĐức
57.HYVEDEMME55UniCredit Bank - HVB Settlement EAC55HamburgĐức
58.HYVEDEMME56UniCredit Bank - HVB Settlement EAC56HamburgĐức
59.HYVEDEMME57UniCredit Bank - HVB Settlement EAC57HamburgĐức
60.HYVEDEMME58UniCredit Bank - HVB Settlement EAC58HamburgĐức
61.HYVEDEMME59UniCredit Bank - HVB Settlement EAC59HamburgĐức
62.HYVEDEMME60UniCredit Bank - HVB Settlement EAC60HamburgĐức
63.HYVEDEMME61UniCredit Bank - HVB Settlement EAC61HamburgĐức
64.HYVEDEMME62UniCredit Bank - HVB Settlement EAC62HamburgĐức
65.HYVEDEMME63UniCredit Bank - HVB Settlement EAC63HamburgĐức
66.HYVEDEMME64UniCredit Bank - HVB Settlement EAC64HamburgĐức
67.HYVEDEMME65UniCredit Bank - HVB Settlement EAC65HamburgĐức
68.HYVEDEMME66UniCredit Bank - HVB Settlement EAC66HamburgĐức
69.HYVEDEMME67UniCredit Bank - HVB Settlement EAC67HamburgĐức
70.HYVEDEMME68UniCredit Bank - HVB Settlement EAC68HamburgĐức
71.HYVEDEMME69UniCredit Bank - HVB Settlement EAC69HamburgĐức
72.HYVEDEMME70UniCredit Bank - HVB Settlement EAC70HamburgĐức
73.HYVEDEMME71UniCredit Bank - HVB Settlement EAC71HamburgĐức
74.HYVEDEMME72UniCredit Bank - HVB Settlement EAC72HamburgĐức
75.HYVEDEMME73UniCredit Bank - HVB Settlement EAC73HamburgĐức
76.HYVEDEMME74UniCredit Bank - HVB Settlement EAC74HamburgĐức
77.HYVEDEMME75UniCredit Bank - HVB Settlement EAC75HamburgĐức
78.HYVEDEMME76UniCredit Bank - HVB Settlement EAC76HamburgĐức
79.HYVEDEMME77UniCredit Bank - HVB Settlement EAC77HamburgĐức
80.HYVEDEMME78UniCredit Bank - HVB Settlement EAC78HamburgĐức
81.HYVEDEMME79UniCredit Bank - HVB Settlement EAC79HamburgĐức
82.HYVEDEMME80UniCredit Bank - HVB Settlement EAC80HamburgĐức
83.HYVEDEMME81UniCredit Bank - HVB Settlement EAC81HamburgĐức
84.HYVEDEMME82UniCredit Bank - HVB Settlement EAC82HamburgĐức
85.HYVEDEMME83UniCredit Bank - HVB Settlement EAC83HamburgĐức
86.HYVEDEMME84UniCredit Bank - HVB Settlement EAC84HamburgĐức
87.HYVEDEMME85UniCredit Bank - HVB Settlement EAC85HamburgĐức
88.HYVEDEMME86UniCredit Bank - HVB Settlement EAC86HamburgĐức
89.HYVEDEMME87UniCredit Bank - HVB Settlement EAC87HamburgĐức
90.HYVEDEMME88UniCredit Bank - HVB Settlement EAC88HamburgĐức
91.HYVEDEMME89UniCredit Bank - HVB Settlement EAC89HamburgĐức
92.HYVEDEMME90UniCredit Bank - HVB Settlement EAC90HamburgĐức
93.HYVEDEMME91UniCredit Bank - HVB Settlement EAC91HamburgĐức
94.HYVEDEMME92UniCredit Bank - HVB Settlement EAC92HamburgĐức
95.HYVEDEMME93UniCredit Bank - HVB Settlement EAC93HamburgĐức
96.HYVEDEMME94UniCredit Bank - HVB Settlement EAC94HamburgĐức
97.HYVEDEMME95UniCredit Bank - HVB Settlement EAC95HamburgĐức
98.HYVEDEMME96UniCredit Bank - HVB Settlement EAC96HamburgĐức
99.HYVEDEMME97UniCredit Bank - HVB Settlement EAC97HamburgĐức
100.HYVEDEMME98UniCredit Bank - HVB Settlement EAC98HamburgĐức
101.HYVEDEMME99UniCredit Bank - HVB Settlement EAC99HamburgĐức
102.HYVEDEMM272UniCredit Bank - HypoVereinsbankAalenĐức
103.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankAhrensburgĐức
104.HYVEDEMM236UniCredit Bank - HypoVereinsbankAichachĐức
105.HYVEDEMM460UniCredit Bank - HypoVereinsbankAltdorf b. NürnbergĐức
106.HYVEDEMM629UniCredit Bank - HypoVereinsbankAltöttingĐức
107.HYVEDEMM407UniCredit Bank - HypoVereinsbankAlzenauĐức
108.HYVEDEMM405UniCredit Bank - HypoVereinsbankAmbergĐức
109.HYVEDEMM406UniCredit Bank - HypoVereinsbankAnsbachĐức
110.HYVEDEMM407UniCredit Bank - HypoVereinsbankAschaffenburgĐức
111.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankAugsburgĐức
112.HYVEDEMM448UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad AiblingĐức
113.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad BramstedtĐức
114.HYVEDEMM430UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad HomburgĐức
115.HYVEDEMM451UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad KissingenĐức
116.HYVEDEMM515UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad KreuznachĐức
117.HYVEDEMM451UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad Neustadt a.d.SaaleĐức
118.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad OldesloeĐức
119.HYVEDEMM410UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad ReichenhallĐức
120.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad SegebergĐức
121.HYVEDEMM643UniCredit Bank - HypoVereinsbankBad TölzĐức
122.HYVEDEMM475UniCredit Bank - HypoVereinsbankBaden-BadenĐức
123.HYVEDEMM411UniCredit Bank - HypoVereinsbankBambergĐức
124.HYVEDEMM412UniCredit Bank - HypoVereinsbankBayreuthĐức
125.HYVEDEMM447UniCredit Bank - HypoVereinsbankBeratzhausenĐức
126.HYVEDEMM410UniCredit Bank - HypoVereinsbankBerchtesgadenĐức
127.HYVEDEMM488UniCredit Bank - HypoVereinsbankBerlinĐức
128.HYVEDEMM344UniCredit Bank - HypoVereinsbankBielefeldĐức
129.HYVEDEMM462UniCredit Bank - HypoVereinsbankBitterfeld-WolfenĐức
130.HYVEDEMM858UniCredit Bank - HypoVereinsbankBöblingenĐức
131.HYVEDEMM402UniCredit Bank - HypoVereinsbankBonnĐức
132.HYVEDEMM488UniCredit Bank - HypoVereinsbankBrandenburg an der HavelĐức
133.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBraunschweigĐức
134.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBredstedtĐức
135.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBrunsbüttelĐức
136.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBuchholz in der NordheideĐức
137.HYVEDEMM632UniCredit Bank - HypoVereinsbankBurghausenĐức
138.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBüsumĐức
139.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankBuxtehudeĐức
140.HYVEDEMM675UniCredit Bank - HypoVereinsbankChamĐức
141.HYVEDEMM497UniCredit Bank - HypoVereinsbankChemnitzĐức
142.HYVEDEMM480UniCredit Bank - HypoVereinsbankCoburgĐức
143.HYVEDEMM472UniCredit Bank - HypoVereinsbankCottbusĐức
144.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankCuxhavenĐức
145.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankDachauĐức
146.HYVEDEMM487UniCredit Bank - HypoVereinsbankDarmstadtĐức
147.HYVEDEMM415UniCredit Bank - HypoVereinsbankDeggendorfĐức
148.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankDeisenhofenĐức
149.HYVEDEMM462UniCredit Bank - HypoVereinsbankDessau-RoßlauĐức
150.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankDillingen a.d.DonauĐức
151.HYVEDEMM433UniCredit Bank - HypoVereinsbankDingolfingĐức
152.HYVEDEMM406UniCredit Bank - HypoVereinsbankDinkelsbühlĐức
153.HYVEDEMM255UniCredit Bank - HypoVereinsbankDonauwörthĐức
154.HYVEDEMM808UniCredit Bank - HypoVereinsbankDortmundĐức
155.HYVEDEMM496UniCredit Bank - HypoVereinsbankDresdenĐức
156.HYVEDEMM414UniCredit Bank - HypoVereinsbankDüsseldorfĐức
157.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankEbersbergĐức
158.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankEckernfördeĐức
159.HYVEDEMM629UniCredit Bank - HypoVereinsbankEggenfeldenĐức
160.HYVEDEMM824UniCredit Bank - HypoVereinsbankEisenachĐức
161.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankElmshornĐức
162.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankErdingĐức
163.HYVEDEMM498UniCredit Bank - HypoVereinsbankErfurtĐức
164.HYVEDEMM417UniCredit Bank - HypoVereinsbankErlangenĐức
165.HYVEDEMM360UniCredit Bank - HypoVereinsbankEssenĐức
166.HYVEDEMM859UniCredit Bank - HypoVereinsbankEsslingen am NeckarĐức
167.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankEutinĐức
168.HYVEDEMM460UniCredit Bank - HypoVereinsbankFeuchtĐức
169.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankFlensburgĐức
170.HYVEDEMM417UniCredit Bank - HypoVereinsbankForchheimĐức
171.HYVEDEMM483UniCredit Bank - HypoVereinsbankFrankenthal (Pfalz)Đức
172.HYVEDEMM471UniCredit Bank - HypoVereinsbankFrankfurt (Oder)Đức
173.HYVEDEMM430UniCredit Bank - HypoVereinsbankFrankfurt am MainĐức
174.HYVEDEMM357UniCredit Bank - HypoVereinsbankFreiburg im BreisgauĐức
175.HYVEDEMM410UniCredit Bank - HypoVereinsbankFreilassingĐức
176.HYVEDEMM418UniCredit Bank - HypoVereinsbankFreisingĐức
177.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankFriedbergĐức
178.HYVEDEMM473UniCredit Bank - HypoVereinsbankFriedrichshafenĐức
179.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankFriedrichstadtĐức
180.HYVEDEMM451UniCredit Bank - HypoVereinsbankFuldaĐức
181.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankFürstenfeldbruckĐức
182.HYVEDEMM419UniCredit Bank - HypoVereinsbankFürthĐức
183.HYVEDEMM428UniCredit Bank - HypoVereinsbankFüssenĐức
184.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankGardingĐức
185.HYVEDEMM654UniCredit Bank - HypoVereinsbankGarmisch-PartenkirchenĐức
186.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankGautingĐức
187.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankGeesthachtĐức
188.HYVEDEMM426UniCredit Bank - HypoVereinsbankGeisenfeldĐức
189.HYVEDEMM468UniCredit Bank - HypoVereinsbankGeraĐức
190.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankGeretsriedĐức
191.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankGermeringĐức
192.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankGersthofenĐức
193.HYVEDEMM644UniCredit Bank - HypoVereinsbankGmund a. TegernseeĐức
194.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankGräfelfingĐức
195.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankGröbenzellĐức
196.HYVEDEMM483UniCredit Bank - HypoVereinsbankGrünstadtĐức
197.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankGrünwaldĐức
198.HYVEDEMM259UniCredit Bank - HypoVereinsbankGünzburgĐức
199.HYVEDEMM406UniCredit Bank - HypoVereinsbankGunzenhausenĐức
200.HYVEDEMM808UniCredit Bank - HypoVereinsbankHagenĐức
201.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankHalberstadtĐức
202.HYVEDEMM440UniCredit Bank - HypoVereinsbankHalle (Saale)Đức
203.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankHamburgĐức
204.HYVEDEMM430UniCredit Bank - HypoVereinsbankHanauĐức
205.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankHannoverĐức
206.HYVEDEMM451UniCredit Bank - HypoVereinsbankHaßfurtĐức
207.HYVEDEMM483UniCredit Bank - HypoVereinsbankHaßlochĐức
208.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankHeideĐức
209.HYVEDEMM479UniCredit Bank - HypoVereinsbankHeidelbergĐức
210.HYVEDEMM271UniCredit Bank - HypoVereinsbankHeidenheim an der BrenzĐức
211.HYVEDEMM473UniCredit Bank - HypoVereinsbankHeilbronnĐức
212.HYVEDEMM424UniCredit Bank - HypoVereinsbankHelmbrechtsĐức
213.HYVEDEMM447UniCredit Bank - HypoVereinsbankHemauĐức
214.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankHerrsching a. AmmerseeĐức
215.HYVEDEMM460UniCredit Bank - HypoVereinsbankHersbruckĐức
216.HYVEDEMM417UniCredit Bank - HypoVereinsbankHerzogenaurachĐức
217.HYVEDEMM424UniCredit Bank - HypoVereinsbankHofĐức
218.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankHolzkirchenĐức
219.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankHusumĐức
220.HYVEDEMM461UniCredit Bank - HypoVereinsbankIllertissenĐức
221.HYVEDEMM426UniCredit Bank - HypoVereinsbankIngolstadtĐức
222.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankIsmaningĐức
223.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankItzehoeĐức
224.HYVEDEMM463UniCredit Bank - HypoVereinsbankJenaĐức
225.HYVEDEMM482UniCredit Bank - HypoVereinsbankKaiserslauternĐức
226.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankKappelnĐức
227.HYVEDEMM475UniCredit Bank - HypoVereinsbankKarlsruheĐức
228.HYVEDEMM455UniCredit Bank - HypoVereinsbankKarlstadtĐức
229.HYVEDEMM427UniCredit Bank - HypoVereinsbankKaufbeurenĐức
230.HYVEDEMM447UniCredit Bank - HypoVereinsbankKelheimĐức
231.HYVEDEMM428UniCredit Bank - HypoVereinsbankKempten (Allgäu)Đức
232.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankKielĐức
233.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankKirchheim b. MünchenĐức
234.HYVEDEMM455UniCredit Bank - HypoVereinsbankKitzingenĐức
235.HYVEDEMM488UniCredit Bank - HypoVereinsbankKleinmachnowĐức
236.HYVEDEMM401UniCredit Bank - HypoVereinsbankKoblenzĐức
237.HYVEDEMM429UniCredit Bank - HypoVereinsbankKölnĐức
238.HYVEDEMM488UniCredit Bank - HypoVereinsbankKönigs WusterhausenĐức
239.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankKönigsbrunnĐức
240.HYVEDEMM591UniCredit Bank - HypoVereinsbankKonstanzĐức
241.HYVEDEMM289UniCredit Bank - HypoVereinsbankKronachĐức
242.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankKronshagenĐức
243.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankKrumbach (Schwaben)Đức
244.HYVEDEMM289UniCredit Bank - HypoVereinsbankKulmbachĐức
245.HYVEDEMM483UniCredit Bank - HypoVereinsbankLandau in der PfalzĐức
246.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankLandsberg am LechĐức
247.HYVEDEMM433UniCredit Bank - HypoVereinsbankLandshutĐức
248.HYVEDEMM419UniCredit Bank - HypoVereinsbankLangenzennĐức
249.HYVEDEMM460UniCredit Bank - HypoVereinsbankLauf a.d.PegnitzĐức
250.HYVEDEMM495UniCredit Bank - HypoVereinsbankLeipzigĐức
251.HYVEDEMM411UniCredit Bank - HypoVereinsbankLichtenfelsĐức
252.HYVEDEMM473UniCredit Bank - HypoVereinsbankLindau (Bodensee)Đức
253.HYVEDEMM473UniCredit Bank - HypoVereinsbankLindenberg i. AllgäuĐức
254.HYVEDEMM455UniCredit Bank - HypoVereinsbankLohr a. MainĐức
255.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankLübeckĐức
256.HYVEDEMM860UniCredit Bank - HypoVereinsbankLudwigsburgĐức
257.HYVEDEMM483UniCredit Bank - HypoVereinsbankLudwigshafen am RheinĐức
258.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankLüneburgĐức
259.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankMagdeburgĐức
260.HYVEDEMM426UniCredit Bank - HypoVereinsbankMainburgĐức
261.HYVEDEMM486UniCredit Bank - HypoVereinsbankMainzĐức
262.HYVEDEMM489UniCredit Bank - HypoVereinsbankMannheimĐức
263.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankMarkt SchwabenĐức
264.HYVEDEMM455UniCredit Bank - HypoVereinsbankMarktheidenfeldĐức
265.HYVEDEMM427UniCredit Bank - HypoVereinsbankMarktoberdorfĐức
266.HYVEDEMM424UniCredit Bank - HypoVereinsbankMarktredwitzĐức
267.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankMarneĐức
268.HYVEDEMM453UniCredit Bank - HypoVereinsbankMarquartsteinĐức
269.HYVEDEMM436UniCredit Bank - HypoVereinsbankMemmingenĐức
270.HYVEDEMM440UniCredit Bank - HypoVereinsbankMerseburgĐức
271.HYVEDEMM448UniCredit Bank - HypoVereinsbankMiesbachĐức
272.HYVEDEMM407UniCredit Bank - HypoVereinsbankMiltenbergĐức
273.HYVEDEMM436UniCredit Bank - HypoVereinsbankMindelheimĐức
274.HYVEDEMM414UniCredit Bank - HypoVereinsbankMönchengladbachĐức
275.HYVEDEMM433UniCredit Bank - HypoVereinsbankMoosburg a.d.IsarĐức
276.HYVEDEMM438UniCredit Bank - HypoVereinsbankMühldorf a. InnĐức
277.HYVEDEMM424UniCredit Bank - HypoVereinsbankMünchbergĐức
278.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankMünchenĐức
279.HYVEDEMM664UniCredit Bank - HypoVereinsbankMurnau a. StaffelseeĐức
280.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeubrandenburgĐức
281.HYVEDEMM665UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeuburg a.d.DonauĐức
282.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankNeufahrn b. FreisingĐức
283.HYVEDEMM460UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeumarkt i.d.OPf.Đức
284.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeumünsterĐức
285.HYVEDEMM432UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeunkirchenĐức
286.HYVEDEMM629UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeuöttingĐức
287.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeusäßĐức
288.HYVEDEMM417UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeustadt a.d.AischĐức
289.HYVEDEMM447UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeustadt a.d.DonauĐức
290.HYVEDEMM620UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeustadt an der WeinstraßeĐức
291.HYVEDEMM480UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeustadt b. CoburgĐức
292.HYVEDEMM447UniCredit Bank - HypoVereinsbankNeutraublingĐức
293.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankNiebüllĐức
294.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankNorderstedtĐức
295.HYVEDEMM263UniCredit Bank - HypoVereinsbankNördlingenĐức
296.HYVEDEMM460UniCredit Bank - HypoVereinsbankNürnbergĐức
297.HYVEDEMM407UniCredit Bank - HypoVereinsbankObernburg a. MainĐức
298.HYVEDEMM567UniCredit Bank - HypoVereinsbankOberstdorfĐức
299.HYVEDEMM455UniCredit Bank - HypoVereinsbankOchsenfurtĐức
300.HYVEDEMM467UniCredit Bank - HypoVereinsbankOffenbach am MainĐức
301.HYVEDEMM357UniCredit Bank - HypoVereinsbankOffenburgĐức
302.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankOlchingĐức
303.HYVEDEMM488UniCredit Bank - HypoVereinsbankOranienburgĐức
304.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankOsnabrückĐức
305.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankOttobrunnĐức
306.HYVEDEMM445UniCredit Bank - HypoVereinsbankPassauĐức
307.HYVEDEMM412UniCredit Bank - HypoVereinsbankPegnitzĐức
308.HYVEDEMM643UniCredit Bank - HypoVereinsbankPenzbergĐức
309.HYVEDEMM426UniCredit Bank - HypoVereinsbankPfaffenhofen a.d.IlmĐức
310.HYVEDEMM570UniCredit Bank - HypoVereinsbankPfrontenĐức
311.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankPinnebergĐức
312.HYVEDEMM485UniCredit Bank - HypoVereinsbankPirmasensĐức
313.HYVEDEMM445UniCredit Bank - HypoVereinsbankPlattlingĐức
314.HYVEDEMM481UniCredit Bank - HypoVereinsbankPlauenĐức
315.HYVEDEMM445UniCredit Bank - HypoVereinsbankPockingĐức
316.HYVEDEMM470UniCredit Bank - HypoVereinsbankPotsdamĐức
317.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankPreetzĐức
318.HYVEDEMM448UniCredit Bank - HypoVereinsbankPrien a. ChiemseeĐức
319.HYVEDEMM496UniCredit Bank - HypoVereinsbankRadebeulĐức
320.HYVEDEMM588UniCredit Bank - HypoVereinsbankRavensburgĐức
321.HYVEDEMM447UniCredit Bank - HypoVereinsbankRegensburgĐức
322.HYVEDEMM447UniCredit Bank - HypoVereinsbankRegenstaufĐức
323.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankReinbekĐức
324.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankRendsburgĐức
325.HYVEDEMM374UniCredit Bank - HypoVereinsbankReutlingenĐức
326.HYVEDEMM467UniCredit Bank - HypoVereinsbankRodgauĐức
327.HYVEDEMM448UniCredit Bank - HypoVereinsbankRosenheimĐức
328.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankRostockĐức
329.HYVEDEMM065UniCredit Bank - HypoVereinsbankRothĐức
330.HYVEDEMM406UniCredit Bank - HypoVereinsbankRothenburg ob der TauberĐức
331.HYVEDEMM644UniCredit Bank - HypoVereinsbankRottach-EgernĐức
332.HYVEDEMM484UniCredit Bank - HypoVereinsbankSaalfeld/SaaleĐức
333.HYVEDEMM432UniCredit Bank - HypoVereinsbankSaarbrückenĐức
334.HYVEDEMM838UniCredit Bank - HypoVereinsbankSaarlouisĐức
335.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankSankt Peter-OrdingĐức
336.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchleswigĐức
337.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchönberg (Holstein)Đức
338.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchönebeck (Elbe)Đức
339.HYVEDEMM666UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchongauĐức
340.HYVEDEMM426UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchrobenhausenĐức
341.HYVEDEMM065UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchwabachĐức
342.HYVEDEMM408UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchwabmünchenĐức
343.HYVEDEMM804UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchwandorfĐức
344.HYVEDEMM451UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchweinfurtĐức
345.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankSchwerinĐức
346.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankSeevetalĐức
347.HYVEDEMM424UniCredit Bank - HypoVereinsbankSelbĐức
348.HYVEDEMM590UniCredit Bank - HypoVereinsbankSingen (Hohentwiel)Đức
349.HYVEDEMM570UniCredit Bank - HypoVereinsbankSonthofenĐức
350.HYVEDEMM483UniCredit Bank - HypoVereinsbankSpeyerĐức
351.HYVEDEMM432UniCredit Bank - HypoVereinsbankSt. WendelĐức
352.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankStadeĐức
353.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankStarnbergĐức
354.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankStralsundĐức
355.HYVEDEMM452UniCredit Bank - HypoVereinsbankStraubingĐức
356.HYVEDEMM473UniCredit Bank - HypoVereinsbankStuttgartĐức
357.HYVEDEMM458UniCredit Bank - HypoVereinsbankSuhlĐức
358.HYVEDEMM405UniCredit Bank - HypoVereinsbankSulzbach-RosenbergĐức
359.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankSyltĐức
360.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankTönningĐức
361.HYVEDEMM453UniCredit Bank - HypoVereinsbankTraunreutĐức
362.HYVEDEMM453UniCredit Bank - HypoVereinsbankTraunsteinĐức
363.HYVEDEMM437UniCredit Bank - HypoVereinsbankTrierĐức
364.HYVEDEMM427UniCredit Bank - HypoVereinsbankTürkheimĐức
365.HYVEDEMM461UniCredit Bank - HypoVereinsbankUlmĐức
366.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankUnterhachingĐức
367.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankUnterschleißheimĐức
368.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankVaterstettenĐức
369.HYVEDEMM433UniCredit Bank - HypoVereinsbankVilsbiburgĐức
370.HYVEDEMM445UniCredit Bank - HypoVereinsbankVilshofen an der DonauĐức
371.HYVEDEMM455UniCredit Bank - HypoVereinsbankVolkachĐức
372.HYVEDEMM432UniCredit Bank - HypoVereinsbankVölklingenĐức
373.HYVEDEMM457UniCredit Bank - HypoVereinsbankWaldkraiburgĐức
374.HYVEDEMM448UniCredit Bank - HypoVereinsbankWasserburg a. InnĐức
375.HYVEDEMM406UniCredit Bank - HypoVereinsbankWassertrüdingenĐức
376.HYVEDEMM454UniCredit Bank - HypoVereinsbankWeiden i.d.OPf.Đức
377.HYVEDEMM466UniCredit Bank - HypoVereinsbankWeilheim i. OBĐức
378.HYVEDEMM098UniCredit Bank - HypoVereinsbankWeimarĐức
379.HYVEDEMM406UniCredit Bank - HypoVereinsbankWeißenburg i.Bay.Đức
380.HYVEDEMM440UniCredit Bank - HypoVereinsbankWeißenfelsĐức
381.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankWesselburenĐức
382.HYVEDEMM478UniCredit Bank - HypoVereinsbankWiesbadenĐức
383.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankWilsterĐức
384.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankWinsen (Luhe)Đức
385.HYVEDEMMXXXUniCredit Bank - HypoVereinsbankWolfratshausenĐức
386.HYVEDEMM426UniCredit Bank - HypoVereinsbankWolnzachĐức
387.HYVEDEMM809UniCredit Bank - HypoVereinsbankWuppertalĐức
388.HYVEDEMM455UniCredit Bank - HypoVereinsbankWürzburgĐức
389.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankWyk auf FöhrĐức
390.HYVEDEMM468UniCredit Bank - HypoVereinsbankZeitzĐức
391.HYVEDEMM419UniCredit Bank - HypoVereinsbankZirndorfĐức
392.HYVEDEMM432UniCredit Bank - HypoVereinsbankZweibrückenĐức
393.HYVEDEMM441UniCredit Bank - HypoVereinsbankZwickauĐức
394.HYVEDEMMCARUniCredit Bank - HypoVereinsbank Prepaid CardNürnbergĐức
395.CLABDEM1XXXUniCredit Family Financing Bank, Ndl der UniCreditMünchenĐức
396.UNBNDE21XXXUnion-BankHarrisleeĐức
397.UNBNDE21XXXUnion-Bank FlensburgFlensburgĐức
398.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler LandFreisenĐức
399.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler LandMarpingenĐức
400.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler LandNambornĐức
401.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler LandNohfeldenĐức
402.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler LandNonnweilerĐức
403.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler LandOberthalĐức
404.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler LandTholeyĐức
405.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler Land (Gf P2)St. WendelĐức
406.GENODE51WENUnsere Volksbank St. Wendeler Land -alt-St. WendelĐức


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 07/2020

Thư mục Ngân hàng