BIC Hamburg


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.DELBDE33XXXABN AMRO Bank Frankfurt - Bethmann BankHamburgĐức
2.BFSWDE33HANBank für SozialwirtschaftHamburgĐức
3.BFSWDE33HANBank für SozialwirtschaftHamburgĐức
4.MELIDEHHXXXBank Melli IranHamburgĐức
5.BKCHDEFFHMBBank of China Fil HamburgHamburgĐức
6.SIHRDEH1HAMBank Saderat IranHamburgĐức
7.BARCDEHAXXXBarclays Bank Ireland HamburgHamburgĐức
8.BARCDEHAXXXBarclays Bank Ireland Hamburg (Gf P2)HamburgĐức
9.BHFBDEFF200BHF-BANKHamburgĐức
10.MARKDEF1200BundesbankHamburgĐức
11.MARKDEF1210Bundesbank eh KielHamburgĐức
12.MARKDEF1230Bundesbank eh LübeckHamburgĐức
13.COBADEHHXXXCommerzbankHamburgĐức
14.COBADEFFXXXCommerzbank CCHamburgĐức
15.COBADEFFXXXCommerzbank CCHamburgĐức
16.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 260HamburgĐức
17.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 261HamburgĐức
18.COBADEFFXXXCommerzbank GF COCHamburgĐức
19.COBADEFFXXXCommerzbank GF RMEHamburgĐức
20.COBADEFFXXXCommerzbank GF-H48HamburgĐức
21.DRESDEFF200Commerzbank vormals Dresdner BankHamburgĐức
22.DRESDEFFI56Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf PCC DCC-ITGK 2HamburgĐức
23.DRESDEFF208Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf ZW 57HamburgĐức
24.DRESDEFFI06Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKHamburgĐức
25.DRESDEFF207Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 55HamburgĐức
26.DRESDEFFJ36Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 10HamburgĐức
27.DRESDEFFJ37Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 11HamburgĐức
28.DRESDEFFI65Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2HamburgĐức
29.DRESDEFFI63Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 3HamburgĐức
30.DRESDEFFI64Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4HamburgĐức
31.DRESDEFFI74Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5HamburgĐức
32.DRESDEFFI75Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6HamburgĐức
33.DRESDEFFJ33Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 7HamburgĐức
34.DRESDEFFJ34Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 8HamburgĐức
35.DRESDEFFJ35Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 9HamburgĐức
36.COBADEFFXXXCommerzbank, CC SPHamburgĐức
37.COBADEHHXXXCommerzbank, Filiale Hamburg 2HamburgĐức
38.DEGUDEFFXXXDegussa BankHamburgĐức
39.DEUTDEDBHAMDeutsche BankHamburgĐức
40.DEUTDEHHXXXDeutsche BankHamburgĐức
41.DNBADEHXXXXDNB Bank ASA - Filiale DeutschlandHamburgĐức
42.CHDBDEHHXXXDONNER & REUSCHELHamburgĐức
43.CHDBDEHHXXXDonner + Reuschel GF NL LUXHamburgĐức
44.GENODEFF200DZ BANKHamburgĐức
45.DGHYDEH1XXXDZ HYPHamburgĐức
46.EDEKDEHHXXXEBANK Gf CashHamburgĐức
47.EDEKDEHHXXXEdekabankHamburgĐức
48.EDEKDEHHXXXEdekabank (Gf P2)HamburgĐức
49.EIHBDEHHXXXEuropäisch-Iranische HandelsbankHamburgĐức
50.GENODEM1GLSGLS GemeinschaftsbankHamburgĐức
51.GOGODEH1XXXGoyer & GöppelHamburgĐức
52.HSHNDEHH230Hamburg Commercial Bank, ehemals HSH Nordbank HamburgHamburgĐức
53.HSHNDEHHXXXHamburg Commercial Bank, ehemals HSH Nordbank HamburgHamburgĐức
54.HSHNDEHHXXXHamburg Commercial Bank, ehemals HSH Nordbank HamburgHamburgĐức
55.HASPDEHHXXXHamburger SparkasseHamburgĐức
56.GENODEF1HH2Hamburger VolksbankHamburgĐức
57.GENODEF1HH2Hamburger Volksbank (Gf GAA)HamburgĐức
58.GENODEF1HH2Hamburger Volksbank (Gf P2)HamburgĐức
59.HSTBDEHHXXXHanseatic BankHamburgĐức
60.ISBKDEFXXXXIsbank HamburgHamburgĐức
61.BEGODEHHXXXJoh. Berenberg, Gossler & CoHamburgĐức
62.JYBADEHHXXXJyske Bank Fil HamburgHamburgĐức
63.WBWCDEHHXXXM.M. Warburg & COHamburgĐức
64.PLUMDE29XXXM.M. Warburg & Co (vormals Bankhaus Carl F. Plump & CO)HamburgĐức
65.HALLDE2HXXXM.M. Warburg & Co (vormals Bankhaus Hallbaum)HamburgĐức
66.LOEBDEBBXXXM.M. Warburg & Co (vormals Bankhaus Löbbecke)HamburgĐức
67.SCHWDESSXXXM.M. Warburg & Co (vormals Schwäbische Bank)HamburgĐức
68.MCRDDEHHXXXMarcard, Stein & Co BankiersHamburgĐức
69.MEFIDEMM200Merck Finck A Quintet Private BankHamburgĐức
70.GENODEF1MKBMKB MittelstandskreditbankHamburgĐức
71.GENODEF1MKBMKB Mittelstandskreditbank (Gf P2)HamburgĐức
72.NOLADE2HXXXNorddeutsche Landesbank GirozentraleHamburgĐức
73.NORSDE71XXXnorisbankHamburgĐức
74.WBAGDE61XXXOldenburgische LandesbankHamburgĐức
75.OSCBDEH1XXXOtto M. Schröder BankHamburgĐức
76.PBNKDEFFXXXPostbank Ndl der Deutsche BankHamburgĐức
77.PBNKDEFFXXXPostbank Ndl der Deutsche BankHamburgĐức
78.DEUTDEHHP34Postbank/DSL Ndl der Deutsche BankHamburgĐức
79.DEUTDEDBP34Postbank/DSL Ndl der Deutsche BankHamburgĐức
80.GENODEF1P08PSD Bank NordHamburgĐức
81.GENODEF1P08PSD Bank Nord (Gf P2)HamburgĐức
82.SCFBDE33XXXSantander Consumer BankHamburgĐức
83.SIBSDEHHXXXSignal Iduna BausparHamburgĐức
84.GENODEF1S11Sparda-Bank HamburgHamburgĐức
85.GENODEF1S11Sparda-Bank Hamburg (Gf P2)HamburgĐức
86.NOLADE21HAMSparkasse Harburg-BuxtehudeHamburgĐức
87.NOLADE21HOLSparkasse HolsteinHamburgĐức
88.DRBKDEH1XXXstart:bausparkasseHamburgĐức
89.MHSBDEHBXXXSutor BankHamburgĐức
90.SYBKDE22HAMSydbank Fil HamburgHamburgĐức
91.HYVEDEMME01UniCredit Bank - HVB Settlement EAC01HamburgĐức
92.HYVEDEMME02UniCredit Bank - HVB Settlement EAC02HamburgĐức
93.HYVEDEMME03UniCredit Bank - HVB Settlement EAC03HamburgĐức
94.HYVEDEMME04UniCredit Bank - HVB Settlement EAC04HamburgĐức
95.HYVEDEMME05UniCredit Bank - HVB Settlement EAC05HamburgĐức
96.HYVEDEMME06UniCredit Bank - HVB Settlement EAC06HamburgĐức
97.HYVEDEMME07UniCredit Bank - HVB Settlement EAC07HamburgĐức
98.HYVEDEMME08UniCredit Bank - HVB Settlement EAC08HamburgĐức
99.HYVEDEMME09UniCredit Bank - HVB Settlement EAC09HamburgĐức
100.HYVEDEMME10UniCredit Bank - HVB Settlement EAC10HamburgĐức
101.HYVEDEMME11UniCredit Bank - HVB Settlement EAC11HamburgĐức
102.HYVEDEMME12UniCredit Bank - HVB Settlement EAC12HamburgĐức
103.HYVEDEMME13UniCredit Bank - HVB Settlement EAC13HamburgĐức
104.HYVEDEMME14UniCredit Bank - HVB Settlement EAC14HamburgĐức
105.HYVEDEMME15UniCredit Bank - HVB Settlement EAC15HamburgĐức
106.HYVEDEMME16UniCredit Bank - HVB Settlement EAC16HamburgĐức
107.HYVEDEMME17UniCredit Bank - HVB Settlement EAC17HamburgĐức
108.HYVEDEMME18UniCredit Bank - HVB Settlement EAC18HamburgĐức
109.HYVEDEMME19UniCredit Bank - HVB Settlement EAC19HamburgĐức
110.HYVEDEMME20UniCredit Bank - HVB Settlement EAC20HamburgĐức
111.HYVEDEMME21UniCredit Bank - HVB Settlement EAC21HamburgĐức
112.HYVEDEMME22UniCredit Bank - HVB Settlement EAC22HamburgĐức
113.HYVEDEMME23UniCredit Bank - HVB Settlement EAC23HamburgĐức
114.HYVEDEMME24UniCredit Bank - HVB Settlement EAC24HamburgĐức
115.HYVEDEMME25UniCredit Bank - HVB Settlement EAC25HamburgĐức
116.HYVEDEMME26UniCredit Bank - HVB Settlement EAC26HamburgĐức
117.HYVEDEMME27UniCredit Bank - HVB Settlement EAC27HamburgĐức
118.HYVEDEMME28UniCredit Bank - HVB Settlement EAC28HamburgĐức
119.HYVEDEMME29UniCredit Bank - HVB Settlement EAC29HamburgĐức
120.HYVEDEMME30UniCredit Bank - HVB Settlement EAC30HamburgĐức
121.HYVEDEMME31UniCredit Bank - HVB Settlement EAC31HamburgĐức
122.HYVEDEMME32UniCredit Bank - HVB Settlement EAC32HamburgĐức
123.HYVEDEMME33UniCredit Bank - HVB Settlement EAC33HamburgĐức
124.HYVEDEMME34UniCredit Bank - HVB Settlement EAC34HamburgĐức
125.HYVEDEMME35UniCredit Bank - HVB Settlement EAC35HamburgĐức
126.HYVEDEMME36UniCredit Bank - HVB Settlement EAC36HamburgĐức
127.HYVEDEMME37UniCredit Bank - HVB Settlement EAC37HamburgĐức
128.HYVEDEMME38UniCredit Bank - HVB Settlement EAC38HamburgĐức
129.HYVEDEMME39UniCredit Bank - HVB Settlement EAC39HamburgĐức
130.HYVEDEMME40UniCredit Bank - HVB Settlement EAC40HamburgĐức
131.HYVEDEMME41UniCredit Bank - HVB Settlement EAC41HamburgĐức
132.HYVEDEMME42UniCredit Bank - HVB Settlement EAC42HamburgĐức
133.HYVEDEMME43UniCredit Bank - HVB Settlement EAC43HamburgĐức
134.HYVEDEMME44UniCredit Bank - HVB Settlement EAC44HamburgĐức
135.HYVEDEMME45UniCredit Bank - HVB Settlement EAC45HamburgĐức
136.HYVEDEMME46UniCredit Bank - HVB Settlement EAC46HamburgĐức
137.HYVEDEMME47UniCredit Bank - HVB Settlement EAC47HamburgĐức
138.HYVEDEMME48UniCredit Bank - HVB Settlement EAC48HamburgĐức
139.HYVEDEMME49UniCredit Bank - HVB Settlement EAC49HamburgĐức
140.HYVEDEMME50UniCredit Bank - HVB Settlement EAC50HamburgĐức
141.HYVEDEMME52UniCredit Bank - HVB Settlement EAC52HamburgĐức
142.HYVEDEMME55UniCredit Bank - HVB Settlement EAC55HamburgĐức
143.HYVEDEMME56UniCredit Bank - HVB Settlement EAC56HamburgĐức
144.HYVEDEMME57UniCredit Bank - HVB Settlement EAC57HamburgĐức
145.HYVEDEMME58UniCredit Bank - HVB Settlement EAC58HamburgĐức
146.HYVEDEMME59UniCredit Bank - HVB Settlement EAC59HamburgĐức
147.HYVEDEMME60UniCredit Bank - HVB Settlement EAC60HamburgĐức
148.HYVEDEMME61UniCredit Bank - HVB Settlement EAC61HamburgĐức
149.HYVEDEMME62UniCredit Bank - HVB Settlement EAC62HamburgĐức
150.HYVEDEMME63UniCredit Bank - HVB Settlement EAC63HamburgĐức
151.HYVEDEMME64UniCredit Bank - HVB Settlement EAC64HamburgĐức
152.HYVEDEMME65UniCredit Bank - HVB Settlement EAC65HamburgĐức
153.HYVEDEMME66UniCredit Bank - HVB Settlement EAC66HamburgĐức
154.HYVEDEMME67UniCredit Bank - HVB Settlement EAC67HamburgĐức
155.HYVEDEMME68UniCredit Bank - HVB Settlement EAC68HamburgĐức
156.HYVEDEMME69UniCredit Bank - HVB Settlement EAC69HamburgĐức
157.HYVEDEMME70UniCredit Bank - HVB Settlement EAC70HamburgĐức
158.HYVEDEMME71UniCredit Bank - HVB Settlement EAC71HamburgĐức
159.HYVEDEMME72UniCredit Bank - HVB Settlement EAC72HamburgĐức
160.HYVEDEMME73UniCredit Bank - HVB Settlement EAC73HamburgĐức
161.HYVEDEMME74UniCredit Bank - HVB Settlement EAC74HamburgĐức
162.HYVEDEMME75UniCredit Bank - HVB Settlement EAC75HamburgĐức
163.HYVEDEMME76UniCredit Bank - HVB Settlement EAC76HamburgĐức
164.HYVEDEMME77UniCredit Bank - HVB Settlement EAC77HamburgĐức
165.HYVEDEMME78UniCredit Bank - HVB Settlement EAC78HamburgĐức
166.HYVEDEMME79UniCredit Bank - HVB Settlement EAC79HamburgĐức
167.HYVEDEMME80UniCredit Bank - HVB Settlement EAC80HamburgĐức
168.HYVEDEMME81UniCredit Bank - HVB Settlement EAC81HamburgĐức
169.HYVEDEMME82UniCredit Bank - HVB Settlement EAC82HamburgĐức
170.HYVEDEMME83UniCredit Bank - HVB Settlement EAC83HamburgĐức
171.HYVEDEMME84UniCredit Bank - HVB Settlement EAC84HamburgĐức
172.HYVEDEMME85UniCredit Bank - HVB Settlement EAC85HamburgĐức
173.HYVEDEMME86UniCredit Bank - HVB Settlement EAC86HamburgĐức
174.HYVEDEMME87UniCredit Bank - HVB Settlement EAC87HamburgĐức
175.HYVEDEMME88UniCredit Bank - HVB Settlement EAC88HamburgĐức
176.HYVEDEMME89UniCredit Bank - HVB Settlement EAC89HamburgĐức
177.HYVEDEMME90UniCredit Bank - HVB Settlement EAC90HamburgĐức
178.HYVEDEMME91UniCredit Bank - HVB Settlement EAC91HamburgĐức
179.HYVEDEMME92UniCredit Bank - HVB Settlement EAC92HamburgĐức
180.HYVEDEMME93UniCredit Bank - HVB Settlement EAC93HamburgĐức
181.HYVEDEMME94UniCredit Bank - HVB Settlement EAC94HamburgĐức
182.HYVEDEMME95UniCredit Bank - HVB Settlement EAC95HamburgĐức
183.HYVEDEMME96UniCredit Bank - HVB Settlement EAC96HamburgĐức
184.HYVEDEMME97UniCredit Bank - HVB Settlement EAC97HamburgĐức
185.HYVEDEMME98UniCredit Bank - HVB Settlement EAC98HamburgĐức
186.HYVEDEMME99UniCredit Bank - HVB Settlement EAC99HamburgĐức
187.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankHamburgĐức
188.VGAGDEHHXXXVarengold BankHamburgĐức
189.GENODEF1HH3Vierländer Volksbank (Gf P2)HamburgĐức
190.GENODEF1HH3Vierländer Volksbank -alt-HamburgĐức
191.GENODEF1HH1Volksbank Hamburg Ost-West -alt-HamburgĐức
192.GENODEF1HH1Volksbank Hamburg Ost-West -alt- (Gf P2)HamburgĐức
193.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideHamburgĐức
194.HASPDEHHXXXHamburger SparkasseWentorf bei HamburgĐứcMã BIC cho các ngân hàng ở Hamburg (Đức) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 06/2024