BIC Hamburg


Tên:
Quốc gia:
IBAN:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.AARBDE5W200Aareal BankHamburgĐức
2.BFSWDE33HANBank für SozialwirtschaftHamburgĐức
3.BFSWDE33HANBank für SozialwirtschaftHamburgĐức
4.MELIDEHHXXXBank Melli IranHamburgĐức
5.BKCHDEFFHMBBank of China Fil HamburgHamburgĐức
6.SIHRDEH1HAMBank Saderat IranHamburgĐức
7.LAMPDEDDXXXBankhaus LampeHamburgĐức
8.BARCDEHAXXXBarclays Bank Ireland HamburgHamburgĐức
9.BARCDEHAXXXBarclays Bank Ireland Hamburg (Gf P2)HamburgĐức
10.DELBDE33XXXBethmann BankHamburgĐức
11.BHFBDEFF200BHF-BANKHamburgĐức
12.MARKDEF1200BundesbankHamburgĐức
13.MARKDEF1210Bundesbank eh KielHamburgĐức
14.MARKDEF1230Bundesbank eh LübeckHamburgĐức
15.COBADEHHXXXCommerzbankHamburgĐức
16.COBADEFFXXXCommerzbank CCHamburgĐức
17.COBADEFFXXXCommerzbank CCHamburgĐức
18.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 260HamburgĐức
19.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 261HamburgĐức
20.COBADEFFXXXCommerzbank GF COCHamburgĐức
21.COBADEFFXXXCommerzbank GF RMEHamburgĐức
22.COBADEFFXXXCommerzbank GF-H48HamburgĐức
23.DRESDEFF200Commerzbank vormals Dresdner BankHamburgĐức
24.DRESDEFFI56Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf PCC DCC-ITGK 2HamburgĐức
25.DRESDEFF208Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf ZW 57HamburgĐức
26.DRESDEFFI06Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKHamburgĐức
27.DRESDEFF207Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 55HamburgĐức
28.DRESDEFFJ36Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 10HamburgĐức
29.DRESDEFFJ37Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 11HamburgĐức
30.DRESDEFFI65Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2HamburgĐức
31.DRESDEFFI63Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 3HamburgĐức
32.DRESDEFFI64Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4HamburgĐức
33.DRESDEFFI74Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5HamburgĐức
34.DRESDEFFI75Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6HamburgĐức
35.DRESDEFFJ33Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 7HamburgĐức
36.DRESDEFFJ34Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 8HamburgĐức
37.DRESDEFFJ35Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 9HamburgĐức
38.COBADEFFXXXCommerzbank, CC SPHamburgĐức
39.COBADEHHXXXCommerzbank, Filiale Hamburg 2HamburgĐức
40.DABADEHHXXXDanske BankHamburgĐức
41.DEGUDEFFXXXDegussa BankHamburgĐức
42.DEUTDEDBHAMDeutsche BankHamburgĐức
43.DEUTDEHHXXXDeutsche BankHamburgĐức
44.DNBADEHXXXXDNB Bank ASA - Filiale DeutschlandHamburgĐức
45.CHDBDEHHXXXDONNER & REUSCHELHamburgĐức
46.CHDBDEHHXXXDonner + Reuschel GF NL LUXHamburgĐức
47.GENODEFF200DZ BANKHamburgĐức
48.DGHYDEH1XXXDZ HYPHamburgĐức
49.EDEKDEHHXXXEBANK Gf CashHamburgĐức
50.EDEKDEHHXXXEdekabankHamburgĐức
51.EDEKDEHHXXXEdekabank (Gf P2)HamburgĐức
52.EIHBDEHHXXXEuropäisch-Iranische HandelsbankHamburgĐức
53.GENODEM1GLSGLS GemeinschaftsbankHamburgĐức
54.GOGODEH1XXXGoyer & GöppelHamburgĐức
55.HSHNDEHH230Hamburg Commercial Bank, ehemals HSH Nordbank HamburgHamburgĐức
56.HSHNDEHHXXXHamburg Commercial Bank, ehemals HSH Nordbank HamburgHamburgĐức
57.HSHNDEHHXXXHamburg Commercial Bank, ehemals HSH Nordbank HamburgHamburgĐức
58.HASPDEHHXXXHamburger SparkasseHamburgĐức
59.GENODEF1HH2Hamburger VolksbankHamburgĐức
60.GENODEF1HH2Hamburger Volksbank (Gf GAA)HamburgĐức
61.GENODEF1HH2Hamburger Volksbank (Gf P2)HamburgĐức
62.HSTBDEHHXXXHanseatic BankHamburgĐức
63.ISBKDEFXXXXIsbank HamburgHamburgĐức
64.BEGODEHHXXXJoh. Berenberg, Gossler & CoHamburgĐức
65.JYBADEHHXXXJyske Bank Fil HamburgHamburgĐức
66.WBWCDEHHXXXM.M. Warburg & COHamburgĐức
67.PLUMDE29XXXM.M. Warburg & Co (vormals Bankhaus Carl F. Plump & CO)HamburgĐức
68.HALLDE2HXXXM.M. Warburg & Co (vormals Bankhaus Hallbaum)HamburgĐức
69.LOEBDEBBXXXM.M. Warburg & Co (vormals Bankhaus Löbbecke)HamburgĐức
70.SCHWDESSXXXM.M. Warburg & Co (vormals Schwäbische Bank)HamburgĐức
71.MCRDDEHHXXXMarcard, Stein & Co BankiersHamburgĐức
72.MHSBDEHBXXXMax Heinr. SutorHamburgĐức
73.MEFIDEMM200Merck Finck A Quintet Private BankHamburgĐức
74.GENODEF1MKBMKB MittelstandskreditbankHamburgĐức
75.GENODEF1MKBMKB Mittelstandskreditbank (Gf P2)HamburgĐức
76.NOLADE2HXXXNorddeutsche Landesbank GirozentraleHamburgĐức
77.NORSDE71XXXnorisbankHamburgĐức
78.WBAGDE61XXXOldenburgische LandesbankHamburgĐức
79.OSCBDEH1XXXOtto M. Schröder BankHamburgĐức
80.PBNKDEFFXXXPostbank Ndl der Deutsche BankHamburgĐức
81.PBNKDEFFXXXPostbank Ndl der Deutsche BankHamburgĐức
82.DEUTDEHHP34Postbank/DSL Ndl der Deutsche BankHamburgĐức
83.DEUTDEDBP34Postbank/DSL Ndl der Deutsche BankHamburgĐức
84.GENODEF1P08PSD Bank NordHamburgĐức
85.GENODEF1P08PSD Bank Nord (Gf P2)HamburgĐức
86.SCFBDE33XXXSantander Consumer BankHamburgĐức
87.SIBSDEHHXXXSignal Iduna BausparHamburgĐức
88.GENODEF1S11Sparda-Bank HamburgHamburgĐức
89.GENODEF1S11Sparda-Bank Hamburg (Gf P2)HamburgĐức
90.NOLADE21HAMSparkasse Harburg-BuxtehudeHamburgĐức
91.NOLADE21HOLSparkasse HolsteinHamburgĐức
92.DRBKDEH1XXXstart:bausparkasseHamburgĐức
93.SYBKDE22HAMSydbank Fil HamburgHamburgĐức
94.HYVEDEMME01UniCredit Bank - HVB Settlement EAC01HamburgĐức
95.HYVEDEMME02UniCredit Bank - HVB Settlement EAC02HamburgĐức
96.HYVEDEMME03UniCredit Bank - HVB Settlement EAC03HamburgĐức
97.HYVEDEMME04UniCredit Bank - HVB Settlement EAC04HamburgĐức
98.HYVEDEMME05UniCredit Bank - HVB Settlement EAC05HamburgĐức
99.HYVEDEMME06UniCredit Bank - HVB Settlement EAC06HamburgĐức
100.HYVEDEMME07UniCredit Bank - HVB Settlement EAC07HamburgĐức
101.HYVEDEMME08UniCredit Bank - HVB Settlement EAC08HamburgĐức
102.HYVEDEMME09UniCredit Bank - HVB Settlement EAC09HamburgĐức
103.HYVEDEMME10UniCredit Bank - HVB Settlement EAC10HamburgĐức
104.HYVEDEMME11UniCredit Bank - HVB Settlement EAC11HamburgĐức
105.HYVEDEMME12UniCredit Bank - HVB Settlement EAC12HamburgĐức
106.HYVEDEMME13UniCredit Bank - HVB Settlement EAC13HamburgĐức
107.HYVEDEMME14UniCredit Bank - HVB Settlement EAC14HamburgĐức
108.HYVEDEMME15UniCredit Bank - HVB Settlement EAC15HamburgĐức
109.HYVEDEMME16UniCredit Bank - HVB Settlement EAC16HamburgĐức
110.HYVEDEMME17UniCredit Bank - HVB Settlement EAC17HamburgĐức
111.HYVEDEMME18UniCredit Bank - HVB Settlement EAC18HamburgĐức
112.HYVEDEMME19UniCredit Bank - HVB Settlement EAC19HamburgĐức
113.HYVEDEMME20UniCredit Bank - HVB Settlement EAC20HamburgĐức
114.HYVEDEMME21UniCredit Bank - HVB Settlement EAC21HamburgĐức
115.HYVEDEMME22UniCredit Bank - HVB Settlement EAC22HamburgĐức
116.HYVEDEMME23UniCredit Bank - HVB Settlement EAC23HamburgĐức
117.HYVEDEMME24UniCredit Bank - HVB Settlement EAC24HamburgĐức
118.HYVEDEMME25UniCredit Bank - HVB Settlement EAC25HamburgĐức
119.HYVEDEMME26UniCredit Bank - HVB Settlement EAC26HamburgĐức
120.HYVEDEMME27UniCredit Bank - HVB Settlement EAC27HamburgĐức
121.HYVEDEMME28UniCredit Bank - HVB Settlement EAC28HamburgĐức
122.HYVEDEMME29UniCredit Bank - HVB Settlement EAC29HamburgĐức
123.HYVEDEMME30UniCredit Bank - HVB Settlement EAC30HamburgĐức
124.HYVEDEMME31UniCredit Bank - HVB Settlement EAC31HamburgĐức
125.HYVEDEMME32UniCredit Bank - HVB Settlement EAC32HamburgĐức
126.HYVEDEMME33UniCredit Bank - HVB Settlement EAC33HamburgĐức
127.HYVEDEMME34UniCredit Bank - HVB Settlement EAC34HamburgĐức
128.HYVEDEMME35UniCredit Bank - HVB Settlement EAC35HamburgĐức
129.HYVEDEMME36UniCredit Bank - HVB Settlement EAC36HamburgĐức
130.HYVEDEMME37UniCredit Bank - HVB Settlement EAC37HamburgĐức
131.HYVEDEMME38UniCredit Bank - HVB Settlement EAC38HamburgĐức
132.HYVEDEMME39UniCredit Bank - HVB Settlement EAC39HamburgĐức
133.HYVEDEMME40UniCredit Bank - HVB Settlement EAC40HamburgĐức
134.HYVEDEMME41UniCredit Bank - HVB Settlement EAC41HamburgĐức
135.HYVEDEMME42UniCredit Bank - HVB Settlement EAC42HamburgĐức
136.HYVEDEMME43UniCredit Bank - HVB Settlement EAC43HamburgĐức
137.HYVEDEMME44UniCredit Bank - HVB Settlement EAC44HamburgĐức
138.HYVEDEMME45UniCredit Bank - HVB Settlement EAC45HamburgĐức
139.HYVEDEMME46UniCredit Bank - HVB Settlement EAC46HamburgĐức
140.HYVEDEMME47UniCredit Bank - HVB Settlement EAC47HamburgĐức
141.HYVEDEMME48UniCredit Bank - HVB Settlement EAC48HamburgĐức
142.HYVEDEMME49UniCredit Bank - HVB Settlement EAC49HamburgĐức
143.HYVEDEMME50UniCredit Bank - HVB Settlement EAC50HamburgĐức
144.HYVEDEMME52UniCredit Bank - HVB Settlement EAC52HamburgĐức
145.HYVEDEMME55UniCredit Bank - HVB Settlement EAC55HamburgĐức
146.HYVEDEMME56UniCredit Bank - HVB Settlement EAC56HamburgĐức
147.HYVEDEMME57UniCredit Bank - HVB Settlement EAC57HamburgĐức
148.HYVEDEMME58UniCredit Bank - HVB Settlement EAC58HamburgĐức
149.HYVEDEMME59UniCredit Bank - HVB Settlement EAC59HamburgĐức
150.HYVEDEMME60UniCredit Bank - HVB Settlement EAC60HamburgĐức
151.HYVEDEMME61UniCredit Bank - HVB Settlement EAC61HamburgĐức
152.HYVEDEMME62UniCredit Bank - HVB Settlement EAC62HamburgĐức
153.HYVEDEMME63UniCredit Bank - HVB Settlement EAC63HamburgĐức
154.HYVEDEMME64UniCredit Bank - HVB Settlement EAC64HamburgĐức
155.HYVEDEMME65UniCredit Bank - HVB Settlement EAC65HamburgĐức
156.HYVEDEMME66UniCredit Bank - HVB Settlement EAC66HamburgĐức
157.HYVEDEMME67UniCredit Bank - HVB Settlement EAC67HamburgĐức
158.HYVEDEMME68UniCredit Bank - HVB Settlement EAC68HamburgĐức
159.HYVEDEMME69UniCredit Bank - HVB Settlement EAC69HamburgĐức
160.HYVEDEMME70UniCredit Bank - HVB Settlement EAC70HamburgĐức
161.HYVEDEMME71UniCredit Bank - HVB Settlement EAC71HamburgĐức
162.HYVEDEMME72UniCredit Bank - HVB Settlement EAC72HamburgĐức
163.HYVEDEMME73UniCredit Bank - HVB Settlement EAC73HamburgĐức
164.HYVEDEMME74UniCredit Bank - HVB Settlement EAC74HamburgĐức
165.HYVEDEMME75UniCredit Bank - HVB Settlement EAC75HamburgĐức
166.HYVEDEMME76UniCredit Bank - HVB Settlement EAC76HamburgĐức
167.HYVEDEMME77UniCredit Bank - HVB Settlement EAC77HamburgĐức
168.HYVEDEMME78UniCredit Bank - HVB Settlement EAC78HamburgĐức
169.HYVEDEMME79UniCredit Bank - HVB Settlement EAC79HamburgĐức
170.HYVEDEMME80UniCredit Bank - HVB Settlement EAC80HamburgĐức
171.HYVEDEMME81UniCredit Bank - HVB Settlement EAC81HamburgĐức
172.HYVEDEMME82UniCredit Bank - HVB Settlement EAC82HamburgĐức
173.HYVEDEMME83UniCredit Bank - HVB Settlement EAC83HamburgĐức
174.HYVEDEMME84UniCredit Bank - HVB Settlement EAC84HamburgĐức
175.HYVEDEMME85UniCredit Bank - HVB Settlement EAC85HamburgĐức
176.HYVEDEMME86UniCredit Bank - HVB Settlement EAC86HamburgĐức
177.HYVEDEMME87UniCredit Bank - HVB Settlement EAC87HamburgĐức
178.HYVEDEMME88UniCredit Bank - HVB Settlement EAC88HamburgĐức
179.HYVEDEMME89UniCredit Bank - HVB Settlement EAC89HamburgĐức
180.HYVEDEMME90UniCredit Bank - HVB Settlement EAC90HamburgĐức
181.HYVEDEMME91UniCredit Bank - HVB Settlement EAC91HamburgĐức
182.HYVEDEMME92UniCredit Bank - HVB Settlement EAC92HamburgĐức
183.HYVEDEMME93UniCredit Bank - HVB Settlement EAC93HamburgĐức
184.HYVEDEMME94UniCredit Bank - HVB Settlement EAC94HamburgĐức
185.HYVEDEMME95UniCredit Bank - HVB Settlement EAC95HamburgĐức
186.HYVEDEMME96UniCredit Bank - HVB Settlement EAC96HamburgĐức
187.HYVEDEMME97UniCredit Bank - HVB Settlement EAC97HamburgĐức
188.HYVEDEMME98UniCredit Bank - HVB Settlement EAC98HamburgĐức
189.HYVEDEMME99UniCredit Bank - HVB Settlement EAC99HamburgĐức
190.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankHamburgĐức
191.VGAGDEHHXXXVarengold BankHamburgĐức
192.GENODEF1HH3Vierländer Volksbank (Gf P2)HamburgĐức
193.GENODEF1HH3Vierländer Volksbank -alt-HamburgĐức
194.GENODEF1HH1Volksbank Hamburg Ost-West -alt-HamburgĐức
195.GENODEF1HH1Volksbank Hamburg Ost-West -alt- (Gf P2)HamburgĐức
196.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideHamburgĐức
197.MMWHDEH1XXXWarburg, M.M. - HypothekenbankHamburgĐức
198.HASPDEHHXXXHamburger SparkasseWentorf bei HamburgĐứcMã BIC cho các ngân hàng ở Hamburg (Đức) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 10/2021