BIC Hamburg


Tên:
Quốc gia:
IBAN:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.AARBDE5W200Aareal BankHamburgĐức
2.BFSWDE33HANBank für SozialwirtschaftHamburgĐức
3.BFSWDE33HANBank für SozialwirtschaftHamburgĐức
4.MELIDEHHXXXBank Melli IranHamburgĐức
5.BKCHDEFFHMBBank of China Fil HamburgHamburgĐức
6.SIHRDEH1HAMBank Saderat IranHamburgĐức
7.BARCDEHAXXXBarclays Bank Ireland HamburgHamburgĐức
8.BARCDEHAXXXBarclays Bank Ireland Hamburg (Gf P2)HamburgĐức
9.DELBDE33XXXBethmann BankHamburgĐức
10.BHFBDEFF200BHF-BANKHamburgĐức
11.MARKDEF1200BundesbankHamburgĐức
12.MARKDEF1210Bundesbank eh KielHamburgĐức
13.MARKDEF1230Bundesbank eh LübeckHamburgĐức
14.COBADEHHXXXCommerzbankHamburgĐức
15.COBADEFFXXXCommerzbank CCHamburgĐức
16.COBADEFFXXXCommerzbank CCHamburgĐức
17.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 260HamburgĐức
18.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 261HamburgĐức
19.COBADEFFXXXCommerzbank GF COCHamburgĐức
20.COBADEFFXXXCommerzbank GF RMEHamburgĐức
21.COBADEFFXXXCommerzbank GF-H48HamburgĐức
22.DRESDEFF200Commerzbank vormals Dresdner BankHamburgĐức
23.DRESDEFFI56Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf PCC DCC-ITGK 2HamburgĐức
24.DRESDEFF208Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf ZW 57HamburgĐức
25.DRESDEFFI06Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKHamburgĐức
26.DRESDEFF207Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 55HamburgĐức
27.DRESDEFFJ36Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 10HamburgĐức
28.DRESDEFFJ37Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 11HamburgĐức
29.DRESDEFFI65Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2HamburgĐức
30.DRESDEFFI63Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 3HamburgĐức
31.DRESDEFFI64Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4HamburgĐức
32.DRESDEFFI74Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5HamburgĐức
33.DRESDEFFI75Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6HamburgĐức
34.DRESDEFFJ33Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 7HamburgĐức
35.DRESDEFFJ34Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 8HamburgĐức
36.DRESDEFFJ35Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 9HamburgĐức
37.COBADEFFXXXCommerzbank, CC SPHamburgĐức
38.COBADEHHXXXCommerzbank, Filiale Hamburg 2HamburgĐức
39.DABADEHHXXXDanske BankHamburgĐức
40.DEGUDEFFXXXDegussa BankHamburgĐức
41.DEUTDEDBHAMDeutsche BankHamburgĐức
42.DEUTDEHHXXXDeutsche BankHamburgĐức
43.DNBADEHXXXXDNB Bank ASA - Filiale DeutschlandHamburgĐức
44.CHDBDEHHXXXDONNER & REUSCHELHamburgĐức
45.CHDBDEHHXXXDonner + Reuschel GF NL LUXHamburgĐức
46.GENODEFF200DZ BANKHamburgĐức
47.DGHYDEH1XXXDZ HYPHamburgĐức
48.EDEKDEHHXXXEBANK Gf CashHamburgĐức
49.EDEKDEHHXXXEdekabankHamburgĐức
50.EDEKDEHHXXXEdekabank (Gf P2)HamburgĐức
51.EIHBDEHHXXXEuropäisch-Iranische HandelsbankHamburgĐức
52.GENODEM1GLSGLS GemeinschaftsbankHamburgĐức
53.GOGODEH1XXXGoyer & GöppelHamburgĐức
54.HSHNDEHH230Hamburg Commercial Bank, ehemals HSH Nordbank HamburgHamburgĐức
55.HSHNDEHHXXXHamburg Commercial Bank, ehemals HSH Nordbank HamburgHamburgĐức
56.HSHNDEHHXXXHamburg Commercial Bank, ehemals HSH Nordbank HamburgHamburgĐức
57.HASPDEHHXXXHamburger SparkasseHamburgĐức
58.GENODEF1HH2Hamburger VolksbankHamburgĐức
59.GENODEF1HH2Hamburger Volksbank (Gf GAA)HamburgĐức
60.GENODEF1HH2Hamburger Volksbank (Gf P2)HamburgĐức
61.HSTBDEHHXXXHanseatic BankHamburgĐức
62.ISBKDEFXXXXIsbank HamburgHamburgĐức
63.BEGODEHHXXXJoh. Berenberg, Gossler & CoHamburgĐức
64.JYBADEHHXXXJyske Bank Fil HamburgHamburgĐức
65.WBWCDEHHXXXM.M. Warburg & COHamburgĐức
66.PLUMDE29XXXM.M. Warburg & Co (vormals Bankhaus Carl F. Plump & CO)HamburgĐức
67.HALLDE2HXXXM.M. Warburg & Co (vormals Bankhaus Hallbaum)HamburgĐức
68.LOEBDEBBXXXM.M. Warburg & Co (vormals Bankhaus Löbbecke)HamburgĐức
69.SCHWDESSXXXM.M. Warburg & Co (vormals Schwäbische Bank)HamburgĐức
70.MCRDDEHHXXXMarcard, Stein & Co BankiersHamburgĐức
71.MHSBDEHBXXXMax Heinr. SutorHamburgĐức
72.MEFIDEMM200Merck Finck A Quintet Private BankHamburgĐức
73.GENODEF1MKBMKB MittelstandskreditbankHamburgĐức
74.GENODEF1MKBMKB Mittelstandskreditbank (Gf P2)HamburgĐức
75.NOLADE2HXXXNorddeutsche Landesbank GirozentraleHamburgĐức
76.NORSDE71XXXnorisbankHamburgĐức
77.WBAGDE61XXXOldenburgische LandesbankHamburgĐức
78.OSCBDEH1XXXOtto M. Schröder BankHamburgĐức
79.PBNKDEFFXXXPostbank Ndl der Deutsche BankHamburgĐức
80.PBNKDEFFXXXPostbank Ndl der Deutsche BankHamburgĐức
81.DEUTDEHHP34Postbank/DSL Ndl der Deutsche BankHamburgĐức
82.DEUTDEDBP34Postbank/DSL Ndl der Deutsche BankHamburgĐức
83.GENODEF1P08PSD Bank NordHamburgĐức
84.GENODEF1P08PSD Bank Nord (Gf P2)HamburgĐức
85.SCFBDE33XXXSantander Consumer BankHamburgĐức
86.SIBSDEHHXXXSignal Iduna BausparHamburgĐức
87.GENODEF1S11Sparda-Bank HamburgHamburgĐức
88.GENODEF1S11Sparda-Bank Hamburg (Gf P2)HamburgĐức
89.NOLADE21HAMSparkasse Harburg-BuxtehudeHamburgĐức
90.NOLADE21HOLSparkasse HolsteinHamburgĐức
91.DRBKDEH1XXXstart:bausparkasseHamburgĐức
92.SYBKDE22HAMSydbank Fil HamburgHamburgĐức
93.HYVEDEMME01UniCredit Bank - HVB Settlement EAC01HamburgĐức
94.HYVEDEMME02UniCredit Bank - HVB Settlement EAC02HamburgĐức
95.HYVEDEMME03UniCredit Bank - HVB Settlement EAC03HamburgĐức
96.HYVEDEMME04UniCredit Bank - HVB Settlement EAC04HamburgĐức
97.HYVEDEMME05UniCredit Bank - HVB Settlement EAC05HamburgĐức
98.HYVEDEMME06UniCredit Bank - HVB Settlement EAC06HamburgĐức
99.HYVEDEMME07UniCredit Bank - HVB Settlement EAC07HamburgĐức
100.HYVEDEMME08UniCredit Bank - HVB Settlement EAC08HamburgĐức
101.HYVEDEMME09UniCredit Bank - HVB Settlement EAC09HamburgĐức
102.HYVEDEMME10UniCredit Bank - HVB Settlement EAC10HamburgĐức
103.HYVEDEMME11UniCredit Bank - HVB Settlement EAC11HamburgĐức
104.HYVEDEMME12UniCredit Bank - HVB Settlement EAC12HamburgĐức
105.HYVEDEMME13UniCredit Bank - HVB Settlement EAC13HamburgĐức
106.HYVEDEMME14UniCredit Bank - HVB Settlement EAC14HamburgĐức
107.HYVEDEMME15UniCredit Bank - HVB Settlement EAC15HamburgĐức
108.HYVEDEMME16UniCredit Bank - HVB Settlement EAC16HamburgĐức
109.HYVEDEMME17UniCredit Bank - HVB Settlement EAC17HamburgĐức
110.HYVEDEMME18UniCredit Bank - HVB Settlement EAC18HamburgĐức
111.HYVEDEMME19UniCredit Bank - HVB Settlement EAC19HamburgĐức
112.HYVEDEMME20UniCredit Bank - HVB Settlement EAC20HamburgĐức
113.HYVEDEMME21UniCredit Bank - HVB Settlement EAC21HamburgĐức
114.HYVEDEMME22UniCredit Bank - HVB Settlement EAC22HamburgĐức
115.HYVEDEMME23UniCredit Bank - HVB Settlement EAC23HamburgĐức
116.HYVEDEMME24UniCredit Bank - HVB Settlement EAC24HamburgĐức
117.HYVEDEMME25UniCredit Bank - HVB Settlement EAC25HamburgĐức
118.HYVEDEMME26UniCredit Bank - HVB Settlement EAC26HamburgĐức
119.HYVEDEMME27UniCredit Bank - HVB Settlement EAC27HamburgĐức
120.HYVEDEMME28UniCredit Bank - HVB Settlement EAC28HamburgĐức
121.HYVEDEMME29UniCredit Bank - HVB Settlement EAC29HamburgĐức
122.HYVEDEMME30UniCredit Bank - HVB Settlement EAC30HamburgĐức
123.HYVEDEMME31UniCredit Bank - HVB Settlement EAC31HamburgĐức
124.HYVEDEMME32UniCredit Bank - HVB Settlement EAC32HamburgĐức
125.HYVEDEMME33UniCredit Bank - HVB Settlement EAC33HamburgĐức
126.HYVEDEMME34UniCredit Bank - HVB Settlement EAC34HamburgĐức
127.HYVEDEMME35UniCredit Bank - HVB Settlement EAC35HamburgĐức
128.HYVEDEMME36UniCredit Bank - HVB Settlement EAC36HamburgĐức
129.HYVEDEMME37UniCredit Bank - HVB Settlement EAC37HamburgĐức
130.HYVEDEMME38UniCredit Bank - HVB Settlement EAC38HamburgĐức
131.HYVEDEMME39UniCredit Bank - HVB Settlement EAC39HamburgĐức
132.HYVEDEMME40UniCredit Bank - HVB Settlement EAC40HamburgĐức
133.HYVEDEMME41UniCredit Bank - HVB Settlement EAC41HamburgĐức
134.HYVEDEMME42UniCredit Bank - HVB Settlement EAC42HamburgĐức
135.HYVEDEMME43UniCredit Bank - HVB Settlement EAC43HamburgĐức
136.HYVEDEMME44UniCredit Bank - HVB Settlement EAC44HamburgĐức
137.HYVEDEMME45UniCredit Bank - HVB Settlement EAC45HamburgĐức
138.HYVEDEMME46UniCredit Bank - HVB Settlement EAC46HamburgĐức
139.HYVEDEMME47UniCredit Bank - HVB Settlement EAC47HamburgĐức
140.HYVEDEMME48UniCredit Bank - HVB Settlement EAC48HamburgĐức
141.HYVEDEMME49UniCredit Bank - HVB Settlement EAC49HamburgĐức
142.HYVEDEMME50UniCredit Bank - HVB Settlement EAC50HamburgĐức
143.HYVEDEMME52UniCredit Bank - HVB Settlement EAC52HamburgĐức
144.HYVEDEMME55UniCredit Bank - HVB Settlement EAC55HamburgĐức
145.HYVEDEMME56UniCredit Bank - HVB Settlement EAC56HamburgĐức
146.HYVEDEMME57UniCredit Bank - HVB Settlement EAC57HamburgĐức
147.HYVEDEMME58UniCredit Bank - HVB Settlement EAC58HamburgĐức
148.HYVEDEMME59UniCredit Bank - HVB Settlement EAC59HamburgĐức
149.HYVEDEMME60UniCredit Bank - HVB Settlement EAC60HamburgĐức
150.HYVEDEMME61UniCredit Bank - HVB Settlement EAC61HamburgĐức
151.HYVEDEMME62UniCredit Bank - HVB Settlement EAC62HamburgĐức
152.HYVEDEMME63UniCredit Bank - HVB Settlement EAC63HamburgĐức
153.HYVEDEMME64UniCredit Bank - HVB Settlement EAC64HamburgĐức
154.HYVEDEMME65UniCredit Bank - HVB Settlement EAC65HamburgĐức
155.HYVEDEMME66UniCredit Bank - HVB Settlement EAC66HamburgĐức
156.HYVEDEMME67UniCredit Bank - HVB Settlement EAC67HamburgĐức
157.HYVEDEMME68UniCredit Bank - HVB Settlement EAC68HamburgĐức
158.HYVEDEMME69UniCredit Bank - HVB Settlement EAC69HamburgĐức
159.HYVEDEMME70UniCredit Bank - HVB Settlement EAC70HamburgĐức
160.HYVEDEMME71UniCredit Bank - HVB Settlement EAC71HamburgĐức
161.HYVEDEMME72UniCredit Bank - HVB Settlement EAC72HamburgĐức
162.HYVEDEMME73UniCredit Bank - HVB Settlement EAC73HamburgĐức
163.HYVEDEMME74UniCredit Bank - HVB Settlement EAC74HamburgĐức
164.HYVEDEMME75UniCredit Bank - HVB Settlement EAC75HamburgĐức
165.HYVEDEMME76UniCredit Bank - HVB Settlement EAC76HamburgĐức
166.HYVEDEMME77UniCredit Bank - HVB Settlement EAC77HamburgĐức
167.HYVEDEMME78UniCredit Bank - HVB Settlement EAC78HamburgĐức
168.HYVEDEMME79UniCredit Bank - HVB Settlement EAC79HamburgĐức
169.HYVEDEMME80UniCredit Bank - HVB Settlement EAC80HamburgĐức
170.HYVEDEMME81UniCredit Bank - HVB Settlement EAC81HamburgĐức
171.HYVEDEMME82UniCredit Bank - HVB Settlement EAC82HamburgĐức
172.HYVEDEMME83UniCredit Bank - HVB Settlement EAC83HamburgĐức
173.HYVEDEMME84UniCredit Bank - HVB Settlement EAC84HamburgĐức
174.HYVEDEMME85UniCredit Bank - HVB Settlement EAC85HamburgĐức
175.HYVEDEMME86UniCredit Bank - HVB Settlement EAC86HamburgĐức
176.HYVEDEMME87UniCredit Bank - HVB Settlement EAC87HamburgĐức
177.HYVEDEMME88UniCredit Bank - HVB Settlement EAC88HamburgĐức
178.HYVEDEMME89UniCredit Bank - HVB Settlement EAC89HamburgĐức
179.HYVEDEMME90UniCredit Bank - HVB Settlement EAC90HamburgĐức
180.HYVEDEMME91UniCredit Bank - HVB Settlement EAC91HamburgĐức
181.HYVEDEMME92UniCredit Bank - HVB Settlement EAC92HamburgĐức
182.HYVEDEMME93UniCredit Bank - HVB Settlement EAC93HamburgĐức
183.HYVEDEMME94UniCredit Bank - HVB Settlement EAC94HamburgĐức
184.HYVEDEMME95UniCredit Bank - HVB Settlement EAC95HamburgĐức
185.HYVEDEMME96UniCredit Bank - HVB Settlement EAC96HamburgĐức
186.HYVEDEMME97UniCredit Bank - HVB Settlement EAC97HamburgĐức
187.HYVEDEMME98UniCredit Bank - HVB Settlement EAC98HamburgĐức
188.HYVEDEMME99UniCredit Bank - HVB Settlement EAC99HamburgĐức
189.HYVEDEMM300UniCredit Bank - HypoVereinsbankHamburgĐức
190.VGAGDEHHXXXVarengold BankHamburgĐức
191.GENODEF1HH3Vierländer Volksbank (Gf P2)HamburgĐức
192.GENODEF1HH3Vierländer Volksbank -alt-HamburgĐức
193.GENODEF1HH1Volksbank Hamburg Ost-West -alt-HamburgĐức
194.GENODEF1HH1Volksbank Hamburg Ost-West -alt- (Gf P2)HamburgĐức
195.GENODEF1NBUVolksbank Lüneburger HeideHamburgĐức
196.MMWHDEH1XXXWarburg, M.M. - HypothekenbankHamburgĐức
197.HASPDEHHXXXHamburger SparkasseWentorf bei HamburgĐứcMã BIC cho các ngân hàng ở Hamburg (Đức) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 05/2022