BIC Frankfurt


Tên:
Quốc gia:
IBAN:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.COBADEFFXXXCommerzbankFrankfurt (Oder)Đức
2.DRESDEFF170Commerzbank vormals Dresdner BankFrankfurt (Oder)Đức
3.DEUTDEDB170Deutsche BankFrankfurt (Oder)Đức
4.DEUTDEBB170Deutsche BankFrankfurt (Oder)Đức
5.BYLADEM1001Deutsche KreditbankFrankfurt (Oder)Đức
6.GENODEF1S10Sparda-Bank BerlinFrankfurt (Oder)Đức
7.WELADED1LOSSparkasse Oder-SpreeFrankfurt (Oder)Đức
8.HYVEDEMM471UniCredit Bank - HypoVereinsbankFrankfurt (Oder)Đức
9.AARBDE5W500Aareal BankFrankfurt am MainĐức
10.ABCADEFFXXXABC International Bank Frankfurt am MainFrankfurt am MainĐức
11.FTSBDEFAPROABN AMRO Bank Frankfurt, ProsperyFrankfurt am MainĐức
12.FTSBDEFAXXXABN AMRO Bank, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
13.FTSBDEFAMYOABN AMRO Bank, MoneYouFrankfurt am MainĐức
14.ABOCDEFFXXXAgricultural Bank of China, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
15.AUSKDEFFXXXAKA Ausfuhrkredit GmbHFrankfurt am MainĐức
16.AKBKDEFFXXXAKBANKFrankfurt am MainĐức
17.AKBADES1XXXAKTIVBANKFrankfurt am MainĐức
18.AKBADES1XXXAKTIVBANK (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
19.BCMADEFFXXXAttijariwafa bank Europa ZNdl. FrankfurtFrankfurt am MainĐức
20.BRASDEFFXXXBanco do BrasilFrankfurt am MainĐức
21.BSCHDEFFXXXBanco Santander Filiale FrankfurtFrankfurt am MainĐức
22.BAERDEF1XXXBank Julius Bär DeutschlandFrankfurt am MainĐức
23.BOFADEFXXXXBank of AmericaFrankfurt am MainĐức
24.MELBDEF1XXXBank of America Merrill Lynch International Zndl FrankfurtFrankfurt am MainĐức
25.BOFADEFXVAMBank of America, Filiale FrankfurtFrankfurt am MainĐức
26.BKCHDEFFXXXBank of ChinaFrankfurt am MainĐức
27.COMMDEFFXXXBank of Communications FrankfurtFrankfurt am MainĐức
28.SIHRDEH1FFMBank Saderat IranFrankfurt am MainĐức
29.SEPBDEFFXXXBank Sepah-IranFrankfurt am MainĐức
30.LAMPDEDDXXXBankhaus LampeFrankfurt am MainĐức
31.BCDMDEF1XXXBANQUE CHAABI DU MAROC Agentur Frankfurt Ndl. DeutschlandFrankfurt am MainĐức
32.BARCDEFFXXXBarclays Bank Ireland FrankfurtFrankfurt am MainĐức
33.GENODE61BBBBBBankFrankfurt am MainĐức
34.DELBDE33XXXBethmann BankFrankfurt am MainĐức
35.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
36.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
37.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
38.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
39.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
40.PARBDEFFXXXBNP PARIBAS Securities ServicesFrankfurt am MainĐức
41.MARKDEF1500BundesbankFrankfurt am MainĐức
42.MARKDEF1513Bundesbank eh GießenFrankfurt am MainĐức
43.MARKDEFFXXXBundesbank ZentraleFrankfurt am MainĐức
44.DEFFDEFFXXXC24 BankFrankfurt am MainĐức
45.CAIXDEFFXXXCAIXABANK Zweigniederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
46.PCBCDEFFXXXChina Construction Bank Ndl FrankfurtFrankfurt am MainĐức
47.CITIDEFFXXXCitibank Europe GermanyFrankfurt am MainĐức
48.COBADEFFXXXCommerzbankFrankfurt am MainĐức
49.BOURDEFFXXXCommerzbank - GF onvistaFrankfurt am MainĐức
50.COBADEFFXXXCommerzbank CCFrankfurt am MainĐức
51.COBADEFFXXXCommerzbank CCFrankfurt am MainĐức
52.COBADEFFXXXCommerzbank Center Dresdner Bank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
53.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 460Frankfurt am MainĐức
54.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 461Frankfurt am MainĐức
55.COBADEF1BRSCommerzbank Gf BRSFrankfurt am MainĐức
56.COBADEFFXXXCommerzbank Gf ZCMFrankfurt am MainĐức
57.COBADEFFXXXCommerzbank Gf ZRKFrankfurt am MainĐức
58.COBADEFFXXXCommerzbank GF-F48Frankfurt am MainĐức
59.COBADEFFXXXCommerzbank INTFrankfurt am MainĐức
60.COBADEFFXXXCommerzbank Service - BZFrankfurt am MainĐức
61.COBADEFFXXXCommerzbank Service - BZ FrankfurtFrankfurt am MainĐức
62.COBADEFFXXXCommerzbank VermögensverwaltungFrankfurt am MainĐức
63.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner BankFrankfurt am MainĐức
64.DRESDEFFI41Commerzbank vormals Dresdner Bank Bs 80Frankfurt am MainĐức
65.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank ESOPFrankfurt am MainĐức
66.DRESDEFFFCOCommerzbank vormals Dresdner Bank Finance and ControllingFrankfurt am MainĐức
67.DRESDEFFAVBCommerzbank vormals Dresdner Bank Gf AVBFrankfurt am MainĐức
68.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank Gf DrKWFrankfurt am MainĐức
69.DRESDEFFLDGCommerzbank vormals Dresdner Bank Gf DrKWSLFrankfurt am MainĐức
70.DRESDEFF522Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf ZW 57Frankfurt am MainĐức
71.DRESDEFFMBPCommerzbank vormals Dresdner Bank in Frankfurt MBPFrankfurt am MainĐức
72.DRESDEFFI01Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKFrankfurt am MainĐức
73.DRESDEFFI49Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK 3Frankfurt am MainĐức
74.DRESDEFF500Commerzbank vormals Dresdner Bank Private Banking InlandFrankfurt am MainĐức
75.DRESDEFFI39Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 15Frankfurt am MainĐức
76.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank Zw 25Frankfurt am MainĐức
77.DRESDEFFI40Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 35Frankfurt am MainĐức
78.DRESDEFF516Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 55Frankfurt am MainĐức
79.DRESDEFFI42Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 99Frankfurt am MainĐức
80.DRESDEFFJ08Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4Frankfurt am MainĐức
81.DRESDEFFJ09Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5Frankfurt am MainĐức
82.DRESDEFFJ10Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6Frankfurt am MainĐức
83.DRESDEFFJ11Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 7Frankfurt am MainĐức
84.COBADEFFXXXCommerzbank Zw 425 - keine AuslandsbankenFrankfurt am MainĐức
85.COBADEFFXXXCommerzbank, CC SPFrankfurt am MainĐức
86.COBADEFFXXXCommerzbank, Filiale Frankfurt 2Frankfurt am MainĐức
87.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-KFrankfurt am MainĐức
88.COBADEFFXXXCommerzbank, GF Web-K CMTSFrankfurt am MainĐức
89.COBADEFFXXXCommerzbank, GF Web-K CMTS2Frankfurt am MainĐức
90.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-K CMTS3Frankfurt am MainĐức
91.COBADEFFXXXCommerzbank, INT 1Frankfurt am MainĐức
92.COBADEFFXXXCommerzbank, MBPFrankfurt am MainĐức
93.BSUIDEFFXXXCredit Agricole CIB DeutschlandFrankfurt am MainĐức
94.FBHLDEFFXXXCredit Europe Bank Ndl. DeutschlandFrankfurt am MainĐức
95.CMCIDEF1XXXCredit Mutuel - BECM - Ndl DeutschlandFrankfurt am MainĐức
96.CRESDE55XXXCredit Suisse (Deutschland)Frankfurt am MainĐức
97.CPLUDES1XXXCreditPlus BankFrankfurt am MainĐức
98.DEGUDEFFXXXDegussa BankFrankfurt am MainĐức
99.DGZFDEFFBERDekaBankFrankfurt am MainĐức
100.DGZFDEFFXXXDekaBank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
101.ESBKDEFFXXXDenizBank (Wien) Zw FrankfurtFrankfurt am MainĐức
102.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
103.DEUTDEDBFRADeutsche BankFrankfurt am MainĐức
104.DEUTDEFFSIPDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
105.DEUTDE5XXXXDeutsche Bank EuropeFrankfurt am MainĐức
106.DWPBDEFFXXXDeutsche WertpapierService BankFrankfurt am MainĐức
107.ESSEDE5FXXXDSK HypFrankfurt am MainĐức
108.DVKBDEFFXXXDVB BankFrankfurt am MainĐức
109.DVKBDEFFXXXDVB Bank (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
110.GENODE55XXXDZ BankFrankfurt am MainĐức
111.GENODEFFXXXDZ BANKFrankfurt am MainĐức
112.GENODEFFXXXDZ BANK (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
113.GENODEF1VK4DZ BANK für Bausparkasse Schwäbisch HallFrankfurt am MainĐức
114.GENODEF1VK3DZ BANK für Bausparkasse Schwäbisch HallFrankfurt am MainĐức
115.GENODEF1VK8DZ BANK GF BMTFrankfurt am MainĐức
116.GENODEF1VK7DZ BANK GF BMTFrankfurt am MainĐức
117.GENODEF1V20DZ BANK GF BSHFrankfurt am MainĐức
118.GENODEF1V25DZ BANK GF BSHFrankfurt am MainĐức
119.GENODEF1V21DZ BANK GF BSHFrankfurt am MainĐức
120.GENODEF1V24DZ BANK GF DEVFrankfurt am MainĐức
121.GENODEF1VK1DZ BANK GF DZHFrankfurt am MainĐức
122.GENODEF1V23DZ BANK GF GRXFrankfurt am MainĐức
123.GENODEF1V22DZ BANK GF GRXFrankfurt am MainĐức
124.GENODEF1VK2DZ BANK GF ODAFrankfurt am MainĐức
125.GENODEF1VK6DZ BANK GF TSGFrankfurt am MainĐức
126.GENODEF1VK9DZ BANK GF VRFFrankfurt am MainĐức
127.GENODEFFBRODZ BANK, Deutsche Zentral-GenossenschaftsbankFrankfurt am MainĐức
128.DLGHDEB1XXXEurocity BankFrankfurt am MainĐức
129.DLGHDEB1XXXEurocity Bank Gf GAAFrankfurt am MainĐức
130.ARABDEFFXXXEurope ARAB BankFrankfurt am MainĐức
131.GENODEF1EK1Evangelische Bank Filiale FrankfurtFrankfurt am MainĐức
132.FDORDEFFXXXFIDOR Bank Zndl Frankfurt am MainFrankfurt am MainĐức
133.FFBKDEFFKRNFIL FondsbankFrankfurt am MainĐức
134.BIWBDE33XXXflatex BankFrankfurt am MainĐức
135.BIWBDE33303flatex BankFrankfurt am MainĐức
136.BIWBDE33760flatex BankFrankfurt am MainĐức
137.FBGADEF1XXXFrankfurter Bankgesellschaft (Deutschland)Frankfurt am MainĐức
138.HELADEF1822Frankfurter SparkasseFrankfurt am MainĐức
139.HELADEF1822Frankfurter Sparkasse GF 1822direktFrankfurt am MainĐức
140.FFVBDEFFXXXFrankfurter VolksbankFrankfurt am MainĐức
141.FFVBDEFFXXXFrankfurter Volksbank (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
142.GOLDDEFFXXXGoldman SachsFrankfurt am MainĐức
143.HAUKDEFFXXXHauck & Aufhäuser PrivatbankiersFrankfurt am MainĐức
144.HKBBDEF1FRAHKB Bank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
145.HCSEDEF1XXXHyundai Capital Bank EuropeFrankfurt am MainĐức
146.ICBKDEFFXXXIndustrial and Commercial Bank of ChinaFrankfurt am MainĐức
147.INGBDEFFXXXING BankFrankfurt am MainĐức
148.INGDDEFFXXXING-DiBaFrankfurt am MainĐức
149.BCITDEFFXXXIntesa Sanpaolo FrankfurtFrankfurt am MainĐức
150.ISBKDEFXXXXIsbankFrankfurt am MainĐức
151.ISBKDEFXXXXIsbank eh Filiale MannheimFrankfurt am MainĐức
152.CHASDEFXXXXJ.P. MorganFrankfurt am MainĐức
153.JPMGDEFFXXXJ.P. MorganFrankfurt am MainĐức
154.CHASDEFXVR1J.P. Morgan, Internal ReferenceFrankfurt am MainĐức
155.KOEXDEFAXXXKEB Hana Bank (Deutschland)Frankfurt am MainĐức
156.KFWIDEFFXXXKfW Kreditanstalt für Wiederaufbau FrankfurtFrankfurt am MainĐức
157.INVODEF2XXXKommunalkredit Austria, Zweigstelle DeutschlandFrankfurt am MainĐức
158.KTAGDEFFXXXKT BankFrankfurt am MainĐức
159.HELADEFFXXXLandesbank Hessen-Thür GirozentraleFrankfurt am MainĐức
160.LAREDEFFXXXLandwirtschaftliche RentenbankFrankfurt am MainĐức
161.MAIFDEFFXXXMAINFIRST BANKFrankfurt am MainĐức
162.MEFIDEMM501Merck Finck PrivatbankiersFrankfurt am MainĐức
163.BSHADE71XXXMERKUR PRIVATBANKFrankfurt am MainĐức
164.METZDEFFXXXMetzler, B. - seel Sohn & CoFrankfurt am MainĐức
165.MIBEDEFFXXXMisr Bank-EuropeFrankfurt am MainĐức
166.MSFFDEFPXXXMorgan Stanley BankFrankfurt am MainĐức
167.MSFFDEFXCNDMorgan Stanley BankFrankfurt am MainĐức
168.MSPCDEF1XXXMorgan Stanley Bank InternaionalFrankfurt am MainĐức
169.NASSDE55XXXNassauische SparkasseFrankfurt am MainĐức
170.NBPADEFFXXXNational Bank of Pakistan Zndl FrankfurtFrankfurt am MainĐức
171.NATXDEFPXXXNATIXIS PfandbriefbankFrankfurt am MainĐức
172.NATXDEFFXXXNATIXIS Zweigniederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
173.GABKDE3EXXXNIBC Bank DeutschlandFrankfurt am MainĐức
174.NZFMDEF1XXXNIBC Bank Zndl Frankfurt am MainFrankfurt am MainĐức
175.NDEADEFF321Nordea Bank, Niederlassung FrankfurtFrankfurt am MainĐức
176.NDEADEFFXXXNordea Bank, Niederlassung FrankfurtFrankfurt am MainĐức
177.NDEADEFFDKKNordea Bank, Niederlassung FrankfurtFrankfurt am MainĐức
178.NORSDE71XXXnorisbankFrankfurt am MainĐức
179.BHFBDEFF500ODDO BHFFrankfurt am MainĐức
180.WBAGDE61XXXOldenburgische LandesbankFrankfurt am MainĐức
181.OYAKDE5KXXXOyak Anker BankFrankfurt am MainĐức
182.PICTDEFFXXXPictet & Cie (Europe) Ndl DeutschlandFrankfurt am MainĐức
183.ABGRDEFFXXXPiraeus Bank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
184.BPKODEFFXXXPKO Bank Polski Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
185.PBNKDEFFXXXPostbank Ndl der Deutsche BankFrankfurt am MainĐức
186.PRCBDEFFXXXProCredit Bank, Frankfurt am MainFrankfurt am MainĐức
187.RABODEFFTARRabobank International FrankfurtFrankfurt am MainĐức
188.RABODEFFXXXRabobank International FrankfurtFrankfurt am MainĐức
189.RABODEFFDIRRaboDirectFrankfurt am MainĐức
190.GENODE51OBURaiffeisenbank im HochtaunusFrankfurt am MainĐức
191.RAISDEFFXXXRaisin BankFrankfurt am MainĐức
192.MHBFDEFFXXXRaisin BankFrankfurt am MainĐức
193.RBAGDEF1XXXReiseBankFrankfurt am MainĐức
194.RBAGDEF1CMIReiseBank Gf2Frankfurt am MainĐức
195.CAGBDEF1XXXReiseBank Gf3 vormals Cash ExpressFrankfurt am MainĐức
196.CAGBDEF1CMIReiseBank Gf4 vormals Cash ExpressFrankfurt am MainĐức
197.SABCDEFFXXXSaman Bank Niederlassung FrankfurtFrankfurt am MainĐức
198.SCFBDE33XXXSantander Consumer BankFrankfurt am MainĐức
199.SEZDDEF1XXXSberbank Europe Zndl DeutschlandFrankfurt am MainĐức
200.SECGDEFFXXXSECB Swiss Euro Clearing BankFrankfurt am MainĐức
201.SHBKDEFFXXXSHINHAN BANK EUROPEFrankfurt am MainĐức
202.ESSEDEFFXXXSkandinaviska Enskilda Banken (publ) FrankfurtFrankfurt am MainĐức
203.ESSEDEFFHAMSkandinaviska Enskilda Banken (publ) HamburgFrankfurt am MainĐức
204.SMBCDEFFXXXSMBC Bank EUFrankfurt am MainĐức
205.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
206.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
207.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
208.GENODEF1S12Sparda-Bank HessenFrankfurt am MainĐức
209.SCBLDEFXXXXStandard Chartered BankFrankfurt am MainĐức
210.SCBLDEFXXXXStandard Chartered BankFrankfurt am MainĐức
211.SCBLDEFXXXXStandard Chartered BankFrankfurt am MainĐức
212.SBINDEFFXXXState Bank of IndiaFrankfurt am MainĐức
213.HANDDEFFXXXSvenska Handelsbanken DeutschlandFrankfurt am MainĐức
214.HELADEF1TSKTaunus-SparkasseFrankfurt am MainĐức
215.IRVTDEFXXXXThe Bank of New York MellonFrankfurt am MainĐức
216.BNYMDEF1XXXThe Bank of New York Mellon NL FrankfurtFrankfurt am MainĐức
217.TRODDEF1XXXTriodos Bank DeutschlandFrankfurt am MainĐức
218.TRODDEF1XXXTriodos Bank Deutschland (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
219.UBSWDEFFXXXUBS EuropeFrankfurt am MainĐức
220.SMHBDEFFXXXUBS EuropeFrankfurt am MainĐức
221.HYVEDEMM430UniCredit Bank - HypoVereinsbankFrankfurt am MainĐức
222.ICBVDEFFXXXVietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and TradeFrankfurt am MainĐức
223.GENODE51FGHVolksbank Griesheim (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
224.GENODE51FGHVolksbank Griesheim -alt-Frankfurt am MainĐức
225.GENODE51FHCVolksbank Höchst a.M., ZwNdl. der Frankfurter VB (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
226.GENODE51FHCVolksbank Höchst a.M., ZwNdl. der Frankfurter VB -alt-Frankfurt am MainĐức
227.OWHBDEFFXXXVTB Bank (Europe)Frankfurt am MainĐức
228.DOBADEF1XXXVTB Bank (Europe) Zndl Frankfurt am Main (Direktbank)Frankfurt am MainĐức
229.MACODEB1XXXWestend BankFrankfurt am MainĐức
230.WUIDDEF1XXXWestern Union Intl. Bank Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
231.HVBKDEFFXXXWOORI BANK EUROPEFrankfurt am MainĐức
232.TCZBDEFFXXXZIRAAT BANK InternationalFrankfurt am MainĐứcMã BIC cho các ngân hàng ở Frankfurt (Đức) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 12/2020