BIC Frankfurt


Tên:
Quốc gia:
IBAN:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.COBADEFFXXXCommerzbankFrankfurt (Oder)Đức
2.DRESDEFF170Commerzbank vormals Dresdner BankFrankfurt (Oder)Đức
3.DEUTDEDB170Deutsche BankFrankfurt (Oder)Đức
4.DEUTDEBB170Deutsche BankFrankfurt (Oder)Đức
5.BYLADEM1001Deutsche KreditbankFrankfurt (Oder)Đức
6.GENODEF1S10Sparda-Bank BerlinFrankfurt (Oder)Đức
7.WELADED1LOSSparkasse Oder-SpreeFrankfurt (Oder)Đức
8.HYVEDEMM471UniCredit Bank - HypoVereinsbankFrankfurt (Oder)Đức
9.AARBDE5W500Aareal BankFrankfurt am MainĐức
10.FTSBDEFAPROABN AMRO Bank Frankfurt, ProsperyFrankfurt am MainĐức
11.FTSBDEFAXXXABN AMRO Bank, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
12.FTSBDEFAMYOABN AMRO Bank, MoneYouFrankfurt am MainĐức
13.ABOCDEFFXXXAgricultural Bank of China, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
14.BMPBDEF2XXXAION Bank GermanFrankfurt am MainĐức
15.AUSKDEFFXXXAKA Ausfuhrkredit GmbHFrankfurt am MainĐức
16.AKBKDEFFXXXAKBANKFrankfurt am MainĐức
17.AKBADES1XXXAKTIVBANKFrankfurt am MainĐức
18.AKBADES1XXXAKTIVBANK (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
19.ABCADEFFXXXArab Banking Corporation Zweigniederlassung FrankfurtFrankfurt am MainĐức
20.BCMADEFFXXXAttijariwafa bank Europa ZNdl. FrankfurtFrankfurt am MainĐức
21.BRASDEFFXXXBanco do BrasilFrankfurt am MainĐức
22.BSCHDEFFXXXBanco Santander Filiale FrankfurtFrankfurt am MainĐức
23.BAERDEF1XXXBank Julius Bär DeutschlandFrankfurt am MainĐức
24.BOFADEFFXXXBank of AmericaFrankfurt am MainĐức
25.BOFADEFXVAMBank of America Europe, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
26.BOFADEFXXXXBank of America Europe, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
27.BKCHDEFFXXXBank of ChinaFrankfurt am MainĐức
28.COMMDEFFXXXBank of Communications FrankfurtFrankfurt am MainĐức
29.SIHRDEH1FFMBank Saderat IranFrankfurt am MainĐức
30.SEPBDEFFXXXBank Sepah-IranFrankfurt am MainĐức
31.LAMPDEDDXXXBankhaus LampeFrankfurt am MainĐức
32.BCDMDEF1XXXBANQUE CHAABI DU MAROC Agentur Frankfurt Ndl. DeutschlandFrankfurt am MainĐức
33.BARCDEFFXXXBarclays Bank Ireland FrankfurtFrankfurt am MainĐức
34.GENODE61BBBBBBankFrankfurt am MainĐức
35.DELBDE33XXXBethmann BankFrankfurt am MainĐức
36.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
37.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
38.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
39.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
40.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
41.PARBDEFFXXXBNP PARIBAS Securities ServicesFrankfurt am MainĐức
42.MARKDEF1500BundesbankFrankfurt am MainĐức
43.MARKDEF1513Bundesbank eh GießenFrankfurt am MainĐức
44.MARKDEFFXXXBundesbank ZentraleFrankfurt am MainĐức
45.DEFFDEFFXXXC24 BankFrankfurt am MainĐức
46.CAIXDEFFXXXCAIXABANK Zweigniederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
47.PCBCDEFFXXXChina Construction Bank Ndl FrankfurtFrankfurt am MainĐức
48.CITIDEFFXXXCitibank Europe GermanyFrankfurt am MainĐức
49.COBADEFFXXXCommerzbankFrankfurt am MainĐức
50.BOURDEFFXXXCommerzbank - GF onvistaFrankfurt am MainĐức
51.COBADEFFXXXCommerzbank CCFrankfurt am MainĐức
52.COBADEFFXXXCommerzbank CCFrankfurt am MainĐức
53.COBADEFFXXXCommerzbank Center Dresdner Bank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
54.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 460Frankfurt am MainĐức
55.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 461Frankfurt am MainĐức
56.COBADEF1BRSCommerzbank Gf BRSFrankfurt am MainĐức
57.COBADEFFXXXCommerzbank Gf ZCMFrankfurt am MainĐức
58.COBADEFFXXXCommerzbank Gf ZRKFrankfurt am MainĐức
59.COBADEFFXXXCommerzbank GF-F48Frankfurt am MainĐức
60.COBADEFFXXXCommerzbank INTFrankfurt am MainĐức
61.COBADEFFXXXCommerzbank Service - BZFrankfurt am MainĐức
62.COBADEFFXXXCommerzbank Service - BZ FrankfurtFrankfurt am MainĐức
63.COBADEFFXXXCommerzbank VermögensverwaltungFrankfurt am MainĐức
64.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner BankFrankfurt am MainĐức
65.DRESDEFFI41Commerzbank vormals Dresdner Bank Bs 80Frankfurt am MainĐức
66.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank ESOPFrankfurt am MainĐức
67.DRESDEFFFCOCommerzbank vormals Dresdner Bank Finance and ControllingFrankfurt am MainĐức
68.DRESDEFFAVBCommerzbank vormals Dresdner Bank Gf AVBFrankfurt am MainĐức
69.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank Gf DrKWFrankfurt am MainĐức
70.DRESDEFFLDGCommerzbank vormals Dresdner Bank Gf DrKWSLFrankfurt am MainĐức
71.DRESDEFF522Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf ZW 57Frankfurt am MainĐức
72.DRESDEFFMBPCommerzbank vormals Dresdner Bank in Frankfurt MBPFrankfurt am MainĐức
73.DRESDEFFI01Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKFrankfurt am MainĐức
74.DRESDEFFI49Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK 3Frankfurt am MainĐức
75.DRESDEFF500Commerzbank vormals Dresdner Bank Private Banking InlandFrankfurt am MainĐức
76.DRESDEFFI39Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 15Frankfurt am MainĐức
77.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank Zw 25Frankfurt am MainĐức
78.DRESDEFFI40Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 35Frankfurt am MainĐức
79.DRESDEFF516Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 55Frankfurt am MainĐức
80.DRESDEFFI42Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 99Frankfurt am MainĐức
81.DRESDEFFJ08Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4Frankfurt am MainĐức
82.DRESDEFFJ09Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5Frankfurt am MainĐức
83.DRESDEFFJ10Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6Frankfurt am MainĐức
84.DRESDEFFJ11Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 7Frankfurt am MainĐức
85.COBADEFFXXXCommerzbank Zw 425 - keine AuslandsbankenFrankfurt am MainĐức
86.COBADEFFXXXCommerzbank, CC SPFrankfurt am MainĐức
87.COBADEFFXXXCommerzbank, Filiale Frankfurt 2Frankfurt am MainĐức
88.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-KFrankfurt am MainĐức
89.COBADEFFXXXCommerzbank, GF Web-K CMTSFrankfurt am MainĐức
90.COBADEFFXXXCommerzbank, GF Web-K CMTS2Frankfurt am MainĐức
91.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-K CMTS3Frankfurt am MainĐức
92.COBADEFFXXXCommerzbank, INT 1Frankfurt am MainĐức
93.COBADEFFXXXCommerzbank, MBPFrankfurt am MainĐức
94.BSUIDEFFXXXCredit Agricole CIB DeutschlandFrankfurt am MainĐức
95.FBHLDEFFXXXCredit Europe Bank Ndl. DeutschlandFrankfurt am MainĐức
96.CMCIDEF1XXXCredit Mutuel - BECM - Ndl DeutschlandFrankfurt am MainĐức
97.CRESDE55XXXCredit Suisse (Deutschland)Frankfurt am MainĐức
98.CPLUDES1XXXCreditPlus BankFrankfurt am MainĐức
99.DEGUDEFFXXXDegussa BankFrankfurt am MainĐức
100.DGZFDEFFBERDekaBankFrankfurt am MainĐức
101.DGZFDEFFXXXDekaBank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
102.ESBKDEFFXXXDenizBank (Wien) Zw FrankfurtFrankfurt am MainĐức
103.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
104.DEUTDEDBFRADeutsche BankFrankfurt am MainĐức
105.DEUTDEFFSIPDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
106.DEUTDE5XXXXDeutsche Bank EuropeFrankfurt am MainĐức
107.DWPBDEFFXXXDeutsche WertpapierService BankFrankfurt am MainĐức
108.DVKBDEFFXXXDVB BankFrankfurt am MainĐức
109.DVKBDEFFXXXDVB Bank (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
110.GENODE55XXXDZ BankFrankfurt am MainĐức
111.GENODEFFXXXDZ BANKFrankfurt am MainĐức
112.GENODEFFXXXDZ BANK (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
113.GENODEF1VK4DZ BANK für Bausparkasse Schwäbisch HallFrankfurt am MainĐức
114.GENODEF1VK3DZ BANK für Bausparkasse Schwäbisch HallFrankfurt am MainĐức
115.GENODEF1VK8DZ BANK GF BMTFrankfurt am MainĐức
116.GENODEF1VK7DZ BANK GF BMTFrankfurt am MainĐức
117.GENODEF1V20DZ BANK GF BSHFrankfurt am MainĐức
118.GENODEF1V25DZ BANK GF BSHFrankfurt am MainĐức
119.GENODEF1V21DZ BANK GF BSHFrankfurt am MainĐức
120.GENODEF1V24DZ BANK GF DEVFrankfurt am MainĐức
121.GENODEF1VK1DZ BANK GF DZHFrankfurt am MainĐức
122.GENODEF1V23DZ BANK GF GRXFrankfurt am MainĐức
123.GENODEF1V22DZ BANK GF GRXFrankfurt am MainĐức
124.GENODEF1VK2DZ BANK GF ODAFrankfurt am MainĐức
125.GENODEF1VK6DZ BANK GF TSGFrankfurt am MainĐức
126.GENODEF1VK9DZ BANK GF VRFFrankfurt am MainĐức
127.GENODEFFBRODZ BANK, Deutsche Zentral-GenossenschaftsbankFrankfurt am MainĐức
128.DLGHDEB1XXXEurocity BankFrankfurt am MainĐức
129.DLGHDEB1XXXEurocity Bank (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
130.DLGHDEB1XXXEurocity Bank Gf GAAFrankfurt am MainĐức
131.ARABDEFFXXXEurope ARAB BankFrankfurt am MainĐức
132.GENODEF1EK1Evangelische Bank Filiale FrankfurtFrankfurt am MainĐức
133.FDORDEFFXXXFIDOR Bank Zndl Frankfurt am MainFrankfurt am MainĐức
134.FFBKDEFFKRNFIL FondsbankFrankfurt am MainĐức
135.BIWBDE33XXXflatex BankFrankfurt am MainĐức
136.BIWBDE33303flatex BankFrankfurt am MainĐức
137.BIWBDE33760flatex BankFrankfurt am MainĐức
138.FBGADEF1XXXFrankfurter Bankgesellschaft (Deutschland)Frankfurt am MainĐức
139.HELADEF1822Frankfurter SparkasseFrankfurt am MainĐức
140.HELADEF1822Frankfurter Sparkasse GF 1822direktFrankfurt am MainĐức
141.FFVBDEFFXXXFrankfurter VolksbankFrankfurt am MainĐức
142.FFVBDEFFXXXFrankfurter Volksbank (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
143.GOLDDEFFXXXGoldman SachsFrankfurt am MainĐức
144.HAUKDEFFXXXHauck & Aufhäuser PrivatbankiersFrankfurt am MainĐức
145.HKBBDEF1FRAHKB Bank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
146.HCSEDEF1XXXHyundai Capital Bank EuropeFrankfurt am MainĐức
147.ICBKDEFFXXXIndustrial and Commercial Bank of ChinaFrankfurt am MainĐức
148.INGBDEFFXXXING BankFrankfurt am MainĐức
149.INGDDEFFXXXING-DiBaFrankfurt am MainĐức
150.BCITDEFFXXXIntesa Sanpaolo FrankfurtFrankfurt am MainĐức
151.ISBKDEFXXXXIsbankFrankfurt am MainĐức
152.ISBKDEFXXXXIsbank eh Filiale MannheimFrankfurt am MainĐức
153.CHASDEFXXXXJ.P. MorganFrankfurt am MainĐức
154.JPMGDEFFXXXJ.P. MorganFrankfurt am MainĐức
155.CHASDEFXVR1J.P. Morgan, Internal ReferenceFrankfurt am MainĐức
156.KOEXDEFAXXXKEB Hana Bank (Deutschland)Frankfurt am MainĐức
157.KFWIDEFFXXXKfW Kreditanstalt für Wiederaufbau FrankfurtFrankfurt am MainĐức
158.INVODEF2XXXKommunalkredit Austria, Zweigstelle DeutschlandFrankfurt am MainĐức
159.KTAGDEFFXXXKT BankFrankfurt am MainĐức
160.HELADEFFXXXLandesbank Hessen-Thür GirozentraleFrankfurt am MainĐức
161.LAREDEFFXXXLandwirtschaftliche RentenbankFrankfurt am MainĐức
162.MEFIDEMM501Merck Finck A Quintet Private BankFrankfurt am MainĐức
163.BSHADE71XXXMERKUR PRIVATBANKFrankfurt am MainĐức
164.METZDEFFXXXMetzler, B. - seel Sohn & CoFrankfurt am MainĐức
165.MIBEDEFFXXXMisr Bank-EuropeFrankfurt am MainĐức
166.MSFFDEFPXXXMorgan Stanley BankFrankfurt am MainĐức
167.MSFFDEFXCNDMorgan Stanley BankFrankfurt am MainĐức
168.MSPCDEF1XXXMorgan Stanley Bank InternaionalFrankfurt am MainĐức
169.NASSDE55XXXNassauische SparkasseFrankfurt am MainĐức
170.NBPADEFFXXXNational Bank of Pakistan Zndl FrankfurtFrankfurt am MainĐức
171.NATXDEFPXXXNATIXIS PfandbriefbankFrankfurt am MainĐức
172.NATXDEFFXXXNATIXIS Zweigniederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
173.NZFMDEF1XXXNIBC Bank Zndl Frankfurt am MainFrankfurt am MainĐức
174.NORSDE71XXXnorisbankFrankfurt am MainĐức
175.BHFBDEFF500ODDO BHFFrankfurt am MainĐức
176.WBAGDE61XXXOldenburgische LandesbankFrankfurt am MainĐức
177.OYAKDE5KXXXOyak Anker BankFrankfurt am MainĐức
178.PICTDEFFXXXPictet & Cie (Europe) Ndl DeutschlandFrankfurt am MainĐức
179.ABGRDEFFXXXPiraeus Bank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
180.BPKODEFFXXXPKO Bank Polski Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
181.PBNKDEFFXXXPostbank Ndl der Deutsche BankFrankfurt am MainĐức
182.PRCBDEFFXXXProCredit Bank, Frankfurt am MainFrankfurt am MainĐức
183.RABODEFFTARRabobank International FrankfurtFrankfurt am MainĐức
184.RABODEFFXXXRabobank International FrankfurtFrankfurt am MainĐức
185.RABODEFFDIRRaboDirectFrankfurt am MainĐức
186.GENODE51OBURaiffeisenbank im HochtaunusFrankfurt am MainĐức
187.RAISDEFFXXXRaisin BankFrankfurt am MainĐức
188.MHBFDEFFXXXRaisin BankFrankfurt am MainĐức
189.RBAGDEF1XXXReiseBankFrankfurt am MainĐức
190.RBAGDEF1CMIReiseBank Gf2Frankfurt am MainĐức
191.RBAGDEF1CMIReiseBank Gf3 vormals Cash ExpressFrankfurt am MainĐức
192.RBAGDEF1CMIReiseBank Gf4 vormals Cash ExpressFrankfurt am MainĐức
193.SABCDEFFXXXSaman Bank Niederlassung FrankfurtFrankfurt am MainĐức
194.SCFBDE33XXXSantander Consumer BankFrankfurt am MainĐức
195.SEZDDEF1XXXSberbank Europe Zndl DeutschlandFrankfurt am MainĐức
196.SECGDEFFXXXSECB Swiss Euro Clearing BankFrankfurt am MainĐức
197.SHBKDEFFXXXSHINHAN BANK EUROPEFrankfurt am MainĐức
198.ESSEDEFFXXXSkandinaviska Enskilda Banken (publ) FrankfurtFrankfurt am MainĐức
199.ESSEDEFFHAMSkandinaviska Enskilda Banken (publ) HamburgFrankfurt am MainĐức
200.SMBCDEFFXXXSMBC Bank EUFrankfurt am MainĐức
201.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
202.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
203.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
204.GENODEF1S12Sparda-Bank HessenFrankfurt am MainĐức
205.SCBLDEFXXXXStandard Chartered BankFrankfurt am MainĐức
206.SCBLDEFXXXXStandard Chartered BankFrankfurt am MainĐức
207.SCBLDEFXXXXStandard Chartered BankFrankfurt am MainĐức
208.SBINDEFFXXXState Bank of IndiaFrankfurt am MainĐức
209.MAIFDEFFXXXStifel Europe BankFrankfurt am MainĐức
210.HANDDEFFXXXSvenska Handelsbanken DeutschlandFrankfurt am MainĐức
211.HELADEF1TSKTaunus-SparkasseFrankfurt am MainĐức
212.IRVTDEFXXXXThe Bank of New York MellonFrankfurt am MainĐức
213.BNYMDEF1XXXThe Bank of New York Mellon NL FrankfurtFrankfurt am MainĐức
214.TRODDEF1XXXTriodos Bank DeutschlandFrankfurt am MainĐức
215.TRODDEF1XXXTriodos Bank Deutschland (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
216.UBSWDEFFXXXUBS EuropeFrankfurt am MainĐức
217.SMHBDEFFXXXUBS EuropeFrankfurt am MainĐức
218.HYVEDEMM430UniCredit Bank - HypoVereinsbankFrankfurt am MainĐức
219.ICBVDEFFXXXVietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and TradeFrankfurt am MainĐức
220.GENODE51FGHVolksbank Griesheim (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
221.GENODE51FGHVolksbank Griesheim -alt-Frankfurt am MainĐức
222.GENODE51FHCVolksbank Höchst a.M., ZwNdl. der Frankfurter VB (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
223.GENODE51FHCVolksbank Höchst a.M., ZwNdl. der Frankfurter VB -alt-Frankfurt am MainĐức
224.OWHBDEFFXXXVTB Bank (Europe)Frankfurt am MainĐức
225.DOBADEF1XXXVTB Bank (Europe) Zndl Frankfurt am Main (Direktbank)Frankfurt am MainĐức
226.MACODEB1XXXWestend BankFrankfurt am MainĐức
227.WUIDDEF1XXXWestern Union Intl. Bank Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
228.HVBKDEFFXXXWOORI BANK EUROPEFrankfurt am MainĐức
229.TCZBDEFFXXXZIRAAT BANK InternationalFrankfurt am MainĐứcMã BIC cho các ngân hàng ở Frankfurt (Đức) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 06/2021