BIC Frankfurt am Main


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.DELBDE33XXXABN AMRO Bank Frankfurt - Bethmann BankFrankfurt am MainĐức
2.FTSBDEFAXXXABN AMRO Bank, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
3.ABOCDEFFXXXAgricultural Bank of China, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
4.BMPBDEF2XXXAION Bank GermanFrankfurt am MainĐức
5.AUSKDEFFXXXAKA Ausfuhrkredit GmbHFrankfurt am MainĐức
6.AKBADES1XXXAKTIVBANKFrankfurt am MainĐức
7.AKBADES1XXXAKTIVBANK (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
8.ABCADEFFXXXArab Banking Corporation Zweigniederlassung FrankfurtFrankfurt am MainĐức
9.BCMADEFFXXXAttijariwafa bank Europa ZNdl. FrankfurtFrankfurt am MainĐức
10.BRASDEFFXXXBanco do BrasilFrankfurt am MainĐức
11.BSCHDEFFXXXBanco Santander Filiale FrankfurtFrankfurt am MainĐức
12.BAERDEF1XXXBank Julius Bär DeutschlandFrankfurt am MainĐức
13.BOFADEFFXXXBank of AmericaFrankfurt am MainĐức
14.BOFADEFXVAMBank of America Europe, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
15.BOFADEFXXXXBank of America Europe, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
16.BKCHDEFFXXXBank of ChinaFrankfurt am MainĐức
17.COMMDEFFXXXBank of Communications FrankfurtFrankfurt am MainĐức
18.PICTDEFFXXXBank Pictet & Cie (Europe)Frankfurt am MainĐức
19.SIHRDEH1FFMBank Saderat IranFrankfurt am MainĐức
20.SEPBDEFFXXXBank Sepah-IranFrankfurt am MainĐức
21.BCDMDEF1XXXBANQUE CHAABI DU MAROC Agentur Frankfurt Ndl. DeutschlandFrankfurt am MainĐức
22.BARCDEFFXXXBarclays Bank Ireland FrankfurtFrankfurt am MainĐức
23.GENODE61BBBBBBankFrankfurt am MainĐức
24.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
25.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
26.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
27.PARBDEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
28.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
29.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
30.MARKDEF1500BundesbankFrankfurt am MainĐức
31.MARKDEF1513Bundesbank eh GießenFrankfurt am MainĐức
32.MARKDEFFXXXBundesbank ZentraleFrankfurt am MainĐức
33.DEFFDEFFXXXC24 BankFrankfurt am MainĐức
34.CAIXDEFFXXXCAIXABANK Zweigniederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
35.PCBCDEFFXXXChina Construction Bank Ndl FrankfurtFrankfurt am MainĐức
36.CITIDEFFXXXCitibank Europe GermanyFrankfurt am MainĐức
37.COBADEFFXXXCommerzbankFrankfurt am MainĐức
38.COBADEFFHBGCommerzbank (CLB Hamburg)Frankfurt am MainĐức
39.COBADEFFLDNCommerzbank (CLB London)Frankfurt am MainĐức
40.COBADEFFMOSCommerzbank (CLB Moskau)Frankfurt am MainĐức
41.COBADEFFNYCCommerzbank (CLB New York) FFMFrankfurt am MainĐức
42.COBADEFFPRACommerzbank (CLB Prag)Frankfurt am MainĐức
43.COBADEFFSGPCommerzbank (CLB Singapore) FrankfurtFrankfurt am MainĐức
44.COBADEFFZURCommerzbank (CLB Zürich)Frankfurt am MainĐức
45.COBADEFFAMSCommerzbank (IPC AMSTERDAM)Frankfurt am MainĐức
46.COBADEFFBRUCommerzbank (IPC BRUSSEL)Frankfurt am MainĐức
47.COBADEFFMADCommerzbank (IPC MADRID)Frankfurt am MainĐức
48.COBADEFFMILCommerzbank (IPC MILANO)Frankfurt am MainĐức
49.COBADEFFPARCommerzbank (IPC PARIS)Frankfurt am MainĐức
50.COBADEFFVIECommerzbank (IPC VIENNA)Frankfurt am MainĐức
51.BOURDEFFXXXCommerzbank - GF onvistaFrankfurt am MainĐức
52.COBADEFFXXXCommerzbank CCFrankfurt am MainĐức
53.COBADEFFXXXCommerzbank CCFrankfurt am MainĐức
54.COBADEFFXXXCommerzbank Center Dresdner Bank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
55.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 460Frankfurt am MainĐức
56.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 461Frankfurt am MainĐức
57.COBADEF1BRSCommerzbank Gf BRSFrankfurt am MainĐức
58.COBADEFFXXXCommerzbank Gf ZCMFrankfurt am MainĐức
59.COBADEFFXXXCommerzbank Gf ZRKFrankfurt am MainĐức
60.COBADEFFXXXCommerzbank GF-F48Frankfurt am MainĐức
61.COBADEFFXXXCommerzbank INTFrankfurt am MainĐức
62.COBADEFFXXXCommerzbank Service - BZFrankfurt am MainĐức
63.COBADEFFXXXCommerzbank Service - BZ FrankfurtFrankfurt am MainĐức
64.COBADEFFXXXCommerzbank VermögensverwaltungFrankfurt am MainĐức
65.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner BankFrankfurt am MainĐức
66.DRESDEFFI41Commerzbank vormals Dresdner Bank Bs 80Frankfurt am MainĐức
67.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank ESOPFrankfurt am MainĐức
68.DRESDEFFFCOCommerzbank vormals Dresdner Bank Finance and ControllingFrankfurt am MainĐức
69.DRESDEFFAVBCommerzbank vormals Dresdner Bank Gf AVBFrankfurt am MainĐức
70.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank Gf DrKWFrankfurt am MainĐức
71.DRESDEFFLDGCommerzbank vormals Dresdner Bank Gf DrKWSLFrankfurt am MainĐức
72.DRESDEFF522Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf ZW 57Frankfurt am MainĐức
73.DRESDEFFMBPCommerzbank vormals Dresdner Bank in Frankfurt MBPFrankfurt am MainĐức
74.DRESDEFFI01Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKFrankfurt am MainĐức
75.DRESDEFFI49Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK 3Frankfurt am MainĐức
76.DRESDEFF500Commerzbank vormals Dresdner Bank Private Banking InlandFrankfurt am MainĐức
77.DRESDEFFI39Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 15Frankfurt am MainĐức
78.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank Zw 25Frankfurt am MainĐức
79.DRESDEFFI40Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 35Frankfurt am MainĐức
80.DRESDEFF516Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 55Frankfurt am MainĐức
81.DRESDEFFI42Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 99Frankfurt am MainĐức
82.DRESDEFFJ08Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4Frankfurt am MainĐức
83.DRESDEFFJ09Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5Frankfurt am MainĐức
84.DRESDEFFJ10Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6Frankfurt am MainĐức
85.DRESDEFFJ11Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 7Frankfurt am MainĐức
86.COBADEFFXXXCommerzbank Zw 425 - keine AuslandsbankenFrankfurt am MainĐức
87.COBADEFFXXXCommerzbank, CC SPFrankfurt am MainĐức
88.COBADEFFXXXCommerzbank, Filiale Frankfurt 2Frankfurt am MainĐức
89.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-KFrankfurt am MainĐức
90.COBADEFFXXXCommerzbank, GF Web-K CMTSFrankfurt am MainĐức
91.COBADEFFXXXCommerzbank, GF Web-K CMTS2Frankfurt am MainĐức
92.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-K CMTS3Frankfurt am MainĐức
93.COBADEFFXXXCommerzbank, INT 1Frankfurt am MainĐức
94.COBADEFFXXXCommerzbank, MBPFrankfurt am MainĐức
95.BSUIDEFFXXXCredit Agricole CIB DeutschlandFrankfurt am MainĐức
96.FBHLDEFFXXXCredit Europe Bank Ndl. DeutschlandFrankfurt am MainĐức
97.CRESDE55XXXCredit Suisse (Deutschland)Frankfurt am MainĐức
98.CPLUDES1XXXCreditPlus BankFrankfurt am MainĐức
99.DEGUDEFFXXXDegussa BankFrankfurt am MainĐức
100.DGZFDEFFBERDekaBankFrankfurt am MainĐức
101.DGZFDEFFXXXDekaBank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
102.ESBKDEFFXXXDenizBank (Wien) Zw FrankfurtFrankfurt am MainĐức
103.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
104.DEUTDEDBFRADeutsche BankFrankfurt am MainĐức
105.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
106.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
107.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
108.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
109.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
110.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
111.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
112.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
113.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
114.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
115.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
116.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
117.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
118.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
119.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
120.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
121.DEUTDEFFSIPDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
122.DEUTDE5XXXXDeutsche Bank EuropeFrankfurt am MainĐức
123.DWPBDEFFXXXDeutsche WertpapierService BankFrankfurt am MainĐức
124.GENODE55XXXDZ BankFrankfurt am MainĐức
125.GENODEFFXXXDZ BANKFrankfurt am MainĐức
126.GENODEFFXXXDZ BANK (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
127.GENODEF1VK4DZ BANK für Bausparkasse Schwäbisch HallFrankfurt am MainĐức
128.GENODEF1VK3DZ BANK für Bausparkasse Schwäbisch HallFrankfurt am MainĐức
129.GENODEF1VK8DZ BANK GF BMTFrankfurt am MainĐức
130.GENODEF1VK7DZ BANK GF BMTFrankfurt am MainĐức
131.GENODEF1V20DZ BANK GF BSHFrankfurt am MainĐức
132.GENODEF1V25DZ BANK GF BSHFrankfurt am MainĐức
133.GENODEF1V21DZ BANK GF BSHFrankfurt am MainĐức
134.GENODEF1V24DZ BANK GF DEVFrankfurt am MainĐức
135.GENODEF1VK1DZ BANK GF DZHFrankfurt am MainĐức
136.GENODEF1V23DZ BANK GF GRXFrankfurt am MainĐức
137.GENODEF1V22DZ BANK GF GRXFrankfurt am MainĐức
138.GENODEF1VK2DZ BANK GF ODAFrankfurt am MainĐức
139.GENODEF1VK6DZ BANK GF TSGFrankfurt am MainĐức
140.GENODEF1VK9DZ BANK GF VRFFrankfurt am MainĐức
141.GENODEFFBRODZ BANK, Deutsche Zentral-GenossenschaftsbankFrankfurt am MainĐức
142.DLGHDEB1XXXEurocity BankFrankfurt am MainĐức
143.DLGHDEB1XXXEurocity Bank (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
144.DLGHDEB1XXXEurocity Bank Gf GAAFrankfurt am MainĐức
145.ARABDEFFXXXEurope ARAB BankFrankfurt am MainĐức
146.GENODEF1EK1Evangelische Bank Filiale FrankfurtFrankfurt am MainĐức
147.FDDODEMMXXXFIDOR Bank Zndl Frankfurt am MainFrankfurt am MainĐức
148.FFBKDEFFKRNFIL FondsbankFrankfurt am MainĐức
149.FCBKDEFFXXXFirst Commercial Bank, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
150.BIWBDE33XXXflatexDEGIRO BankFrankfurt am MainĐức
151.BIWBDE33303flatexDEGIRO BankFrankfurt am MainĐức
152.BIWBDE33760flatexDEGIRO BankFrankfurt am MainĐức
153.FBGADEF1XXXFrankfurter Bankgesellschaft (Deutschland)Frankfurt am MainĐức
154.HELADEF1822Frankfurter SparkasseFrankfurt am MainĐức
155.HELADEF1822Frankfurter Sparkasse GF 1822direktFrankfurt am MainĐức
156.FFVBDEFFXXXFrankfurter Volksbank Rhein-MainFrankfurt am MainĐức
157.FFVBDEFFXXXFrankfurter Volksbank Rhein-Main (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
158.PANXDEF2XXXGerman of Unifiedpost PaymentsFrankfurt am MainĐức
159.GOLDDEFBXXXGoldman SachsFrankfurt am MainĐức
160.GOLDDEFFXXXGoldman SachsFrankfurt am MainĐức
161.HAUKDEFFXXXHauck Aufhäuser Lampe PrivatbankFrankfurt am MainĐức
162.HAUKDEFFXXXHauck Aufhäuser Lampe PrivatbankFrankfurt am MainĐức
163.HCSEDEF1XXXHyundai Capital Bank EuropeFrankfurt am MainĐức
164.ICBKDEFFXXXIndustrial and Commercial Bank of ChinaFrankfurt am MainĐức
165.INGBDEFFXXXING BankFrankfurt am MainĐức
166.INGDDEFFXXXING-DiBaFrankfurt am MainĐức
167.BCITDEFFXXXIntesa Sanpaolo FrankfurtFrankfurt am MainĐức
168.ISBKDEFXXXXIsbankFrankfurt am MainĐức
169.ISBKDEFXXXXIsbank eh Filiale MannheimFrankfurt am MainĐức
170.JTBPDEFFXXXJ&T BANKA, Zweigniederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
171.CHASDEFXXXXJ.P. MorganFrankfurt am MainĐức
172.JPMGDEFFXXXJ.P. MorganFrankfurt am MainĐức
173.CHASDEFXVR1J.P. MorganFrankfurt am MainĐức
174.KOEXDEFAXXXKEB Hana Bank (Deutschland)Frankfurt am MainĐức
175.KFWIDEFFXXXKfW Kreditanstalt für Wiederaufbau FrankfurtFrankfurt am MainĐức
176.INVODEF2XXXKommunalkredit Austria, Zweigstelle DeutschlandFrankfurt am MainĐức
177.KTAGDEFFXXXKT BankFrankfurt am MainĐức
178.HELADEFFXXXLandesbank Hessen-Thür GirozentraleFrankfurt am MainĐức
179.LAREDEFFXXXLandwirtschaftliche RentenbankFrankfurt am MainĐức
180.MEFIDEMM501Merck Finck A Quintet Private BankFrankfurt am MainĐức
181.BSHADE71XXXMERKUR PRIVATBANKFrankfurt am MainĐức
182.METZDEFFXXXMetzler, B. - seel Sohn & CoFrankfurt am MainĐức
183.MIBEDEFFXXXMisr Bank-EuropeFrankfurt am MainĐức
184.MSFFDEFXXXXMorgan Stanley BankFrankfurt am MainĐức
185.MSFFDEFXCNDMorgan Stanley BankFrankfurt am MainĐức
186.NASSDE55XXXNassauische SparkasseFrankfurt am MainĐức
187.NBPADEFFXXXNational Bank of Pakistan Zndl FrankfurtFrankfurt am MainĐức
188.NATXDEFPXXXNATIXIS PfandbriefbankFrankfurt am MainĐức
189.NATXDEFFXXXNATIXIS Zweigniederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
190.NZFMDEF1XXXNIBC Bank Zndl Frankfurt am MainFrankfurt am MainĐức
191.NORSDE71XXXnorisbankFrankfurt am MainĐức
192.BHFBDEFF500ODDO BHFFrankfurt am MainĐức
193.WBAGDE61XXXOldenburgische LandesbankFrankfurt am MainĐức
194.OPENDEFFXXXOPEN BANK, Zweigniederlassung DeutschandFrankfurt am MainĐức
195.OYAKDE5KXXXOyak Anker BankFrankfurt am MainĐức
196.ABGRDEFFXXXPiraeus Bank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
197.BPKODEFFXXXPKO Bank Polski Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
198.PBNKDEFFXXXPostbank Ndl der Deutsche BankFrankfurt am MainĐức
199.PRCBDEFFXXXProCredit Bank, Frankfurt am MainFrankfurt am MainĐức
200.RABODEFFTARRabobank International FrankfurtFrankfurt am MainĐức
201.RABODEFFXXXRabobank International FrankfurtFrankfurt am MainĐức
202.RAISDEFFXXXRaisin BankFrankfurt am MainĐức
203.MHBFDEFFXXXRaisin BankFrankfurt am MainĐức
204.RBAGDEF1XXXReiseBankFrankfurt am MainĐức
205.RBAGDEF1CMIReiseBank Gf2Frankfurt am MainĐức
206.RBAGDEF1CMIReiseBank Gf3 vormals Cash ExpressFrankfurt am MainĐức
207.RBAGDEF1CMIReiseBank Gf4 vormals Cash ExpressFrankfurt am MainĐức
208.SABCDEFFXXXSaman Bank Niederlassung FrankfurtFrankfurt am MainĐức
209.SCFBDE33XXXSantander Consumer BankFrankfurt am MainĐức
210.SECGDEFFXXXSECB Swiss Euro Clearing BankFrankfurt am MainĐức
211.SHBKDEFFXXXSHINHAN BANK EUROPEFrankfurt am MainĐức
212.ESSEDEFFXXXSkandinaviska Enskilda Banken (publ) FrankfurtFrankfurt am MainĐức
213.ESSEDEFFHAMSkandinaviska Enskilda Banken (publ) HamburgFrankfurt am MainĐức
214.SMBCDEFFXXXSMBC Bank EUFrankfurt am MainĐức
215.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
216.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
217.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
218.SGSSDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
219.GENODEF1S12Sparda-Bank HessenFrankfurt am MainĐức
220.SCBLDEFXXXXStandard Chartered BankFrankfurt am MainĐức
221.SCBLDEFXXXXStandard Chartered BankFrankfurt am MainĐức
222.SCBLDEFXXXXStandard Chartered Bank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
223.SBINDEFFXXXState Bank of IndiaFrankfurt am MainĐức
224.MAIFDEFFXXXStifel Europe BankFrankfurt am MainĐức
225.CMCIDEF1XXXTARGOBANK FIRMENKUNDEN CIBFrankfurt am MainĐức
226.HELADEF1TSKTaunus-SparkasseFrankfurt am MainĐức
227.IRVTDEFXXXXThe Bank of New York MellonFrankfurt am MainĐức
228.BNYMDEF1XXXThe Bank of New York Mellon NL FrankfurtFrankfurt am MainĐức
229.TRODDEF1XXXTriodos Bank DeutschlandFrankfurt am MainĐức
230.TRODDEF1XXXTriodos Bank Deutschland (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
231.UBSWDEFFXXXUBS EuropeFrankfurt am MainĐức
232.SMHBDEFFXXXUBS EuropeFrankfurt am MainĐức
233.HYVEDEMM430UniCredit Bank - HypoVereinsbankFrankfurt am MainĐức
234.CARDDEFFXXXUNLIMINT EU Zweigniederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
235.ICBVDEFFXXXVietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and TradeFrankfurt am MainĐức
236.ICBVDEFFXXXVietnam Joint Stock Commercial Bk f.Industry a. T. (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
237.GENODE51FGHVolksbank Griesheim (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
238.GENODE51FGHVolksbank Griesheim -alt-Frankfurt am MainĐức
239.GENODE51FHCVolksbank Höchst a.M., ZwNdl. der Frankfurter VB (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
240.GENODE51FHCVolksbank Höchst a.M., ZwNdl. der Frankfurter VB -alt-Frankfurt am MainĐức
241.OWHBDEFFXXXVTB Bank (Europe)Frankfurt am MainĐức
242.DOBADEF1XXXVTB Bank (Europe) Zndl Frankfurt am Main (Direktbank)Frankfurt am MainĐức
243.MACODEB1XXXWestend BankFrankfurt am MainĐức
244.WUIDDEF1XXXWestern Union Intl. Bank Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
245.HVBKDEFFXXXWOORI BANK EUROPEFrankfurt am MainĐức
246.TCZBDEFFXXXZIRAAT BANK InternationalFrankfurt am MainĐức



Mã BIC cho các ngân hàng ở Frankfurt am Main (Đức) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 12/2023