BIC Frankfurt am Main


Tên:
Quốc gia:
IBAN:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.AARBDE5W500Aareal BankFrankfurt am MainĐức
2.FTSBDEFAXXXABN AMRO Bank, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
3.ABOCDEFFXXXAgricultural Bank of China, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
4.BMPBDEF2XXXAION Bank GermanFrankfurt am MainĐức
5.AUSKDEFFXXXAKA Ausfuhrkredit GmbHFrankfurt am MainĐức
6.AKBKDEFFXXXAKBANKFrankfurt am MainĐức
7.AKBADES1XXXAKTIVBANKFrankfurt am MainĐức
8.AKBADES1XXXAKTIVBANK (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
9.ABCADEFFXXXArab Banking Corporation Zweigniederlassung FrankfurtFrankfurt am MainĐức
10.BCMADEFFXXXAttijariwafa bank Europa ZNdl. FrankfurtFrankfurt am MainĐức
11.BRASDEFFXXXBanco do BrasilFrankfurt am MainĐức
12.BSCHDEFFXXXBanco Santander Filiale FrankfurtFrankfurt am MainĐức
13.BAERDEF1XXXBank Julius Bär DeutschlandFrankfurt am MainĐức
14.BOFADEFFXXXBank of AmericaFrankfurt am MainĐức
15.BOFADEFXVAMBank of America Europe, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
16.BOFADEFXXXXBank of America Europe, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
17.BKCHDEFFXXXBank of ChinaFrankfurt am MainĐức
18.COMMDEFFXXXBank of Communications FrankfurtFrankfurt am MainĐức
19.SIHRDEH1FFMBank Saderat IranFrankfurt am MainĐức
20.SEPBDEFFXXXBank Sepah-IranFrankfurt am MainĐức
21.BCDMDEF1XXXBANQUE CHAABI DU MAROC Agentur Frankfurt Ndl. DeutschlandFrankfurt am MainĐức
22.BARCDEFFXXXBarclays Bank Ireland FrankfurtFrankfurt am MainĐức
23.GENODE61BBBBBBankFrankfurt am MainĐức
24.DELBDE33XXXBethmann BankFrankfurt am MainĐức
25.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
26.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
27.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
28.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
29.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
30.PARBDEFFXXXBNP PARIBAS Securities ServicesFrankfurt am MainĐức
31.MARKDEF1500BundesbankFrankfurt am MainĐức
32.MARKDEF1513Bundesbank eh GießenFrankfurt am MainĐức
33.MARKDEFFXXXBundesbank ZentraleFrankfurt am MainĐức
34.DEFFDEFFXXXC24 BankFrankfurt am MainĐức
35.CAIXDEFFXXXCAIXABANK Zweigniederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
36.PCBCDEFFXXXChina Construction Bank Ndl FrankfurtFrankfurt am MainĐức
37.CITIDEFFXXXCitibank Europe GermanyFrankfurt am MainĐức
38.COBADEFFXXXCommerzbankFrankfurt am MainĐức
39.COBADEFFAMSCommerzbank (IPC AMSTERDAM)Frankfurt am MainĐức
40.COBADEFFBRUCommerzbank (IPC BRUSSEL)Frankfurt am MainĐức
41.COBADEFFMADCommerzbank (IPC MADRID)Frankfurt am MainĐức
42.COBADEFFMILCommerzbank (IPC MILANO)Frankfurt am MainĐức
43.COBADEFFPARCommerzbank (IPC PARIS)Frankfurt am MainĐức
44.COBADEFFVIECommerzbank (IPC VIENNA)Frankfurt am MainĐức
45.BOURDEFFXXXCommerzbank - GF onvistaFrankfurt am MainĐức
46.COBADEFFXXXCommerzbank CCFrankfurt am MainĐức
47.COBADEFFXXXCommerzbank CCFrankfurt am MainĐức
48.COBADEFFXXXCommerzbank Center Dresdner Bank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
49.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 460Frankfurt am MainĐức
50.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 461Frankfurt am MainĐức
51.COBADEF1BRSCommerzbank Gf BRSFrankfurt am MainĐức
52.COBADEFFXXXCommerzbank Gf ZCMFrankfurt am MainĐức
53.COBADEFFXXXCommerzbank Gf ZRKFrankfurt am MainĐức
54.COBADEFFXXXCommerzbank GF-F48Frankfurt am MainĐức
55.COBADEFFXXXCommerzbank INTFrankfurt am MainĐức
56.COBADEFFXXXCommerzbank Service - BZFrankfurt am MainĐức
57.COBADEFFXXXCommerzbank Service - BZ FrankfurtFrankfurt am MainĐức
58.COBADEFFXXXCommerzbank VermögensverwaltungFrankfurt am MainĐức
59.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner BankFrankfurt am MainĐức
60.DRESDEFFI41Commerzbank vormals Dresdner Bank Bs 80Frankfurt am MainĐức
61.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank ESOPFrankfurt am MainĐức
62.DRESDEFFFCOCommerzbank vormals Dresdner Bank Finance and ControllingFrankfurt am MainĐức
63.DRESDEFFAVBCommerzbank vormals Dresdner Bank Gf AVBFrankfurt am MainĐức
64.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank Gf DrKWFrankfurt am MainĐức
65.DRESDEFFLDGCommerzbank vormals Dresdner Bank Gf DrKWSLFrankfurt am MainĐức
66.DRESDEFF522Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf ZW 57Frankfurt am MainĐức
67.DRESDEFFMBPCommerzbank vormals Dresdner Bank in Frankfurt MBPFrankfurt am MainĐức
68.DRESDEFFI01Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKFrankfurt am MainĐức
69.DRESDEFFI49Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK 3Frankfurt am MainĐức
70.DRESDEFF500Commerzbank vormals Dresdner Bank Private Banking InlandFrankfurt am MainĐức
71.DRESDEFFI39Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 15Frankfurt am MainĐức
72.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank Zw 25Frankfurt am MainĐức
73.DRESDEFFI40Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 35Frankfurt am MainĐức
74.DRESDEFF516Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 55Frankfurt am MainĐức
75.DRESDEFFI42Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 99Frankfurt am MainĐức
76.DRESDEFFJ08Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4Frankfurt am MainĐức
77.DRESDEFFJ09Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5Frankfurt am MainĐức
78.DRESDEFFJ10Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6Frankfurt am MainĐức
79.DRESDEFFJ11Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 7Frankfurt am MainĐức
80.COBADEFFXXXCommerzbank Zw 425 - keine AuslandsbankenFrankfurt am MainĐức
81.COBADEFFXXXCommerzbank, CC SPFrankfurt am MainĐức
82.COBADEFFXXXCommerzbank, Filiale Frankfurt 2Frankfurt am MainĐức
83.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-KFrankfurt am MainĐức
84.COBADEFFXXXCommerzbank, GF Web-K CMTSFrankfurt am MainĐức
85.COBADEFFXXXCommerzbank, GF Web-K CMTS2Frankfurt am MainĐức
86.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-K CMTS3Frankfurt am MainĐức
87.COBADEFFXXXCommerzbank, INT 1Frankfurt am MainĐức
88.COBADEFFXXXCommerzbank, MBPFrankfurt am MainĐức
89.BSUIDEFFXXXCredit Agricole CIB DeutschlandFrankfurt am MainĐức
90.FBHLDEFFXXXCredit Europe Bank Ndl. DeutschlandFrankfurt am MainĐức
91.CMCIDEF1XXXCredit Mutuel - BECM - Ndl DeutschlandFrankfurt am MainĐức
92.CRESDE55XXXCredit Suisse (Deutschland)Frankfurt am MainĐức
93.CPLUDES1XXXCreditPlus BankFrankfurt am MainĐức
94.DEGUDEFFXXXDegussa BankFrankfurt am MainĐức
95.DGZFDEFFBERDekaBankFrankfurt am MainĐức
96.DGZFDEFFXXXDekaBank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
97.ESBKDEFFXXXDenizBank (Wien) Zw FrankfurtFrankfurt am MainĐức
98.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
99.DEUTDEDBFRADeutsche BankFrankfurt am MainĐức
100.DEUTDEFFSIPDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
101.DEUTDE5XXXXDeutsche Bank EuropeFrankfurt am MainĐức
102.DWPBDEFFXXXDeutsche WertpapierService BankFrankfurt am MainĐức
103.DVKBDEFFXXXDVB BankFrankfurt am MainĐức
104.DVKBDEFFXXXDVB Bank (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
105.GENODE55XXXDZ BankFrankfurt am MainĐức
106.GENODEFFXXXDZ BANKFrankfurt am MainĐức
107.GENODEFFXXXDZ BANK (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
108.GENODEF1VK4DZ BANK für Bausparkasse Schwäbisch HallFrankfurt am MainĐức
109.GENODEF1VK3DZ BANK für Bausparkasse Schwäbisch HallFrankfurt am MainĐức
110.GENODEF1VK8DZ BANK GF BMTFrankfurt am MainĐức
111.GENODEF1VK7DZ BANK GF BMTFrankfurt am MainĐức
112.GENODEF1V20DZ BANK GF BSHFrankfurt am MainĐức
113.GENODEF1V25DZ BANK GF BSHFrankfurt am MainĐức
114.GENODEF1V21DZ BANK GF BSHFrankfurt am MainĐức
115.GENODEF1V24DZ BANK GF DEVFrankfurt am MainĐức
116.GENODEF1VK1DZ BANK GF DZHFrankfurt am MainĐức
117.GENODEF1V23DZ BANK GF GRXFrankfurt am MainĐức
118.GENODEF1V22DZ BANK GF GRXFrankfurt am MainĐức
119.GENODEF1VK2DZ BANK GF ODAFrankfurt am MainĐức
120.GENODEF1VK6DZ BANK GF TSGFrankfurt am MainĐức
121.GENODEF1VK9DZ BANK GF VRFFrankfurt am MainĐức
122.GENODEFFBRODZ BANK, Deutsche Zentral-GenossenschaftsbankFrankfurt am MainĐức
123.DLGHDEB1XXXEurocity BankFrankfurt am MainĐức
124.DLGHDEB1XXXEurocity Bank (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
125.DLGHDEB1XXXEurocity Bank Gf GAAFrankfurt am MainĐức
126.ARABDEFFXXXEurope ARAB BankFrankfurt am MainĐức
127.GENODEF1EK1Evangelische Bank Filiale FrankfurtFrankfurt am MainĐức
128.FDDODEMMXXXFIDOR Bank Zndl Frankfurt am MainFrankfurt am MainĐức
129.FFBKDEFFKRNFIL FondsbankFrankfurt am MainĐức
130.BIWBDE33XXXflatexDEGIRO BankFrankfurt am MainĐức
131.BIWBDE33303flatexDEGIRO BankFrankfurt am MainĐức
132.BIWBDE33760flatexDEGIRO BankFrankfurt am MainĐức
133.FBGADEF1XXXFrankfurter Bankgesellschaft (Deutschland)Frankfurt am MainĐức
134.HELADEF1822Frankfurter SparkasseFrankfurt am MainĐức
135.HELADEF1822Frankfurter Sparkasse GF 1822direktFrankfurt am MainĐức
136.FFVBDEFFXXXFrankfurter VolksbankFrankfurt am MainĐức
137.FFVBDEFFXXXFrankfurter Volksbank (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
138.PANXDEF2XXXGerman of Unifiedpost PaymentsFrankfurt am MainĐức
139.GOLDDEFBXXXGoldman SachsFrankfurt am MainĐức
140.GOLDDEFFXXXGoldman SachsFrankfurt am MainĐức
141.HAUKDEFFXXXHauck Aufhäuser Lampe PrivatbankFrankfurt am MainĐức
142.LAMPDEDDXXXHauck Aufhäuser Lampe PrivatbankFrankfurt am MainĐức
143.HKBBDEF1FRAHKB Bank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
144.HCSEDEF1XXXHyundai Capital Bank EuropeFrankfurt am MainĐức
145.ICBKDEFFXXXIndustrial and Commercial Bank of ChinaFrankfurt am MainĐức
146.INGBDEFFXXXING BankFrankfurt am MainĐức
147.INGDDEFFXXXING-DiBaFrankfurt am MainĐức
148.BCITDEFFXXXIntesa Sanpaolo FrankfurtFrankfurt am MainĐức
149.ISBKDEFXXXXIsbankFrankfurt am MainĐức
150.ISBKDEFXXXXIsbank eh Filiale MannheimFrankfurt am MainĐức
151.CHASDEFXXXXJ.P. MorganFrankfurt am MainĐức
152.JPMGDEFFXXXJ.P. MorganFrankfurt am MainĐức
153.CHASDEFXVR1J.P. Morgan, Internal ReferenceFrankfurt am MainĐức
154.KOEXDEFAXXXKEB Hana Bank (Deutschland)Frankfurt am MainĐức
155.KFWIDEFFXXXKfW Kreditanstalt für Wiederaufbau FrankfurtFrankfurt am MainĐức
156.INVODEF2XXXKommunalkredit Austria, Zweigstelle DeutschlandFrankfurt am MainĐức
157.KTAGDEFFXXXKT BankFrankfurt am MainĐức
158.HELADEFFXXXLandesbank Hessen-Thür GirozentraleFrankfurt am MainĐức
159.LAREDEFFXXXLandwirtschaftliche RentenbankFrankfurt am MainĐức
160.MEFIDEMM501Merck Finck A Quintet Private BankFrankfurt am MainĐức
161.BSHADE71XXXMERKUR PRIVATBANKFrankfurt am MainĐức
162.METZDEFFXXXMetzler, B. - seel Sohn & CoFrankfurt am MainĐức
163.MIBEDEFFXXXMisr Bank-EuropeFrankfurt am MainĐức
164.MSFFDEFPXXXMorgan Stanley BankFrankfurt am MainĐức
165.MSFFDEFXCNDMorgan Stanley BankFrankfurt am MainĐức
166.NASSDE55XXXNassauische SparkasseFrankfurt am MainĐức
167.NBPADEFFXXXNational Bank of Pakistan Zndl FrankfurtFrankfurt am MainĐức
168.NATXDEFPXXXNATIXIS PfandbriefbankFrankfurt am MainĐức
169.NATXDEFFXXXNATIXIS Zweigniederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
170.NZFMDEF1XXXNIBC Bank Zndl Frankfurt am MainFrankfurt am MainĐức
171.NORSDE71XXXnorisbankFrankfurt am MainĐức
172.BHFBDEFF500ODDO BHFFrankfurt am MainĐức
173.WBAGDE61XXXOldenburgische LandesbankFrankfurt am MainĐức
174.OYAKDE5KXXXOyak Anker BankFrankfurt am MainĐức
175.PICTDEFFXXXPictet & Cie (Europe) Ndl DeutschlandFrankfurt am MainĐức
176.ABGRDEFFXXXPiraeus Bank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
177.BPKODEFFXXXPKO Bank Polski Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
178.PBNKDEFFXXXPostbank Ndl der Deutsche BankFrankfurt am MainĐức
179.PRCBDEFFXXXProCredit Bank, Frankfurt am MainFrankfurt am MainĐức
180.RABODEFFTARRabobank International FrankfurtFrankfurt am MainĐức
181.RABODEFFXXXRabobank International FrankfurtFrankfurt am MainĐức
182.RABODEFFDIRRaboDirectFrankfurt am MainĐức
183.GENODE51OBURaiffeisenbank im HochtaunusFrankfurt am MainĐức
184.RAISDEFFXXXRaisin BankFrankfurt am MainĐức
185.MHBFDEFFXXXRaisin BankFrankfurt am MainĐức
186.RBAGDEF1XXXReiseBankFrankfurt am MainĐức
187.RBAGDEF1CMIReiseBank Gf2Frankfurt am MainĐức
188.RBAGDEF1CMIReiseBank Gf3 vormals Cash ExpressFrankfurt am MainĐức
189.RBAGDEF1CMIReiseBank Gf4 vormals Cash ExpressFrankfurt am MainĐức
190.SABCDEFFXXXSaman Bank Niederlassung FrankfurtFrankfurt am MainĐức
191.SCFBDE33XXXSantander Consumer BankFrankfurt am MainĐức
192.SECGDEFFXXXSECB Swiss Euro Clearing BankFrankfurt am MainĐức
193.SHBKDEFFXXXSHINHAN BANK EUROPEFrankfurt am MainĐức
194.ESSEDEFFXXXSkandinaviska Enskilda Banken (publ) FrankfurtFrankfurt am MainĐức
195.ESSEDEFFHAMSkandinaviska Enskilda Banken (publ) HamburgFrankfurt am MainĐức
196.SMBCDEFFXXXSMBC Bank EUFrankfurt am MainĐức
197.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
198.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
199.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
200.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
201.GENODEF1S12Sparda-Bank HessenFrankfurt am MainĐức
202.SCBLDEFXXXXStandard Chartered BankFrankfurt am MainĐức
203.SCBLDEFXXXXStandard Chartered BankFrankfurt am MainĐức
204.SCBLDEFXXXXStandard Chartered BankFrankfurt am MainĐức
205.SBINDEFFXXXState Bank of IndiaFrankfurt am MainĐức
206.MAIFDEFFXXXStifel Europe BankFrankfurt am MainĐức
207.HELADEF1TSKTaunus-SparkasseFrankfurt am MainĐức
208.IRVTDEFXXXXThe Bank of New York MellonFrankfurt am MainĐức
209.BNYMDEF1XXXThe Bank of New York Mellon NL FrankfurtFrankfurt am MainĐức
210.TRODDEF1XXXTriodos Bank DeutschlandFrankfurt am MainĐức
211.TRODDEF1XXXTriodos Bank Deutschland (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
212.UBSWDEFFXXXUBS EuropeFrankfurt am MainĐức
213.SMHBDEFFXXXUBS EuropeFrankfurt am MainĐức
214.HYVEDEMM430UniCredit Bank - HypoVereinsbankFrankfurt am MainĐức
215.ICBVDEFFXXXVietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and TradeFrankfurt am MainĐức
216.GENODE51FGHVolksbank Griesheim (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
217.GENODE51FGHVolksbank Griesheim -alt-Frankfurt am MainĐức
218.GENODE51FHCVolksbank Höchst a.M., ZwNdl. der Frankfurter VB (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
219.GENODE51FHCVolksbank Höchst a.M., ZwNdl. der Frankfurter VB -alt-Frankfurt am MainĐức
220.OWHBDEFFXXXVTB Bank (Europe)Frankfurt am MainĐức
221.DOBADEF1XXXVTB Bank (Europe) Zndl Frankfurt am Main (Direktbank)Frankfurt am MainĐức
222.MACODEB1XXXWestend BankFrankfurt am MainĐức
223.WUIDDEF1XXXWestern Union Intl. Bank Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
224.HVBKDEFFXXXWOORI BANK EUROPEFrankfurt am MainĐức
225.TCZBDEFFXXXZIRAAT BANK InternationalFrankfurt am MainĐứcMã BIC cho các ngân hàng ở Frankfurt am Main (Đức) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 07/2022