BIC Frankfurt am Main


Tên:
Quốc gia:
IBAN:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.DELBDE33XXXABN AMRO Bank Frankfurt - Bethmann BankFrankfurt am MainĐức
2.FTSBDEFAXXXABN AMRO Bank, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
3.ABOCDEFFXXXAgricultural Bank of China, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
4.BMPBDEF2XXXAION Bank GermanFrankfurt am MainĐức
5.AUSKDEFFXXXAKA Ausfuhrkredit GmbHFrankfurt am MainĐức
6.AKBADES1XXXAKTIVBANKFrankfurt am MainĐức
7.AKBADES1XXXAKTIVBANK (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
8.ABCADEFFXXXArab Banking Corporation Zweigniederlassung FrankfurtFrankfurt am MainĐức
9.BCMADEFFXXXAttijariwafa bank Europa ZNdl. FrankfurtFrankfurt am MainĐức
10.BRASDEFFXXXBanco do BrasilFrankfurt am MainĐức
11.BSCHDEFFXXXBanco Santander Filiale FrankfurtFrankfurt am MainĐức
12.BAERDEF1XXXBank Julius Bär DeutschlandFrankfurt am MainĐức
13.BOFADEFFXXXBank of AmericaFrankfurt am MainĐức
14.BOFADEFXVAMBank of America Europe, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
15.BOFADEFXXXXBank of America Europe, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
16.BKCHDEFFXXXBank of ChinaFrankfurt am MainĐức
17.COMMDEFFXXXBank of Communications FrankfurtFrankfurt am MainĐức
18.SIHRDEH1FFMBank Saderat IranFrankfurt am MainĐức
19.SEPBDEFFXXXBank Sepah-IranFrankfurt am MainĐức
20.BCDMDEF1XXXBANQUE CHAABI DU MAROC Agentur Frankfurt Ndl. DeutschlandFrankfurt am MainĐức
21.BARCDEFFXXXBarclays Bank Ireland FrankfurtFrankfurt am MainĐức
22.GENODE61BBBBBBankFrankfurt am MainĐức
23.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
24.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
25.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
26.PARBDEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
27.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
28.BNPADEFFXXXBNP Paribas Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
29.MARKDEF1500BundesbankFrankfurt am MainĐức
30.MARKDEF1513Bundesbank eh GießenFrankfurt am MainĐức
31.MARKDEFFXXXBundesbank ZentraleFrankfurt am MainĐức
32.DEFFDEFFXXXC24 BankFrankfurt am MainĐức
33.CAIXDEFFXXXCAIXABANK Zweigniederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
34.PCBCDEFFXXXChina Construction Bank Ndl FrankfurtFrankfurt am MainĐức
35.CITIDEFFXXXCitibank Europe GermanyFrankfurt am MainĐức
36.COBADEFFXXXCommerzbankFrankfurt am MainĐức
37.COBADEFFHBGCommerzbank (CLB Hamburg)Frankfurt am MainĐức
38.COBADEFFLDNCommerzbank (CLB London)Frankfurt am MainĐức
39.COBADEFFMOSCommerzbank (CLB Moskau)Frankfurt am MainĐức
40.COBADEFFNYCCommerzbank (CLB New York) FFMFrankfurt am MainĐức
41.COBADEFFPRACommerzbank (CLB Prag)Frankfurt am MainĐức
42.COBADEFFSGPCommerzbank (CLB Singapore) FrankfurtFrankfurt am MainĐức
43.COBADEFFZURCommerzbank (CLB Zürich)Frankfurt am MainĐức
44.COBADEFFAMSCommerzbank (IPC AMSTERDAM)Frankfurt am MainĐức
45.COBADEFFBRUCommerzbank (IPC BRUSSEL)Frankfurt am MainĐức
46.COBADEFFMADCommerzbank (IPC MADRID)Frankfurt am MainĐức
47.COBADEFFMILCommerzbank (IPC MILANO)Frankfurt am MainĐức
48.COBADEFFPARCommerzbank (IPC PARIS)Frankfurt am MainĐức
49.COBADEFFVIECommerzbank (IPC VIENNA)Frankfurt am MainĐức
50.BOURDEFFXXXCommerzbank - GF onvistaFrankfurt am MainĐức
51.COBADEFFXXXCommerzbank CCFrankfurt am MainĐức
52.COBADEFFXXXCommerzbank CCFrankfurt am MainĐức
53.COBADEFFXXXCommerzbank Center Dresdner Bank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
54.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 460Frankfurt am MainĐức
55.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 461Frankfurt am MainĐức
56.COBADEF1BRSCommerzbank Gf BRSFrankfurt am MainĐức
57.COBADEFFXXXCommerzbank Gf ZCMFrankfurt am MainĐức
58.COBADEFFXXXCommerzbank Gf ZRKFrankfurt am MainĐức
59.COBADEFFXXXCommerzbank GF-F48Frankfurt am MainĐức
60.COBADEFFXXXCommerzbank INTFrankfurt am MainĐức
61.COBADEFFXXXCommerzbank Service - BZFrankfurt am MainĐức
62.COBADEFFXXXCommerzbank Service - BZ FrankfurtFrankfurt am MainĐức
63.COBADEFFXXXCommerzbank VermögensverwaltungFrankfurt am MainĐức
64.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner BankFrankfurt am MainĐức
65.DRESDEFFI41Commerzbank vormals Dresdner Bank Bs 80Frankfurt am MainĐức
66.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank ESOPFrankfurt am MainĐức
67.DRESDEFFFCOCommerzbank vormals Dresdner Bank Finance and ControllingFrankfurt am MainĐức
68.DRESDEFFAVBCommerzbank vormals Dresdner Bank Gf AVBFrankfurt am MainĐức
69.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank Gf DrKWFrankfurt am MainĐức
70.DRESDEFFLDGCommerzbank vormals Dresdner Bank Gf DrKWSLFrankfurt am MainĐức
71.DRESDEFF522Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf ZW 57Frankfurt am MainĐức
72.DRESDEFFMBPCommerzbank vormals Dresdner Bank in Frankfurt MBPFrankfurt am MainĐức
73.DRESDEFFI01Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKFrankfurt am MainĐức
74.DRESDEFFI49Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK 3Frankfurt am MainĐức
75.DRESDEFF500Commerzbank vormals Dresdner Bank Private Banking InlandFrankfurt am MainĐức
76.DRESDEFFI39Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 15Frankfurt am MainĐức
77.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank Zw 25Frankfurt am MainĐức
78.DRESDEFFI40Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 35Frankfurt am MainĐức
79.DRESDEFF516Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 55Frankfurt am MainĐức
80.DRESDEFFI42Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 99Frankfurt am MainĐức
81.DRESDEFFJ08Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4Frankfurt am MainĐức
82.DRESDEFFJ09Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5Frankfurt am MainĐức
83.DRESDEFFJ10Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6Frankfurt am MainĐức
84.DRESDEFFJ11Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 7Frankfurt am MainĐức
85.COBADEFFXXXCommerzbank Zw 425 - keine AuslandsbankenFrankfurt am MainĐức
86.COBADEFFXXXCommerzbank, CC SPFrankfurt am MainĐức
87.COBADEFFXXXCommerzbank, Filiale Frankfurt 2Frankfurt am MainĐức
88.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-KFrankfurt am MainĐức
89.COBADEFFXXXCommerzbank, GF Web-K CMTSFrankfurt am MainĐức
90.COBADEFFXXXCommerzbank, GF Web-K CMTS2Frankfurt am MainĐức
91.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-K CMTS3Frankfurt am MainĐức
92.COBADEFFXXXCommerzbank, INT 1Frankfurt am MainĐức
93.COBADEFFXXXCommerzbank, MBPFrankfurt am MainĐức
94.BSUIDEFFXXXCredit Agricole CIB DeutschlandFrankfurt am MainĐức
95.FBHLDEFFXXXCredit Europe Bank Ndl. DeutschlandFrankfurt am MainĐức
96.CRESDE55XXXCredit Suisse (Deutschland)Frankfurt am MainĐức
97.CPLUDES1XXXCreditPlus BankFrankfurt am MainĐức
98.DEGUDEFFXXXDegussa BankFrankfurt am MainĐức
99.DGZFDEFFBERDekaBankFrankfurt am MainĐức
100.DGZFDEFFXXXDekaBank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
101.ESBKDEFFXXXDenizBank (Wien) Zw FrankfurtFrankfurt am MainĐức
102.DEUTDEFFXXXDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
103.DEUTDEDBFRADeutsche BankFrankfurt am MainĐức
104.DEUTDEFFSIPDeutsche BankFrankfurt am MainĐức
105.DEUTDE5XXXXDeutsche Bank EuropeFrankfurt am MainĐức
106.DWPBDEFFXXXDeutsche WertpapierService BankFrankfurt am MainĐức
107.DVKBDEFFXXXDVB BankFrankfurt am MainĐức
108.DVKBDEFFXXXDVB Bank (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
109.GENODE55XXXDZ BankFrankfurt am MainĐức
110.GENODEFFXXXDZ BANKFrankfurt am MainĐức
111.GENODEFFXXXDZ BANK (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
112.GENODEF1VK4DZ BANK für Bausparkasse Schwäbisch HallFrankfurt am MainĐức
113.GENODEF1VK3DZ BANK für Bausparkasse Schwäbisch HallFrankfurt am MainĐức
114.GENODEF1VK8DZ BANK GF BMTFrankfurt am MainĐức
115.GENODEF1VK7DZ BANK GF BMTFrankfurt am MainĐức
116.GENODEF1V20DZ BANK GF BSHFrankfurt am MainĐức
117.GENODEF1V25DZ BANK GF BSHFrankfurt am MainĐức
118.GENODEF1V21DZ BANK GF BSHFrankfurt am MainĐức
119.GENODEF1V24DZ BANK GF DEVFrankfurt am MainĐức
120.GENODEF1VK1DZ BANK GF DZHFrankfurt am MainĐức
121.GENODEF1V23DZ BANK GF GRXFrankfurt am MainĐức
122.GENODEF1V22DZ BANK GF GRXFrankfurt am MainĐức
123.GENODEF1VK2DZ BANK GF ODAFrankfurt am MainĐức
124.GENODEF1VK6DZ BANK GF TSGFrankfurt am MainĐức
125.GENODEF1VK9DZ BANK GF VRFFrankfurt am MainĐức
126.GENODEFFBRODZ BANK, Deutsche Zentral-GenossenschaftsbankFrankfurt am MainĐức
127.DLGHDEB1XXXEurocity BankFrankfurt am MainĐức
128.DLGHDEB1XXXEurocity Bank (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
129.DLGHDEB1XXXEurocity Bank Gf GAAFrankfurt am MainĐức
130.ARABDEFFXXXEurope ARAB BankFrankfurt am MainĐức
131.GENODEF1EK1Evangelische Bank Filiale FrankfurtFrankfurt am MainĐức
132.FDDODEMMXXXFIDOR Bank Zndl Frankfurt am MainFrankfurt am MainĐức
133.FFBKDEFFKRNFIL FondsbankFrankfurt am MainĐức
134.FCBKDEFFXXXFirst Commercial Bank, FrankfurtFrankfurt am MainĐức
135.BIWBDE33XXXflatexDEGIRO BankFrankfurt am MainĐức
136.BIWBDE33303flatexDEGIRO BankFrankfurt am MainĐức
137.BIWBDE33760flatexDEGIRO BankFrankfurt am MainĐức
138.FBGADEF1XXXFrankfurter Bankgesellschaft (Deutschland)Frankfurt am MainĐức
139.HELADEF1822Frankfurter SparkasseFrankfurt am MainĐức
140.HELADEF1822Frankfurter Sparkasse GF 1822direktFrankfurt am MainĐức
141.FFVBDEFFXXXFrankfurter Volksbank Rhein-MainFrankfurt am MainĐức
142.FFVBDEFFXXXFrankfurter Volksbank Rhein-Main (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
143.PANXDEF2XXXGerman of Unifiedpost PaymentsFrankfurt am MainĐức
144.GOLDDEFBXXXGoldman SachsFrankfurt am MainĐức
145.GOLDDEFFXXXGoldman SachsFrankfurt am MainĐức
146.HAUKDEFFXXXHauck Aufhäuser Lampe PrivatbankFrankfurt am MainĐức
147.LAMPDEDDXXXHauck Aufhäuser Lampe PrivatbankFrankfurt am MainĐức
148.HKBBDEF1FRAHKB Bank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
149.HCSEDEF1XXXHyundai Capital Bank EuropeFrankfurt am MainĐức
150.ICBKDEFFXXXIndustrial and Commercial Bank of ChinaFrankfurt am MainĐức
151.INGBDEFFXXXING BankFrankfurt am MainĐức
152.INGDDEFFXXXING-DiBaFrankfurt am MainĐức
153.BCITDEFFXXXIntesa Sanpaolo FrankfurtFrankfurt am MainĐức
154.ISBKDEFXXXXIsbankFrankfurt am MainĐức
155.ISBKDEFXXXXIsbank eh Filiale MannheimFrankfurt am MainĐức
156.JTBPDEFFXXXJ&T BANKA, Zweigniederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
157.CHASDEFXXXXJ.P. MorganFrankfurt am MainĐức
158.JPMGDEFFXXXJ.P. MorganFrankfurt am MainĐức
159.CHASDEFXVR1J.P. Morgan, Internal ReferenceFrankfurt am MainĐức
160.KOEXDEFAXXXKEB Hana Bank (Deutschland)Frankfurt am MainĐức
161.KFWIDEFFXXXKfW Kreditanstalt für Wiederaufbau FrankfurtFrankfurt am MainĐức
162.INVODEF2XXXKommunalkredit Austria, Zweigstelle DeutschlandFrankfurt am MainĐức
163.KTAGDEFFXXXKT BankFrankfurt am MainĐức
164.HELADEFFXXXLandesbank Hessen-Thür GirozentraleFrankfurt am MainĐức
165.LAREDEFFXXXLandwirtschaftliche RentenbankFrankfurt am MainĐức
166.MEFIDEMM501Merck Finck A Quintet Private BankFrankfurt am MainĐức
167.BSHADE71XXXMERKUR PRIVATBANKFrankfurt am MainĐức
168.METZDEFFXXXMetzler, B. - seel Sohn & CoFrankfurt am MainĐức
169.MIBEDEFFXXXMisr Bank-EuropeFrankfurt am MainĐức
170.MSFFDEFPXXXMorgan Stanley BankFrankfurt am MainĐức
171.MSFFDEFXCNDMorgan Stanley BankFrankfurt am MainĐức
172.NASSDE55XXXNassauische SparkasseFrankfurt am MainĐức
173.NBPADEFFXXXNational Bank of Pakistan Zndl FrankfurtFrankfurt am MainĐức
174.NATXDEFPXXXNATIXIS PfandbriefbankFrankfurt am MainĐức
175.NATXDEFFXXXNATIXIS Zweigniederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
176.NZFMDEF1XXXNIBC Bank Zndl Frankfurt am MainFrankfurt am MainĐức
177.NORSDE71XXXnorisbankFrankfurt am MainĐức
178.BHFBDEFF500ODDO BHFFrankfurt am MainĐức
179.WBAGDE61XXXOldenburgische LandesbankFrankfurt am MainĐức
180.OYAKDE5KXXXOyak Anker BankFrankfurt am MainĐức
181.PICTDEFFXXXPictet & Cie (Europe) Ndl DeutschlandFrankfurt am MainĐức
182.ABGRDEFFXXXPiraeus Bank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
183.BPKODEFFXXXPKO Bank Polski Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
184.PBNKDEFFXXXPostbank Ndl der Deutsche BankFrankfurt am MainĐức
185.PRCBDEFFXXXProCredit Bank, Frankfurt am MainFrankfurt am MainĐức
186.RABODEFFTARRabobank International FrankfurtFrankfurt am MainĐức
187.RABODEFFXXXRabobank International FrankfurtFrankfurt am MainĐức
188.GENODE51OBURaiffeisenbank im HochtaunusFrankfurt am MainĐức
189.RAISDEFFXXXRaisin BankFrankfurt am MainĐức
190.MHBFDEFFXXXRaisin BankFrankfurt am MainĐức
191.RBAGDEF1XXXReiseBankFrankfurt am MainĐức
192.RBAGDEF1CMIReiseBank Gf2Frankfurt am MainĐức
193.RBAGDEF1CMIReiseBank Gf3 vormals Cash ExpressFrankfurt am MainĐức
194.RBAGDEF1CMIReiseBank Gf4 vormals Cash ExpressFrankfurt am MainĐức
195.SABCDEFFXXXSaman Bank Niederlassung FrankfurtFrankfurt am MainĐức
196.SCFBDE33XXXSantander Consumer BankFrankfurt am MainĐức
197.SECGDEFFXXXSECB Swiss Euro Clearing BankFrankfurt am MainĐức
198.SHBKDEFFXXXSHINHAN BANK EUROPEFrankfurt am MainĐức
199.ESSEDEFFXXXSkandinaviska Enskilda Banken (publ) FrankfurtFrankfurt am MainĐức
200.ESSEDEFFHAMSkandinaviska Enskilda Banken (publ) HamburgFrankfurt am MainĐức
201.SMBCDEFFXXXSMBC Bank EUFrankfurt am MainĐức
202.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
203.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
204.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
205.SOGEDEFFXXXSociete GeneraleFrankfurt am MainĐức
206.GENODEF1S12Sparda-Bank HessenFrankfurt am MainĐức
207.SCBLDEFXXXXStandard Chartered BankFrankfurt am MainĐức
208.SCBLDEFXXXXStandard Chartered BankFrankfurt am MainĐức
209.SCBLDEFXXXXStandard Chartered Bank FrankfurtFrankfurt am MainĐức
210.SBINDEFFXXXState Bank of IndiaFrankfurt am MainĐức
211.MAIFDEFFXXXStifel Europe BankFrankfurt am MainĐức
212.CMCIDEF1XXXTARGOBANK FIRMENKUNDEN CIBFrankfurt am MainĐức
213.HELADEF1TSKTaunus-SparkasseFrankfurt am MainĐức
214.IRVTDEFXXXXThe Bank of New York MellonFrankfurt am MainĐức
215.BNYMDEF1XXXThe Bank of New York Mellon NL FrankfurtFrankfurt am MainĐức
216.TRODDEF1XXXTriodos Bank DeutschlandFrankfurt am MainĐức
217.TRODDEF1XXXTriodos Bank Deutschland (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
218.UBSWDEFFXXXUBS EuropeFrankfurt am MainĐức
219.SMHBDEFFXXXUBS EuropeFrankfurt am MainĐức
220.HYVEDEMM430UniCredit Bank - HypoVereinsbankFrankfurt am MainĐức
221.ICBVDEFFXXXVietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and TradeFrankfurt am MainĐức
222.ICBVDEFFXXXVietnam Joint Stock Commercial Bk f.Industry a. T. (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
223.GENODE51FGHVolksbank Griesheim (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
224.GENODE51FGHVolksbank Griesheim -alt-Frankfurt am MainĐức
225.GENODE51FHCVolksbank Höchst a.M., ZwNdl. der Frankfurter VB (Gf P2)Frankfurt am MainĐức
226.GENODE51FHCVolksbank Höchst a.M., ZwNdl. der Frankfurter VB -alt-Frankfurt am MainĐức
227.OWHBDEFFXXXVTB Bank (Europe)Frankfurt am MainĐức
228.DOBADEF1XXXVTB Bank (Europe) Zndl Frankfurt am Main (Direktbank)Frankfurt am MainĐức
229.MACODEB1XXXWestend BankFrankfurt am MainĐức
230.WUIDDEF1XXXWestern Union Intl. Bank Niederlassung DeutschlandFrankfurt am MainĐức
231.HVBKDEFFXXXWOORI BANK EUROPEFrankfurt am MainĐức
232.TCZBDEFFXXXZIRAAT BANK InternationalFrankfurt am MainĐứcMã BIC cho các ngân hàng ở Frankfurt am Main (Đức) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 02/2023