BIC Berlin


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.AARBDE5W100Aareal BankBerlinĐức
2.ABKBDEB1XXXABK Allgemeine Beamten BankBerlinĐức
3.DELBDE33XXXABN AMRO Bank Frankfurt - Bethmann BankBerlinĐức
4.ADYBDEB2XXXAdyen, GermanBerlinĐức
5.GENODED1DKDBank für Kirche und Diakonie - KD-BankBerlinĐức
6.GENODED1KDBBank für Kirche und Diakonie - KD-Bank Gf Sonder-BLZBerlinĐức
7.GENODEF1BSBBank für Schiffahrt (BFS) Fil d Ostfr VB LeerBerlinĐức
8.BFSWDE33BERBank für SozialwirtschaftBerlinĐức
9.BFSWDE33BERBank für SozialwirtschaftBerlinĐức
10.BFSWDE33BERBank für SozialwirtschaftBerlinĐức
11.GENODE61BBBBBBankBerlinĐức
12.BHYPDEB2XXXBerlin HypBerlinĐức
13.BEVODEBBXXXBerliner VolksbankBerlinĐức
14.BEVODEBBXXXBerliner Volksbank (Gf P2)BerlinĐức
15.BHFBDEFF100BHF-BANKBerlinĐức
16.MARKDEF1100BundesbankBerlinĐức
17.COBADEFFXXXCommerzbank CCBerlinĐức
18.COBADEFFXXXCommerzbank CCBerlinĐức
19.COBADEBB120Commerzbank Filiale Berlin 2BerlinĐức
20.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 160BerlinĐức
21.COBADEFFXXXCommerzbank Gf 161BerlinĐức
22.COBADEFFXXXCommerzbank GF-B48BerlinĐức
23.COBADEFFXXXCommerzbank Service-BZBerlinĐức
24.DRESDEFF100Commerzbank vormals Dresdner Bank Filiale Berlin IBerlinĐức
25.DRESDEFF120Commerzbank vormals Dresdner Bank Filiale Berlin IIBerlinĐức
26.DRESDEFF199Commerzbank vormals Dresdner Bank Filiale Berlin IIIBerlinĐức
27.DRESDEFFI53Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf PCC DCC-ITGK 3BerlinĐức
28.DRESDEFF114Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf ZW 57BerlinĐức
29.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank IBLZBerlinĐức
30.DRESDEFFI14Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKBerlinĐức
31.DRESDEFFI99Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK 2BerlinĐức
32.DRESDEFF112Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 55BerlinĐức
33.DRESDEFFI26Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw ABerlinĐức
34.DRESDEFFXXXCommerzbank vormals Dresdner Bank Zw BBerlinĐức
35.DRESDEFFI71Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4BerlinĐức
36.DRESDEFFI72Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5BerlinĐức
37.DRESDEFFI73Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6BerlinĐức
38.COBADEFFXXXCommerzbank, CC SPBerlinĐức
39.COBADEBBXXXCommerzbank, Filiale Berlin 1BerlinĐức
40.COBADEBBXXXCommerzbank, Filiale Berlin 3BerlinĐức
41.COBADEFFXXXCommerzbank, Gf Web-KBerlinĐức
42.CPLUDES1XXXCreditPlus BankBerlinĐức
43.DEGUDEFFXXXDegussa BankBerlinĐức
44.DEUTDEDBBERDeutsche BankBerlinĐức
45.DEUTDEDB110Deutsche BankBerlinĐức
46.DEUTDEDB160Deutsche BankBerlinĐức
47.DEUTDEBB160Deutsche BankBerlinĐức
48.DEUTDEBBXXXDeutsche BankBerlinĐức
49.DEUTDEDBBERDeutsche BankBerlinĐức
50.DEUTDEBB101Deutsche BankBerlinĐức
51.DEUTDEDB101Deutsche BankBerlinĐức
52.DEUTDEDBBERDeutsche BankBerlinĐức
53.DEUTDEBBXXXDeutsche Bank Gf P2BerlinĐức
54.DEUTDEBBXXXDeutsche Bank Gf P2BerlinĐức
55.BYLADEM1001Deutsche Kreditbank (Gf P2)BerlinĐức
56.BYLADEM1001Deutsche Kreditbank BerlinBerlinĐức
57.GENODEFF120DZ BANKBerlinĐức
58.EIEGDEB1XXXEIS EinlagensicherungsbankBerlinĐức
59.GENODEF1EK1Evangelische Bank Filiale BerlinBerlinĐức
60.FPEGDEB2XXXFinanciere des Paiements Electroniques NL DeutschlandBerlinĐức
61.FNOMDEB2XXXFinom Payments Zweigniederlassung DeutschlandBerlinĐức
62.HOLVDEB1XXXHolvi Payment Services Zweigniederlassung DeutschlandBerlinĐức
63.IBBBDEBBXXXInvestitionsbank BerlinBerlinĐức
64.ISBKDEFXXXXIsbank Fil BerlinBerlinĐức
65.KFWIDEFF100KfW Kreditanstalt für WiederaufbauBerlinĐức
66.KLRNDEBEXXXKlarna Bank GermanBerlinĐức
67.BELADEBEXXXLandesbank Berlin - Berliner SparkasseBerlinĐức
68.LBSODEB1BLNLBS Ost BerlinBerlinĐức
69.BOFSDEF1XXXLloyds BankBerlinĐức
70.BOFSDEB1XXXLloyds BankBerlinĐức
71.MPAYDEB2XXXMANGOPAY GermanBerlinĐức
72.MEFIDEMM100Merck Finck A Quintet Private BankBerlinĐức
73.NTSBDEB1XXXN26 BankBerlinĐức
74.AFOPDEB2XXXNoelse PayBerlinĐức
75.NORSDE51XXXnorisbankBerlinĐức
76.NORSDE71XXXnorisbankBerlinĐức
77.NORSDE71XXXnorisbank Gf P2BerlinĐức
78.WBAGDE61XXXOldenburgische LandesbankBerlinĐức
79.QNTODEB2XXXOLINDA Zweigniederlassung DeutschlandBerlinĐức
80.GENODED1PA6Pax-BankBerlinĐức
81.PBNKDEFFXXXPostbank Ndl der Deutsche BankBerlinĐức
82.DEUTDEBBP30Postbank/DSL Ndl der Deutsche BankBerlinĐức
83.DEUTDEDBP30Postbank/DSL Ndl der Deutsche BankBerlinĐức
84.DEUTDEBBP31Postbank/DSL Ndl der Deutsche BankBerlinĐức
85.DEUTDEBBP32Postbank/DSL Ndl der Deutsche BankBerlinĐức
86.DEUTDEDBP32Postbank/DSL Ndl der Deutsche BankBerlinĐức
87.DEUTDEDBP31Postbank/DSL Ndl der Deutsche BankBerlinĐức
88.GENODEF1P01PSD Bank Berlin-BrandenburgBerlinĐức
89.GENODEF1P01PSD Bank Berlin-Brandenburg (Gf P2)BerlinĐức
90.QUBKDEBBXXXQuirin PrivatbankBerlinĐức
91.REVODEB2XXXRevolut Bank, Zweigniederlassung DeutschlandBerlinĐức
92.SKPADEB1XXXS-Kreditpartner, BerlinBerlinĐức
93.SCFBDE33XXXSantander Consumer BankBerlinĐức
94.SOBKDEBBXXXsolarisBankBerlinĐức
95.PNTADEBBXXXsolarisBank Gf (PNTA)BerlinĐức
96.SOBKDEB2XXXsolarisBank Gf (S)BerlinĐức
97.GENODEF1S10Sparda-Bank BerlinBerlinĐức
98.GENODEF1S10Sparda-Bank Berlin (Gf P2)BerlinĐức
99.SWNBDEBBXXXSwan Zweigniederlassung DeutschlandBerlinĐức
100.SWNBDEBBXXXSwan Zweigniederlassung Deutschland (Geschäftsfeld)BerlinĐức
101.TRBKDEBBXXXTrade Republic BankBerlinĐức
102.TRDADEB1PBKTradegate Wertpapierhandelsbank BerlinBerlinĐức
103.TRDADEBBDIRTradegate Wertpapierhandelsbank, GF DIRBerlinĐức
104.TRZODEB2XXXTreezor, BerlinBerlinĐức
105.HYVEDEMM488UniCredit Bank - HypoVereinsbankBerlinĐức
106.VPAYDE32XXXVIVA PAYMENT SERVICES - Zweigniederlassung DeutschlandBerlinĐức
107.WELADED1WBBWeberbankBerlinĐức
108.BEVODEBBXXXBerliner VolksbankBernau bei BerlinĐức
109.DEUTDEDB122Deutsche BankBernau bei BerlinĐức
110.DEUTDEBB122Deutsche BankBernau bei BerlinĐức
111.WELADED1GZESparkasse BarnimBernau bei BerlinĐức
112.GENODE61BBBBBBankÜberlingenĐức
113.COBADEFFXXXCommerzbankÜberlingenĐức
114.DRESDEFF692Commerzbank vormals Dresdner BankÜberlingenĐức
115.DEUTDEDB691Deutsche BankÜberlingenĐức
116.DEUTDE6F691Deutsche BankÜberlingenĐức
117.SOLADES1KNZSparkasse BodenseeÜberlingenĐức
118.GENODE61UBEVolksbank ÜberlingenÜberlingenĐức
119.GENODE61UBEVolksbank Überlingen (Gf P2)ÜberlingenĐứcMã BIC cho các ngân hàng ở Berlin (Đức) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 04/2024