Tìm BIC


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng


10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.NWBKGB2LXXXNational Westminster Bank Plc-Vương quốc Liên hiệp Anh
2.BARCGB22XXXBarclays Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
3.BARCGB21XXXBarclays Bank Plc Uk-Vương quốc Liên hiệp Anh
4.MIDLGB22XXXHSBC Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
5.LOYDGB2LXXXLloyds Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
6.ALEIGB22DOCSantander UK PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
7.ABCEGB2LXXXABC International Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
8.ABNAGB2LXXXABN AMRO Bank NV LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
9.RBOSGB2LXXXThe Royal Bank of Scotland PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
10.LOYDGB2LCTYLloyds Tsb Bank Plc London-Vương quốc Liên hiệp Anh


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 04/2024

Tìm BIC