BIC London


Tên:
Quốc gia:
IBAN:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.ABCEGB2LXXXABC International Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
2.ABNAGB2LXXXABN AMRO Bank NV LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
3.ABOCGB2LXXXAgricultural Bank of China (UK) LimitedLondonVương quốc Liên hiệp Anh
4.ANZBGB2LXXXAustralia and New Zealand Banking Group Limited LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
5.PASCGB2LXXXBanca Monte dei Paschi di Siena SPA LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
6.BRASGB2LXXXBanco do Brasil United KingdomLondonVương quốc Liên hiệp Anh
7.BSCHGB2LXXXBanco Santander S.A.LondonVương quốc Liên hiệp Anh
8.BRBAGB2LXXXBank of Beirut UK LtdLondonVương quốc Liên hiệp Anh
9.BKCHGB2LXXXBank of China LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
10.BKCHGB2LXXXBank of China West EndLondonVương quốc Liên hiệp Anh
11.BARCGB22XXXBarclays Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
12.BNPAGB22XXXBNP Paribas LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
13.BACMGB2LXXXBritish Arab Commercial Bank LimitedLondonVương quốc Liên hiệp Anh
14.BYBBGB2LXXXByblos Bank Europe SA LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
15.PCBCGB2LXXXChina Construction Bank London LimitedLondonVương quốc Liên hiệp Anh
16.CITIGB2LXXXCitibank International LTDLondonVương quốc Liên hiệp Anh
17.CRLYGB2LXXXCredit Agricole CIB United KingdomLondonVương quốc Liên hiệp Anh
18.DBSSGB2LXXXDBS Bank Ltd LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
19.DEUTGB2LXXXDeutsche Bank AG LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
20.DBUKGB2LXXXDiamond Bank UK PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
21.EFGBGB33XXXEFG Eurobank Ergasias SA LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
22.EBILGB2lXXXEmirates NBD LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
23.ARABGB2LXXXEurope Arab BankLondonVương quốc Liên hiệp Anh
24.FBNIGB2LXXXFBN Bank UK LimitedLondonVương quốc Liên hiệp Anh
25.GHIBGB2LXXXGhana International Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
26.GTBIGB2LXXXGuaranty Trust Bank UK LimitedLondonVương quốc Liên hiệp Anh
27.HBZUGB2LXXXHabib Bank AG Zurich UKLondonVương quốc Liên hiệp Anh
28.HABBGB2LXXXHabib Bank Limited KnightsbridgeLondonVương quốc Liên hiệp Anh
29.HABBGB2LXXXHabib Bank Limited LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
30.MIDLGB22XXXHSBC Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
31.ICICGB2LXXXICICI Bank UK PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
32.ICBKGB2LXXXIndustrial and Commercial Bank of China Limited LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
33.BCITGB2LXXXIntesa Sanpaolo LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
34.KOEXGB2LXXXKorea Exchange Bank LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
35.LOYDGB2LXXXLloyds Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
36.MSHQGB2LXXXMashreqBank PSC LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
37.MBBEGB2LXXXMaybank LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
38.MEDTGB2LXXXMediCapital Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
39.MHCBGB2LXXXMizuho Corporate Bank Ltd LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
40.NBADGB2LXXXNational Bank of Abu DhabiLondonVương quốc Liên hiệp Anh
41.NBEGGB2IXXXNational Bank of EgyptLondonVương quốc Liên hiệp Anh
42.NBOKGB2LXXXNational Bank of Kuwait International PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
43.NEDSGB2LXXXNedbank Limited LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
44.QNBAGB2LXXXQatar National Bank LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
45.ALEIGB22DOCSantander UK PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
46.SBLLGB2LXXXStandard Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
47.SCBLGB2LXXXStandard Chartered BankLondonVương quốc Liên hiệp Anh
48.SMBCGB2LXXXSumitomo Mitsui Banking Corporation Europe LimitedLondonVương quốc Liên hiệp Anh
49.ABNGGB2LXXXThe Access Bank UK LimitedLondonVương quốc Liên hiệp Anh
50.NOSCGB22XXXThe Bank of Nova Scotia LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
51.BOTKGB2LXXXThe Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
52.RBOSGB2LXXXThe Royal Bank of Scotland PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
53.HYVEGB2LXXXUniCredit Bank AG LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
54.ZEIBGB2LXXXZenith Bank UK LimitedLondonVương quốc Liên hiệp AnhMã BIC cho các ngân hàng ở London (Vương quốc Liên hiệp Anh) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 06/2021