Thư mục Ngân hàng

Quốc gia:      Vương quốc Liên hiệp Anh     


Danh sách các ngân hàng được xếp theo tên ngân hàng và thành phố:10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.NWBKGB2LXXXNational Westminster Bank Plc-Vương quốc Liên hiệp Anh
2.BARCGB22XXXBarclays Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
3.BARCGB21XXXBarclays Bank Plc Uk-Vương quốc Liên hiệp Anh
4.MIDLGB22XXXHSBC Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
5.LOYDGB2LCTYLloyds Tsb Bank Plc London-Vương quốc Liên hiệp Anh
6.ALEIGB22DOCSantander UK PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
7.IVESGB2LXXXInvestec Bank Plc-Vương quốc Liên hiệp Anh
8.NDEAGB2LXXXNordea Bank Finland Plc London-Vương quốc Liên hiệp Anh
9.BNPAGB22XXXBNP Paribas LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
10.BARCGB5GXXXBarclays Bank Plc Barclays Cap-Vương quốc Liên hiệp Anh


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 03/2021

Thư mục Ngân hàng