Thư mục Ngân hàng

Quốc gia:      Vương quốc Liên hiệp Anh     


Danh sách các ngân hàng được xếp theo tên ngân hàng và thành phố:10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.NWBKGB2LXXXNational Westminster Bank Plc-Vương quốc Liên hiệp Anh
2.BARCGB21XXXBarclays Bank Plc Uk-Vương quốc Liên hiệp Anh
3.BARCGB22XXXBarclays Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
4.NDEAGB2LXXXNordea Bank Finland Plc London-Vương quốc Liên hiệp Anh
5.IVESGB2LXXXInvestec Bank Plc-Vương quốc Liên hiệp Anh
6.LOYDGB2LCTYLloyds Tsb Bank Plc London-Vương quốc Liên hiệp Anh
7.PUNBGB22XXXPunjab National Bank Int Ltd-Vương quốc Liên hiệp Anh
8.BARCGB5GXXXBarclays Bank Plc Barclays Cap-Vương quốc Liên hiệp Anh
9.BNPAGB22XXXBNP Paribas LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
10.MIDLGB22XXXHSBC Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 04/2019

Thư mục Ngân hàng