10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.NWBKGB2LXXXNational Westminster Bank Plc-Vương quốc Liên hiệp Anh
2.BARCGB22XXXBarclays Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
3.BARCGB21XXXBarclays Bank Plc Uk-Vương quốc Liên hiệp Anh
4.MIDLGB22XXXHSBC Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
5.LOYDGB2LXXXLloyds Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
6.ALEIGB22DOCSantander UK PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
7.ABCEGB2LXXXABC International Bank PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
8.ABNAGB2LXXXABN AMRO Bank NV LondonLondonVương quốc Liên hiệp Anh
9.RBOSGB2LXXXThe Royal Bank of Scotland PLCLondonVương quốc Liên hiệp Anh
10.LOYDGB2LCTYLloyds Tsb Bank Plc London-Vương quốc Liên hiệp AnhTìm kiếm mã BIC (mã SWIFT) của các ngân hàng tại hơn 130 quốc gia

BIC (= Bank Identifier Code) và IBAN (= International Bank Account Number) là nền tảng của thanh toán quốc tế. Người khởi tạo giao dịch sẽ sử dụng hai thông tin này để xác định người hoặc công ty nhận thanh toán. Website này cung cấp tính năng sau: