BIC Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK 2


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.DRESDEFFI13Commerzbank vormals Bremer Bank (Dresdner Bank) ITGKBremenĐức
2.DRESDEFFI51Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf PCC DCC-ITGK 1KölnĐức
3.DRESDEFFI56Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf PCC DCC-ITGK 2HamburgĐức
4.DRESDEFFI53Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf PCC DCC-ITGK 3BerlinĐức
5.DRESDEFFI55Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf PCC DCC-ITGK 3MünchenĐức
6.DRESDEFFI54Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf PCC-ITGK 3StuttgartĐức
7.DRESDEFFI47Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKAschaffenburgĐức
8.DRESDEFFI14Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKBerlinĐức
9.DRESDEFFI19Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKBielefeldĐức
10.DRESDEFFI12Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKBraunschweigĐức
11.DRESDEFFI18Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKDortmundĐức
12.DRESDEFFI15Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKDresdenĐức
13.DRESDEFFI17Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKEssenĐức
14.DRESDEFFI01Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKFrankfurt am MainĐức
15.DRESDEFFI06Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKHamburgĐức
16.DRESDEFFI09Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKHannoverĐức
17.DRESDEFFI07Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKKielĐức
18.DRESDEFFI16Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKLeipzigĐức
19.DRESDEFFI08Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKLübeckĐức
20.DRESDEFFI45Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKMünchenĐức
21.DRESDEFFI23Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKMünchenĐức
22.DRESDEFFI24Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKNürnbergĐức
23.DRESDEFFI46Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKNürnbergĐức
24.DRESDEFFI10Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKOsnabrückĐức
25.DRESDEFFI21Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKStuttgartĐức
26.DRESDEFFI22Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKStuttgartĐức
27.DRESDEFFI20Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKWiesbadenĐức
28.DRESDEFFI11Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGKWolfsburgĐức
29.DRESDEFFI99Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK 2BerlinĐức
30.DRESDEFFI50Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK 2StuttgartĐức
31.DRESDEFFI49Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK 3Frankfurt am MainĐức
32.DRESDEFFI02Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK IDüsseldorfĐức
33.DRESDEFFI04Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK IKölnĐức
34.DRESDEFFI03Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK IIDüsseldorfĐức
35.DRESDEFFI05Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK IIKölnĐức
36.DRESDEFFI57Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DC-ITGK 4StuttgartĐức
37.DRESDEFFI58Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DC-ITGK 5StuttgartĐức
38.DRESDEFFI66Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2EssenĐức
39.DRESDEFFJ14Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1DarmstadtĐức
40.DRESDEFFJ29Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1DresdenĐức
41.DRESDEFFI91Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1DuisburgĐức
42.DRESDEFFI62Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1Freiburg im BreisgauĐức
43.DRESDEFFJ18Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1GießenĐức
44.DRESDEFFJ13Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1HanauĐức
45.DRESDEFFI70Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1IserlohnĐức
46.DRESDEFFJ31Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1LeipzigĐức
47.DRESDEFFJ20Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1MainzĐức
48.DRESDEFFI68Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1MünsterĐức
49.DRESDEFFJ26Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1NürnbergĐức
50.DRESDEFFJ12Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1Offenbach am MainĐức
51.DRESDEFFI59Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1StuttgartĐức
52.DRESDEFFJ16Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1WiesbadenĐức
53.DRESDEFFI86Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1WuppertalĐức
54.DRESDEFFJ28Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1WürzburgĐức
55.DRESDEFFI83Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 10DüsseldorfĐức
56.DRESDEFFJ36Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 10HamburgĐức
57.DRESDEFFJ03Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 10KölnĐức
58.DRESDEFFI84Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 11DüsseldorfĐức
59.DRESDEFFJ37Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 11HamburgĐức
60.DRESDEFFJ04Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 11KölnĐức
61.DRESDEFFI85Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 12DüsseldorfĐức
62.DRESDEFFJ05Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 12KölnĐức
63.DRESDEFFJ06Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 13KölnĐức
64.DRESDEFFJ07Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 14KölnĐức
65.DRESDEFFJ15Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2DarmstadtĐức
66.DRESDEFFI69Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2DortmundĐức
67.DRESDEFFJ30Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2DresdenĐức
68.DRESDEFFI92Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2DuisburgĐức
69.DRESDEFFJ22Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2Freiburg im BreisgauĐức
70.DRESDEFFI65Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2HamburgĐức
71.DRESDEFFJ32Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2LeipzigĐức
72.DRESDEFFJ21Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2MainzĐức
73.DRESDEFFI60Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2MannheimĐức
74.DRESDEFFJ27Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2NürnbergĐức
75.DRESDEFFI87Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2WuppertalĐức
76.DRESDEFFI93Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 3DuisburgĐức
77.DRESDEFFI76Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 3DüsseldorfĐức
78.DRESDEFFI63Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 3HamburgĐức
79.DRESDEFFI61Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 3MannheimĐức
80.DRESDEFFI88Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 3WuppertalĐức
81.DRESDEFFI71Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4BerlinĐức
82.DRESDEFFI94Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4DuisburgĐức
83.DRESDEFFI77Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4DüsseldorfĐức
84.DRESDEFFJ08Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4Frankfurt am MainĐức
85.DRESDEFFI64Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4HamburgĐức
86.DRESDEFFI67Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4KölnĐức
87.DRESDEFFJ23Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4MünchenĐức
88.DRESDEFFI89Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4WuppertalĐức
89.DRESDEFFI72Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5BerlinĐức
90.DRESDEFFI95Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5DuisburgĐức
91.DRESDEFFI78Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5DüsseldorfĐức
92.DRESDEFFJ09Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5Frankfurt am MainĐức
93.DRESDEFFI74Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5HamburgĐức
94.DRESDEFFI96Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5KölnĐức
95.DRESDEFFJ24Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5MünchenĐức
96.DRESDEFFI90Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5WuppertalĐức
97.DRESDEFFI73Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6BerlinĐức
98.DRESDEFFI79Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6DüsseldorfĐức
99.DRESDEFFJ10Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6Frankfurt am MainĐức
100.DRESDEFFI75Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6HamburgĐức
101.DRESDEFFI97Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6KölnĐức
102.DRESDEFFJ25Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6MünchenĐức
103.DRESDEFFI80Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 7DüsseldorfĐức
104.DRESDEFFJ11Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 7Frankfurt am MainĐức
105.DRESDEFFJ33Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 7HamburgĐức
106.DRESDEFFI98Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 7KölnĐức
107.DRESDEFFI81Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 8DüsseldorfĐức
108.DRESDEFFJ34Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 8HamburgĐức
109.DRESDEFFJ01Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 8KölnĐức
110.DRESDEFFI82Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 9DüsseldorfĐức
111.DRESDEFFJ35Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 9HamburgĐức
112.DRESDEFFJ02Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 9KölnĐức
113.DRESDEFFJ19Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK1KasselĐức
114.DRESDEFFJ17Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK2WiesbadenĐứcBIC Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK 2 (Đức) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 03/2024