Tìm BIC


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng


10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.OTPVHUHBXXXOtp Bank Plc-Hungary
2.BACXHUHBXXXUniCredit Bank Hungary ZRTBudapestHungary
3.EHBBHUHSXXXSopron Bank Burgenland Zrt-Hungary
4.HUSTHUHBXXXHungarian State Treasury-Hungary
5.BUDAHUHBXXXBudapest Bank Rt-Hungary
6.KODBHUHBXXXKdb Bank Hungary Ltd-Hungary
7.INGBHUHBXXXIng Bank Zrt-Hungary
8.MKKBHUHBXXXMkb Bank Zrt.-Hungary
9.INCNHUHBXXXBanco Popolare Hungary Zrt-Hungary
10.CITIHUHXXXXCitibank Budapest Rt-Hungary


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 06/2024

Tìm BIC