Thư mục Ngân hàng


BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.NBADOMRXXXXNational Bank of Abu Dhabi, OmanMuscatOman
2.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOGRuwiOman
3.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah AfiBatinahOman
4.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah before MulladaBatinahOman
5.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah Carefour CenterBatinahOman
6.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah Hambar OmanOilBatinahOman
7.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah Health CenterBatinahOman
8.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah Industrial AreaBatinahOman
9.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah KhabouraBatinahOman
10.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah Liwa SuqBatinahOman
11.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah Lulu HyperMarketBatinahOman
12.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah Makka HyperMarketBatinahOman
13.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah MulladahBatinahOman
14.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah Musanah ColleageBatinahOman
15.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah near LiwaBatinahOman
16.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah Oman OilBatinahOman
17.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah Oppera GalleriaBatinahOman
18.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah opposite Oman Oil Filling stationBatinahOman
19.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah RustaqBatinahOman
20.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah Saham Al Jadeed ShoppingBatinahOman
21.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah Saham SouqBatinahOman
22.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah Shell AzaibaBatinahOman
23.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah ShinasBatinahOman
24.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah Sohar IndustrialBatinahOman
25.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah Sohar SouqBatinahOman
26.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah, Barka SouqBatinahOman
27.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Batinah, Bidaya SouqBatinahOman
28.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira Al HamraDakhliya & DhahiraOman
29.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira Al HamraDakhliya & DhahiraOman
30.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira Al Iraqi streetDakhliya & DhahiraOman
31.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira Al Murtafa Ibri AreaDakhliya & DhahiraOman
32.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira Al OuqdaDakhliya & DhahiraOman
33.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira Bahla SouqDakhliya & DhahiraOman
34.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira BuraimiDakhliya & DhahiraOman
35.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira DhankDakhliya & DhahiraOman
36.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira Fanja SouqDakhliya & DhahiraOman
37.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira Firq SouqDakhliya & DhahiraOman
38.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira Firq SuqDakhliya & DhahiraOman
39.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira IbriDakhliya & DhahiraOman
40.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira near Bank DhofarDakhliya & DhahiraOman
41.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira Near CourtDakhliya & DhahiraOman
42.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira near Zahra SchoolDakhliya & DhahiraOman
43.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira Nizwa SouqDakhliya & DhahiraOman
44.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira Oman Oil Filling StationDakhliya & DhahiraOman
45.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira Oman Oil Filling StationDakhliya & DhahiraOman
46.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira Oman Oil Filling StationDakhliya & DhahiraOman
47.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dakhliya & Dhahira Sumail SouqDakhliya & DhahiraOman
48.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dhofar Al Ferdows StreetDhofarOman
49.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dhofar Al-SaadaDhofarOman
50.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dhofar An Naser StreetDhofarOman
51.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dhofar Dhariz Shell Filling StationDhofarOman
52.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dhofar HafaDhofarOman
53.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dhofar Lulu HyperMarketDhofarOman
54.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dhofar Lulu HyperMarket,DhofarOman
55.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dhofar MirbatDhofarOman
56.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dhofar near AouqedDhofarOman
57.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dhofar near AouqedDhofarOman
58.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dhofar near HamrairDhofarOman
59.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dhofar near LULU HYPERMARKET-SALALAHDhofarOman
60.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dhofar SalalahDhofarOman
61.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dhofar Salalah AirportDhofarOman
62.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dhofar Samaham StreetDhofarOman
63.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Dhofar Sultan Qaboos HospitalDhofarOman
64.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, MuscatMuscatOman
65.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Abraj Al Sahwa buildingMuscatOman
66.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ahlain of Oman OilMuscatOman
67.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ahlain of Oman OilMuscatOman
68.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat AirportMuscatOman
69.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Airport DepartureMuscatOman
70.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Al Araimi ComplexMuscatOman
71.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Al Ghala StreetMuscatOman
72.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Al MahaMuscatOman
73.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Al-Fair Al-SaroojMuscatOman
74.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ametat ShellMuscatOman
75.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Amrat RoadMuscatOman
76.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Bahja CenterMuscatOman
77.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Bareeq Al-ShatiMuscatOman
78.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat CBDMuscatOman
79.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Center Point Al-KhuwairMuscatOman
80.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat City CenterMuscatOman
81.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Corniche MuttrahMuscatOman
82.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ghala Oman OilMuscatOman
83.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ghoubrah SuqMuscatOman
84.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Helat Al NasrMuscatOman
85.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Honda RoadMuscatOman
86.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat in Jawharat Al Shatti AreaMuscatOman
87.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat KhasabMuscatOman
88.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Khoudh SouqMuscatOman
89.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Khoula HospitalMuscatOman
90.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Khuwair SouqMuscatOman
91.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat KOMMuscatOman
92.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Lulu HyperMarket DarsaitMuscatOman
93.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Lulu HyperMarket,GhoubrahMuscatOman
94.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Lulu Wadi Al Bhais StreetMuscatOman
95.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Mabela BridgeMuscatOman
96.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Mabellah SouqMuscatOman
97.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Maha Filling StationMuscatOman
98.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Marsh HyperMarketMuscatOman
99.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat MBDMuscatOman
100.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat MEERA HyperMarketMuscatOman
101.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Al Khalili BuildingMuscatOman
102.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Near Bader Al-SamaMuscatOman
103.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near BukhaMuscatOman
104.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Central Bank of OmanMuscatOman
105.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near City CenterMuscatOman
106.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Civil Avation BulidingMuscatOman
107.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Fahad BlazaMuscatOman
108.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Farooj ResturantMuscatOman
109.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Golden Tolip Seeb HotelMuscatOman
110.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near KIMS Oman HospitalMuscatOman
111.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Maha Filling StationMuscatOman
112.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Near Mars HypermarketMuscatOman
113.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Ministry Of HealthMuscatOman
114.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Muscat BakeryMuscatOman
115.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Near Oman Medical CollegeMuscatOman
116.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Shell Filling StationMuscatOman
117.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Sultan Qaboos MosqueMuscatOman
118.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Sultan Qaboos MousqeMuscatOman
119.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Oman OilMuscatOman
120.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Oman Oil BausherMuscatOman
121.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Oman Oil Filling StationMuscatOman
122.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Opera GalleriaMuscatOman
123.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat opposite Maha Filling StationMuscatOman
124.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat OTEMuscatOman
125.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Outside Kimji MartMuscatOman
126.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat PDO main buildingMuscatOman
127.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat QurriyatMuscatOman
128.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Qurum ComplexMuscatOman
129.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ruwi High StreetMuscatOman
130.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Sawah PlazaMuscatOman
131.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Seeb SouqMuscatOman
132.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Sell Filling StationMuscatOman
133.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Shell Filling StationMuscatOman
134.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Shell Filling StationMuscatOman
135.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Wholesale centreMuscatOman
136.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Sharqiya Al Ghanimyia AreaSharqiyaOman
137.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Sharqiya Al KamilSharqiyaOman
138.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Sharqiya Al-MudhaibiSharqiyaOman
139.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Sharqiya Al-WafiSharqiyaOman
140.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Sharqiya B.B. AliSharqiyaOman
141.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Sharqiya IbraSharqiyaOman
142.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Sharqiya MasirahSharqiyaOman
143.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Sharqiya near Sinaw HospitalSharqiyaOman
144.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Sharqiya Nizwa CollageSharqiyaOman
145.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Sharqiya Oman DryDock CentreSharqiyaOman
146.NASGOMR1XXXNational Securities Co.Al HarthyOman


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 05/2024

Thư mục Ngân hàng