BIC Muscat


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, Al GhubraMuscatOman
2.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, Al KhuwairMuscatOman
3.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, Al SeebMuscatOman
4.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, Al WattayaMuscatOman
5.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, CBDMuscatOman
6.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, Head OfficeMuscatOman
7.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, Muscat City CenterMuscatOman
8.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, Muscat Grand MallMuscatOman
9.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, SalalahMuscatOman
10.IZZBOMRUXXXAlizz Islamic BankMuscatOman
11.BMUSOMRXXXXBank Muscat SAOG, Muscat (Central)MuscatOman
12.BMUSOMRXXXXBank Muscat SAOG, Muscat (North)MuscatOman
13.BMUSOMRXXXXBank Muscat SAOG, Muscat (South)MuscatOman
14.BNZWOMRXXXXBank NizwaMuscatOman
15.BABEOMRXXXXBank of BeirutMuscatOman
16.FISOOMR1XXXGlobal Financial Services Co.MuscatOman
17.GFISOMR1XXXGlobal Financial Investments Holding SAOGMuscatOman
18.NBADOMRXXXXNational Bank of Abu Dhabi, OmanMuscatOman
19.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, MuscatMuscatOman
20.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Abraj Al Sahwa buildingMuscatOman
21.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ahlain of Oman OilMuscatOman
22.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ahlain of Oman OilMuscatOman
23.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat AirportMuscatOman
24.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Airport DepartureMuscatOman
25.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Al Araimi ComplexMuscatOman
26.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Al Ghala StreetMuscatOman
27.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Al MahaMuscatOman
28.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Al-Fair Al-SaroojMuscatOman
29.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ametat ShellMuscatOman
30.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Amrat RoadMuscatOman
31.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Bahja CenterMuscatOman
32.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Bareeq Al-ShatiMuscatOman
33.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat CBDMuscatOman
34.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Center Point Al-KhuwairMuscatOman
35.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat City CenterMuscatOman
36.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Corniche MuttrahMuscatOman
37.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ghala Oman OilMuscatOman
38.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ghoubrah SuqMuscatOman
39.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Helat Al NasrMuscatOman
40.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Honda RoadMuscatOman
41.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat in Jawharat Al Shatti AreaMuscatOman
42.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat KhasabMuscatOman
43.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Khoudh SouqMuscatOman
44.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Khoula HospitalMuscatOman
45.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Khuwair SouqMuscatOman
46.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat KOMMuscatOman
47.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Lulu HyperMarket DarsaitMuscatOman
48.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Lulu HyperMarket,GhoubrahMuscatOman
49.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Lulu Wadi Al Bhais StreetMuscatOman
50.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Mabela BridgeMuscatOman
51.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Mabellah SouqMuscatOman
52.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Maha Filling StationMuscatOman
53.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Marsh HyperMarketMuscatOman
54.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat MBDMuscatOman
55.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat MEERA HyperMarketMuscatOman
56.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Al Khalili BuildingMuscatOman
57.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Near Bader Al-SamaMuscatOman
58.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near BukhaMuscatOman
59.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Central Bank of OmanMuscatOman
60.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near City CenterMuscatOman
61.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Civil Avation BulidingMuscatOman
62.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Fahad BlazaMuscatOman
63.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Farooj ResturantMuscatOman
64.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Golden Tolip Seeb HotelMuscatOman
65.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near KIMS Oman HospitalMuscatOman
66.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Maha Filling StationMuscatOman
67.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Near Mars HypermarketMuscatOman
68.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Ministry Of HealthMuscatOman
69.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Muscat BakeryMuscatOman
70.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Near Oman Medical CollegeMuscatOman
71.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Shell Filling StationMuscatOman
72.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Sultan Qaboos MosqueMuscatOman
73.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Sultan Qaboos MousqeMuscatOman
74.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Oman OilMuscatOman
75.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Oman Oil BausherMuscatOman
76.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Oman Oil Filling StationMuscatOman
77.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Opera GalleriaMuscatOman
78.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat opposite Maha Filling StationMuscatOman
79.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat OTEMuscatOman
80.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Outside Kimji MartMuscatOman
81.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat PDO main buildingMuscatOman
82.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat QurriyatMuscatOman
83.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Qurum ComplexMuscatOman
84.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ruwi High StreetMuscatOman
85.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Sawah PlazaMuscatOman
86.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Seeb SouqMuscatOman
87.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Sell Filling StationMuscatOman
88.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Shell Filling StationMuscatOman
89.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Shell Filling StationMuscatOman
90.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Wholesale centreMuscatOman
91.OPCFOMRXXXXOctal Petrochemicals FZCMuscatOman
92.OUAEOMRUXXXOman & UAE Exchange Centre & Company L.L.C., Oman, Al Amirat, Main RoadMuscatOman
93.OMUEOMR1XXXOman United Exchange Company LLCMuscatOman
94.OMUEOMR1XXXOman United Exchange Company LLC, Al GhoubraMuscatOman
95.OMUEOMR1XXXOman United Exchange Company LLC, BarkaMuscatOman
96.SGRFOMRXXXXState General Reserve Fund,MuscatOmanMã BIC cho các ngân hàng ở Muscat (Oman) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 06/2024