Thư mục Ngân hàng

Quốc gia:      Angola     


Danh sách các ngân hàng được xếp theo tên ngân hàng và thành phố:

Tên:
BFS


10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.BCCBAOLUXXXBanco BIC Angola-Angola
2.BCHUAOLUXXXBanco Comercial do Huambo-Angola
3.SOLOAOLUXXXBanco Sol-Angola
4.PRTLAOLUXXXBanco Privado Atlântico-Angola
5.BDAAAOLUXXXBanco de Desenvolvimento de Angola-Angola
6.BRDKAOLUXXXBanco Keve-Angola
7.BFMXAOLUXXXBanco de Fomento Angola-Angola
8.FBCOAOLUXXXFinibanco Angola S.A.-Angola
9.BVBXAOLUXXXBanco Valor S.A.-Angola
10.BCOMAOLUXXXBanco Millennium Angola-Angola


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 05/2022

Thư mục Ngân hàng