BIC Zurich


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.RAIFCH22C74Raiffeisenbank Rapperswil-JonaEgg b. ZürichThụy Sĩ
2.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankEgg b. ZürichThụy Sĩ
3.ANPRCH22XXXAP ANLAGE & PRIVATBANK AGZürichThụy Sĩ
4.ANPRCH22XXXAP ANLAGE & PRIVATBANK AGZürichThụy Sĩ
5.AQULCHZZXXXAquila AGZürichThụy Sĩ
6.AQULCHZZXXXAquila AGZürichThụy Sĩ
7.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGZürichThụy Sĩ
8.ITAUCHZZXXXBanco Itaú (Suisse) SAZürichThụy Sĩ
9.ITAUCHZZXXXBanco Itaú (Suisse) SAZürichThụy Sĩ
10.RBABCH22850Bank Avera GenossenschaftZürichThụy Sĩ
11.CIALCHBBXXXBank CIC (SCHWEIZ) AGZürichThụy Sĩ
12.BCLRCHBBXXXBank Cler AGZürichThụy Sĩ
13.BCLRCHBBXXXBank Cler AGZürichThụy Sĩ
14.BCLRCHBBXXXBank Cler AGZürichThụy Sĩ
15.BAERCHZZXXXBank Julius Bär & Co AGZürichThụy Sĩ
16.BOFACH2XXXXBank of America Merrill Lynch DAC, Dublin, ZurichZürichThụy Sĩ
17.BOFACH2XXXXBank of America Merrill Lynch DAC, Dublin, ZurichZürichThụy Sĩ
18.BSZHCHZZXXXBank SparhafenZürichThụy Sĩ
19.BSZHCHZZXXXBank SparhafenZürichThụy Sĩ
20.VRLLCHZZXXXBank von Roll AGZürichThụy Sĩ
21.VRLLCHZZXXXBank von Roll AGZürichThụy Sĩ
22.VONTCHZZXXXBank Vontobel AGZürichThụy Sĩ
23.VONTCHZZXXXBank Vontobel AGZürichThụy Sĩ
24.BZPLCHZZXXXbank zweiplus agZürichThụy Sĩ
25.BZPLCHZZXXXbank zweiplus agZürichThụy Sĩ
26.AEXTCHZZXXXBanque Algérienne du Commerce Extérieur SAZürichThụy Sĩ
27.AEXTCHZZXXXBanque Algérienne du Commerce Extérieur SAZürichThụy Sĩ
28.BPGECHGGXXXBanque Havilland (Suisse) SAZürichThụy Sĩ
29.BILSCHZZXXXBanque Internationale à Luxembourg (Suisse) SAZürichThụy Sĩ
30.BILSCHZZXXXBanque Internationale à Luxembourg (Suisse) SAZürichThụy Sĩ
31.BBVACHZZXXXBBVA SAZürichThụy Sĩ
32.BBVACHZZXXXBBVA SAZürichThụy Sĩ
33.BEGOCHZZXXXBERGOS BERENBERG AGZürichThụy Sĩ
34.BEGOCHZZXXXBERGOS BERENBERG AGZürichThụy Sĩ
35.BPPBCHGGXXXBNP Paribas (Suisse) SAZürichThụy Sĩ
36.PARBCHZZXXXBNP PARIBAS SECURITIES SERVICESZürichThụy Sĩ
37.BORDCHGGXXXBordier & CieZürichThụy Sĩ
38.AGRICHGGXXXCA Indosuez (Switzerland) SAZürichThụy Sĩ
39.CMBNCHZHXXXCembra Money Bank AGZürichThụy Sĩ
40.CMBNCHZHXXXCembra Money Bank AGZürichThụy Sĩ
41.CMBNCHZHXXXCembra Money Bank AGZürichThụy Sĩ
42.CMBNCHZHXXXCembra Money Bank AGZürichThụy Sĩ
43.PCBCCHZZXXXChina Construction Bank Corporation, Beijing, SwissZürichThụy Sĩ
44.CBSWCHZZXXXCitibank (Switzerland) AGZürichThụy Sĩ
45.CBSWCHZZXXXCitibank (Switzerland) AGZürichThụy Sĩ
46.CITICHZZXXXCitibank N.A., Sioux FallsZürichThụy Sĩ
47.CITICHZZXXXCitibank N.A., Sioux FallsZürichThụy Sĩ
48.COBACHZHXXXCOMMERZBANK AG FF, Zweigniederlassung ZürichZürichThụy Sĩ
49.CBLUCH22XXXCornèr Bank AGZürichThụy Sĩ
50.CRESCHZZ80OCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
51.CRESCHZZ80ACredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
52.CRESCHZZ80OCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
53.CRESCHZZ81ZCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
54.CRESCHZZ80ACredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
55.CRESCHZZ80MCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
56.CRESCHZZ81GCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
57.CRESCHZZ80ECredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
58.CRESCHZZ80BCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
59.CRESCHZZ80ZCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
60.CRESCHZZ80ACredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
61.CRESCHZZ80CCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
62.CRESCHZZ80VCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
63.CRESCHZZ80QCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
64.CRESCHZZ80SCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
65.CRESCHZZ80ZCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
66.CRESCHZZ80ICredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
67.CRESCHZZ80JCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
68.CRESCHZZ80JCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
69.CRESCHZZ80XCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
70.CRESCHZZ80YCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
71.CRESCHZZ81ZCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
72.CRESCHZZ80PCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
73.CRESCHZZ80XCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
74.CRESCHZZ80JCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
75.CRESCHZZ80ZCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
76.CRESCHZZ80ACredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
77.CRESCHZZ80FCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
78.CRESCHZZ80ACredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
79.CRESCHZZ80ACredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
80.CRESCHZZ80DCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
81.CRESCHZZ80LCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
82.CRESCHZZ80RCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
83.CRESCHZZ80TCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
84.CRESCHZZ80GCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
85.CRESCHZZ80VCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
86.CRESCHZZ80XCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
87.CRESCHZZ80HCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
88.CRESCHZZ81GCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
89.CRESCHZZ80NCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
90.CRESCHZZ80MCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
91.CRESCHZZ80ECredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
92.CRESCHZZ80BCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
93.CRESCHZZ80WCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
94.CRESCHZZ80CCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
95.CRESCHZZ80NCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
96.CRESCHZZ80PCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
97.CRESCHZZ80BCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
98.CRESCHZZ80BCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
99.CRESCHZZ80FCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
100.CRESCHZZ80WCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
101.CRESCHZZ80DCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
102.CRESCHZZ80GCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
103.CRESCHZZ80FCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
104.CRESCHZZ80HCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
105.CRESCHZZ80KCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
106.CRESCHZZ80RCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
107.CRESCHZZ80TCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
108.CRESCHZZ80ACredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
109.CRESCHZZXXXCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
110.CRESCHZZ80LCredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
111.CRESCHZZ80ACredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
112.CRESCHZZ80ACredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
113.CRESCHZZ80ACredit Suisse (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
114.CRESCHZHXXXCredit Suisse AGZürichThụy Sĩ
115.CRESCHZHXXXCredit Suisse AGZürichThụy Sĩ
116.DEUTCHGGXXXDeutsche Bank (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
117.DEUTCHZZXXXDeutsche Bank AG ZürichZürichThụy Sĩ
118.DEUTCHZZXXXDeutsche Bank AG ZürichZürichThụy Sĩ
119.DEUTCHZZXXXDeutsche Bank AG ZürichZürichThụy Sĩ
120.DEUTCHZZXXXDeutsche Bank AG ZürichZürichThụy Sĩ
121.GENOCHZZXXXDZ PRIVATBANK (SCHWEIZ) AGZürichThụy Sĩ
122.GENOCHZZXXXDZ PRIVATBANK (SCHWEIZ) AGZürichThụy Sĩ
123.EFGBCHZZXXXEFG Bank AGZürichThụy Sĩ
124.EFGBCHZZXXXEFG Bank AGZürichThụy Sĩ
125.BSILCH2280AEFG Bank SA, succursale di LuganoZürichThụy Sĩ
126.FVLBCHZZXXXF. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
127.FVLBCHZZXXXF. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
128.UEBECHZZXXXFalcon Private AGZürichThụy Sĩ
129.UEBECHZZXXXFalcon Private AGZürichThụy Sĩ
130.FBGSCHZZXXXFrankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
131.FBGSCHZZXXXFrankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
132.RKBZCHZZXXXGazprombank (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
133.RKBZCHZZXXXGazprombank (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
134.GLBNCHZZXXXGlobalance Bank AGZürichThụy Sĩ
135.GLBNCHZZXXXGlobalance Bank AGZürichThụy Sĩ
136.GOLDCHZZXXXGoldman Sachs Bank AGZürichThụy Sĩ
137.HBZUCHZZXXXHabib Bank AG ZürichZürichThụy Sĩ
138.HBZUCHZZXXXHabib Bank AG ZürichZürichThụy Sĩ
139.HSBLCHZZXXXHBL BANK UK LIMITED, London, ZurichZürichThụy Sĩ
140.HSBLCHZZXXXHBL BANK UK LIMITED, London, ZurichZürichThụy Sĩ
141.SFBFCH22XXXHelvetische Bank AGZürichThụy Sĩ
142.SFBFCH22XXXHelvetische Bank AGZürichThụy Sĩ
143.JHOTCHZZXXXHottinger AGZürichThụy Sĩ
144.HSBCCHZZXXXHSBC Bank plc, London, Zweigniederlassung ZürichZürichThụy Sĩ
145.HSBCCHZZXXXHSBC Bank plc, London, Zweigniederlassung ZürichZürichThụy Sĩ
146.BLICCHGGXXXHSBC Private Bank (Suisse) SAZürichThụy Sĩ
147.INCOCHZZXXXInCore Bank AGZürichThụy Sĩ
148.INCOCHZZXXXInCore Bank AGZürichThụy Sĩ
149.ICBKCHZZXXXIndustrial and Commercial Bank of China LimitedZürichThụy Sĩ
150.ICBKCHZZXXXIndustrial and Commercial Bank of China LimitedZürichThụy Sĩ
151.IVESCHZZXXXInvestec Bank (Switzerland) AGZürichThụy Sĩ
152.IVESCHZZXXXInvestec Bank (Switzerland) AGZürichThụy Sĩ
153.CHASCHGXXXXJPMorgan Chase Bank, National Association, ColumbusZürichThụy Sĩ
154.CHASCHGXXXXJPMorgan Chase Bank, National Association, ColumbusZürichThụy Sĩ
155.EFGFCHZZXXXLeonteq Securities AGZürichThụy Sĩ
156.BLFLCHBBXXXLGT Bank (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
157.RBABCH22830Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AGZürichThụy Sĩ
158.RBABCH22830Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AGZürichThụy Sĩ
159.LUKBCH2260ALuzerner Kantonalbank AGZürichThụy Sĩ
160.MAEBCHZZXXXMaerki, Baumann & Co. AGZürichThụy Sĩ
161.MAEBCHZZXXXMaerki, Baumann & Co. AGZürichThụy Sĩ
162.MBMECHZZXXXMBaer Merchant Bank AGZürichThụy Sĩ
163.BAMRCHZZXXXMercantil Bank (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
164.BAMRCHZZXXXMercantil Bank (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
165.MIGRCHZZXXXMigros Bank AGZürichThụy Sĩ
166.MIGRCHZZXXXMigros Bank AGZürichThụy Sĩ
167.MIGRCHZZXXXMigros Bank AGZürichThụy Sĩ
168.MIGRCHZZXXXMigros Bank AGZürichThụy Sĩ
169.MIGRCHZZXXXMigros Bank AGZürichThụy Sĩ
170.MIGRCHZZXXXMigros Bank AGZürichThụy Sĩ
171.MIGRCHZZXXXMigros Bank AGZürichThụy Sĩ
172.NBSZCHZZXXXNomura Bank (Switzerland) LtdZürichThụy Sĩ
173.NBSZCHZZXXXNomura Bank (Switzerland) LtdZürichThụy Sĩ
174.NEPICHZZXXXNPB Neue Privat Bank AGZürichThụy Sĩ
175.NEPICHZZXXXNPB Neue Privat Bank AGZürichThụy Sĩ
176.BHFBCHZZXXXODDO BHF (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
177.PKBSCH2269APKB PRIVATBANK AGZürichThụy Sĩ
178.PRBECHZZXXXPrivatbank Bellerive AGZürichThụy Sĩ
179.PRBECHZZXXXPrivatbank Bellerive AGZürichThụy Sĩ
180.IHZUCHZZXXXPrivatbank IHAG Zürich AGZürichThụy Sĩ
181.IHZUCHZZXXXPrivatbank IHAG Zürich AGZürichThụy Sĩ
182.QVCHCHZHXXXQuilvest (Switzerland) Ltd.ZürichThụy Sĩ
183.QVCHCHZHXXXQuilvest (Switzerland) Ltd.ZürichThụy Sĩ
184.BELLCHZZXXXQuintet Private Bank (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
185.BELLCHZZXXXQuintet Private Bank (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
186.RAHNCHZZXXXRahn+Bodmer Co.ZürichThụy Sĩ
187.RAIFCH22E87Raiffeisen Schweiz, Niederlassung ZürichZürichThụy Sĩ
188.RAIFCH22E87Raiffeisen Schweiz, Niederlassung ZürichZürichThụy Sĩ
189.RAIFCH22E87Raiffeisen Schweiz, Niederlassung ZürichZürichThụy Sĩ
190.RAIFCH22E87Raiffeisen Schweiz, Niederlassung ZürichZürichThụy Sĩ
191.RAIFCH22E87Raiffeisen Schweiz, Niederlassung ZürichZürichThụy Sĩ
192.RAIFCH22E87Raiffeisen Schweiz, Niederlassung ZürichZürichThụy Sĩ
193.FETACHZZXXXRBC Investor Services Bank S.A.ZürichThụy Sĩ
194.FETACHZZXXXRBC Investor Services Bank S.A.ZürichThụy Sĩ
195.ROTACHZZXXXRothschild & Co Bank AGZürichThụy Sĩ
196.ROTACHZZXXXRothschild & Co Bank AGZürichThụy Sĩ
197.BGFBCHZZXXXSallfort Privatbank AGZürichThụy Sĩ
198.SAXOCHZHXXXSAXO BANK (SCHWEIZ) SAZürichThụy Sĩ
199.SLBZCHZZXXXSBERBANK (SWITZERLAND) AGZürichThụy Sĩ
200.SLBZCHZZXXXSBERBANK (SWITZERLAND) AGZürichThụy Sĩ
201.BJHSCHZZXXXSchroder & Co Bank AGZürichThụy Sĩ
202.BJHSCHZZXXXSchroder & Co Bank AGZürichThụy Sĩ
203.SNBZCHZZXXXSchweizerische NationalbankZürichThụy Sĩ
204.SWRECHZHXXXSchweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AGZürichThụy Sĩ
205.INSECHZZXXXSIX SIS AGZürichThụy Sĩ
206.INSECHZZXXXSIX SIS AGZürichThụy Sĩ
207.INSECHZZXXXSIX SIS AGZürichThụy Sĩ
208.CLRXCHZZXXXSIX x-clear AGZürichThụy Sĩ
209.RUEGCHZZXXXSOCIETE GENERALEZürichThụy Sĩ
210.SGABCHZZXXXSociété GénéraleZürichThụy Sĩ
211.SGABCHZZXXXSociété GénéraleZürichThụy Sĩ
212.SSBECHZZXXXState Street Bank International GmbH, München, ZN ZürichZürichThụy Sĩ
213.SSBECHZZXXXState Street Bank International GmbH, München, ZN ZürichZürichThụy Sĩ
214.SLAMCHZZXXXSwiss Life AGZürichThụy Sĩ
215.SYGNCHZZXXXSygnum Bank AGZürichThụy Sĩ
216.SYGNCHZZXXXSygnum Bank AGZürichThụy Sĩ
217.UNILCHZZXXXUBL (Switzerland) AGZürichThụy Sĩ
218.UNILCHZZXXXUBL (Switzerland) AGZürichThụy Sĩ
219.UBSBCHZZXXXUBS AGZürichThụy Sĩ
220.UBSSCHZHXXXUBS Swiss Financial Advisers AGZürichThụy Sĩ
221.UBSWCHZH80KUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
222.UBSWCHZH80KUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
223.UBSWCHZH80MUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
224.UBSWCHZH80NUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
225.UBSWCHZH80AUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
226.UBSWCHZH80QUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
227.UBSWCHZH80RUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
228.UBSWCHZH80VUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
229.UBSWCHZH80VUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
230.UBSWCHZH80VUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
231.UBSWCHZH80PUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
232.UBSWCHZH80AUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
233.UBSWCHZH80GUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
234.UBSWCHZH80AUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
235.UBSWCHZH80AUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
236.UBSWCHZH80AUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
237.UBSWCHZH80HUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
238.UBSWCHZH80HUBS Switzerland AGZürichThụy Sĩ
239.HYVECHZUXXXUniCredit Bank AG, München, Niederlassung ZürichZürichThụy Sĩ
240.UBPGCHZZXXXUNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SAZürichThụy Sĩ
241.UMBLCHZZXXXUNITED MIZRAHI BANK (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
242.UMBLCHZZXXXUNITED MIZRAHI BANK (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
243.VPBVCHZHXXXVP Bank (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
244.VPBVCHZHXXXVP Bank (Schweiz) AGZürichThụy Sĩ
245.WIRBCHBBXXXWIR Bank GenossenschaftZürichThụy Sĩ
246.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
247.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
248.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
249.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
250.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
251.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
252.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
253.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
254.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
255.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
256.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
257.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
258.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
259.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
260.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
261.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
262.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
263.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
264.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
265.ZKBKCHZZ80AZürcher KantonalbankZürichThụy Sĩ
266.ZURICHZFXXXZurich Insurance Company LtdZurichThụy Sĩ
267.UBSWCHZH83AUBS Switzerland AGZürich FlughafenThụy SĩMã BIC cho các ngân hàng ở Zurich (Thụy Sĩ) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 12/2023