BIC Windhoek


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.ABSANAN1XXXAbsa Namibia (Pty) Ltd.WindhoekNamibia
2.CBKNNANXXXXBank of NamibiaWindhoekNamibia
3.BWLINANXXXXBank Windhoek Ltd.WindhoekNamibia
4.CSIHNAN1XXXCSIB - City Savings & Investment Bank Ltd.WindhoekNamibia
5.EBNKNAN1XXXEBankWindhoekNamibia
6.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
7.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
8.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
9.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
10.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
11.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
12.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
13.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
14.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
15.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
16.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
17.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
18.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
19.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
20.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
21.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
22.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
23.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
24.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
25.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
26.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
27.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
28.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
29.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
30.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
31.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
32.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
33.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
34.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
35.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
36.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
37.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
38.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
39.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
40.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
41.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
42.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
43.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
44.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
45.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.WindhoekNamibia
46.IHNANANXXXXInvestment House Namibia Ltd.WindhoekNamibia
47.IJGLNANAXXXIrwin, Jacobs, Greene & Associates Ltd.WindhoekNamibia
48.NBOENANXXXXNamibia Equity Brokers (Pty) Ltd.WindhoekNamibia
49.NAMCNANXXXXNamibia's Automated Clearing House Ltd. (NAMCLEAR)WindhoekNamibia
50.XNAMNAN1XXXNamibian Stock ExchangeWindhoekNamibia
51.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.WindhoekNamibia
52.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.WindhoekNamibia
53.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.WindhoekNamibia
54.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.WindhoekNamibia
55.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.WindhoekNamibia
56.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.WindhoekNamibia
57.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.WindhoekNamibia
58.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.WindhoekNamibia
59.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.WindhoekNamibia
60.FLMSNANXXXXSimonis Storm Securities (PTY) Ltd.WindhoekNamibia
61.SMEBNANAXXXSmall and Medium Enterprises Bank Ltd. (SME)WindhoekNamibia
62.SBNMNANXXXXStandard Bank Namibia Ltd.WindhoekNamibiaMã BIC cho các ngân hàng ở Windhoek (Namibia) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 12/2023