BIC Lugano


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.UNCECH22XXXAxion SWISS Bank SALuganoThụy Sĩ
2.UNCECH22XXXAxion SWISS Bank SALuganoThụy Sĩ
3.VRBPCH22XXXBanca Aletti & C. (Suisse) SALuganoThụy Sĩ
4.VRBPCH22XXXBanca Aletti & C. (Suisse) SALuganoThụy Sĩ
5.CIALCHBBXXXBanca CIC (Svizzera) SALuganoThụy Sĩ
6.BCRECH22XXXBANCA CREDINVEST SALuganoThụy Sĩ
7.BCRECH22XXXBANCA CREDINVEST SALuganoThụy Sĩ
8.BACECH22XXXBanca del Ceresio SALuganoThụy Sĩ
9.BACECH22XXXBanca del Ceresio SALuganoThụy Sĩ
10.BSCTCH22LUGBanca dello Stato del Cantone TicinoLuganoThụy Sĩ
11.BSCTCH22LUGBanca dello Stato del Cantone TicinoLuganoThụy Sĩ
12.BIMLCH22XXXBanca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) SALuganoThụy Sĩ
13.BAERCHZZXXXBanca Julius Baer & Cie S.A.LuganoThụy Sĩ
14.MIGRCHZZXXXBanca Migros SALuganoThụy Sĩ
15.RAIFCH22375Banca Raiffeisen LuganoLuganoThụy Sĩ
16.WIRBCHBBXXXBanca WIR società cooperativaLuganoThụy Sĩ
17.EUBACH22XXXBANCA ZARATTINI & Co. SALuganoThụy Sĩ
18.EUBACH22XXXBANCA ZARATTINI & Co. SALuganoThụy Sĩ
19.BCLRCHBBXXXBank Cler AGLuganoThụy Sĩ
20.CRAMCHGGXXXBanque Cramer & Cie SALuganoThụy Sĩ
21.BARCCHGGXXXBarclays Bank (Suisse) SALuganoThụy Sĩ
22.AGRICHGGXXXCA Indosuez (Switzerland) SALuganoThụy Sĩ
23.CMBNCHZHXXXCembra Money Bank SALuganoThụy Sĩ
24.CBSWCHZZXXXCitibank (Switzerland) AGLuganoThụy Sĩ
25.CBLUCH22XXXCornèr Banca SALuganoThụy Sĩ
26.CBLUCH22XXXCornèr Banca SALuganoThụy Sĩ
27.CBLUCH22XXXCornèr Banca SALuganoThụy Sĩ
28.CBLUCH22XXXCornèr Banca SALuganoThụy Sĩ
29.CRESCHZZ69RCredit Suisse (Schweiz) AGLuganoThụy Sĩ
30.CRESCHZZ69MCredit Suisse (Schweiz) AGLuganoThụy Sĩ
31.CRESCHZZ69BCredit Suisse (Schweiz) AGLuganoThụy Sĩ
32.CRESCHZZ69ACredit Suisse (Schweiz) AGLuganoThụy Sĩ
33.CRESCHZZ69ACredit Suisse (Schweiz) AGLuganoThụy Sĩ
34.CRESCHZZ69ACredit Suisse (Schweiz) AGLuganoThụy Sĩ
35.CRESCHZZ69BCredit Suisse (Schweiz) AGLuganoThụy Sĩ
36.CRESCHZZ69NCredit Suisse (Schweiz) AGLuganoThụy Sĩ
37.CRESCHZZ69ACredit Suisse (Schweiz) AGLuganoThụy Sĩ
38.CRESCHZZ69RCredit Suisse (Schweiz) AGLuganoThụy Sĩ
39.DEUTCHGGXXXDeutsche Bank (Svizzera) S.A.LuganoThụy Sĩ
40.SOLBCH22XXXEDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.LuganoThụy Sĩ
41.BSILCH22XXXEFG Bank SA, succursale di LuganoLuganoThụy Sĩ
42.SPCHCHGGXXXIntesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SALuganoThụy Sĩ
43.SPCHCHGGXXXIntesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SALuganoThụy Sĩ
44.BLFLCHBBXXXLGT Bank (Schweiz) AGLuganoThụy Sĩ
45.ARNECH22XXXOne Swiss Bank SALuganoThụy Sĩ
46.PIGUCH22XXXPiguet Galland & Cie SALuganoThụy Sĩ
47.PKBSCH22XXXPKB PRIVATBANK SALuganoThụy Sĩ
48.PKBSCH22XXXPKB PRIVATBANK SALuganoThụy Sĩ
49.RUEGCHZZXXXSOCIETE GENERALELuganoThụy Sĩ
50.UBSWCHZH69AUBS Switzerland AGLuganoThụy Sĩ
51.UBSWCHZH69AUBS Switzerland AGLuganoThụy Sĩ
52.UBSWCHZH69AUBS Switzerland AGLuganoThụy Sĩ
53.UBPGCHGGLUGUNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SALuganoThụy Sĩ
54.BASECH22XXXBANCA DEL SEMPIONE SALugano 1Thụy Sĩ
55.BASECH22XXXBANCA DEL SEMPIONE SALugano 1Thụy Sĩ
56.POSOCH22XXXBanca Popolare di Sondrio (Suisse) SALugano 1Thụy Sĩ
57.POSOCH22XXXBanca Popolare di Sondrio (Suisse) SALugano 1Thụy Sĩ
58.CRESCHZZ69ACredit Suisse (Schweiz) AGLugano-ParadisoThụy SĩMã BIC cho các ngân hàng ở Lugano (Thụy Sĩ) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 04/2024