BIC Jerusalem


Tên:
Quốc gia:
IBAN:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Bayit Vagan JerusalemIsrael
2.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HadassaHadasa Eyn Kerem - Hospital - JerusalemIsrael
3.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, ApotropusJerusalemIsrael
4.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Ben YehudaJerusalemIsrael
5.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Ben YehudaJerusalemIsrael
6.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Geulah SubJerusalemIsrael
7.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Givat ShaulJerusalemIsrael
8.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, International Private Banking CenterJerusalemIsrael
9.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Jerusalem Business CenterJerusalemIsrael
10.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Jerusalem Business CenterJerusalemIsrael
11.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Jerusalem Heleni HamalkaJerusalemIsrael
12.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Jerusalem, GeulahJerusalemIsrael
13.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Jerusalem, Ramat EshkolJerusalemIsrael
14.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Kanfei NesharimJerusalemIsrael
15.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Kern HasuyimJerusalemIsrael
16.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Share ZedekJerusalemIsrael
17.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Share ZedekJerusalemIsrael
18.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, TalpiotJerusalemIsrael
19.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Armon HanatzivJerusalemIsrael
20.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Beit HakeremJerusalemIsrael
21.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, East JerusalemJerusalemIsrael
22.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, GiloJerusalemIsrael
23.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Giv'At ShaulJerusalemIsrael
24.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Hagan HatechnologyJerusalemIsrael
25.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Hagiv'A HatzarfatitJerusalemIsrael
26.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Hamoshava HagermanitJerusalemIsrael
27.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HapalmachJerusalemIsrael
28.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HerzogJerusalemIsrael
29.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, JerusalemJerusalemIsrael
30.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Jerusalem Bus. CenterJerusalemIsrael
31.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Jerusalem BusinessJerusalemIsrael
32.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Kikar ZionJerusalemIsrael
33.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Kiryat HayovelJerusalemIsrael
34.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Me'Ah She'ArimJerusalemIsrael
35.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Merkaz KlalJerusalemIsrael
36.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Pisgat Ze'EvJerusalemIsrael
37.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, RambanJerusalemIsrael
38.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, RamotJerusalemIsrael
39.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Ramot EshkolJerusalemIsrael
40.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, RehaviaJerusalemIsrael
41.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Sha'Arei HayirJerusalemIsrael
42.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, TalpiotJerusalemIsrael
43.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.MJerusalemIsrael
44.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.MJerusalemIsrael
45.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim HacharutzimJerusalemIsrael
46.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim Har HozvimJerusalemIsrael
47.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Bait VaganJerusalemIsrael
48.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot HodJerusalemIsrael
49.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot Nofey GiloeJerusalemIsrael
50.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot NofimJerusalemIsrael
51.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit HakeremJerusalemIsrael
52.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, East JerusalemJerusalemIsrael
53.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Emek RefaimJerusalemIsrael
54.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Genral GuardianJerusalemIsrael
55.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, GeulaJerusalemIsrael
56.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, GiloJerusalemIsrael
57.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Givat OranimJerusalemIsrael
58.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Givat ShaulJerusalemIsrael
59.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Global Banking 780JerusalemIsrael
60.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Jerusalem MainJerusalemIsrael
61.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kikar HashabbatJerusalemIsrael
62.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kikar ZionJerusalemIsrael
63.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, King GeorgeJerusalemIsrael
64.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat YovelJerusalemIsrael
65.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Pisgat ZeevJerusalemIsrael
66.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Private Banking JerusalemJerusalemIsrael
67.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramor EshkolJerusalemIsrael
68.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, RamotJerusalemIsrael
69.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramot EshkolJerusalemIsrael
70.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, RechaviaJerusalemIsrael
71.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Shaar HaeirJerusalemIsrael
72.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, TalpiotJerusalemIsrael
73.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, Hagivaa HaztrfatitJerusalemIsrael
74.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, JerusalemJerusalemIsrael
75.JERSILITXXXBank of Jerusalem Ltd, AccoutingJerusalemIsrael
76.JERSILITXXXBank of Jerusalem Ltd, Geula JerusalemJerusalemIsrael
77.JERSILITXXXBank of Jerusalem Ltd, Intr.Private BankingJerusalemIsrael
78.JERSILITXXXBank of Jerusalem Ltd, JerusalemJerusalemIsrael
79.JERSILITXXXBank of Jerusalem Ltd, MainJerusalemIsrael
80.JERSILITXXXBank of Jerusalem Ltd, Pisgat ZeevJerusalemIsrael
81.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, JerusalemJerusalemIsrael
82.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees LtdJerusalemIsrael
83.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Ben GuryonJerusalemIsrael
84.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Bet YahavJerusalemIsrael
85.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, JerusalemJerusalemIsrael
86.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Kanfei NesharimJerusalemIsrael
87.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, KedemJerusalemIsrael
88.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, MalchaJerusalemIsrael
89.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Mishkenot HaumaJerusalemIsrael
90.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Pizgat ZeevJerusalemIsrael
91.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bayit VeganJerusalemIsrael
92.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Beit HakeremJerusalemIsrael
93.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Clal CenterJerusalemIsrael
94.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, East JerusalemJerusalemIsrael
95.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Extension Of Jerusalem MainJerusalemIsrael
96.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, GeulaJerusalemIsrael
97.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HaleomJerusalemIsrael
98.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HamoshavaJerusalemIsrael
99.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Int' Personal Banking JerosalemJerusalemIsrael
100.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Jerosalem Businees CenterJerusalemIsrael
101.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Jerusalem MainJerusalemIsrael
102.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kampus Har HzofimJerusalemIsrael
103.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kanfei NesharimJerusalemIsrael
104.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kenion Malcha JerusalemJerusalemIsrael
105.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat HayovelJerusalemIsrael
106.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Mahane YehudaJerusalemIsrael
107.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Mmaz JlmJerusalemIsrael
108.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Private Banking Center,JerusalemJerusalemIsrael
109.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat EshkolJerusalemIsrael
110.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RehaviaJerusalemIsrael
111.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RomemaJerusalemIsrael
112.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Shai AgnonJerusalemIsrael
113.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Talpiut JerusalemJerusalemIsrael
114.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, AgronJerusalemIsrael
115.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, GeulaJerusalemIsrael
116.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Har-NofJerusalemIsrael
117.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, JerusalemJerusalemIsrael
118.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Jerusalem And Southern RegionJerusalemIsrael
119.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kanfai NesharimJerusalemIsrael
120.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Ramot AlonJerusalemIsrael
121.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RomemaJerusalemIsrael
122.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Salah EddinJerusalemIsrael
123.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, SenhadriyaJerusalemIsrael
124.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Shivtei IsraelJerusalemIsrael
125.PAGIILITXXXPoaley Agudat Israel Bank Ltd, Ext.JerusalemJerusalemIsrael
126.PAGIILITXXXPoaley Agudat Israel Bank Ltd, JerusalemJerusalemIsrael
127.PAGIILITXXXPoaley Agudat Israel Bank Ltd, Kanfe NesarimJerusalemIsrael
128.PAGIILITXXXPoaley Agudat Israel Bank Ltd, Meah ShearimJerusalemIsrael
129.PAGIILITXXXPoaley Agudat Israel Bank Ltd, RamotJerusalemIsrael
130.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Ext. Kiryat MosheJerusalemIsrael
131.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Halamed HehJerusalemIsrael
132.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Jerusalem MainJerusalemIsrael
133.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Kiryat MosheJerusalemIsrael
134.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, MamilaJerusalemIsrael
135.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, RehaviaJerusalemIsrael
136.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, TalpiotJerusalemIsrael
137.IGBTILITXXXUBank Ltd, JerusalemJerusalemIsrael
138.IGBTILITXXXUBank Ltd, Malha JerusalemJerusalemIsrael
139.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, Jerusalem MainJerusalemIsraelMã BIC cho các ngân hàng ở Jerusalem (Israel) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 01/2020