BIC IDBLILITXXX


Tên:
Quốc gia:
IBAN:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank LtdTel AvivIsrael
2.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank LtdHaifaIsrael
3.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank LtdTel AvivIsrael
4.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, AdumimMaale AdumimIsrael
5.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, AfekaTel AvivIsrael
6.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, AfulaAfulaIsrael
7.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, AkkoAkkoIsrael
8.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, AllenbyTel AvivIsrael
9.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ashdod CityAshdodIsrael
10.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ashkelon (Hashikma)AshkelonIsrael
11.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Assaf HarofeZrifinIsrael
12.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, BalfourBat-YamIsrael
13.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bankim DepartmentTel AvivIsrael
14.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bat YamBat-YamIsrael
15.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bayit VeganJerusalemIsrael
16.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Beer ShebaBeer ShevaIsrael
17.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Beit HakeremJerusalemIsrael
18.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Beit HakranotHaifaIsrael
19.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Beit ShemeshBet ShemeshIsrael
20.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ben YehudaTel AvivIsrael
21.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bitzoa'ATel AvivIsrael
22.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Bnei BrakBene BeraqIsrael
23.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, CarmielKarmielIsrael
24.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Clal CenterJerusalemIsrael
25.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Dan Businees CenterRamat GanIsrael
26.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, DanielBat-YamIsrael
27.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Derech Ben GurionBene BeraqIsrael
28.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Derech SalamehTel AvivIsrael
29.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Diamond ExchangeRamat GanIsrael
30.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, DimonaDimonaIsrael
31.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Discount Your Way TauTel AvivIsrael
32.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, DrorimBenei DerorIsrael
33.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, East JerusalemJerusalemIsrael
34.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Eilat (Hashalom Center)EilatIsrael
35.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Em HamoshavotPetah TiqvaIsrael
36.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Extension Of Haifa MainHaifaIsrael
37.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Extension Of Jerusalem MainJerusalemIsrael
38.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Extension Of Tel Aviv MainTel AvivIsrael
39.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Extension Of Tel Aviv MainTel AvivIsrael
40.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Extension Of Tel Aviv MainTel AvivIsrael
41.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Extension Of Tel Aviv MainTel AvivIsrael
42.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Extension Of Tel Aviv MainTel AvivIsrael
43.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, GaderaGederaIsrael
44.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, GemelTel AvivIsrael
45.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, GeulaJerusalemIsrael
46.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Givat ShmuelGivat ShemuelIsrael
47.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Givat TalRosh HaAyinIsrael
48.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, GivatayimGivatayimIsrael
49.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Grandcenyon MallHaifaIsrael
50.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ha-Snif YashirHerzeliaIsrael
51.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HaderaHaderaIsrael
52.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Haifa MainHaifaIsrael
53.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Haifa Private Banking CenterHaifaIsrael
54.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HakanionimRishon LeZiyyonIsrael
55.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HakiryaTel AvivIsrael
56.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HaleomJerusalemIsrael
57.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HamasgerTel AvivIsrael
58.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HamifrazHaifaIsrael
59.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HamoshavaJerusalemIsrael
60.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hasharon Businees CenterHerzeliaIsrael
61.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hasharon Private Banking CenterHerzeliaIsrael
62.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hashfela Businees CenterRehovotIsrael
63.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HashvotTel AvivIsrael
64.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hataasiya HolonHolonIsrael
65.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hatzrot JaffaTel AvivIsrael
66.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Herzl Petah TikvaPetah TiqvaIsrael
67.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HerzliyaHerzeliaIsrael
68.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Herzliya PituahHerzeliaIsrael
69.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Hod HasharonHod HaSharonIsrael
70.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, HolonHolonIsrael
71.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ibn GavirolTel AvivIsrael
72.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ikolim DepartmentTel AvivIsrael
73.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Int' Personal Banking JerosalemJerusalemIsrael
74.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Int' Private Banking Center, NetanyaNetanyaIsrael
75.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Investments CenterRishon LeZiyyonIsrael
76.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ir YamimNetanyaIsrael
77.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Jerosalem Businees CenterJerusalemIsrael
78.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Jerusalem MainJerusalemIsrael
79.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kampus Har HzofimJerusalemIsrael
80.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kanfei NesharimJerusalemIsrael
81.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kenion Givatayim MallGivatayimIsrael
82.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kenion Malcha JerusalemJerusalemIsrael
83.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kfar SabaKefar SavaIsrael
84.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kidmat AtidimTel AvivIsrael
85.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kikar HamedinaTel AvivIsrael
86.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kikar HayahalomRamat GanIsrael
87.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kikar Lev DizengoffTel AvivIsrael
88.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kikar Yitzhak RabinTel AvivIsrael
89.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, KironQiryat OnoIsrael
90.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat AilonHolonIsrael
91.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat AriePetah TiqvaIsrael
92.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat AtaQiryat AttaIsrael
93.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat ByalikQiryat BialikIsrael
94.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat GatQiryat GatIsrael
95.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat HasharonNetanyaIsrael
96.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat HayovelJerusalemIsrael
97.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat MalachiQiryat MalakhiIsrael
98.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat MotzkinQiryat MotzkinIsrael
99.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat Shmona, Kenion 8 In The Center Qiryat ShemonaIsrael
100.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kiryat YamQiryat YamIsrael
101.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Lev HayrBeer ShevaIsrael
102.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, LodLodIsrael
103.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Maarav Rishon LetzionRishon LeZiyyonIsrael
104.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Mahane YehudaJerusalemIsrael
105.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, MapuTel AvivIsrael
106.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Marom NeveRamat GanIsrael
107.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Matach And BankimTel AvivIsrael
108.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, MatamHaifaIsrael
109.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Merkaz HacarmelHaifaIsrael
110.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Mevaseret TzionMevaseret TsionIsrael
111.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Migdal HaemekMigdal HaemeqIsrael
112.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Migdal HayovelTel AvivIsrael
113.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, MishpatitTel AvivIsrael
114.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, MishpatitTel AvivIsrael
115.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Mmaz JlmJerusalemIsrael
116.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Modi'InModi'InIsrael
117.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, MoriahHaifaIsrael
118.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, NahariyaNahariyyaIsrael
119.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Nahariya HospitalNahariyyaIsrael
120.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, NazarethNazarethIsrael
121.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Nazareth EliteNazareth IllitIsrael
122.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Necasim V BinoyTel AvivIsrael
123.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Neot RachelHolonIsrael
124.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Nes TzionaNes ZiyyonaIsrael
125.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, NetanyaNetanyaIsrael
126.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Neve AvivimTel AvivIsrael
127.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Neve ShananHaifaIsrael
128.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, North Businees CenterQiryat BialikIsrael
129.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Nyarot ErechTel AvivIsrael
130.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Oron Petach TikvaPetah TiqvaIsrael
131.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Park MallRaanannaIsrael
132.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, PensyoniTel AvivIsrael
133.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Petah TikvaPetah TiqvaIsrael
134.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Poleg NetanyaNetanyaIsrael
135.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Private Banking , Tel AvivTel AvivIsrael
136.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Private Banking Center, Tel AvivTel AvivIsrael
137.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Private Banking Center,JerusalemJerusalemIsrael
138.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RaananaRaanannaIsrael
139.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat AvivTel AvivIsrael
140.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat EshkolJerusalemIsrael
141.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat GanRamat GanIsrael
142.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat HasharonRamat HaSharonIsrael
143.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat HenRamat GanIsrael
144.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Ramat IlanGivat ShemuelIsrael
145.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RamlaRamlaIsrael
146.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RehaviaJerusalemIsrael
147.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RehovotRehovotIsrael
148.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Rehovot HahadashaRehovotIsrael
149.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RenanimRaanannaIsrael
150.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Rishon LetzionRishon LeZiyyonIsrael
151.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, RomemaJerusalemIsrael
152.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Rothschild BoulevardTel AvivIsrael
153.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Rova DaletAshdodIsrael
154.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Rova Yod Zain AshdodAshdodIsrael
155.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, SavyonimYehudIsrael
156.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Shai AgnonJerusalemIsrael
157.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Shchunat HatikvaTel AvivIsrael
158.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, SheinkinTel AvivIsrael
159.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, ShenkarHerzeliaIsrael
160.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Shikun BavliTel AvivIsrael
161.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Super Bank Petah TikvaPetah TiqvaIsrael
162.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Talpiut JerusalemJerusalemIsrael
163.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel Aviv Businees CenterRamat GanIsrael
164.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel Aviv MainTel AvivIsrael
165.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel Aviv Main - MatachTel AvivIsrael
166.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel Aviv UniversityTel AvivIsrael
167.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel GanimRamat GanIsrael
168.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel HashomerRamat Ef'AlIsrael
169.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tel-Aviv CityTel AvivIsrael
170.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, TelebankRishon LeZiyyonIsrael
171.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, TibireasTiberiasIsrael
172.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Tifoul PensyoniTel AvivIsrael
173.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, TifulTel AvivIsrael
174.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Top DanTel AvivIsrael
175.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, TzfatZefatIsrael
176.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Wolfson HospitalBat-YamIsrael
177.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Y.L.MTel AvivIsrael
178.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Yad EliahuTel AvivIsrael
179.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, YavneYavneIsrael
180.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Yehuda HamaccabiTel AvivIsrael
181.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Zfon DizengoffTel AvivIsrael
182.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Zichron YaakovZikhron YaaqovIsraelBIC 'IDBLILITXXX' (Israel) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 08/2020