Thư mục Ngân hàng


BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.IBAGAT21XXXPARTNER BANK AKTIENGESELLSCHAFTLinz/DonauÁo
2.PABXATW1XXXpaybox Bank AGWienÁo
3.PLBKATWWXXXPayLife Bank GmbHWienÁo
4.PORCAT21XXXPorsche Bank AktiengesellschaftSalzburgÁo
5.VSGKAT2K101POSOJILNICA-BANK BILCOVS-HODISE-SKOFICE, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (KREDITBANK LUDMANKeutschachÁo
6.VSGKAT2K101POSOJILNICA-BANK BILCOVS-HODISE-SKOFICE, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (KREDITBANK LUDMANLudmannsdorfÁo
7.VSGKAT2K101POSOJILNICA-BANK BILCOVS-HODISE-SKOFICE, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (KREDITBANK LUDMANSchiefling/SeeÁo
8.VSGKAT2K102POSOJILNICA-BANK BOROVLJE - CELOVEC, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Ferlach - FerlachÁo
9.VSGKAT2K102POSOJILNICA-BANK BOROVLJE - CELOVEC, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Ferlach - KlagenfurtÁo
10.VSGKAT2K102POSOJILNICA-BANK BOROVLJE - CELOVEC, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Ferlach - Unterbergen/R.Áo
11.VSGKAT2K117Posojilnica-Bank Pliberk, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Bleiburg, registriertBleiburgÁo
12.VSGKAT2K117Posojilnica-Bank Pliberk, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Bleiburg, registriertGlobasnitzÁo
13.VSGKAT2K117Posojilnica-Bank Pliberk, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Bleiburg, registriertKühnsdorfÁo
14.VSGKAT2K117Posojilnica-Bank Pliberk, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Bleiburg, registriertSt.Michael/BleiburgÁo
15.VSGKAT2K104Posojilnica-Bank Podjuna, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Jauntal, registrierteDiexÁo
16.VSGKAT2K104Posojilnica-Bank Podjuna, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Jauntal, registrierteEberndorfÁo
17.VSGKAT2K104Posojilnica-Bank Podjuna, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Jauntal, registrierteKühnsdorfÁo
18.VSGKAT2K104Posojilnica-Bank Podjuna, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Jauntal, registrierteSt.Kanzian/K.S.Áo
19.VSGKAT2K104Posojilnica-Bank Podjuna, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Jauntal, registrierteSt.PrimusÁo
20.VSGKAT2K104Posojilnica-Bank Podjuna, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Jauntal, registrierteVölkermarktÁo
21.VSGKAT2K109Posojilnica-Bank St. Jakob v Rozu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank St. Jakob imSt.Jakob/Ros.T.Áo
22.VSGKAT2K130Posojilnica-Bank Zelezna Kapla, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Eisenkappel, reBad EisenkappelÁo
23.VSGKAT2K130Posojilnica-Bank Zelezna Kapla, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Eisenkappel, reMiklauzhofÁo
24.VSGKAT2K116Posojilnica-Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Gailtal, registrierte GeRiegersdorfÁo
25.VSGKAT2K116Posojilnica-Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Gailtal, registrierte GeVillachÁo
26.RZOOAT2L795PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank OberösterreichLinz/DonauÁo
27.RZOOAT2L795PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Zws.WienWienÁo


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 05/2020

Thư mục Ngân hàng