Thư mục Ngân hàng


BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.NBOKCHGGXXXNBK Banque Privée (Suisse) SAGenève 1Thụy Sĩ
2.NBOKCHGGXXXNBK Banque Privée (Suisse) SAGenève 1Thụy Sĩ
3.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGAarauThụy Sĩ
4.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGAarauThụy Sĩ
5.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGAarauThụy Sĩ
6.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGAarauThụy Sĩ
7.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGAarauThụy Sĩ
8.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGAarburgThụy Sĩ
9.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGAarburgThụy Sĩ
10.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGBad ZurzachThụy Sĩ
11.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGBadenThụy Sĩ
12.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGBadenThụy Sĩ
13.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGBadenThụy Sĩ
14.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGBadenThụy Sĩ
15.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGBerikon-MutschellenThụy Sĩ
16.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGBremgarten AGThụy Sĩ
17.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGBrugg AGThụy Sĩ
18.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGBrugg AGThụy Sĩ
19.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGBrugg AGThụy Sĩ
20.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGBrugg AGThụy Sĩ
21.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGBuchs AGThụy Sĩ
22.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGDöttingenThụy Sĩ
23.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGFislisbachThụy Sĩ
24.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGFrickThụy Sĩ
25.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGGränichenThụy Sĩ
26.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGLaufenburgThụy Sĩ
27.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGLenzburgThụy Sĩ
28.AHHBCH2256ANeue Aargauer Bank AGLenzburgThụy Sĩ
29.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGLenzburg 2Thụy Sĩ
30.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGMöhlinThụy Sĩ
31.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGMurgenthalThụy Sĩ
32.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGMuri AGThụy Sĩ
33.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGNeuenhofThụy Sĩ
34.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGNussbaumen AGThụy Sĩ
35.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGReinach AGThụy Sĩ
36.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGReinach AGThụy Sĩ
37.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGRheinfeldenThụy Sĩ
38.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGRheinfeldenThụy Sĩ
39.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGRothristThụy Sĩ
40.AHHBCH2289FNeue Aargauer Bank AGSpreitenbachThụy Sĩ
41.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGSpreitenbachThụy Sĩ
42.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGStein AGThụy Sĩ
43.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGSuhrThụy Sĩ
44.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGTurgiThụy Sĩ
45.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGUnterentfeldenThụy Sĩ
46.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGUnterkulmThụy Sĩ
47.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGVillmergenThụy Sĩ
48.AHHBCH2254CNeue Aargauer Bank AGWettingenThụy Sĩ
49.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGWettingenThụy Sĩ
50.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGWettingen 3Thụy Sĩ
51.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGWohlen AGThụy Sĩ
52.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGWohlen AGThụy Sĩ
53.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGWohlen AGThụy Sĩ
54.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGZofingenThụy Sĩ
55.AHHBCH22XXXNeue Aargauer Bank AGZofingenThụy Sĩ
56.NIKACH22XXXNidwaldner KantonalbankBeckenriedThụy Sĩ
57.NIKACH22XXXNidwaldner KantonalbankBuochsThụy Sĩ
58.NIKACH22XXXNidwaldner KantonalbankEnnetbürgenThụy Sĩ
59.NIKACH22XXXNidwaldner KantonalbankStansThụy Sĩ
60.NIKACH22XXXNidwaldner KantonalbankStansThụy Sĩ
61.NIKACH22XXXNidwaldner KantonalbankStansThụy Sĩ
62.NIKACH22XXXNidwaldner KantonalbankStansstadThụy Sĩ
63.NIKACH22XXXNidwaldner KantonalbankWolfenschiessenThụy Sĩ
64.NBSZCHZZXXXNomura Bank (Switzerland) LtdZürichThụy Sĩ
65.NBSZCHZZXXXNomura Bank (Switzerland) LtdZürichThụy Sĩ
66.WEGECH2GXXXNotenstein La Roche Privatbank AGSt. GallenThụy Sĩ
67.NEPICHZZXXXNPB Neue Privat Bank AGZürichThụy Sĩ
68.NEPICHZZXXXNPB Neue Privat Bank AGZürichThụy Sĩ


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 06/2024

Thư mục Ngân hàng