Thư mục Ngân hàng


BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.ACTVPTPLXXXBanco ActivoBank, SALisboaBồ Đào Nha
2.BAIPPTPLXXXBanco BAI Europa, SALisboaBồ Đào Nha
3.MIISPTP1XXXBanco Banif Mais, SALisboaBồ Đào Nha
4.BPNPPTPLXXXBanco BIC Português, SALisboaBồ Đào Nha
5.BBVAPTPLTG2Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SALisboaBồ Đào Nha
6.BBVAPTPLXXXBanco Bilbao Vizcaya Argentaria Portugal-Bồ Đào Nha
7.CETMPTP1XXXBanco BNP Paribas Personal Finance, SALisboaBồ Đào Nha
8.BBPIPTPLXXXBanco BPI, SAPortoBồ Đào Nha
9.BCOMPTPLXXXBanco Comercial Português, SAPortoBồ Đào Nha
10.CRBBPTP1XXXBanco Credibom, SAPorto SalvoBồ Đào Nha
11.CSSOPTPXXXXBanco de Caja de España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA - Sucursal em PortugalLisboaBồ Đào Nha
12.BDIGPTPLXXXBanco de Investimento Global, SALisboaBồ Đào Nha
13.INIOPTP1XXXBanco de Investimento Imobiliário, SALisboaBồ Đào Nha
14.BNICPTPLXXXBanco de Negócios Internacional (Europa), SALisboaBồ Đào Nha
15.BGALPTTGXXXBanco de Portugal-Bồ Đào Nha
16.BGALPTPLCONBanco de PortugalLisboaBồ Đào Nha
17.BRASPTPLXXXBanco do Brasil AG - Sucursal em PortugalLisboaBồ Đào Nha
18.BPNPPTPLEFIBanco EfisaLisbonBồ Đào Nha
19.EFISPTPLXXXBanco Efisa, SALisboaBồ Đào Nha
20.ESSIPTPLXXXBanco Espírito Santo de Investimento, SALisboaBồ Đào Nha
21.BESCPTPLXXXBanco Espírito Santo, SALisboaBồ Đào Nha
22.BFIAPTPLXXXBanco Finantia, SALisboaBồ Đào Nha
23.MPCGPTP1XXXBanco Grupo Cajatres, Sa - Sucursal Em PortugalLisboaBồ Đào Nha
24.IVVSPTPLXXXBanco Invest, SALisboaBồ Đào Nha
25.CAOEPTP1XXXBanco L.J. Carregosa, SAPortoBồ Đào Nha
26.MASNPTP1XXXBanco Madesant - Sociedade Unipessoal, SAFunchalBồ Đào Nha
27.CRBNPTPLXXXBanco Popular Portugal, SALisboaBồ Đào Nha
28.BPGPPTPLXXXBanco Português de Gestão, SALisboaBồ Đào Nha
29.BPIPPTPLXXXBanco Português de Investimento, SAPortoBồ Đào Nha
30.PRUUPTP1XXXBanco Primus, SAPaço de ArcosBồ Đào Nha
31.BAPAPTPLXXXBanco Privado Atlântico - Europa, SALisboaBồ Đào Nha
32.RUBAPTPFXXXBanco Rural Europa, SALisboaBồ Đào Nha
33.IBNBPTP1XXXBanco Santander Consumer Portugal, SALisboaBồ Đào Nha
34.TOTAPTPLXXXBanco Santander Totta, SALisboaBồ Đào Nha
35.BNFIPTPLXXXBanif - Banco de Investimento, SALisboaBồ Đào Nha
36.BNIFPTPLXXXBANIF-Banco Internacional do Funchal, SAFunchalBồ Đào Nha
37.BKCHPTPLXXXBank of China (Luxembourg), SA - Sucursal em PortugalLisboaBồ Đào Nha
38.CFESPTPLXXXBanque Privée Espírito Santo, SA - Sucursal em PortugalLisboaBồ Đào Nha
39.PSABPTP1XXXBanque PSA Finance (Sucursal em Portugal)PortelaBồ Đào Nha
40.BARCPTPLXXXBarclays Bank, PLCLisboaBồ Đào Nha
41.BESZPTPLXXXBEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SALisboaBồ Đào Nha
42.BNPAPTPLLISBNP ParibasLisboaBồ Đào Nha
43.BNPAPTPLXXXBnp Paribas Portugal-Bồ Đào Nha
44.PARBPTP1XXXBNP Paribas Securities Services, SA - Sucursal em PortugalLisboaBồ Đào Nha
45.BPNPPTPLBRZBPN Brasil Banco Multiplo SASao PauloBồ Đào Nha


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 04/2024

Thư mục Ngân hàng