Thư mục Ngân hàng


BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGBalsthalThụy Sĩ
2.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGBaselThụy Sĩ
3.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGBernThụy Sĩ
4.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGBettlachThụy Sĩ
5.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGBiberistThụy Sĩ
6.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGBreitenbachThụy Sĩ
7.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGDerendingenThụy Sĩ
8.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGDornachThụy Sĩ
9.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGGrenchenThụy Sĩ
10.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGHerzogenbuchseeThụy Sĩ
11.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGKriegstettenThụy Sĩ
12.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGLausanneThụy Sĩ
13.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGLohn-Ammannsegg SOThụy Sĩ
14.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGOensingenThụy Sĩ
15.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGOltenThụy Sĩ
16.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGSchönenwerdThụy Sĩ
17.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGSolothurnThụy Sĩ
18.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGSolothurnThụy Sĩ
19.KBSOCH22XXXBaloise Bank SoBa AGZürichThụy Sĩ
20.VRBPCH22XXXBanca Aletti & C. (Suisse) SALuganoThụy Sĩ
21.VRBPCH22XXXBanca Aletti & C. (Suisse) SALuganoThụy Sĩ
22.CIALCHBBXXXBanca CIC (Svizzera) SALuganoThụy Sĩ
23.BCRECH22XXXBANCA CREDINVEST SALuganoThụy Sĩ
24.BCRECH22XXXBANCA CREDINVEST SALuganoThụy Sĩ
25.BACECH22XXXBanca del Ceresio SALuganoThụy Sĩ
26.BACECH22XXXBanca del Ceresio SALuganoThụy Sĩ
27.BASECH2265ABANCA DEL SEMPIONE SABellinzonaThụy Sĩ
28.BASECH2268BBANCA DEL SEMPIONE SAChiasso 1Thụy Sĩ
29.BASECH2266ABANCA DEL SEMPIONE SALocarnoThụy Sĩ
30.BASECH22XXXBANCA DEL SEMPIONE SALugano 1Thụy Sĩ
31.BASECH22XXXBANCA DEL SEMPIONE SALugano 1Thụy Sĩ
32.BSCTCH22XXXBanca dello Stato del Cantone TicinoAiroloThụy Sĩ
33.BSCTCH22XXXBanca dello Stato del Cantone TicinoBellinzonaThụy Sĩ
34.BSCTCH22XXXBanca dello Stato del Cantone TicinoBellinzonaThụy Sĩ
35.BSCTCH22XXXBanca dello Stato del Cantone TicinoBellinzonaThụy Sĩ
36.BSCTCH22XXXBanca dello Stato del Cantone TicinoBodio TIThụy Sĩ
37.BSCTCH22LOCBanca dello Stato del Cantone TicinoBrissagoThụy Sĩ
38.BSCTCH22LOCBanca dello Stato del Cantone TicinoCevioThụy Sĩ
39.BSCTCH22CHIBanca dello Stato del Cantone TicinoChiasso 1Thụy Sĩ
40.BSCTCH22XXXBanca dello Stato del Cantone TicinoDongioThụy Sĩ
41.BSCTCH22XXXBanca dello Stato del Cantone TicinoFaidoThụy Sĩ
42.BSCTCH22LUGBanca dello Stato del Cantone TicinoGranciaThụy Sĩ
43.BSCTCH22LOCBanca dello Stato del Cantone TicinoLocarnoThụy Sĩ
44.BSCTCH22LOCBanca dello Stato del Cantone TicinoLocarnoThụy Sĩ
45.BSCTCH22LOCBanca dello Stato del Cantone TicinoLosoneThụy Sĩ
46.BSCTCH22LUGBanca dello Stato del Cantone TicinoLuganoThụy Sĩ
47.BSCTCH22LUGBanca dello Stato del Cantone TicinoLuganoThụy Sĩ
48.BSCTCH22LUGBanca dello Stato del Cantone TicinoMelideThụy Sĩ
49.BIMLCH22XXXBanca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) SALuganoThụy Sĩ
50.BAERCHZZXXXBanca Julius Baer & Cie S.A.LuganoThụy Sĩ
51.MIGRCHZZXXXBanca Migros SABellinzonaThụy Sĩ
52.MIGRCHZZXXXBanca Migros SAChiassoThụy Sĩ
53.MIGRCHZZXXXBanca Migros SALocarnoThụy Sĩ
54.MIGRCHZZXXXBanca Migros SALuganoThụy Sĩ
55.POSOCH22XXXBanca Popolare di Sondrio (Suisse) SALugano 1Thụy Sĩ
56.POSOCH22XXXBanca Popolare di Sondrio (Suisse) SALugano 1Thụy Sĩ
57.RAIFCH22287Banca Raiffeisen Basso CeresioBisoneThụy Sĩ
58.RAIFCH22287Banca Raiffeisen Basso CeresioMelanoThụy Sĩ
59.RAIFCH22287Banca Raiffeisen Basso CeresioRiva San VitaleThụy Sĩ
60.RAIFCH22387Banca Raiffeisen Bellinzonese e VisagnoArbedoThụy Sĩ
61.RAIFCH22387Banca Raiffeisen Bellinzonese e VisagnoBellinzonaThụy Sĩ
62.RAIFCH22387Banca Raiffeisen Bellinzonese e VisagnoClaroThụy Sĩ
63.RAIFCH22281Banca Raiffeisen Centovalli Pedemonte OnsernoneVerscioThụy Sĩ
64.RAIFCH22362Banca Raiffeisen Colline del CeresioBreganzonaThụy Sĩ
65.RAIFCH22362Banca Raiffeisen Colline del CeresioSavosaThụy Sĩ
66.RAIFCH22272Banca Raiffeisen del Basso MendrisiottoBalernaThụy Sĩ
67.RAIFCH22272Banca Raiffeisen del Basso MendrisiottoChiassoThụy Sĩ
68.RAIFCH22344Banca Raiffeisen del CamoghèCamorinoThụy Sĩ
69.RAIFCH22344Banca Raiffeisen del CamoghèGiubiascoThụy Sĩ
70.RAIFCH22344Banca Raiffeisen del CamoghèMonte CarassoThụy Sĩ
71.RAIFCH22344Banca Raiffeisen del CamoghèSementinaThụy Sĩ
72.RAIFCH22366Banca Raiffeisen del CassarateCadroThụy Sĩ
73.RAIFCH22366Banca Raiffeisen del CassarateCanobbioThụy Sĩ
74.RAIFCH22366Banca Raiffeisen del CassarateCuregliaThụy Sĩ
75.RAIFCH22366Banca Raiffeisen del CassarateTessereteThụy Sĩ
76.RAIFCH22A54Banca Raiffeisen del MoesanoMesoccoThụy Sĩ
77.RAIFCH22A54Banca Raiffeisen del MoesanoRoveredo GRThụy Sĩ
78.RAIFCH22332Banca Raiffeisen del Monte San GiorgioLigornettoThụy Sĩ
79.RAIFCH22283Banca Raiffeisen del VedeggioGravesanoThụy Sĩ
80.RAIFCH22283Banca Raiffeisen del VedeggioLamoneThụy Sĩ
81.RAIFCH22283Banca Raiffeisen del VedeggioRiveraThụy Sĩ
82.RAIFCH22283Banca Raiffeisen del VedeggioTaverneThụy Sĩ
83.RAIFCH22365Banca Raiffeisen della CampagnadornaColdrerioThụy Sĩ
84.RAIFCH22365Banca Raiffeisen della CampagnadornaGenestrerioThụy Sĩ
85.RAIFCH22365Banca Raiffeisen della CampagnadornaNovazzanoThụy Sĩ
86.RAIFCH22365Banca Raiffeisen della CampagnadornaStabioThụy Sĩ
87.RAIFCH22317Banca Raiffeisen della MagliasinaCaslanoThụy Sĩ
88.RAIFCH22317Banca Raiffeisen della MagliasinaMagliasoThụy Sĩ
89.RAIFCH22317Banca Raiffeisen della MagliasinaMonteggioThụy Sĩ
90.RAIFCH22379Banca Raiffeisen LocarnoLocarnoThụy Sĩ
91.RAIFCH22379Banca Raiffeisen LocarnoMinusioThụy Sĩ
92.RAIFCH22379Banca Raiffeisen LocarnoMuraltoThụy Sĩ
93.RAIFCH22379Banca Raiffeisen LocarnoSoldunoThụy Sĩ
94.RAIFCH22333Banca Raiffeisen Losone Pedemonte VallemaggiaAsconaThụy Sĩ
95.RAIFCH22333Banca Raiffeisen Losone Pedemonte VallemaggiaCevioThụy Sĩ
96.RAIFCH22333Banca Raiffeisen Losone Pedemonte VallemaggiaIntragnaThụy Sĩ
97.RAIFCH22333Banca Raiffeisen Losone Pedemonte VallemaggiaLosoneThụy Sĩ
98.RAIFCH22333Banca Raiffeisen Losone Pedemonte VallemaggiaMaggiaThụy Sĩ
99.RAIFCH22333Banca Raiffeisen Losone Pedemonte VallemaggiaVerscioThụy Sĩ
100.RAIFCH22375Banca Raiffeisen LuganoLuganoThụy Sĩ
101.RAIFCH22375Banca Raiffeisen LuganoPregassonaThụy Sĩ
102.RAIFCH22307Banca Raiffeisen MalcantoneseAgnoThụy Sĩ
103.RAIFCH22307Banca Raiffeisen MalcantoneseBioggioThụy Sĩ
104.RAIFCH22307Banca Raiffeisen MalcantoneseNovaggioThụy Sĩ
105.RAIFCH22340Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di MuggioCastel San PietroThụy Sĩ
106.RAIFCH22340Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di MuggioLigornettoThụy Sĩ
107.RAIFCH22340Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di MuggioMendrisioThụy Sĩ
108.RAIFCH22340Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di MuggioRancateThụy Sĩ
109.RAIFCH22290Banca Raiffeisen Morbio-VacalloMorbio InferioreThụy Sĩ
110.RAIFCH22290Banca Raiffeisen Morbio-VacalloVacalloThụy Sĩ
111.RAIFCH22280Banca Raiffeisen Piano di MagadinoCadenazzoThụy Sĩ
112.RAIFCH22280Banca Raiffeisen Piano di MagadinoCugnascoThụy Sĩ
113.RAIFCH22280Banca Raiffeisen Piano di MagadinoGordolaThụy Sĩ
114.RAIFCH22280Banca Raiffeisen Piano di MagadinoMagadinoThụy Sĩ
115.RAIFCH22350Banca Raiffeisen Tre ValliAiroloThụy Sĩ
116.RAIFCH22350Banca Raiffeisen Tre ValliBiascaThụy Sĩ
117.RAIFCH22350Banca Raiffeisen Tre ValliFaidoThụy Sĩ
118.RAIFCH22350Banca Raiffeisen Tre ValliLodrinoThụy Sĩ
119.RAIFCH22350Banca Raiffeisen Tre ValliMalvagliaThụy Sĩ
120.RAIFCH22350Banca Raiffeisen Tre ValliOlivoneThụy Sĩ
121.RAIFCH22335Banca Raiffeisen VallemaggiaMaggiaThụy Sĩ
122.RAIFCH22B03Banca Raiffeisen ValposchiavoBrusioThụy Sĩ
123.RAIFCH22B03Banca Raiffeisen ValposchiavoPoschiavoThụy Sĩ
124.RAIFCH22333Banca RaiffeisenLosone Pedemonte VallemaggiaBrissagoThụy Sĩ
125.WIRBCHBBXXXBanca WIR società cooperativaLuganoThụy Sĩ
126.EUBACH22XXXBANCA ZARATTINI & Co. SALuganoThụy Sĩ
127.EUBACH22XXXBANCA ZARATTINI & Co. SALuganoThụy Sĩ
128.ITAUCHZZXXXBanco Itaú (Suisse) SAZürichThụy Sĩ
129.ITAUCHZZXXXBanco Itaú (Suisse) SAZürichThụy Sĩ
130.BSCHCHGGXXXBanco Santander International SAGenève 1Thụy Sĩ
131.BSCHCHGGXXXBanco Santander International SAGenève 1Thụy Sĩ
132.RBABCH22850Bank Avera GenossenschaftBaumaThụy Sĩ
133.RBABCH22850Bank Avera GenossenschaftBubikonThụy Sĩ
134.RBABCH22850Bank Avera GenossenschaftEffretikonThụy Sĩ
135.RBABCH22850Bank Avera GenossenschaftFehraltorfThụy Sĩ
136.RBABCH22850Bank Avera GenossenschaftHinwilThụy Sĩ
137.RBABCH22850Bank Avera GenossenschaftIllnauThụy Sĩ
138.RBABCH22850Bank Avera GenossenschaftKüsnacht ZHThụy Sĩ
139.RBABCH22850Bank Avera GenossenschaftPfäffikon ZHThụy Sĩ
140.RBABCH22850Bank Avera GenossenschaftRüti ZHThụy Sĩ
141.RBABCH22850Bank Avera GenossenschaftWald ZHThụy Sĩ
142.RBABCH22850Bank Avera GenossenschaftWetzikon ZHThụy Sĩ
143.RBABCH22850Bank Avera GenossenschaftWetzikon ZHThụy Sĩ
144.RBABCH22850Bank Avera GenossenschaftZürichThụy Sĩ
145.RBABCH22888Bank BSU GenossenschaftDübendorfThụy Sĩ
146.RBABCH22888Bank BSU GenossenschaftUster 1Thụy Sĩ
147.RBABCH22888Bank BSU GenossenschaftUster 1Thụy Sĩ
148.RBABCH22888Bank BSU GenossenschaftVolketswilThụy Sĩ
149.CIALCHBBXXXBank CIC (SCHWEIZ) AGBaselThụy Sĩ
150.CIALCHBBXXXBank CIC (SCHWEIZ) AGBaselThụy Sĩ
151.CIALCHBBXXXBank CIC (SCHWEIZ) AGBaselThụy Sĩ
152.CIALCHBBXXXBank CIC (SCHWEIZ) AGSt. GallenThụy Sĩ
153.CIALCHBBXXXBank CIC (SCHWEIZ) AGZürichThụy Sĩ
154.BCLRCHBBXXXBank Cler AGAarauThụy Sĩ
155.BCLRCHBBXXXBank Cler AGBaselThụy Sĩ
156.BCLRCHBBXXXBank Cler AGBaselThụy Sĩ
157.BCLRCHBBXXXBank Cler AGBaselThụy Sĩ
158.BCLRCHBBXXXBank Cler AGBaselThụy Sĩ
159.BCLRCHBBXXXBank Cler AGBellinzonaThụy Sĩ
160.BCLRCHBBXXXBank Cler AGBernThụy Sĩ
161.BCLRCHBBXXXBank Cler AGBiel/BienneThụy Sĩ
162.BCLRCHBBXXXBank Cler AGBrugg AGThụy Sĩ
163.BCLRCHBBXXXBank Cler AGChaux-de-Fonds, LaThụy Sĩ
164.BCLRCHBBXXXBank Cler AGChurThụy Sĩ
165.BCLRCHBBXXXBank Cler AGDelémont 1Thụy Sĩ
166.BCLRCHBBXXXBank Cler AGFribourgThụy Sĩ
167.BCLRCHBBXXXBank Cler AGGenève 3Thụy Sĩ
168.BCLRCHBBXXXBank Cler AGJonaThụy Sĩ
169.BCLRCHBBXXXBank Cler AGLausanneThụy Sĩ
170.BCLRCHBBXXXBank Cler AGLuganoThụy Sĩ
171.BCLRCHBBXXXBank Cler AGLuzernThụy Sĩ
172.BCLRCHBBXXXBank Cler AGNeuchâtelThụy Sĩ
173.BCLRCHBBXXXBank Cler AGOltenThụy Sĩ
174.BCLRCHBBXXXBank Cler AGSchaffhausenThụy Sĩ
175.BCLRCHBBXXXBank Cler AGSion/SittenThụy Sĩ
176.BCLRCHBBXXXBank Cler AGSolothurnThụy Sĩ
177.BCLRCHBBXXXBank Cler AGSt. GallenThụy Sĩ
178.BCLRCHBBXXXBank Cler AGThunThụy Sĩ
179.BCLRCHBBXXXBank Cler AGVevey 1Thụy Sĩ
180.BCLRCHBBXXXBank Cler AGWinterthurThụy Sĩ
181.BCLRCHBBXXXBank Cler AGYverdon-les-BainsThụy Sĩ
182.BCLRCHBBXXXBank Cler AGZugThụy Sĩ
183.BCLRCHBBXXXBank Cler AGZürichThụy Sĩ
184.BCLRCHBBXXXBank Cler AGZürichThụy Sĩ
185.BCLRCHBBXXXBank Cler AGZürichThụy Sĩ
186.EEKBCH22XXXBank EEK AGBernThụy Sĩ
187.EEKBCH22XXXBank EEK AGBernThụy Sĩ
188.EKIICH22XXXBank EKI GenossenschaftGrindelwaldThụy Sĩ
189.EKIICH22XXXBank EKI GenossenschaftInterlakenThụy Sĩ
190.EKIICH22XXXBank EKI GenossenschaftInterlakenThụy Sĩ
191.EKIICH22XXXBank EKI GenossenschaftLauterbrunnenThụy Sĩ
192.EKIICH22XXXBank EKI GenossenschaftWilderswilThụy Sĩ
193.BTVACH22XXXBank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, InnsbruckStaad SGThụy Sĩ
194.BTVACH22XXXBank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, InnsbruckStaad SGThụy Sĩ
195.BGAGCH22XXXBank Gantrisch GenossenschaftSchwarzenburgThụy Sĩ
196.BGAGCH22XXXBank Gantrisch GenossenschaftSchwarzenburgThụy Sĩ
197.RBABCH22964Bank in ZuzwilZuzwil SGThụy Sĩ
198.RBABCH22964Bank in ZuzwilZuzwil SGThụy Sĩ
199.BAERCHZZXXXBank Julius Bär & Co AGBaselThụy Sĩ
200.BAERCHZZXXXBank Julius Bär & Co AGBernThụy Sĩ
201.BAERCHZZXXXBank Julius Bär & Co AGLuzernThụy Sĩ
202.BAERCHZZXXXBank Julius Bär & Co AGZürichThụy Sĩ
203.RBABCH22588Bank Leerau GenossenschaftKirchleerauThụy Sĩ
204.RBABCH22588Bank Leerau GenossenschaftKirchleerauThụy Sĩ
205.RBABCH22588Bank Leerau GenossenschaftSchöftlandThụy Sĩ
206.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGAltendorfThụy Sĩ
207.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGBad RagazThụy Sĩ
208.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGFlumsThụy Sĩ
209.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGGommiswaldThụy Sĩ
210.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGHombrechtikonThụy Sĩ
211.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGJonaThụy Sĩ
212.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGKaltbrunnThụy Sĩ
213.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGKempratenThụy Sĩ
214.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGLachen SZThụy Sĩ
215.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGMelsThụy Sĩ
216.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGNiederurnenThụy Sĩ
217.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGPfäffikon SZThụy Sĩ
218.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGRapperswil SGThụy Sĩ
219.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGRüti ZHThụy Sĩ
220.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGSargansThụy Sĩ
221.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGSchmerikonThụy Sĩ
222.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGSiebnenThụy Sĩ
223.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGStäfaThụy Sĩ
224.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGUerikonThụy Sĩ
225.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGUetikon am SeeThụy Sĩ
226.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGUznachThụy Sĩ
227.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGUznachThụy Sĩ
228.LINSCH23XXXBank Linth LLB AGWeesenThụy Sĩ
229.RBABCH22450Bank Oberaargau AGAarwangenThụy Sĩ
230.RBABCH22450Bank Oberaargau AGHerzogenbuchseeThụy Sĩ
231.RBABCH22450Bank Oberaargau AGHuttwilThụy Sĩ
232.RBABCH22450Bank Oberaargau AGHuttwilThụy Sĩ
233.RBABCH22450Bank Oberaargau AGLangenthalThụy Sĩ
234.RBABCH22450Bank Oberaargau AGLotzwilThụy Sĩ
235.RBABCH22450Bank Oberaargau AGMelchnauThụy Sĩ
236.RBABCH22450Bank Oberaargau AGNiederbippThụy Sĩ
237.RBABCH22450Bank Oberaargau AGRoggwil BEThụy Sĩ
238.RBABCH22450Bank Oberaargau AGRohrbachThụy Sĩ
239.BOFACH2XXXXBank of America Merrill Lynch DAC, Dublin, ZurichZürichThụy Sĩ
240.BOFACH2XXXXBank of America Merrill Lynch DAC, Dublin, ZurichZürichThụy Sĩ
241.RBABCH22363Bank SLM AGKirchdorf BEThụy Sĩ
242.RBABCH22363Bank SLM AGKonolfingenThụy Sĩ
243.RBABCH22363Bank SLM AGMünsingenThụy Sĩ
244.RBABCH22363Bank SLM AGMünsingenThụy Sĩ
245.RBABCH22363Bank SLM AGWichtrachThụy Sĩ
246.RBABCH22363Bank SLM AGWorbThụy Sĩ
247.BSZHCHZZXXXBank SparhafenZürichThụy Sĩ
248.BSZHCHZZXXXBank SparhafenZürichThụy Sĩ
249.BKTHCH22XXXBank Thalwil GenossenschaftAdliswil 1Thụy Sĩ
250.BKTHCH22XXXBank Thalwil GenossenschaftKilchberg ZHThụy Sĩ
251.BKTHCH22XXXBank Thalwil GenossenschaftLangnau am AlbisThụy Sĩ
252.BKTHCH22XXXBank Thalwil GenossenschaftThalwilThụy Sĩ
253.BKTHCH22XXXBank Thalwil GenossenschaftThalwilThụy Sĩ
254.VRLLCHZZXXXBank von Roll AGZürichThụy Sĩ
255.VRLLCHZZXXXBank von Roll AGZürichThụy Sĩ
256.VONTCHZZXXXBank Vontobel AGZürichThụy Sĩ
257.VONTCHZZXXXBank Vontobel AGZürichThụy Sĩ
258.RBABCH22824BANK ZIMMERBERG AGHirzelThụy Sĩ
259.RBABCH22824BANK ZIMMERBERG AGHorgen 1Thụy Sĩ
260.RBABCH22824BANK ZIMMERBERG AGHorgen 1Thụy Sĩ
261.RBABCH22824BANK ZIMMERBERG AGOberriedenThụy Sĩ
262.BZPLCHZZXXXbank zweiplus agZürichThụy Sĩ
263.BZPLCHZZXXXbank zweiplus agZürichThụy Sĩ
264.MEDSCHGGXXXBANKMED SUISSE SAGenève 1Thụy Sĩ
265.MEDSCHGGXXXBANKMED SUISSE SAGenève 1Thụy Sĩ
266.AEXTCHZZXXXBanque Algérienne du Commerce Extérieur SAZürichThụy Sĩ
267.AEXTCHZZXXXBanque Algérienne du Commerce Extérieur SAZürichThụy Sĩ
268.AUDSCHGGXXXBanque Audi (Suisse) SAGenève 12Thụy Sĩ
269.AUDSCHGGXXXBanque Audi (Suisse) SAGenève 12Thụy Sĩ
270.BONHCH22XXXBanque Bonhôte & Cie SANeuchâtelThụy Sĩ
271.BONHCH22XXXBanque Bonhôte & Cie SANeuchâtelThụy Sĩ
272.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgAttalensThụy Sĩ
273.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgAvry-sur-MatranThụy Sĩ
274.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgBrocThụy Sĩ
275.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgBulleThụy Sĩ
276.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgCharmey (Gruyère)Thụy Sĩ
277.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgChâtel-St-DenisThụy Sĩ
278.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgCottensThụy Sĩ
279.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgCourtepinThụy Sĩ
280.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgCrêt, LeThụy Sĩ
281.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgDomdidierThụy Sĩ
282.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgEpendes FRThụy Sĩ
283.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgEstavayer-le-LacThụy Sĩ
284.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgFarvagny-le-GrandThụy Sĩ
285.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgFribourgThụy Sĩ
286.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgFribourgThụy Sĩ
287.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgFribourgThụy Sĩ
288.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgFribourgThụy Sĩ
289.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgFribourgThụy Sĩ
290.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgFribourgThụy Sĩ
291.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgPlaffeienThụy Sĩ
292.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgPrez-vers-NoréazThụy Sĩ
293.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgRomont FRThụy Sĩ
294.BEFRCH22XXXBanque Cantonale de FribourgVuisternens-devant-RomontThụy Sĩ
295.BCGECHGGXXXBanque Cantonale de GenèveGenève 2Thụy Sĩ
296.BCGECHGGXXXBanque Cantonale de GenèveGenève 2Thụy Sĩ
297.BCJUCH22XXXBanque Cantonale du Jura SAAlleThụy Sĩ
298.BCJUCH22XXXBanque Cantonale du Jura SABassecourtThụy Sĩ
299.BCJUCH22XXXBanque Cantonale du Jura SABoncourtThụy Sĩ
300.BCJUCH22XXXBanque Cantonale du Jura SACourgenayThụy Sĩ
301.BCJUCH22XXXBanque Cantonale du Jura SACourrendlinThụy Sĩ
302.BCJUCH22XXXBanque Cantonale du Jura SACourrouxThụy Sĩ
303.BCJUCH22XXXBanque Cantonale du Jura SADelémont 1Thụy Sĩ
304.BCJUCH22XXXBanque Cantonale du Jura SADelémont 2Thụy Sĩ
305.BCJUCH22XXXBanque Cantonale du Jura SANoirmont, LeThụy Sĩ
306.BCJUCH22XXXBanque Cantonale du Jura SAPorrentruy 2Thụy Sĩ
307.BCJUCH22XXXBanque Cantonale du Jura SAPorrentruy 2Thụy Sĩ
308.BCJUCH22XXXBanque Cantonale du Jura SASaignelégierThụy Sĩ
309.BCJUCH22XXXBanque Cantonale du Jura SASt-UrsanneThụy Sĩ
310.BCVSCH2LXXXBanque Cantonale du ValaisAnzèreThụy Sĩ
311.BCVSCH2LXXXBanque Cantonale du ValaisChampéryThụy Sĩ
312.BCVSCH2LXXXBanque Cantonale du ValaisCrans-Montana 1Thụy Sĩ
313.BCVSCH2LXXXBanque Cantonale du ValaisCrans-Montana 2Thụy Sĩ
314.BCVSCH2LXXXBanque Cantonale du ValaisMartigny 1Thụy Sĩ
315.BCVSCH2LXXXBanque Cantonale du ValaisMontheyThụy Sĩ
316.BCVSCH2LXXXBanque Cantonale du ValaisNatersThụy Sĩ
317.BCVSCH2LXXXBanque Cantonale du ValaisSierre/SidersThụy Sĩ
318.BCVSCH2LXXXBanque Cantonale du ValaisSion/SittenThụy Sĩ
319.BCVSCH2LXXXBanque Cantonale du ValaisSion/SittenThụy Sĩ
320.BCVSCH2LXXXBanque Cantonale du ValaisSt-MauriceThụy Sĩ
321.BCVSCH2LXXXBanque Cantonale du ValaisVerbierThụy Sĩ
322.BCVSCH2LXXXBanque Cantonale du ValaisVisp/ViègeThụy Sĩ
323.BCNNCH22XXXBanque Cantonale NeuchâteloiseBrenets, LesThụy Sĩ
324.BCNNCH22XXXBanque Cantonale NeuchâteloiseCernierThụy Sĩ
325.BCNNCH22XXXBanque Cantonale NeuchâteloiseChaux-de-Fonds, LaThụy Sĩ
326.BCNNCH22XXXBanque Cantonale NeuchâteloiseColombier NEThụy Sĩ
327.BCNNCH22XXXBanque Cantonale NeuchâteloiseCouvetThụy Sĩ
328.BCNNCH22XXXBanque Cantonale NeuchâteloiseFleurierThụy Sĩ
329.BCNNCH22XXXBanque Cantonale NeuchâteloiseLanderon, LeThụy Sĩ
330.BCNNCH22XXXBanque Cantonale NeuchâteloiseLocle, LeThụy Sĩ
331.BCNNCH22XXXBanque Cantonale NeuchâteloiseMarin-EpagnierThụy Sĩ
332.BCNNCH22XXXBanque Cantonale NeuchâteloiseNeuchâtelThụy Sĩ
333.BCNNCH22XXXBanque Cantonale NeuchâteloiseNeuchâtelThụy Sĩ
334.BCNNCH22XXXBanque Cantonale NeuchâteloisePeseuxThụy Sĩ
335.BCNNCH22XXXBanque Cantonale NeuchâteloiseSt-Aubin NEThụy Sĩ
336.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseAigleThụy Sĩ
337.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseAubonneThụy Sĩ
338.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseAvenchesThụy Sĩ
339.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseBercherThụy Sĩ
340.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseBexThụy Sĩ
341.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseBièreThụy Sĩ
342.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseBlonayThụy Sĩ
343.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseBussigny-près-LausanneThụy Sĩ
344.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseChâteau-d'OexThụy Sĩ
345.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseChavornayThụy Sĩ
346.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseCheseaux-sur-LausanneThụy Sĩ
347.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseChexbresThụy Sĩ
348.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseClarensThụy Sĩ
349.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseCoppetThụy Sĩ
350.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseCossonay-VilleThụy Sĩ
351.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseCrissierThụy Sĩ
352.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseCullyThụy Sĩ
353.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseDiablerets, LesThụy Sĩ
354.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseEchallensThụy Sĩ
355.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseEpalingesThụy Sĩ
356.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseGlandThụy Sĩ
357.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseGrandsonThụy Sĩ
358.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseGranges-près-MarnandThụy Sĩ
359.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
360.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
361.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
362.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
363.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
364.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
365.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
366.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
367.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
368.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
369.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 10Thụy Sĩ
370.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 12Thụy Sĩ
371.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 15Thụy Sĩ
372.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 18Thụy Sĩ
373.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 3Thụy Sĩ
374.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 6Thụy Sĩ
375.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 8Thụy Sĩ
376.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 9Thụy Sĩ
377.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLeysinThụy Sĩ
378.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLucensThụy Sĩ
379.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLutryThụy Sĩ
380.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseMézières VDThụy Sĩ
381.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseMontreux 1Thụy Sĩ
382.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseMorges 1Thụy Sĩ
383.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseMoudonThụy Sĩ
384.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseNyonThụy Sĩ
385.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseNyonThụy Sĩ
386.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseOrbeThụy Sĩ
387.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseOron-la-VilleThụy Sĩ
388.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoisePayerneThụy Sĩ
389.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoisePenthalazThụy Sĩ
390.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoisePrillyThụy Sĩ
391.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoisePullyThụy Sĩ
392.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseRenens VDThụy Sĩ
393.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseRolleThụy Sĩ
394.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseRomainmôtierThụy Sĩ
395.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseSarraz, LaThụy Sĩ
396.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseSavignyThụy Sĩ
397.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseSentier, LeThụy Sĩ
398.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseSt-PrexThụy Sĩ
399.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseSte-CroixThụy Sĩ
400.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseTour-de-Peilz, LaThụy Sĩ
401.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseVallorbeThụy Sĩ
402.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseVevey 1Thụy Sĩ
403.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseVevey 1Thụy Sĩ
404.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseVillars-sur-OllonThụy Sĩ
405.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseVilleneuve VDThụy Sĩ
406.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseYverdon-les-BainsThụy Sĩ
407.CIALCHBBXXXBanque CIC (Suisse) SAFribourgThụy Sĩ
408.CIALCHBBXXXBanque CIC (Suisse) SAGenèveThụy Sĩ
409.CIALCHBBXXXBanque CIC (Suisse) SALausanneThụy Sĩ
410.CIALCHBBXXXBanque CIC (Suisse) SANeuchâtelThụy Sĩ
411.CIALCHBBXXXBanque CIC (Suisse) SASionThụy Sĩ
412.CRAMCHGGXXXBanque Cramer & Cie SAGenève 12Thụy Sĩ
413.CRAMCHGGXXXBanque Cramer & Cie SAGenève 12Thụy Sĩ
414.CRAMCHGGXXXBanque Cramer & Cie SALausanneThụy Sĩ
415.CRAMCHGGXXXBanque Cramer & Cie SALuganoThụy Sĩ
416.BPCPCHGGXXXBanque de Commerce et de Placements SAGenève 3Thụy Sĩ
417.BPCPCHGGXXXBanque de Commerce et de Placements SAGenève 3Thụy Sĩ
418.PEPSCHGGXXXBanque Degroof Petercam (Suisse) SAGenèveThụy Sĩ
419.PEPSCHGGXXXBanque Degroof Petercam (Suisse) SAGenèveThụy Sĩ
420.BLEMCHGGXXXBanque du Léman SAGenèveThụy Sĩ
421.BLEMCHGGXXXBanque du Léman SAGenèveThụy Sĩ
422.BABRCHGGXXXBanque Eric Sturdza SAGenève 3Thụy Sĩ
423.BABRCHGGXXXBanque Eric Sturdza SAGenève 3Thụy Sĩ
424.BPGECHGGXXXBanque Havilland (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
425.BPGECHGGXXXBanque Havilland (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
426.BPGECHGGXXXBanque Havilland (Suisse) SAZürichThụy Sĩ
427.HFTCCHGGXXXBANQUE HERITAGE SAGenève 6Thụy Sĩ
428.BILSCHZZXXXBanque Internationale à Luxembourg (Suisse) SAZürichThụy Sĩ
429.BILSCHZZXXXBanque Internationale à Luxembourg (Suisse) SAZürichThụy Sĩ
430.BICFCHGGXXXBanque Internationale de Commerce-BRED (Suisse) SAGenèveThụy Sĩ
431.BAERCHZZXXXBanque Julius Baer & Cie S.A.Genève 11Thụy Sĩ
432.BAERCHZZXXXBanque Julius Baer & Cie S.A.LausanneThụy Sĩ
433.LOCYCHGGXXXBanque Lombard Odier & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
434.LOCYCHGGXXXBanque Lombard Odier & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
435.MIGRCHZZ80ABanque Migros SABulleThụy Sĩ
436.MIGRCHZZ80ABanque Migros SACarouge-La PrailleThụy Sĩ
437.MIGRCHZZXXXBanque Migros SAChêne-BourgThụy Sĩ
438.MIGRCHZZXXXBanque Migros SAFribourgThụy Sĩ
439.MIGRCHZZXXXBanque Migros SAGenèveThụy Sĩ
440.MIGRCHZZXXXBanque Migros SAGenève 3Thụy Sĩ
441.MIGRCHZZXXXBanque Migros SAGlisThụy Sĩ
442.MIGRCHZZ80ABanque Migros SALa Chaux-de-Fonds 2Thụy Sĩ
443.MIGRCHZZXXXBanque Migros SALausanneThụy Sĩ
444.MIGRCHZZ80ABanque Migros SALausanneThụy Sĩ
445.MIGRCHZZXXXBanque Migros SALausanneThụy Sĩ
446.MIGRCHZZ80ABanque Migros SAMartignyThụy Sĩ
447.MIGRCHZZXXXBanque Migros SAMeyrin 1Thụy Sĩ
448.MIGRCHZZXXXBanque Migros SANeuchâtelThụy Sĩ
449.MIGRCHZZXXXBanque Migros SANyon 1Thụy Sĩ
450.MIGRCHZZXXXBanque Migros SASion/SittenThụy Sĩ
451.MIGRCHZZXXXBanque Migros SAVeveyThụy Sĩ
452.MIGRCHZZXXXBanque Migros SAYverdon-les-BainsThụy Sĩ
453.BKPBCHGGXXXBanque Pâris Bertrand SAGenève 1Thụy Sĩ
454.PICTCHGGXXXBanque Pictet & Cie SAGenève 73Thụy Sĩ
455.MILBCHGGXXXBANQUE PRIVEE BCP (SUISSE) SAGenève 3Thụy Sĩ
456.MILBCHGGXXXBANQUE PRIVEE BCP (SUISSE) SAGenève 3Thụy Sĩ
457.BPDGCHGGXXXBANQUE PROFIL DE GESTION SAGenève 3Thụy Sĩ
458.BPDGCHGGXXXBANQUE PROFIL DE GESTION SAGenève 3Thụy Sĩ
459.RAIFCH22027Banque Raiffeisen AjoieAlleThụy Sĩ
460.RAIFCH22027Banque Raiffeisen AjoieBoncourtThụy Sĩ
461.RAIFCH22027Banque Raiffeisen AjoieCourgenayThụy Sĩ
462.RAIFCH22027Banque Raiffeisen AjoiePorrentruyThụy Sĩ
463.RAIFCH22447Banque Raiffeisen Alpes Chablais VaudoisAigleThụy Sĩ
464.RAIFCH22447Banque Raiffeisen Alpes Chablais VaudoisBexThụy Sĩ
465.RAIFCH22447Banque Raiffeisen Alpes Chablais VaudoisChâteau-d'OexThụy Sĩ
466.RAIFCH22447Banque Raiffeisen Alpes Chablais VaudoisDiablerets, LesThụy Sĩ
467.RAIFCH22447Banque Raiffeisen Alpes Chablais VaudoisLeysinThụy Sĩ
468.RAIFCH22447Banque Raiffeisen Alpes Chablais VaudoisOllon VDThụy Sĩ
469.RAIFCH22447Banque Raiffeisen Alpes Chablais VaudoisRossinièreThụy Sĩ
470.RAIFCH22447Banque Raiffeisen Alpes Chablais VaudoisRougemontThụy Sĩ
471.RAIFCH22123Banque Raiffeisen Basse Broye VullyDomdidierThụy Sĩ
472.RAIFCH22139Banque Raiffeisen Broye Vully LacsDomdidierThụy Sĩ
473.RAIFCH22139Banque Raiffeisen Broye Vully LacsEstavayer-le-LacThụy Sĩ
474.RAIFCH22139Banque Raiffeisen Broye Vully LacsMontagny-la-VilleThụy Sĩ
475.RAIFCH22139Banque Raiffeisen Broye Vully LacsSugiezThụy Sĩ
476.RAIFCH22037Banque Raiffeisen Clos du Doubs et Haute-AjoieBureThụy Sĩ
477.RAIFCH22037Banque Raiffeisen Clos du Doubs et Haute-AjoieChevenezThụy Sĩ
478.RAIFCH22037Banque Raiffeisen Clos du Doubs et Haute-AjoieCourtedouxThụy Sĩ
479.RAIFCH22037Banque Raiffeisen Clos du Doubs et Haute-AjoieFahyThụy Sĩ
480.RAIFCH22037Banque Raiffeisen Clos du Doubs et Haute-AjoieSt-UrsanneThụy Sĩ
481.RAIFCH22150Banque Raiffeisen CousimbertRoche FR, LaThụy Sĩ
482.RAIFCH22188Banque Raiffeisen d'Arve et LacChêne-BourgThụy Sĩ
483.RAIFCH22188Banque Raiffeisen d'Arve et LacCollonge-BelleriveThụy Sĩ
484.RAIFCH22188Banque Raiffeisen d'Arve et LacGenèveThụy Sĩ
485.RAIFCH22414Banque Raiffeisen d'AssensAssensThụy Sĩ
486.RAIFCH22414Banque Raiffeisen d'AssensCheseaux-sur-LausanneThụy Sĩ
487.RAIFCH22414Banque Raiffeisen d'AssensCrissierThụy Sĩ
488.RAIFCH22414Banque Raiffeisen d'AssensRenensThụy Sĩ
489.RAIFCH22472Banque Raiffeisen d'Yverdon-les-BainsChavornayThụy Sĩ
490.RAIFCH22472Banque Raiffeisen d'Yverdon-les-BainsYverdon-les-BainsThụy Sĩ
491.RAIFCH22472Banque Raiffeisen d'Yverdon-les-BainsYvonandThụy Sĩ
492.RAIFCH22584Banque Raiffeisen de Chalais-VercorinChalaisThụy Sĩ
493.RAIFCH22589Banque Raiffeisen de ContheyContheyThụy Sĩ
494.RAIFCH22485Banque Raiffeisen de GimelGimelThụy Sĩ
495.RAIFCH22485Banque Raiffeisen de GimelGlandThụy Sĩ
496.RAIFCH22485Banque Raiffeisen de GimelRolleThụy Sĩ
497.RAIFCH22479Banque Raiffeisen de la BroyeGranges-près-MarnandThụy Sĩ
498.RAIFCH22479Banque Raiffeisen de la BroyeLucensThụy Sĩ
499.RAIFCH22479Banque Raiffeisen de la BroyeMoudonThụy Sĩ
500.RAIFCH22479Banque Raiffeisen de la BroyePayerneThụy Sĩ
501.RAIFCH22430Banque Raiffeisen de la RivieraBlonayThụy Sĩ
502.RAIFCH22430Banque Raiffeisen de la RivieraCorsier-sur-VeveyThụy Sĩ
503.RAIFCH22430Banque Raiffeisen de la RivieraVeveyThụy Sĩ
504.RAIFCH22430Banque Raiffeisen de la RivieraVilleneuve VDThụy Sĩ
505.RAIFCH22613Banque Raiffeisen de la Vallée d'EntremontOrsièresThụy Sĩ
506.RAIFCH22215Banque Raiffeisen de la VersoixGenèveThụy Sĩ
507.RAIFCH22215Banque Raiffeisen de la VersoixVersoixThụy Sĩ
508.RAIFCH22454Banque Raiffeisen de LavauxLutryThụy Sĩ
509.RAIFCH22454Banque Raiffeisen de LavauxPuidouxThụy Sĩ
510.RAIFCH22454Banque Raiffeisen de LavauxPullyThụy Sĩ
511.RAIFCH22606Banque Raiffeisen de Massongex-St-Maurice-VérossazMassongexThụy Sĩ
512.RAIFCH22606Banque Raiffeisen de Massongex-St-Maurice-VérossazSt-MauriceThụy Sĩ
513.RAIFCH22206Banque Raiffeisen de MeyrinMeyrinThụy Sĩ
514.RAIFCH22608Banque Raiffeisen de Miège-Venthône-VeyrasMiègeThụy Sĩ
515.RAIFCH22611Banque Raiffeisen de MontheyMonthey 2Thụy Sĩ
516.RAIFCH22577Banque Raiffeisen de NendazBasse-NendazThụy Sĩ
517.RAIFCH22598Banque Raiffeisen de Sierre & RégionChalaisThụy Sĩ
518.RAIFCH22598Banque Raiffeisen de Sierre & RégionChippisThụy Sĩ
519.RAIFCH22598Banque Raiffeisen de Sierre & RégionGrôneThụy Sĩ
520.RAIFCH22598Banque Raiffeisen de Sierre & RégionMiègeThụy Sĩ
521.RAIFCH22598Banque Raiffeisen de Sierre & RégionSierre/SidersThụy Sĩ
522.RAIFCH22598Banque Raiffeisen de Sierre & RégionVercorinThụy Sĩ
523.RAIFCH22598Banque Raiffeisen de Sierre & RégionVissoieThụy Sĩ
524.RAIFCH22626Banque Raiffeisen de Troistorrents-MorginsMorginsThụy Sĩ
525.RAIFCH22626Banque Raiffeisen de Troistorrents-MorginsTroistorrentsThụy Sĩ
526.RAIFCH22627Banque Raiffeisen de Val-d'Illiez-ChampéryChampéryThụy Sĩ
527.RAIFCH22627Banque Raiffeisen de Val-d'Illiez-ChampéryVal-d'IlliezThụy Sĩ
528.RAIFCH22400Banque Raiffeisen des Alpes VaudoisesLeysinThụy Sĩ
529.RAIFCH22615Banque Raiffeisen des Communes du Haut PlateauChermignonThụy Sĩ
530.RAIFCH22615Banque Raiffeisen des Communes du Haut PlateauCrans-MontanaThụy Sĩ
531.RAIFCH22615Banque Raiffeisen des Communes du Haut PlateauLensThụy Sĩ
532.RAIFCH22585Banque Raiffeisen des Coteaux du SoleilVétrozThụy Sĩ
533.RAIFCH22237Banque Raiffeisen des Montagnes NeuchâteloisesChaux-de-Fonds, LaThụy Sĩ
534.RAIFCH22237Banque Raiffeisen des Montagnes NeuchâteloisesLocle, LeThụy Sĩ
535.RAIFCH22237Banque Raiffeisen des Montagnes NeuchâteloisesPonts-de-Martel, LesThụy Sĩ
536.RAIFCH22482Banque Raiffeisen du district de MoudonMoudonThụy Sĩ
537.RAIFCH22155Banque Raiffeisen du GiblouxMarsensThụy Sĩ
538.RAIFCH22434Banque Raiffeisen du Gros-de-VaudEchallensThụy Sĩ
539.RAIFCH22434Banque Raiffeisen du Gros-de-VaudFroidevilleThụy Sĩ
540.RAIFCH22434Banque Raiffeisen du Gros-de-VaudMont-sur-Lausanne, LeThụy Sĩ
541.RAIFCH22434Banque Raiffeisen du Gros-de-VaudPrillyThụy Sĩ
542.RAIFCH22588Banque Raiffeisen du Haut-LémanBouveretThụy Sĩ
543.RAIFCH22588Banque Raiffeisen du Haut-LémanMuraz (Collombey)Thụy Sĩ
544.RAIFCH22588Banque Raiffeisen du Haut-LémanVionnazThụy Sĩ
545.RAIFCH22588Banque Raiffeisen du Haut-LémanVouvryThụy Sĩ
546.RAIFCH22445Banque Raiffeisen du Mont-TendreApplesThụy Sĩ
547.RAIFCH22445Banque Raiffeisen du Mont-TendreBièreThụy Sĩ
548.RAIFCH22445Banque Raiffeisen du Mont-TendreIsle, L'Thụy Sĩ
549.RAIFCH22445Banque Raiffeisen du Mont-TendreMontricherThụy Sĩ
550.RAIFCH22428Banque Raiffeisen du Pays-d'EnhautChâteau-d'OexThụy Sĩ
551.RAIFCH22187Banque Raiffeisen du SalèveCarougeThụy Sĩ
552.RAIFCH22187Banque Raiffeisen du SalèveGenèveThụy Sĩ
553.RAIFCH22187Banque Raiffeisen du SalèvePlan-les-OuatesThụy Sĩ
554.RAIFCH22187Banque Raiffeisen du SalèveVeyrierThụy Sĩ
555.RAIFCH22251Banque Raiffeisen du Val-de-RuzCoffraneThụy Sĩ
556.RAIFCH22073Banque Raiffeisen du Val-TerbiCourrouxThụy Sĩ
557.RAIFCH22073Banque Raiffeisen du Val-TerbiVicquesThụy Sĩ
558.RAIFCH22581Banque Raiffeisen EntremontBoverrnierThụy Sĩ
559.RAIFCH22581Banque Raiffeisen EntremontChâble VS, LeThụy Sĩ
560.RAIFCH22581Banque Raiffeisen EntremontLevronThụy Sĩ
561.RAIFCH22581Banque Raiffeisen EntremontLiddesThụy Sĩ
562.RAIFCH22581Banque Raiffeisen EntremontOrsièresThụy Sĩ
563.RAIFCH22581Banque Raiffeisen EntremontSembrancherThụy Sĩ
564.RAIFCH22581Banque Raiffeisen EntremontVerbierThụy Sĩ
565.RAIFCH22581Banque Raiffeisen EntremontVollègesThụy Sĩ
566.RAIFCH22059Banque Raiffeisen Franches-MontagnesBois, LesThụy Sĩ
567.RAIFCH22059Banque Raiffeisen Franches-MontagnesBreuleux, LesThụy Sĩ
568.RAIFCH22059Banque Raiffeisen Franches-MontagnesGenevez JU, LesThụy Sĩ
569.RAIFCH22059Banque Raiffeisen Franches-MontagnesLajoux JUThụy Sĩ
570.RAIFCH22059Banque Raiffeisen Franches-MontagnesNoirmont, LeThụy Sĩ
571.RAIFCH22059Banque Raiffeisen Franches-MontagnesSaignelégierThụy Sĩ
572.RAIFCH22159Banque Raiffeisen Fribourg-OuestVillars-sur-GlâneThụy Sĩ
573.RAIFCH22210Banque Raiffeisen Genève Ouest-MeyrinChâtelaineThụy Sĩ
574.RAIFCH22210Banque Raiffeisen Genève Ouest-MeyrinGenèveThụy Sĩ
575.RAIFCH22210Banque Raiffeisen Genève Ouest-MeyrinGrand-Saconnex, LeThụy Sĩ
576.RAIFCH22210Banque Raiffeisen Genève Ouest-MeyrinMeyrinThụy Sĩ
577.RAIFCH22210Banque Raiffeisen Genève Ouest-MeyrinMeyrinThụy Sĩ
578.RAIFCH22210Banque Raiffeisen Genève Ouest-MeyrinSatignyThụy Sĩ
579.RAIFCH22210Banque Raiffeisen Genève Ouest-MeyrinVernierThụy Sĩ
580.RAIFCH22451Banque Raiffeisen Lausanne Haute-Broye-JoratEpalingesThụy Sĩ
581.RAIFCH22451Banque Raiffeisen Lausanne Haute-Broye-JoratLausanneThụy Sĩ
582.RAIFCH22451Banque Raiffeisen Lausanne Haute-Broye-JoratMézières VDThụy Sĩ
583.RAIFCH22451Banque Raiffeisen Lausanne Haute-Broye-JoratOron-la-VilleThụy Sĩ
584.RAIFCH22595Banque Raiffeisen Martigny et RégionFullyThụy Sĩ
585.RAIFCH22595Banque Raiffeisen Martigny et RégionLeytronThụy Sĩ
586.RAIFCH22595Banque Raiffeisen Martigny et RégionMartignyThụy Sĩ
587.RAIFCH22595Banque Raiffeisen Martigny et RégionRiddesThụy Sĩ
588.RAIFCH22595Banque Raiffeisen Martigny et RégionSaillonThụy Sĩ
589.RAIFCH22595Banque Raiffeisen Martigny et RégionSaxonThụy Sĩ
590.RAIFCH22595Banque Raiffeisen Martigny et RégionVernayazThụy Sĩ
591.RAIFCH22129Banque Raiffeisen MolésonBulleThụy Sĩ
592.RAIFCH22129Banque Raiffeisen MolésonCharmey (Gruyère)Thụy Sĩ
593.RAIFCH22129Banque Raiffeisen MolésonMarsensThụy Sĩ
594.RAIFCH22129Banque Raiffeisen MolésonRemaufensThụy Sĩ
595.RAIFCH22129Banque Raiffeisen MolésonRiazThụy Sĩ
596.RAIFCH22129Banque Raiffeisen MolésonRomont FRThụy Sĩ
597.RAIFCH22129Banque Raiffeisen MolésonSemsalesThụy Sĩ
598.RAIFCH22129Banque Raiffeisen MolésonSorensThụy Sĩ
599.RAIFCH22129Banque Raiffeisen MolésonTour-de-Trême, LaThụy Sĩ
600.RAIFCH22129Banque Raiffeisen MolésonUrsyThụy Sĩ
601.RAIFCH22129Banque Raiffeisen MolésonVuadensThụy Sĩ
602.RAIFCH22401Banque Raiffeisen Mont-Aubert OrbeMontagny-près-YverdonThụy Sĩ
603.RAIFCH22401Banque Raiffeisen Mont-Aubert OrbeSte-CroixThụy Sĩ
604.RAIFCH22401Banque Raiffeisen Mont-Aubert OrbeVallorbeThụy Sĩ
605.RAIFCH22460Banque Raiffeisen Morges VenogeEcublensThụy Sĩ
606.RAIFCH22460Banque Raiffeisen Morges VenogeEtoyThụy Sĩ
607.RAIFCH22460Banque Raiffeisen Morges VenogeMorges 1Thụy Sĩ
608.RAIFCH22460Banque Raiffeisen Morges VenogeSarraz, LaThụy Sĩ
609.RAIFCH22460Banque Raiffeisen Morges VenogeSt-Sulpice VDThụy Sĩ
610.RAIFCH22241Banque Raiffeisen Neuchâtel et ValléesBevaixThụy Sĩ
611.RAIFCH22241Banque Raiffeisen Neuchâtel et ValléesCernierThụy Sĩ
612.RAIFCH22241Banque Raiffeisen Neuchâtel et ValléesCoffraneThụy Sĩ
613.RAIFCH22241Banque Raiffeisen Neuchâtel et ValléesColombier NEThụy Sĩ
614.RAIFCH22241Banque Raiffeisen Neuchâtel et ValléesDombressonThụy Sĩ
615.RAIFCH22241Banque Raiffeisen Neuchâtel et ValléesFleurierThụy Sĩ
616.RAIFCH22241Banque Raiffeisen Neuchâtel et ValléesGorgierThụy Sĩ
617.RAIFCH22241Banque Raiffeisen Neuchâtel et ValléesNeuchâtelThụy Sĩ
618.RAIFCH22241Banque Raiffeisen Neuchâtel et ValléesNeuchâtelThụy Sĩ
619.RAIFCH22241Banque Raiffeisen Neuchâtel et ValléesNeuveville, LaThụy Sĩ
620.RAIFCH22241Banque Raiffeisen Neuchâtel et ValléesSt-BlaiseThụy Sĩ
621.RAIFCH22442Banque Raiffeisen Nyon-La ValléeBrassus, LeThụy Sĩ
622.RAIFCH22442Banque Raiffeisen Nyon-La ValléeMiesThụy Sĩ
623.RAIFCH22442Banque Raiffeisen Nyon-La ValléeNyonThụy Sĩ
624.RAIFCH22051Banque Raiffeisen Pierre PertuisBévillardThụy Sĩ
625.RAIFCH22051Banque Raiffeisen Pierre PertuisEvilardThụy Sĩ
626.RAIFCH22051Banque Raiffeisen Pierre PertuisMoutierThụy Sĩ
627.RAIFCH22051Banque Raiffeisen Pierre PertuisOrvinThụy Sĩ
628.RAIFCH22051Banque Raiffeisen Pierre PertuisPrêlesThụy Sĩ
629.RAIFCH22051Banque Raiffeisen Pierre PertuisSonceboz-SombevalThụy Sĩ
630.RAIFCH22051Banque Raiffeisen Pierre PertuisSt-ImierThụy Sĩ
631.RAIFCH22051Banque Raiffeisen Pierre PertuisTramelanThụy Sĩ
632.RAIFCH22465Banque Raiffeisen Plateau du Jorat-MolondinThierrensThụy Sĩ
633.RAIFCH22453Banque Raiffeisen Puidoux-Chexbres-ForelPuidouxThụy Sĩ
634.RAIFCH22002Banque Raiffeisen Région DelémontBassecourtThụy Sĩ
635.RAIFCH22002Banque Raiffeisen Région DelémontCourrendlinThụy Sĩ
636.RAIFCH22002Banque Raiffeisen Région DelémontCourtételleThụy Sĩ
637.RAIFCH22002Banque Raiffeisen Région DelémontDelémontThụy Sĩ
638.RAIFCH22002Banque Raiffeisen Région DelémontDelémontThụy Sĩ
639.RAIFCH22181Banque Raiffeisen Région Genève RhôneBernexThụy Sĩ
640.RAIFCH22181Banque Raiffeisen Région Genève RhôneGenèveThụy Sĩ
641.RAIFCH22181Banque Raiffeisen Région Genève RhônePetit-Lancy, LeThụy Sĩ
642.RAIFCH22105Banque Raiffeisen Région Marly-CousimbertFribourgThụy Sĩ
643.RAIFCH22105Banque Raiffeisen Région Marly-CousimbertMarlyThụy Sĩ
644.RAIFCH22105Banque Raiffeisen Région Marly-CousimbertMouret, LeThụy Sĩ
645.RAIFCH22105Banque Raiffeisen Région Marly-CousimbertRoche FR, LaThụy Sĩ
646.RAIFCH22105Banque Raiffeisen Région Marly-CousimbertRossens FRThụy Sĩ
647.RAIFCH22571Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-IsérablesRiddesThụy Sĩ
648.RAIFCH22102Banque Raiffeisen Sarine-OuestBelfauxThụy Sĩ
649.RAIFCH22896Banque Raiffeisen See-LacCourtepinThụy Sĩ
650.RAIFCH22572Banque Raiffeisen Sion et RégionArbazThụy Sĩ
651.RAIFCH22572Banque Raiffeisen Sion et RégionArdonThụy Sĩ
652.RAIFCH22572Banque Raiffeisen Sion et RégionAyentThụy Sĩ
653.RAIFCH22572Banque Raiffeisen Sion et RégionBramoisThụy Sĩ
654.RAIFCH22572Banque Raiffeisen Sion et RégionChamosonThụy Sĩ
655.RAIFCH22572Banque Raiffeisen Sion et RégionContheyThụy Sĩ
656.RAIFCH22572Banque Raiffeisen Sion et RégionEvolèneThụy Sĩ
657.RAIFCH22572Banque Raiffeisen Sion et RégionHaute-NendazThụy Sĩ
658.RAIFCH22572Banque Raiffeisen Sion et RégionSavièseThụy Sĩ
659.RAIFCH22572Banque Raiffeisen Sion et RégionSionThụy Sĩ
660.RAIFCH22572Banque Raiffeisen Sion et RégionSionThụy Sĩ
661.RAIFCH22572Banque Raiffeisen Sion et RégionSionThụy Sĩ
662.RAIFCH22572Banque Raiffeisen Sion et RégionSt-LéonardThụy Sĩ
663.RAIFCH22572Banque Raiffeisen Sion et RégionSt-Martin VSThụy Sĩ
664.RAIFCH22572Banque Raiffeisen Sion et RégionVétrozThụy Sĩ
665.RAIFCH22572Banque Raiffeisen Sion et RégionVexThụy Sĩ
666.RAIFCH22403Banque Raiffeisen Talent-MenthueGoumoens-la-VilleThụy Sĩ
667.RAIFCH22261Banque Raiffeisen Val-de-TraversFleurierThụy Sĩ
668.RAIFCH22117Banque Raiffeisen Vallée de la JogneCharmey (Gruyère)Thụy Sĩ
669.SYCOCHGGXXXBanque SYZ SAGenevaThụy Sĩ
670.SYCOCHGGXXXBanque SYZ SAGenevaThụy Sĩ
671.THALCHGGXXXBanque Thaler SAGenève 3Thụy Sĩ
672.VABECH22XXXBanque Valiant SABulle 1Thụy Sĩ
673.VABECH22XXXBanque Valiant SADelémontThụy Sĩ
674.VABECH22XXXBanque Valiant SAFribourgThụy Sĩ
675.VABECH22XXXBanque Valiant SANeuchâtelThụy Sĩ
676.VABECH22XXXBanque Valiant SASiviriezThụy Sĩ
677.VABECH22XXXBanque Valiant SAVeveyThụy Sĩ
678.VABECH22XXXBanque Valiant SAYverdon-les-BainsThụy Sĩ
679.VBBECH22XXXBanque Valiant SA (ex Banque Valiant Privée SA)DelémontThụy Sĩ
680.VBBECH22XXXBanque Valiant SA (ex Banque Valiant Privée SA)FribourgThụy Sĩ
681.VBBECH22XXXBanque Valiant SA (ex Banque Valiant Privée SA)NeuchâtelThụy Sĩ
682.VBBECH22XXXBanque Valiant SA (ex Banque Valiant Privée SA)YverdonThụy Sĩ
683.WIRBCHBBXXXBanque WIR société coopérativeLausanneThụy Sĩ
684.BARCCHGGXXXBarclays Bank (Suisse) SAGenève 3Thụy Sĩ
685.BARCCHGGXXXBarclays Bank (Suisse) SAGenève 3Thụy Sĩ
686.BARCCHGGXXXBarclays Bank (Suisse) SALuganoThụy Sĩ
687.BLKBCH22XXXBasellandschaftliche KantonalbankArlesheimThụy Sĩ
688.BLKBCH22XXXBasellandschaftliche KantonalbankBinningen 1Thụy Sĩ
689.BLKBCH22XXXBasellandschaftliche KantonalbankGelterkindenThụy Sĩ
690.BLKBCH22XXXBasellandschaftliche KantonalbankLaufenThụy Sĩ
691.BLKBCH22XXXBasellandschaftliche KantonalbankLiestalThụy Sĩ
692.BLKBCH22XXXBasellandschaftliche KantonalbankLiestalThụy Sĩ
693.BLKBCH22XXXBasellandschaftliche KantonalbankMuttenz 1Thụy Sĩ
694.BLKBCH22XXXBasellandschaftliche KantonalbankOberdorf BLThụy Sĩ
695.BLKBCH22XXXBasellandschaftliche KantonalbankSissachThụy Sĩ
696.BKBBCHBBXXXBasler KantonalbankBaselThụy Sĩ
697.BKBBCHBBXXXBasler KantonalbankBaselThụy Sĩ
698.BKBBCHBBXXXBasler KantonalbankBaselThụy Sĩ
699.BKBBCHBBXXXBasler KantonalbankBaselThụy Sĩ
700.BKBBCHBBXXXBasler KantonalbankBaselThụy Sĩ
701.BKBBCHBBXXXBasler KantonalbankBaselThụy Sĩ
702.BKBBCHBBXXXBasler KantonalbankBaselThụy Sĩ
703.BKBBCHBBXXXBasler KantonalbankBaselThụy Sĩ
704.BKBBCHBBXXXBasler KantonalbankBaselThụy Sĩ
705.BKBBCHBBXXXBasler KantonalbankBaselThụy Sĩ
706.BKBBCHBBXXXBasler KantonalbankBaselThụy Sĩ
707.BKBBCHBBXXXBasler KantonalbankBaselThụy Sĩ
708.BKBBCHBBXXXBasler KantonalbankBaselThụy Sĩ
709.BKBBCHBBXXXBasler KantonalbankRiehenThụy Sĩ
710.BKBBCHBBXXXBasler KantonalbankRiehenThụy Sĩ
711.BAAMCHBBXXXBasler Leben AGBaselThụy Sĩ
712.BAAMCHBBBVGBasler Versicherung AGBaselThụy Sĩ
713.BAUMCHBBXXXBaumann & Cie KmGBaselThụy Sĩ
714.BAUMCHBBXXXBaumann & Cie KmGBaselThụy Sĩ
715.BBOBCH22XXXBBO Bank Brienz Oberhasli AGBrienzThụy Sĩ
716.BBOBCH22XXXBBO Bank Brienz Oberhasli AGBrienzThụy Sĩ
717.BBOBCH22XXXBBO Bank Brienz Oberhasli AGMeiringenThụy Sĩ
718.BBVACHZZXXXBBVA SAZürichThụy Sĩ
719.BBVACHZZXXXBBVA SAZürichThụy Sĩ
720.BEGOCHZZXXXBERGOS BERENBERG AGZürichThụy Sĩ
721.BEGOCHZZXXXBERGOS BERENBERG AGZürichThụy Sĩ
722.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGAarbergThụy Sĩ
723.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGBelpThụy Sĩ
724.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGBernThụy Sĩ
725.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGBernThụy Sĩ
726.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGBernThụy Sĩ
727.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGBernThụy Sĩ
728.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGBernThụy Sĩ
729.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGBolligenThụy Sĩ
730.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGBrienz BEThụy Sĩ
731.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGCorgémontThụy Sĩ
732.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGFrutigenThụy Sĩ
733.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGGrenchenThụy Sĩ
734.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGGrosshöchstettenThụy Sĩ
735.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGHägendorfThụy Sĩ
736.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGInsThụy Sĩ
737.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGIttigenThụy Sĩ
738.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGJegenstorfThụy Sĩ
739.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGKanderstegThụy Sĩ
740.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGKirchberg BEThụy Sĩ
741.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGKönizThụy Sĩ
742.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGKonolfingenThụy Sĩ
743.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGLaupen BEThụy Sĩ
744.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGLenk im SimmentalThụy Sĩ
745.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGMünsingenThụy Sĩ
746.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGMuri b. BernThụy Sĩ
747.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGNiederbippThụy Sĩ
748.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGOberdiessbachThụy Sĩ
749.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGOensingenThụy Sĩ
750.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGOstermundigen 1Thụy Sĩ
751.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGSchwarzenburgThụy Sĩ
752.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGSteffisburg 1Thụy Sĩ
753.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGSumiswaldThụy Sĩ
754.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGUetendorfThụy Sĩ
755.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGUnterseenThụy Sĩ
756.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGUtzenstorfThụy Sĩ
757.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGWabernThụy Sĩ
758.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGWengenThụy Sĩ
759.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGWorbThụy Sĩ
760.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGZollbrückThụy Sĩ
761.KBBECH22XXXBerner Kantonalbank AGZollikofenThụy Sĩ
762.RBABCH22313Bernerland Bank AGBurgdorfThụy Sĩ
763.RBABCH22313Bernerland Bank AGHasle-RüegsauThụy Sĩ
764.RBABCH22313Bernerland Bank AGHerzogenbuchseeThụy Sĩ
765.RBABCH22313Bernerland Bank AGHuttwilThụy Sĩ
766.RBABCH22313Bernerland Bank AGKirchbergThụy Sĩ
767.RBABCH22313Bernerland Bank AGLangenthalThụy Sĩ
768.RBABCH22313Bernerland Bank AGLangnau i.E.Thụy Sĩ
769.RBABCH22313Bernerland Bank AGLützelflüh-GoldbachThụy Sĩ
770.RBABCH22313Bernerland Bank AGMadiswilThụy Sĩ
771.RBABCH22313Bernerland Bank AGSumiswaldThụy Sĩ
772.RBABCH22313Bernerland Bank AGSumiswaldThụy Sĩ
773.RBABCH22313Bernerland Bank AGSumiswaldThụy Sĩ
774.RBABCH22313Bernerland Bank AGWasen im EmmentalThụy Sĩ
775.BZSDCH22XXXBezirks-Sparkasse Dielsdorf GenossenschaftBuchs ZHThụy Sĩ
776.BZSDCH22XXXBezirks-Sparkasse Dielsdorf GenossenschaftDielsdorfThụy Sĩ
777.BZSDCH22XXXBezirks-Sparkasse Dielsdorf GenossenschaftDielsdorfThụy Sĩ
778.BZSDCH22XXXBezirks-Sparkasse Dielsdorf GenossenschaftNiederglatt ZHThụy Sĩ
779.BZSDCH22XXXBezirks-Sparkasse Dielsdorf GenossenschaftNiederweningenThụy Sĩ
780.BZSDCH22XXXBezirks-Sparkasse Dielsdorf GenossenschaftRümlangThụy Sĩ
781.RBABCH22980Biene Bank im Rheintal GenossenschaftAltstätten SGThụy Sĩ
782.RBABCH22980Biene Bank im Rheintal GenossenschaftAltstätten SGThụy Sĩ
783.RBABCH22980Biene Bank im Rheintal GenossenschaftRüthi SGThụy Sĩ
784.RBABCH22980Biene Bank im Rheintal GenossenschaftWidnauThụy Sĩ
785.BISBCHBBXXXBIZ Bank für Internationalen ZahlungsausgleichBaselThụy Sĩ
786.BISBCHBBXXXBIZ Bank für Internationalen ZahlungsausgleichBaselThụy Sĩ
787.BLOMCHGGXXXBLOM BANK (Switzerland) SAGenèveThụy Sĩ
788.BLOMCHGGXXXBLOM BANK (Switzerland) SAGenèveThụy Sĩ
789.BPPBCHGGXXXBNP Paribas (Suisse) SABaselThụy Sĩ
790.BPPBCHGGXXXBNP Paribas (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
791.BPPBCHGGXXXBNP Paribas (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
792.BPPBCHGGXXXBNP Paribas (Suisse) SAZürichThụy Sĩ
793.PARBCHZZXXXBNP PARIBAS SECURITIES SERVICESZürichThụy Sĩ
794.BORDCHGGXXXBordier & CieBernThụy Sĩ
795.BORDCHGGXXXBordier & CieGenève 11Thụy Sĩ
796.BORDCHGGXXXBordier & CieGenève 11Thụy Sĩ
797.BORDCHGGXXXBordier & CieNyon 1Thụy Sĩ
798.BORDCHGGXXXBordier & CieZürichThụy Sĩ
799.RBABCH22858BS Bank Schaffhausen AGBeringenThụy Sĩ
800.RBABCH22858BS Bank Schaffhausen AGHallauThụy Sĩ
801.RBABCH22858BS Bank Schaffhausen AGHallauThụy Sĩ
802.RBABCH22858BS Bank Schaffhausen AGLöhningenThụy Sĩ
803.RBABCH22858BS Bank Schaffhausen AGNeuhausen am RheinfallThụy Sĩ
804.RBABCH22858BS Bank Schaffhausen AGNeunkirchThụy Sĩ
805.RBABCH22858BS Bank Schaffhausen AGSchaffhausenThụy Sĩ
806.RBABCH22858BS Bank Schaffhausen AGSchleitheimThụy Sĩ
807.RBABCH22858BS Bank Schaffhausen AGWilchingenThụy Sĩ
808.RBABCH22382Burgerliche Ersparniskasse Bern GenossenschaftBernThụy Sĩ
809.RBABCH22382Burgerliche Ersparniskasse Bern GenossenschaftBernThụy Sĩ
810.BZBKCH2WXXXBZ Bank AktiengesellschaftWilen b. WollerauThụy Sĩ
811.BZBKCH2WXXXBZ Bank AktiengesellschaftWilen b. WollerauThụy Sĩ


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 04/2024

Thư mục Ngân hàng