Thư mục Ngân hàng

Quốc gia:      Ukraina     


Danh sách các ngân hàng được xếp theo tên ngân hàng và thành phố:

Thành phố:
K
Tên:
CIJPRTU


10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.DEUTUAUKXXXPJSC Deutsche Bank DBUKievUkraina
2.KHABUA2KXXXJSCIB UkrSibbankKievUkraina
3.OTPVUAUKXXXCJSC OTP BankKievUkraina
4.AVALUAUKXXXRaiffeisen Bank AvalKievUkraina
5.CRLYUAUXXXXCredit Agricole CIB UkraineKievUkraina
6.INGBUAUKXXXING Bank Ukraine PJSCKievUkraina
7.UKRSUAUXXXXJSCB UkrosotsbankKievUkraina
8.UNJSUAUKXXXUniversal BankKievUkraina
9.EXBSUAUXXXXThe State Export-Import Bank of UkraineKievUkraina


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 06/2023

Thư mục Ngân hàng