Thư mục Ngân hàng

Quốc gia:      Sudan     


Danh sách các ngân hàng được xếp theo tên ngân hàng và thành phố:

Thành phố:
K
Tên:
ABCEFHINOQRST
UW


10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.ABDISDKHXXXAbu Dhabi Islamic BankKhartoumSudan
2.NBADSDKHXXXAbu Dhabi National BankKhartoumSudan
3.ABSUSDKHXXXAgricultural BankKhartoumSudan
4.NBSUSDKHXXXNational Bank of SudanKhartoumSudan
5.TISBSDKHXXXTadamon Islamic BankKhartoumSudan
6.ISBSSDKHXXXAl Shamal Islamic BankKhartoumSudan
7.HABBSDK1XXXHabib BankKhartoumSudan
8.BAKHSDKHXXXBank of KhartoumKhartoumSudan
9.ALSASDKHXXXAlsalam BankKhartoumSudan
10.SUFRSDKHXXXSudanese French BankKhartoumSudan


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 08/2020

Thư mục Ngân hàng