Thư mục Ngân hàng

Quốc gia:      Sudan     


Danh sách các ngân hàng được xếp theo tên ngân hàng và thành phố:

Thành phố:
K
Tên:
ABCEFHINOQRST
UW


10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.QNBASDKHXXXQatar National BankKhartoumSudan
2.NBADSDKHXXXAbu Dhabi National BankKhartoumSudan
3.ABDISDKHXXXAbu Dhabi Islamic BankKhartoumSudan
4.SEIBSDKHXXXSudanese Islamic BankKhartoumSudan
5.BAKHSDKHXXXBank of KhartoumKhartoumSudan
6.ABSUSDKHXXXAgricultural BankKhartoumSudan
7.SAUSSDKHXXXSaudi Sudanese BankKhartoumSudan
8.ALSASDKHXXXAlsalam BankKhartoumSudan
9.HABBSDK1XXXHabib BankKhartoumSudan
10.NBSUSDKHXXXNational Bank of SudanKhartoumSudan


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 10/2021

Thư mục Ngân hàng