Thư mục Ngân hàng

Quốc gia:      Nigeria     


Danh sách các ngân hàng được xếp theo tên ngân hàng và thành phố:

Thành phố:
L
Tên:
ACDEFGHKMSUWZ


10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.FIDTNGLAXXXFidelity Bank PlcLagosNigeria
2.ZEIBNGLAXXXZenith Bank PlcLagosNigeria
3.PRDTNGLAXXXSkye Bank PlcLagosNigeria
4.FCMBNGLAXXXFirst City Monument Bank PlcLagosNigeria
5.ABNGNGLAXXXAccess Bank PlcLagosNigeria
6.ECOCNGLAXXXEcobank Nigeria PlcLagosNigeria
7.FBNINGLAXXXFirst Bank of Nigeria PlcLagosNigeria
8.CITINGLAXXXCitibank Nigeria LimitedLagosNigeria
9.ICITNGLAXXXUnity Bank PlcLagosNigeria
10.NAMENGLAXXXSterling Bank PlcLagosNigeria


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 02/2023

Thư mục Ngân hàng