Thư mục Ngân hàng

Quốc gia:      Belarus     


Danh sách các ngân hàng được xếp theo tên ngân hàng và thành phố:

Thành phố:
M
Tên:
ABDEFHIMNPTVZ


10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.UNBSBY2XXXXBSB BankMinskBelarus
2.AKBBBY2XXXXBelarusbankMinskBelarus
3.BELBBY2XXXXBelvnesheconombankMinskBelarus
4.BPSBBY2XXXXBPS-SberbankMinskBelarus
5.PJCBBY2XXXXPriorbankMinskBelarus
6.BLNBBY2XXXXBelarusky narodny bankMinskBelarus
7.BAPBBY2XXXXBelagroprombankMinskBelarus
8.POISBY2XXXXParitetbankMinskBelarus
9.OLMPBY2XXXXBelorussian–Russian BelgazprombankMinskBelarus
10.BLBBBY2XXXXBelarussian bank of development and reconstruction (Belinvestbank)MinskBelarus


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 01/2020

Thư mục Ngân hàng