Thư mục Ngân hàng

Quốc gia:      Brasil     


Danh sách các ngân hàng được xếp theo tên ngân hàng và thành phố:

Thành phố:
BCFMPRSV
Tên:
BCDGHU


10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.CBBABRSPXXXBanco Itau BBA SASao PauloBrasil
2.ITAUBRSPXXXBanco Itau SASao PauloBrasil
3.BRASBRRJPAEGECEX Porto AlegrePorto AlegreBrasil
4.BRASBRRJSBOGECEX Sao Paulo SPISao PauloBrasil
5.BRASBRRJIBRBanco do Brasil SASao PauloBrasil
6.BRASBRRJBLMGECEX BelemBelemBrasil
7.BNPABRSPXXXBNP Paribas BrazilSao PauloBrasil
8.BRASBRRJFLAGECEX FortalezaFortalezaBrasil
9.BRASBRRJMNSGECEX ManausManausBrasil
10.BAGBBRSPXXXCredit Agricole CIB Brasil SASao PauloBrasil


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 07/2022

Thư mục Ngân hàng