Thư mục Ngân hàng

Quốc gia:      Brasil     


Danh sách các ngân hàng được xếp theo tên ngân hàng và thành phố:

Thành phố:
BCFMPRSV
Tên:
BCDGHU


10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.CBBABRSPXXXBanco Itau BBA SASao PauloBrasil
2.ITAUBRSPXXXBanco Itau SASao PauloBrasil
3.BRASBRRJSBOGECEX Sao Paulo SPISao PauloBrasil
4.BRASBRRJPAEGECEX Porto AlegrePorto AlegreBrasil
5.BRASBRRJIBRBanco do Brasil SASao PauloBrasil
6.BAGBBRSPXXXCredit Agricole CIB Brasil SASao PauloBrasil
7.BRASBRRJCSLGECEX Caxias do SulCaxias do SulBrasil
8.BRASBRRJBLMGECEX BelemBelemBrasil
9.BRASBRRJFLAGECEX FortalezaFortalezaBrasil
10.BRASBRRJSPOGECEX Sao Paulo SPIISao PauloBrasil


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 06/2024

Thư mục Ngân hàng