Thư mục Ngân hàng

Quốc gia:      Bỉ     


Danh sách các ngân hàng được xếp theo tên ngân hàng và thành phố:

Thành phố:
ABDGTW
Tên:
ABCDEFHIJKLMN
OPRSTUV


10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.GKCCBEBBXXXBelfius Banque SABruxellesBỉ
2.CREGBEBBXXXCBC BanqueBruxellesBỉ
3.DHBNBEBBXXXDemir-Halk Bank (Nederland) N.V.BruxellesBỉ
4.FTNOBEB1XXXFortuneo SABruxellesBỉ
5.FCEFBE21XXXFCE Bank plcBruxellesBỉ
6.KREDBEBBXXXKBC Bank NVBruxellesBỉ
7.MGTCBEBECLTEuroclear BankBruxellesBỉ
8.MBWMBEBBXXXMediterranean Bank plcBruxellesBỉ
9.FNETBEBBXXXCACEIS Bank Luxembourg SABruxellesBỉ
10.PRIBBEBBXXXEdmond de Rothschild (Europe)BruxellesBỉ


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 05/2022

Thư mục Ngân hàng