Thư mục Ngân hàng

Quốc gia:      Bỉ     


Danh sách các ngân hàng được xếp theo tên ngân hàng và thành phố:

Thành phố:
ABDGTW
Tên:
ABCDEFHIJKLMN
OPRSTUV


10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.CREGBEBBXXXCBC BanqueBruxellesBỉ
2.GKCCBEBBXXXBelfius Banque SABruxellesBỉ
3.DHBNBEBBXXXDemir-Halk Bank (Nederland) N.V.BruxellesBỉ
4.FTNOBEB1XXXFortuneo SABruxellesBỉ
5.FCEFBE21XXXFCE Bank plcBruxellesBỉ
6.KREDBEBBXXXKBC Bank NVBruxellesBỉ
7.FNETBEBBXXXCACEIS Bank Luxembourg SABruxellesBỉ
8.PRIBBEBBXXXEdmond de Rothschild (Europe)BruxellesBỉ
9.MGTCBEBECLTEuroclear BankBruxellesBỉ
10.AXABBE22XXXAXA Bank Europe SABruxellesBỉ


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 10/2021

Thư mục Ngân hàng