Thư mục Ngân hàng


BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., FatsaOrduThổ Nhĩ Kỳ
2.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
3.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., ÜnyeOrduThổ Nhĩ Kỳ
4.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Yenimahalle/OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
5.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., FatsaOrduThổ Nhĩ Kỳ
6.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., GölköyOrduThổ Nhĩ Kỳ
7.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
8.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., ÜnyeOrduThổ Nhĩ Kỳ
9.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., FatsaOrduThổ Nhĩ Kỳ
10.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
11.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., ÜnyeOrduThổ Nhĩ Kỳ
12.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., FatsaOrduThổ Nhĩ Kỳ
13.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
14.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., Ünye / OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
15.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
16.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., ÜnyeOrduThổ Nhĩ Kỳ
17.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., FatsaOrduThổ Nhĩ Kỳ
18.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
19.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., ÜnyeOrduThổ Nhĩ Kỳ
20.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Fatsa ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
21.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
22.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Ünye ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
23.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Akkuş/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
24.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Akyazı/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
25.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Aybastı/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
26.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Çamaş/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
27.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Çatalpınar/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
28.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Fatsa/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
29.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Gölköy/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
30.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Gülyalı/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
31.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Gürgentepe/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
32.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., İkizce/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
33.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kabataş/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
34.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Korgan/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
35.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kumru/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
36.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Mesudiye/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
37.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Ordu Girişimci ŞubeOrduThổ Nhĩ Kỳ
38.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
39.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Ordu Üniversitesi/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
40.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Perşembe/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
41.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Ulubey/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
42.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Ünye/Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
43.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., FatsaOrduThổ Nhĩ Kỳ
44.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
45.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., ÜnyeOrduThổ Nhĩ Kỳ
46.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Yenimahalle / OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
47.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Aybastı Şubesi/OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
48.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Çaybaşı Şubesi/OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
49.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Fatsa Şubesi/OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
50.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Gölköy Şubesi/OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
51.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Korgan Şubesi/OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
52.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Kumru Şubesi/ OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
53.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Ordu ŞubesiOrduThổ Nhĩ Kỳ
54.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Sanayi Sitesi Şubesi/OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
55.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Ünye Şubesi/OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
56.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Akyazı/OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
57.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Fatsa/OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
58.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
59.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Ünye/OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
60.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Yenimahalle/OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
61.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., AltınorduOrduThổ Nhĩ Kỳ
62.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., FatsaOrduThổ Nhĩ Kỳ
63.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
64.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., ÜnyeOrduThổ Nhĩ Kỳ
65.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., FatsaOrduThổ Nhĩ Kỳ
66.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
67.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., ÜnyeOrduThổ Nhĩ Kỳ
68.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yenimahalle OrduOrduThổ Nhĩ Kỳ
69.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Adnan Menderes BulvarıOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
70.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., KadirliOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
71.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
72.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., KadirliOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
73.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
74.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., KadirliOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
75.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
76.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
77.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., KadirliOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
78.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
79.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Kadirli ŞubesiOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
80.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Osmaniye ŞubesiOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
81.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bahçe/Osmaniye ŞubesiOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
82.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Cebelibereket/Osmaniye ŞubesiOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
83.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Düziçi/Osmaniye ŞubesiOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
84.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kadirli/Osmaniye ŞubesiOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
85.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Osmaniye ŞubesiOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
86.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Sumbas/OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
87.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Toprakkale/Osmaniye ŞubesiOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
88.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Adnan Menderes Bulvarı / OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
89.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., KadirliOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
90.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
91.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Düziçi Şubesi OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
92.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Kadirli Şubesi/OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
93.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Osmaniye ŞubesiOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
94.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Atatürk Caddesi/OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
95.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Çarşı/OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
96.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Düziçi/OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
97.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Kadirli/OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
98.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
99.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Adnan Menderes BulvarıOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
100.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., KadirliOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
101.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
102.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., DüziçiOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
103.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., KadirliOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
104.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., OsmaniyeOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ
105.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Osmaniye OsbOsmaniyeThổ Nhĩ Kỳ


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 03/2024

Thư mục Ngân hàng