Thư mục Ngân hàng


BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OhangwenaNamibia
2.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OkahandjaNamibia
3.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.OkahandjaNamibia
4.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OkakararaNamibia
5.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OkongoNamibia
6.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OmaruruNamibia
7.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OmuthiyaNamibia
8.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OndangwaNamibia
9.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.OndangwaNamibia
10.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.OndangwaNamibia
11.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.OndangwaNamibia
12.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OngwedivaNamibia
13.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.OngwedivaNamibia
14.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OranjemundNamibia
15.CBKNNANXXXXBank of NamibiaOshakatiNamibia
16.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OshakatiNamibia
17.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OshakatiNamibia
18.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OshakatiNamibia
19.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OshakatiNamibia
20.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.OshakatiNamibia
21.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.OshakatiNamibia
22.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OtaviNamibia
23.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OtjiwarongoNamibia
24.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OtjiwarongoNamibia
25.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OtjiwarongoNamibia
26.NEDSNANXXXXNedbank Namibia Ltd.OtjiwarongoNamibia
27.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OutapiNamibia
28.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OutapiNamibia
29.FIRNNANXXXXFirst National Bank of Namibia Ltd.OutjoNamibia


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 08/2022

Thư mục Ngân hàng