Thư mục Ngân hàng


BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., AvanosNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
2.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
3.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Nevşehir SanayiNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
4.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., ÜrgüpNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
5.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., GöremeNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
6.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
7.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., ÜrgüpNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
8.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
9.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., ÜrgüpNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
10.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
11.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
12.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
13.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Nevşehir ŞubesiNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
14.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Acıgöl/Nevşehir ŞubesiNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
15.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Avanos/Nevşehir ŞubesiNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
16.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Derinkuyu/Nevşehir ŞubesiNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
17.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Gülşehir/Nevşehir ŞubesiNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
18.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Hacıbektaş/Nevşehir ŞubesiNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
19.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kapadokya/Nevşehir Girişimci Dinamik ŞubeNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
20.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kozaklı/Nevşehir ŞubesiNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
21.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Nevşehir ŞubesiNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
22.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Ürgüp/Nevşehir ŞubesiNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
23.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
24.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Nevşehir SanayiNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
25.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., ÜrgüpNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
26.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Avanos Şubesi/NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
27.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Nevşehir ŞubesiNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
28.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Ürgüp Şubesi/NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
29.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Avanos/NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
30.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Derinkuyu/NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
31.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Gülşehir/NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
32.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Hacıbektaş/NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
33.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
34.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Sanayi Sitesi/NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
35.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Ürgüp/NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
36.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
37.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Nevşehir SanayiNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
38.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., ÜrgüpNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
39.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., AvanosNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
40.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., NevşehirNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
41.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., ÜrgüpNevşehirThổ Nhĩ Kỳ
42.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., BorNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
43.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., NiğdeNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
44.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., NiğdeNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
45.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., NiğdeNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
46.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., NiğdeNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
47.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., NiğdeNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
48.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., NiğdeNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
49.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Niğde ŞubesiNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
50.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Altunhisar/Niğde ŞubesiNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
51.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bor/Niğde ŞubesiNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
52.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Çamardı/Niğde ŞubesiNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
53.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Çiftlik/Niğde ŞubesiNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
54.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Derbent/Niğde Girişimci Dinamik ŞubeNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
55.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Niğde ŞubesiNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
56.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Ulukışla/Niğde ŞubesiNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
57.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BorNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
58.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Derbent / NiğdeNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
59.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., NiğdeNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
60.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Bor Şubesi/NiğdeNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
61.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Niğde ŞubesiNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
62.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Bor/NiğdeNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
63.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Derbent/NiğdeNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
64.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., NiğdeNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
65.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., BorNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
66.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., DerbentNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
67.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., NiğdeNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
68.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., BorNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
69.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., NiğdeNiğdeThổ Nhĩ Kỳ
70.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Niğde MeydanNiğdeThổ Nhĩ Kỳ


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 03/2024

Thư mục Ngân hàng