Thư mục Ngân hàng


BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOGM. Al FahalOman
2.OUAEOMRUXXXOman & UAE Exchange Centre & Company L.L.C., Oman, MarmulMarmulOman
3.OUAEOMRUXXXOman & UAE Exchange Centre & Company L.L.C., Oman, MukhaizanaMukhaizanaOman
4.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, Al GhubraMuscatOman
5.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, Al KhuwairMuscatOman
6.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, Al SeebMuscatOman
7.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, Al WattayaMuscatOman
8.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, CBDMuscatOman
9.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, Head OfficeMuscatOman
10.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, Muscat City CenterMuscatOman
11.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, Muscat Grand MallMuscatOman
12.AUBOOMRUXXXAhli Bank SAOG, SalalahMuscatOman
13.IZZBOMRUXXXAlizz Islamic BankMuscatOman
14.BMUSOMRXXXXBank Muscat SAOG, Muscat (Central)MuscatOman
15.BMUSOMRXXXXBank Muscat SAOG, Muscat (North)MuscatOman
16.BMUSOMRXXXXBank Muscat SAOG, Muscat (South)MuscatOman
17.BNZWOMRXXXXBank NizwaMuscatOman
18.BABEOMRXXXXBank of BeirutMuscatOman
19.FISOOMR1XXXGlobal Financial Services Co.MuscatOman
20.GFISOMR1XXXGlobal Financial Investments Holding SAOGMuscatOman
21.NBADOMRXXXXNational Bank of Abu Dhabi, OmanMuscatOman
22.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, MuscatMuscatOman
23.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Abraj Al Sahwa buildingMuscatOman
24.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ahlain of Oman OilMuscatOman
25.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ahlain of Oman OilMuscatOman
26.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat AirportMuscatOman
27.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Airport DepartureMuscatOman
28.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Al Araimi ComplexMuscatOman
29.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Al Ghala StreetMuscatOman
30.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Al MahaMuscatOman
31.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Al-Fair Al-SaroojMuscatOman
32.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ametat ShellMuscatOman
33.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Amrat RoadMuscatOman
34.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Bahja CenterMuscatOman
35.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Bareeq Al-ShatiMuscatOman
36.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat CBDMuscatOman
37.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Center Point Al-KhuwairMuscatOman
38.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat City CenterMuscatOman
39.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Corniche MuttrahMuscatOman
40.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ghala Oman OilMuscatOman
41.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ghoubrah SuqMuscatOman
42.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Helat Al NasrMuscatOman
43.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Honda RoadMuscatOman
44.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat in Jawharat Al Shatti AreaMuscatOman
45.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat KhasabMuscatOman
46.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Khoudh SouqMuscatOman
47.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Khoula HospitalMuscatOman
48.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Khuwair SouqMuscatOman
49.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat KOMMuscatOman
50.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Lulu HyperMarket DarsaitMuscatOman
51.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Lulu HyperMarket,GhoubrahMuscatOman
52.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Lulu Wadi Al Bhais StreetMuscatOman
53.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Mabela BridgeMuscatOman
54.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Mabellah SouqMuscatOman
55.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Maha Filling StationMuscatOman
56.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Marsh HyperMarketMuscatOman
57.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat MBDMuscatOman
58.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat MEERA HyperMarketMuscatOman
59.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Al Khalili BuildingMuscatOman
60.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Near Bader Al-SamaMuscatOman
61.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near BukhaMuscatOman
62.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Central Bank of OmanMuscatOman
63.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near City CenterMuscatOman
64.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Civil Avation BulidingMuscatOman
65.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Fahad BlazaMuscatOman
66.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Farooj ResturantMuscatOman
67.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Golden Tolip Seeb HotelMuscatOman
68.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near KIMS Oman HospitalMuscatOman
69.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Maha Filling StationMuscatOman
70.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Near Mars HypermarketMuscatOman
71.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Ministry Of HealthMuscatOman
72.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Muscat BakeryMuscatOman
73.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Near Oman Medical CollegeMuscatOman
74.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Shell Filling StationMuscatOman
75.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Sultan Qaboos MosqueMuscatOman
76.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat near Sultan Qaboos MousqeMuscatOman
77.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Oman OilMuscatOman
78.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Oman Oil BausherMuscatOman
79.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Oman Oil Filling StationMuscatOman
80.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Opera GalleriaMuscatOman
81.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat opposite Maha Filling StationMuscatOman
82.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat OTEMuscatOman
83.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Outside Kimji MartMuscatOman
84.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat PDO main buildingMuscatOman
85.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat QurriyatMuscatOman
86.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Qurum ComplexMuscatOman
87.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Ruwi High StreetMuscatOman
88.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Sawah PlazaMuscatOman
89.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Seeb SouqMuscatOman
90.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Sell Filling StationMuscatOman
91.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Shell Filling StationMuscatOman
92.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Shell Filling StationMuscatOman
93.NBOMOMRXXXXNational Bank of Oman SAOG, Muscat Wholesale centreMuscatOman
94.OPCFOMRXXXXOctal Petrochemicals FZCMuscatOman
95.OUAEOMRUXXXOman & UAE Exchange Centre & Company L.L.C., Oman, Al Amirat, Main RoadMuscatOman
96.OMUEOMR1XXXOman United Exchange Company LLCMuscatOman
97.OMUEOMR1XXXOman United Exchange Company LLC, Al GhoubraMuscatOman
98.OMUEOMR1XXXOman United Exchange Company LLC, BarkaMuscatOman
99.SGRFOMRXXXXState General Reserve Fund,MuscatOman
100.SHEAOMR1XXXAl Shalman Securities (S.A.O.G)MuttrahOman


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 05/2024

Thư mục Ngân hàng