Thư mục Ngân hàng


BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.ARISILI1XXXArab Israel Bank Ltd, KaboulKabulIsrael
2.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, CabulKabulIsrael
3.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kfar KamaKafar KamaIsrael
4.ARISILI1XXXArab Israel Bank Ltd, Kafar KanaKafar KannaIsrael
5.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Kafar CanaKafar KannaIsrael
6.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kafar KanaKafar KannaIsrael
7.ARISILI1XXXArab Israel Bank Ltd, Kafar MandaKafar MandaIsrael
8.ARISILI1XXXArab Israel Bank Ltd, Kafar KaraKafar Qara'Israel
9.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, IronKafar Qara'Israel
10.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kfar KasemKafar QasemIsrael
11.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Kfar YacifKafar YasifIsrael
12.ARISILI1XXXArab Israel Bank Ltd, Kfar YasifKafar YasifIsrael
13.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kfar YassifKafar YasifIsrael
14.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, CarmielKarmielIsrael
15.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, HairushimKarmielIsrael
16.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, KarmielKarmielIsrael
17.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, KarmielKarmielIsrael
18.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, KarmielKarmielIsrael
19.JERSILITXXXBank of Jerusalem Ltd, CarmielKarmielIsrael
20.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, CarmielKarmielIsrael
21.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, KarmielKarmielIsrael
22.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, CarmielKarmielIsrael
23.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, CarmielKarmielIsrael
24.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Ext. IroosimKarmielIsrael
25.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Karnei ShomronKarnei ShomronIsrael
26.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Karnei ShomronKarnei ShomronIsrael
27.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, HarimKefar SavaIsrael
28.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Kfar SabaKefar SavaIsrael
29.MIZBILITXXX Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Kfar Saba Industrial DistrictKefar SavaIsrael
30.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Hadar TalKefar SavaIsrael
31.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Kfar SabaKefar SavaIsrael
32.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, TchernichovskyKefar SavaIsrael
33.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot Bait BakfarKefar SavaIsrael
34.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot Beit Gil PazKefar SavaIsrael
35.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot Hadarim BakfarKefar SavaIsrael
36.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot Migdaley Hayam HatichonKefar SavaIsrael
37.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot Zera SalomonKefar SavaIsrael
38.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kfar SabaKefar SavaIsrael
39.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kfar Saba HierokaKefar SavaIsrael
40.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, Kfar SabaKefar SavaIsrael
41.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, HayotzrimKefar SavaIsrael
42.OTSHILITXXXBank Otsar Ha-hayal Ltd, Kfar SabaKefar SavaIsrael
43.BYAHILI1XXXBank Yahav for Government Employees Ltd, Kfar SabaKefar SavaIsrael
44.IDBLILITXXXIsrael Discount Bank Ltd, Kfar SabaKefar SavaIsrael
45.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kfar SabaKefar SavaIsrael
46.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Kfar SabaKefar SavaIsrael
47.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Kfar Saba H'YerokaKefar SavaIsrael
48.UNBKILITXXXUnion Bank of Israel Ltd, Direct Services Union BankKefar SavaIsrael
49.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Kfar ShmaryahuKefar ShemaryahuIsrael
50.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kfar ShmaryahuKefar ShemaryahuIsrael
51.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Kfar YonaKefar YonaIsrael
52.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Kfar KraKfar Kara Kafar Qara'Israel
53.FIRBILITXXXThe First International Bank of Israel Ltd, Kfar HavradimKfar VeradimIsrael
54.POALILITXXXBank Hapoalim B.M, Kfar YasifKfar Yasif D Center Kafar YasifIsrael
55.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat TivonKikar Ben Gurion Kiryat Tivon - Qiryat TivonIsrael
56.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Herzelia PituachKikar de Shalit Herzelia Pituach - HerzeliaIsrael
57.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat ShmonaKikar Tzahal Kiryat Shmona - Qiryat ShemonaIsrael
58.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ma'Ale EdomimKikar Yaalum Ma'Ale Edomim - Maale AdumimIsrael
59.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HatechniyonKiryat Atichnion Haifa - HaifaIsrael
60.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Merkaz Asakim SapirKohav YairIsrael
61.MASBILI1XXXBank Massad Ltd, HasharonKohav YairIsrael
62.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Hasharon Business CenterKohav YairIsrael


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 04/2020

Thư mục Ngân hàng