Thư mục Ngân hàng


BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., AkçayBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
2.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Akıncılar / BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
3.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., AltınolukBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
4.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., AyvalıkBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
5.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
6.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., BandırmaBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
7.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., BigadiçBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
8.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., BurhaniyeBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
9.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Çarşı/ BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
10.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., EdremitBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
11.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., ErdekBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
12.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., GönenBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
13.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Sanayi Sitesi / BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
14.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Sanayi/BandırmaBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
15.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., SındırgıBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
16.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., SusurlukBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
17.ANDLTRISXXXAnadolubank A.Ş., Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
18.ANDLTRISXXXAnadolubank A.Ş., Edremit ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
19.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., AyvalıkBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
20.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
21.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., Balıkesir AkıncılarBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
22.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BandırmaBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
23.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BigadiçBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
24.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BurhaniyeBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
25.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., EdremitBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
26.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., GönenBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
27.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., AyvalıkBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
28.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
29.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., Balıkesir ÇarşıBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
30.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., BandırmaBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
31.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., BurhaniyeBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
32.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., EdremitBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
33.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., GönenBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
34.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
35.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., BandırmaBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
36.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., EdremitBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
37.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., GönenBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
38.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., AyvalıkBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
39.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
40.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., BandırmaBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
41.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
42.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., BandırmaBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
43.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., EdremitBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
44.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., GönenBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
45.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., SusurlukBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
46.TEKBTRISXXXTekstil Bankası A.Ş., Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
47.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Ayvalık ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
48.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Balıkesir Çarşı ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
49.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
50.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Bandırma ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
51.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Edremit ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
52.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Gönen ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
53.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., 17 Eylül-Bandırma/Balıkesir Girişimci Dinamik ŞubeBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
54.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Akçay-Edremit/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
55.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Akıncılar Mahallesi/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
56.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Altıeylül/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
57.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Altınoluk-Edremit/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
58.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Ayvalık/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
59.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Balıkesir Girişimci ŞubeBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
60.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
61.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Balya/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
62.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bandırma/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
63.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bigadiç/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
64.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Burhaniye/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
65.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Dursunbey/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
66.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Edremit/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
67.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Erdek/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
68.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Gömeç/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
69.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Gönen/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
70.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Havran/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
71.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., İvrindi/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
72.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Karesi/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
73.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kepsut/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
74.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Manyas/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
75.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Marmara/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
76.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Savaştepe/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
77.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Sındırgı/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
78.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Susurluk/Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
79.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., AkçayBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
80.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Akıncılar / BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
81.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., AltınolukBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
82.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., AyvalıkBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
83.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
84.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Balıkesir ÇarşıBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
85.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Balıkesir SanayiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
86.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BandırmaBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
87.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Bandırma ÇarşıBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
88.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BigadiçBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
89.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BurhaniyeBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
90.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., EdremitBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
91.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., ErdekBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
92.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., GönenBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
93.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., K.K. Astsubay Myo Komutanlığı Bağlı ŞubeBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
94.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., SusurlukBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
95.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., 17 Eylül Bandırma Şubesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
96.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Akçay Şubesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
97.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Akıncılar Şubesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
98.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Altınoluk Şubesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
99.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Anafartalar Şubesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
100.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Ayvalık Şubesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
101.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Balıkesir ŞubesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
102.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Bandırma Şubesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
103.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Bigadiç Şubesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
104.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Burhaniye Şubesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
105.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Dursunbey Şubesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
106.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Edremit Şubesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
107.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Erdek Şubesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
108.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Gönen Şubesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
109.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Küçük Sanayi Sitesi Şubesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
110.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Susurluk Şubesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
111.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Akçay-Edremit/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
112.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Akıncılar/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
113.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Altınoluk-Edremit/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
114.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Altınova/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
115.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Atatürk Caddesi-Bandırma/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
116.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Ayvalık/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
117.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
118.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Bandırma/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
119.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Bigadiç/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
120.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Burhaniye/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
121.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Çevreyolu-Edremit/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
122.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Edremit/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
123.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Erdek/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
124.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Gönen/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
125.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Havran/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
126.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., İzmir Yolu/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
127.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Karesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
128.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Manyas/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
129.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Sındırgı/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
130.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Susurluk/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
131.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Yeni Sanayi Sitesi/BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
132.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., AkıncılarBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
133.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., AltınolukBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
134.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., AyvalıkBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
135.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
136.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Balıkesir Adliyesi İcra Daireleri Bş.BalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
137.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., BandırmaBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
138.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., BurhaniyeBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
139.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., DursunbeyBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
140.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., EdremitBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
141.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., GönenBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
142.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Küçük Sanayi SitesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
143.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., AkçayBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
144.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., AltınolukBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
145.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., AyvalıkBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
146.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., BalıkesirBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
147.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Balıkesir 6 EylülBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
148.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Balıkesir KaresiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
149.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Balıkesir Sanayi SitesiBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
150.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., BandırmaBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
151.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Bandırma 17 EylülBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
152.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., BurhaniyeBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
153.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., DursunbeyBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
154.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., EdremitBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
155.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., ErdekBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
156.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., GönenBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
157.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., SusurlukBalıkesirThổ Nhĩ Kỳ
158.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., BartınBartınThổ Nhĩ Kỳ
159.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BartınBartınThổ Nhĩ Kỳ
160.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., BartınBartınThổ Nhĩ Kỳ
161.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., BartınBartınThổ Nhĩ Kỳ
162.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., BartınBartınThổ Nhĩ Kỳ
163.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Bartın ŞubesiBartınThổ Nhĩ Kỳ
164.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Amasra/Bartın ŞubesiBartınThổ Nhĩ Kỳ
165.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bartın ŞubesiBartınThổ Nhĩ Kỳ
166.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kozcağız/Bartın ŞubesiBartınThổ Nhĩ Kỳ
167.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kumluca/Bartın ŞubesiBartınThổ Nhĩ Kỳ
168.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kurucaşile/Bartın ŞubesiBartınThổ Nhĩ Kỳ
169.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Ulus/Bartın ŞubesiBartınThổ Nhĩ Kỳ
170.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Yalı/Bartın ŞubesiBartınThổ Nhĩ Kỳ
171.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BartınBartınThổ Nhĩ Kỳ
172.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Bartın ŞubesiBartınThổ Nhĩ Kỳ
173.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Amasra/BartınBartınThổ Nhĩ Kỳ
174.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., BartınBartınThổ Nhĩ Kỳ
175.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Kozcağız/BartınBartınThổ Nhĩ Kỳ
176.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Ulus/BartınBartınThổ Nhĩ Kỳ
177.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., AmasraBartınThổ Nhĩ Kỳ
178.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., BartınBartınThổ Nhĩ Kỳ
179.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., BartınBartınThổ Nhĩ Kỳ
180.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., BatmanBatmanThổ Nhĩ Kỳ
181.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., RamanBatmanThổ Nhĩ Kỳ
182.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BatmanBatmanThổ Nhĩ Kỳ
183.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., Batman Diyarbakır CaddesiBatmanThổ Nhĩ Kỳ
184.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., BatmanBatmanThổ Nhĩ Kỳ
185.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., BatmanBatmanThổ Nhĩ Kỳ
186.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., BatmanBatmanThổ Nhĩ Kỳ
187.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Batman Çarşı ŞubesiBatmanThổ Nhĩ Kỳ
188.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Batman ŞubesiBatmanThổ Nhĩ Kỳ
189.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Batman Girişimci Dinamik ŞubeBatmanThổ Nhĩ Kỳ
190.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Batman ŞubesiBatmanThổ Nhĩ Kỳ
191.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Belde/Batman ŞubesiBatmanThổ Nhĩ Kỳ
192.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Beşiri/Batman ŞubesiBatmanThổ Nhĩ Kỳ
193.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Gercüş/Batman ŞubesiBatmanThổ Nhĩ Kỳ
194.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kozluk/Batman ŞubesiBatmanThổ Nhĩ Kỳ
195.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Petrol/Batman ŞubesiBatmanThổ Nhĩ Kỳ
196.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Sason/Batman ŞubesiBatmanThổ Nhĩ Kỳ
197.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BatmanBatmanThổ Nhĩ Kỳ
198.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Batman ÇarşıBatmanThổ Nhĩ Kỳ
199.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Batman ŞubesiBatmanThổ Nhĩ Kỳ
200.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Çarşı Şubesi/ BatmanBatmanThổ Nhĩ Kỳ
201.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Kozluk Şubesi/ BatmanBatmanThổ Nhĩ Kỳ
202.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Bankalar Caddesi/BatmanBatmanThổ Nhĩ Kỳ
203.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., BatmanBatmanThổ Nhĩ Kỳ
204.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., BatmanBatmanThổ Nhĩ Kỳ
205.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., PetrolkentBatmanThổ Nhĩ Kỳ
206.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., BatmanBatmanThổ Nhĩ Kỳ
207.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Batman PetrolkentBatmanThổ Nhĩ Kỳ
208.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., BayburtBayburtThổ Nhĩ Kỳ
209.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BayburtBayburtThổ Nhĩ Kỳ
210.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., BayburtBayburtThổ Nhĩ Kỳ
211.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Aydıntepe/Bayburt ŞubesiBayburtThổ Nhĩ Kỳ
212.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bayburt ŞubesiBayburtThổ Nhĩ Kỳ
213.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Demirözü/Bayburt ŞubesiBayburtThổ Nhĩ Kỳ
214.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BayburtBayburtThổ Nhĩ Kỳ
215.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Bayburt ŞubesiBayburtThổ Nhĩ Kỳ
216.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., BayburtBayburtThổ Nhĩ Kỳ
217.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., BayburtBayburtThổ Nhĩ Kỳ
218.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., BilecikBilecikThổ Nhĩ Kỳ
219.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., BozüyükBilecikThổ Nhĩ Kỳ
220.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BilecikBilecikThổ Nhĩ Kỳ
221.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BozüyükBilecikThổ Nhĩ Kỳ
222.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., BilecikBilecikThổ Nhĩ Kỳ
223.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., BozüyükBilecikThổ Nhĩ Kỳ
224.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., BozüyükBilecikThổ Nhĩ Kỳ
225.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., BilecikBilecikThổ Nhĩ Kỳ
226.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., BozüyükBilecikThổ Nhĩ Kỳ
227.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Bozüyük ŞubesiBilecikThổ Nhĩ Kỳ
228.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bilecik ŞubesiBilecikThổ Nhĩ Kỳ
229.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bozüyük/Bilecik ŞubesiBilecikThổ Nhĩ Kỳ
230.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Gölpazarı/Bilecik ŞubesiBilecikThổ Nhĩ Kỳ
231.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., İnhisar/Bilecik ŞubesiBilecikThổ Nhĩ Kỳ
232.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Osmaneli/Bilecik ŞubesiBilecikThổ Nhĩ Kỳ
233.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Pazaryeri/Bilecik ŞubesiBilecikThổ Nhĩ Kỳ
234.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Söğüt/Bilecik ŞubesiBilecikThổ Nhĩ Kỳ
235.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Yenipazar/Bilecik ŞubesiBilecikThổ Nhĩ Kỳ
236.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BilecikBilecikThổ Nhĩ Kỳ
237.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BozüyükBilecikThổ Nhĩ Kỳ
238.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Bilecik ŞubesiBilecikThổ Nhĩ Kỳ
239.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Bozüyük Şubesi/BilecikBilecikThổ Nhĩ Kỳ
240.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Osmaneli Uydu Şubesi/BilecikBilecikThổ Nhĩ Kỳ
241.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., BilecikBilecikThổ Nhĩ Kỳ
242.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Bozüyük/BilecikBilecikThổ Nhĩ Kỳ
243.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Osmaneli/BilecikBilecikThổ Nhĩ Kỳ
244.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Söğüt/BilecikBilecikThổ Nhĩ Kỳ
245.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., BilecikBilecikThổ Nhĩ Kỳ
246.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., BozüyükBilecikThổ Nhĩ Kỳ
247.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., BilecikBilecikThổ Nhĩ Kỳ
248.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., BozüyükBilecikThổ Nhĩ Kỳ
249.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., BingölBingölThổ Nhĩ Kỳ
250.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BingölBingölThổ Nhĩ Kỳ
251.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Adaklı/Bingöl ŞubesiBingölThổ Nhĩ Kỳ
252.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bingöl ŞubesiBingölThổ Nhĩ Kỳ
253.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Genç/Bingöl ŞubesiBingölThổ Nhĩ Kỳ
254.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Karlıova/Bingöl ŞubesiBingölThổ Nhĩ Kỳ
255.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kiğı/Bingöl ŞubesiBingölThổ Nhĩ Kỳ
256.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Solhan/Bingöl ŞubesiBingölThổ Nhĩ Kỳ
257.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BingölBingölThổ Nhĩ Kỳ
258.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Bingöl ŞubesiBingölThổ Nhĩ Kỳ
259.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., BingölBingölThổ Nhĩ Kỳ
260.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., BingölBingölThổ Nhĩ Kỳ
261.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., TatvanBitlisThổ Nhĩ Kỳ
262.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., TatvanBitlisThổ Nhĩ Kỳ
263.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Tatvan ŞubesiBitlisThổ Nhĩ Kỳ
264.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Adilcevaz/Bitlis ŞubesiBitlisThổ Nhĩ Kỳ
265.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Ahlat/Bitlis ŞubesiBitlisThổ Nhĩ Kỳ
266.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bitlis ŞubesiBitlisThổ Nhĩ Kỳ
267.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Güroymak/Bitlis ŞubesiBitlisThổ Nhĩ Kỳ
268.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Hizan/Bitlis ŞubesiBitlisThổ Nhĩ Kỳ
269.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Mutki/Bitlis ŞubesiBitlisThổ Nhĩ Kỳ
270.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Sahil-Tatvan/Bitlis ŞubesiBitlisThổ Nhĩ Kỳ
271.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Tatvan/Bitlis ŞubesiBitlisThổ Nhĩ Kỳ
272.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., TatvanBitlisThổ Nhĩ Kỳ
273.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Adilcevaz Şubesi/BitlisBitlisThổ Nhĩ Kỳ
274.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Ahlat Şubesi/BitlisBitlisThổ Nhĩ Kỳ
275.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Bitlis ŞubesiBitlisThổ Nhĩ Kỳ
276.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Tatvan Şubesi/BitlisBitlisThổ Nhĩ Kỳ
277.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., BitlisBitlisThổ Nhĩ Kỳ
278.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Tatvan/BitlisBitlisThổ Nhĩ Kỳ
279.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., BitlisBitlisThổ Nhĩ Kỳ
280.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., TatvanBitlisThổ Nhĩ Kỳ
281.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., TatvanBitlisThổ Nhĩ Kỳ
282.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
283.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Bolu 2.Komando TugayıBoluThổ Nhĩ Kỳ
284.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Bolu SanayiBoluThổ Nhĩ Kỳ
285.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
286.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., MudurnuBoluThổ Nhĩ Kỳ
287.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
288.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
289.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
290.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
291.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Bolu ŞubesiBoluThổ Nhĩ Kỳ
292.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bolu Girişimci Dinamik ŞubeBoluThổ Nhĩ Kỳ
293.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bolu ŞubesiBoluThổ Nhĩ Kỳ
294.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Dörtdivan/Bolu ŞubesiBoluThổ Nhĩ Kỳ
295.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Gerede/Bolu ŞubesiBoluThổ Nhĩ Kỳ
296.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Göynük/Bolu ŞubesiBoluThổ Nhĩ Kỳ
297.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Hürriyet Caddesi/Bolu ŞubesiBoluThổ Nhĩ Kỳ
298.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kıbrıscık/Bolu ŞubesiBoluThổ Nhĩ Kỳ
299.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Mengen/Bolu ŞubesiBoluThổ Nhĩ Kỳ
300.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Mudurnu/Bolu ŞubesiBoluThổ Nhĩ Kỳ
301.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Seben/Bolu ŞubesiBoluThổ Nhĩ Kỳ
302.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Taşkesti-Mudurnu/Bolu ŞubesiBoluThổ Nhĩ Kỳ
303.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Yeniçağa/Bolu ŞubesiBoluThổ Nhĩ Kỳ
304.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
305.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Bolu ÇarşıBoluThổ Nhĩ Kỳ
306.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., GeredeBoluThổ Nhĩ Kỳ
307.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Bolu ŞubesiBoluThổ Nhĩ Kỳ
308.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Gerede Şubesi/BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
309.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Göynük Şubesi/BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
310.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Mengen Şubesi/BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
311.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Sanayi Sitesi Şubesi/BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
312.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Abant İzzet Baysal Üniversitesi/BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
313.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
314.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Gerede/BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
315.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Mengen/BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
316.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Meydan/BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
317.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
318.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., GeredeBoluThổ Nhĩ Kỳ
319.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., GölyüzüBoluThổ Nhĩ Kỳ
320.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., BoluBoluThổ Nhĩ Kỳ
321.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Bolu KöroğluBoluThổ Nhĩ Kỳ
322.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., GeredeBoluThổ Nhĩ Kỳ
323.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., BucakBurdurThổ Nhĩ Kỳ
324.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., BurdurBurdurThổ Nhĩ Kỳ
325.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BucakBurdurThổ Nhĩ Kỳ
326.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BurdurBurdurThổ Nhĩ Kỳ
327.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., BucakBurdurThổ Nhĩ Kỳ
328.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., BurdurBurdurThổ Nhĩ Kỳ
329.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., BurdurBurdurThổ Nhĩ Kỳ
330.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., BurdurBurdurThổ Nhĩ Kỳ
331.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., BucakBurdurThổ Nhĩ Kỳ
332.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., BurdurBurdurThổ Nhĩ Kỳ
333.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., TefenniBurdurThổ Nhĩ Kỳ
334.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Bucak ŞubesiBurdurThổ Nhĩ Kỳ
335.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Burdur ŞubesiBurdurThổ Nhĩ Kỳ
336.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Ağlasun/Burdur ŞubesiBurdurThổ Nhĩ Kỳ
337.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Altınyayla/Burdur ŞubesiBurdurThổ Nhĩ Kỳ
338.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bucak/Burdur ŞubesiBurdurThổ Nhĩ Kỳ
339.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Burdur ŞubesiBurdurThổ Nhĩ Kỳ
340.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Çavdır/Burdur ŞubesiBurdurThổ Nhĩ Kỳ
341.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Çeltikçi/Burdur ŞubesiBurdurThổ Nhĩ Kỳ
342.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Gölhisar/Burdur ŞubesiBurdurThổ Nhĩ Kỳ
343.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Karamanlı/Burdur ŞubesiBurdurThổ Nhĩ Kỳ
344.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kemer/Burdur ŞubesiBurdurThổ Nhĩ Kỳ
345.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Mehmet Akif/Burdur ŞubesiBurdurThổ Nhĩ Kỳ
346.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Tefenni/Burdur ŞubesiBurdurThổ Nhĩ Kỳ
347.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Yeşilova/Burdur ŞubesiBurdurThổ Nhĩ Kỳ
348.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BucakBurdurThổ Nhĩ Kỳ
349.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BurdurBurdurThổ Nhĩ Kỳ
350.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Bucak Şubesi/BurdurBurdurThổ Nhĩ Kỳ
351.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Burdur ŞubesiBurdurThổ Nhĩ Kỳ
352.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Gölhisar Şubesi/BurdurBurdurThổ Nhĩ Kỳ
353.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Karamanlı Şubesi/BurdurBurdurThổ Nhĩ Kỳ
354.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Bucak/BurdurBurdurThổ Nhĩ Kỳ
355.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., BurdurBurdurThổ Nhĩ Kỳ
356.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Gölhisar/BurdurBurdurThổ Nhĩ Kỳ
357.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., BucakBurdurThổ Nhĩ Kỳ
358.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., BurdurBurdurThổ Nhĩ Kỳ
359.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., BucakBurdurThổ Nhĩ Kỳ
360.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., BurdurBurdurThổ Nhĩ Kỳ
361.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., AltıparmakBursaThổ Nhĩ Kỳ
362.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Beşevler Sanayi / BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
363.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
364.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Bursa TicariBursaThổ Nhĩ Kỳ
365.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Carrefoursa BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
366.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., ÇekirgeBursaThổ Nhĩ Kỳ
367.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Dosab BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
368.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., ErikliBursaThổ Nhĩ Kỳ
369.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., ErtuğrulgaziBursaThổ Nhĩ Kỳ
370.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., ErtuğrulkentBursaThổ Nhĩ Kỳ
371.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., FomaraBursaThổ Nhĩ Kỳ
372.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Fsm BulvarıBursaThổ Nhĩ Kỳ
373.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Garajlar / BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
374.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., GemlikBursaThổ Nhĩ Kỳ
375.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., GençosmanBursaThổ Nhĩ Kỳ
376.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., GürsuBursaThổ Nhĩ Kỳ
377.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Hürriyet / BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
378.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., İnegölBursaThổ Nhĩ Kỳ
379.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., İzmiryolu/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
380.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., İznikBursaThổ Nhĩ Kỳ
381.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., KaracabeyBursaThổ Nhĩ Kỳ
382.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., KestelBursaThổ Nhĩ Kỳ
383.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., KoğukçınarBursaThổ Nhĩ Kỳ
384.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., KoruparkBursaThổ Nhĩ Kỳ
385.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., MudanyaBursaThổ Nhĩ Kỳ
386.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., MustafakemalpaşaBursaThổ Nhĩ Kỳ
387.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., OrhangaziBursaThổ Nhĩ Kỳ
388.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Özel Bankacılık BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
389.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Sanayi/İnegölBursaThổ Nhĩ Kỳ
390.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., TuzpazarıBursaThổ Nhĩ Kỳ
391.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., UlucamiBursaThổ Nhĩ Kỳ
392.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Vişne CaddesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
393.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., YalovayoluBursaThổ Nhĩ Kỳ
394.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Yenişehir / BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
395.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., YeniyolBursaThổ Nhĩ Kỳ
396.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., YeşilyaylaBursaThổ Nhĩ Kỳ
397.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Yıldırım/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
398.CAYTTRISXXXAktif Yatırım Bankası A.Ş., BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
399.ALFBTRISXXXAlternatifbank A.Ş., Bursa Nilüfer ŞubeBursaThổ Nhĩ Kỳ
400.ALFBTRISXXXAlternatifbank A.Ş., Bursa ŞubeBursaThổ Nhĩ Kỳ
401.ANDLTRISXXXAnadolubank A.Ş., Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
402.ANDLTRISXXXAnadolubank A.Ş., Nilüfer-Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
403.TEKFTRISXXXBurgan Bank A.Ş., NilüferBursaThổ Nhĩ Kỳ
404.TEKFTRISXXXBurgan Bank A.Ş., YıldırımBursaThổ Nhĩ Kỳ
405.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BeşevlerBursaThổ Nhĩ Kỳ
406.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
407.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., Bursa Cumhuriyet CaddesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
408.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., Bursa HeykelBursaThổ Nhĩ Kỳ
409.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., Bursa Ticari MerkezBursaThổ Nhĩ Kỳ
410.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., Bursa YenişehirBursaThổ Nhĩ Kỳ
411.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., ÇekirgeBursaThổ Nhĩ Kỳ
412.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., Fsm BulvarıBursaThổ Nhĩ Kỳ
413.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., GemlikBursaThổ Nhĩ Kỳ
414.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., GörükleBursaThổ Nhĩ Kỳ
415.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., GürsuBursaThổ Nhĩ Kỳ
416.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., İnegölBursaThổ Nhĩ Kỳ
417.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., İznikBursaThổ Nhĩ Kỳ
418.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., KaracabeyBursaThổ Nhĩ Kỳ
419.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., KestelBursaThổ Nhĩ Kỳ
420.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., Marmara Özel Bankacılık MerkeziBursaThổ Nhĩ Kỳ
421.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., MudanyaBursaThổ Nhĩ Kỳ
422.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., MustafakemalpaşaBursaThổ Nhĩ Kỳ
423.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., NilüferBursaThổ Nhĩ Kỳ
424.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., Nilüfer Ticari MerkezBursaThổ Nhĩ Kỳ
425.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., OrhangaziBursaThổ Nhĩ Kỳ
426.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., UluyolBursaThổ Nhĩ Kỳ
427.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., YeniyolBursaThổ Nhĩ Kỳ
428.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., YeşilyaylaBursaThổ Nhĩ Kỳ
429.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., YıldırımBursaThổ Nhĩ Kỳ
430.FBHLTRISXXXFibabanka A.Ş., BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
431.FBHLTRISXXXFibabanka A.Ş., NilüferBursaThổ Nhĩ Kỳ
432.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., AltıparmakBursaThổ Nhĩ Kỳ
433.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., AtabulvarıBursaThổ Nhĩ Kỳ
434.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., Beşevler SanayiBursaThổ Nhĩ Kỳ
435.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
436.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., Bursa ÇekirgeBursaThổ Nhĩ Kỳ
437.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., Bursa Organize SanayiBursaThổ Nhĩ Kỳ
438.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., CumhuriyetBursaThổ Nhĩ Kỳ
439.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., DemirtaşBursaThổ Nhĩ Kỳ
440.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., ErtuğrulgaziBursaThổ Nhĩ Kỳ
441.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., FomaraBursaThổ Nhĩ Kỳ
442.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., GarajlarBursaThổ Nhĩ Kỳ
443.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., GemlikBursaThổ Nhĩ Kỳ
444.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., GürsuBursaThổ Nhĩ Kỳ
445.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., HeykelBursaThổ Nhĩ Kỳ
446.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., HürriyetBursaThổ Nhĩ Kỳ
447.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., İnegölBursaThổ Nhĩ Kỳ
448.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., İnegöl ParkBursaThổ Nhĩ Kỳ
449.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., KaracabeyBursaThổ Nhĩ Kỳ
450.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., KestelBursaThổ Nhĩ Kỳ
451.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., MudanyaBursaThổ Nhĩ Kỳ
452.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., MustafakemalpaşaBursaThổ Nhĩ Kỳ
453.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., NilüferBursaThổ Nhĩ Kỳ
454.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., OrhangaziBursaThổ Nhĩ Kỳ
455.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., ÖzlüceBursaThổ Nhĩ Kỳ
456.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., UludağBursaThổ Nhĩ Kỳ
457.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., Yavuz SelimBursaThổ Nhĩ Kỳ
458.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., YıldırımBursaThổ Nhĩ Kỳ
459.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
460.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., Fatih Sultan MehmetBursaThổ Nhĩ Kỳ
461.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., GemlikBursaThổ Nhĩ Kỳ
462.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., HeykelBursaThổ Nhĩ Kỳ
463.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., İnegölBursaThổ Nhĩ Kỳ
464.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., Mustafakemalpaşa / BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
465.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., Orhangazi / BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
466.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., Zafer PlazaBursaThổ Nhĩ Kỳ
467.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., Beşevler SanayiBursaThổ Nhĩ Kỳ
468.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
469.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., Bursa Çalı YoluBursaThổ Nhĩ Kỳ
470.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., Bursa Kestel OsbBursaThổ Nhĩ Kỳ
471.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., Bursa Organize Sanayi ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
472.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., Demirtaş Organize SanayiBursaThổ Nhĩ Kỳ
473.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., GemlikBursaThổ Nhĩ Kỳ
474.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., HeykelBursaThổ Nhĩ Kỳ
475.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., İnegölBursaThổ Nhĩ Kỳ
476.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., NilüferBursaThổ Nhĩ Kỳ
477.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., ÖzlüceBursaThổ Nhĩ Kỳ
478.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., YıldırımBursaThổ Nhĩ Kỳ
479.ODEATRISXXXOdea Bank A.Ş., Bursa Ticari Bankacılık Merkez ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
480.ODEATRISXXXOdea Bank A.Ş., Nilüfer Vatan ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
481.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., Ankara Caddesi / BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
482.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., Beşevler / BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
483.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
484.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., İnegölBursaThổ Nhĩ Kỳ
485.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., KaracabeyBursaThổ Nhĩ Kỳ
486.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., MustafakemalpaşaBursaThổ Nhĩ Kỳ
487.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., OrhangaziBursaThổ Nhĩ Kỳ
488.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., UludağBursaThổ Nhĩ Kỳ
489.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., Yenişehir/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
490.TEKBTRISXXXTekstil Bankası A.Ş., Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
491.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Altıparmak ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
492.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Beşevler Sanayi ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
493.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Bursa Atatürk Caddesi ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
494.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Bursa Çekirge ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
495.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Bursa Cumhuriyet Caddesi ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
496.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Bursa Organize Sanayi ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
497.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Bursa Oto Sanayi Sitesi ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
498.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Bursa Serbest Bölge ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
499.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
500.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Bursa Yenişehir ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
501.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Demirtaş Organize Sanayi ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
502.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Demirtaş ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
503.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Garajlar ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
504.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Gazcılar ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
505.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Gemlik ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
506.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Heykel ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
507.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Hürriyet ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
508.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., İnegöl ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
509.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Karacabey ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
510.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Kestel ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
511.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Marmara Kurumsal ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
512.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Nilüfer ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
513.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Orhangazi ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
514.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Özlüce ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
515.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Yıldırım ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
516.TUBATRISXXXTurkish Bank A.Ş., Bursa ŞubeBursaThổ Nhĩ Kỳ
517.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Altıparmak/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
518.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Beşevler Sanayi/Bursa Girişimci ŞubeBursaThổ Nhĩ Kỳ
519.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bursa Girişimci Dinamak ŞubeBursaThổ Nhĩ Kỳ
520.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bursa Kurumsal ŞubeBursaThổ Nhĩ Kỳ
521.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bursa Osb Kurumsal ŞubeBursaThổ Nhĩ Kỳ
522.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
523.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Büyükorhan/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
524.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Çarşı-İnegöl/Bursa Girişimci Dinamik ŞubeBursaThổ Nhĩ Kỳ
525.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Demiryolu Caddesi/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
526.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Dikkaldırım/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
527.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Erikli/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
528.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Esentepe/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
529.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Fatih Bulvarı/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
530.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Fevziçakmak/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
531.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Garajlar/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
532.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Gemlik/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
533.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Gençosman/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
534.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Görükle/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
535.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Gürsu/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
536.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Harmancık/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
537.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Hürriyet/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
538.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., İhsaniye/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
539.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., İnegöl/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
540.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., İznik/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
541.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Karacabey/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
542.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Keles/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
543.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kestel Organize Sanayi/Bursa Girişimci ŞubeBursaThổ Nhĩ Kỳ
544.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kestel/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
545.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., M.Kemalpaşa/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
546.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Merinos/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
547.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Mudanya/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
548.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Nilüfer/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
549.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Orhaneli/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
550.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Orhangazi/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
551.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Ortabağlar/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
552.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Özlüce/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
553.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Setbaşı/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
554.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Üçevler/Bursa Girişimci Dinamik ŞubeBursaThổ Nhĩ Kỳ
555.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Ulucami/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
556.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Uludağ/Bursa Girişimci ŞubeBursaThổ Nhĩ Kỳ
557.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Uluyol/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
558.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Yenişehir/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
559.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Yeşilyayla/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
560.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Yıldırım/Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
561.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., AltıparmakBursaThổ Nhĩ Kỳ
562.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Ankara CaddesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
563.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Beşevler / KonakBursaThổ Nhĩ Kỳ
564.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Beşevler Küçük Sanayi SitesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
565.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
566.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Bursa Organize SanayiBursaThổ Nhĩ Kỳ
567.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Bursa Özel BankacılıkBursaThổ Nhĩ Kỳ
568.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Bursa Yatırım MerkeziBursaThổ Nhĩ Kỳ
569.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., ButtimBursaThổ Nhĩ Kỳ
570.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Demirtaş Organize SanayiBursaThổ Nhĩ Kỳ
571.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., DikkaldırımBursaThổ Nhĩ Kỳ
572.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., ErtuğrulgaziBursaThổ Nhĩ Kỳ
573.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Eski GarajBursaThổ Nhĩ Kỳ
574.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Fatih Sultan Mehmet BulvarıBursaThổ Nhĩ Kỳ
575.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., GazcılarBursaThổ Nhĩ Kỳ
576.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., GemlikBursaThổ Nhĩ Kỳ
577.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., GörükleBursaThổ Nhĩ Kỳ
578.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., GürsuBursaThổ Nhĩ Kỳ
579.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Heykel / BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
580.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., HürriyetBursaThổ Nhĩ Kỳ
581.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., İnegölBursaThổ Nhĩ Kỳ
582.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., İnegöl ÇarşıBursaThổ Nhĩ Kỳ
583.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., İznikBursaThổ Nhĩ Kỳ
584.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., KaracabeyBursaThổ Nhĩ Kỳ
585.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., KestelBursaThổ Nhĩ Kỳ
586.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Marmara TicariBursaThổ Nhĩ Kỳ
587.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., MerinosBursaThổ Nhĩ Kỳ
588.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., MudanyaBursaThổ Nhĩ Kỳ
589.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., MustafakemalpaşaBursaThổ Nhĩ Kỳ
590.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., NilüferBursaThổ Nhĩ Kỳ
591.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., OrhangaziBursaThổ Nhĩ Kỳ
592.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Oto Sanayi Sitesi / BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
593.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Oyak RenaultBursaThổ Nhĩ Kỳ
594.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., ÖzlüceBursaThổ Nhĩ Kỳ
595.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., SetbaşıBursaThổ Nhĩ Kỳ
596.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Bağlı ŞubeBursaThổ Nhĩ Kỳ
597.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., UzunçarşıBursaThổ Nhĩ Kỳ
598.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Vişne CaddesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
599.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Yenişehir / BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
600.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., YeniyolBursaThổ Nhĩ Kỳ
601.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., YeşilyaylaBursaThổ Nhĩ Kỳ
602.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Beşevler Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
603.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Bursa ŞubesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
604.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Çekirge Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
605.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Çevreyolu İnegöl Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
606.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Davutkadı Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
607.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Ertuğrulgazi Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
608.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Fomara Şubesi/ BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
609.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Gazcılar Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
610.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Gemlik Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
611.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Gürsu Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
612.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Hal Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
613.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Heykel Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
614.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Hürriyet Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
615.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., İnegöl Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
616.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., İstanbul Yolu Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
617.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., İzmir Yolu Sanayi Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
618.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., İznik Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
619.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Karacabey Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
620.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Kestel Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
621.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Küçük Sanayi Sitesi Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
622.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Mudanya Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
623.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Mustafakemalpaşa Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
624.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Nilüfer Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
625.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Organize Sanayi Ticari Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
626.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Orhaneli Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
627.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Orhangazi Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
628.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Oto Sanayi Sitesi Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
629.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Tapu Ve Kadastro Uydu Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
630.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Tuzpazarı Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
631.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Uludağ Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
632.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Uludağ Ticari Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
633.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Uludağ Üniversitesi Kampüsü Şubesi/ BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
634.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Uludağ Üniversitesi Kampüsü Uydu Şubesi/ BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
635.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Vişne Caddesi Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
636.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Yenişehir Şubesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
637.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Altıparmak/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
638.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Beşevler/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
639.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
640.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Bursa KurumsalBursaThổ Nhĩ Kỳ
641.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Bursa TicariBursaThổ Nhĩ Kỳ
642.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Buttim/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
643.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Çalı/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
644.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Çekirge/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
645.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
646.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Dikkaldırım/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
647.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Duaçınarı/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
648.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Erikli/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
649.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Ertuğrulgazi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
650.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Fatih Sultan Mehmet Bulvarı/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
651.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Fevzi Çakmak/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
652.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Gemlik/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
653.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Görükle/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
654.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Gürsu/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
655.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Hürriyet/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
656.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., İnegöl/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
657.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., İzmir Yolu/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
658.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., İznik/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
659.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Jandarma Komutanlığı/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
660.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Karacabey/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
661.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Kestel/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
662.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Koğukçınar/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
663.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Merinos/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
664.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Mudanya/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
665.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Mustafakemalpaşa/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
666.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Nilüfer/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
667.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Organize Sanayi Bölgesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
668.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Orhangazi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
669.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Oto Sanatkarları Sitesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
670.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Özlüce/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
671.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Sanayi Sitesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
672.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Sanayi-İnegöl/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
673.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Santralgaraj/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
674.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Setbaşı/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
675.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Tofaş/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
676.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Üçevler/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
677.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Uludağ Üniversitesi/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
678.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Uluyol/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
679.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Yalova Yolu/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
680.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Yenişehir/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
681.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Yeniyol/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
682.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Yıldırım/BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
683.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., AltıparmakBursaThổ Nhĩ Kỳ
684.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
685.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Bursa Adliyesi İcra Daireleri (BŞ)BursaThổ Nhĩ Kỳ
686.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Bursa Küçük SanayiBursaThổ Nhĩ Kỳ
687.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Bursa Organize SanayiBursaThổ Nhĩ Kỳ
688.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Bursa Özel BankacılıkBursaThổ Nhĩ Kỳ
689.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., CumhuriyetBursaThổ Nhĩ Kỳ
690.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., DemirtaşBursaThổ Nhĩ Kỳ
691.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., DikkaldırımBursaThổ Nhĩ Kỳ
692.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., ErikliBursaThổ Nhĩ Kỳ
693.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., ErtuğrulkentBursaThổ Nhĩ Kỳ
694.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şubesi / BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
695.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., FomaraBursaThổ Nhĩ Kỳ
696.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., GemlikBursaThổ Nhĩ Kỳ
697.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., GürsuBursaThổ Nhĩ Kỳ
698.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., HürriyetBursaThổ Nhĩ Kỳ
699.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., İnegölBursaThổ Nhĩ Kỳ
700.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., İnegöl ÇarşıBursaThổ Nhĩ Kỳ
701.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., KaracabeyBursaThổ Nhĩ Kỳ
702.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., KestelBursaThổ Nhĩ Kỳ
703.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., MudanyaBursaThổ Nhĩ Kỳ
704.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., MustafakemalpaşaBursaThổ Nhĩ Kỳ
705.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., NilüferBursaThổ Nhĩ Kỳ
706.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., OrhangaziBursaThổ Nhĩ Kỳ
707.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., ÜçevlerBursaThổ Nhĩ Kỳ
708.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Uludağ Üniversitesi (BŞ)BursaThổ Nhĩ Kỳ
709.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., UluyolBursaThổ Nhĩ Kỳ
710.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., YenişehirBursaThổ Nhĩ Kỳ
711.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yeniyol / BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
712.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., YeşilyaylaBursaThổ Nhĩ Kỳ
713.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., YıldırımBursaThổ Nhĩ Kỳ
714.TBNKTRISXXXTurkland Bank A.Ş., Bursa ŞubeBursaThổ Nhĩ Kỳ
715.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., AltıparmakBursaThổ Nhĩ Kỳ
716.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
717.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Bursa BeşevlerBursaThổ Nhĩ Kỳ
718.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Bursa Fevzi Çakmak CaddesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
719.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Bursa FomaraBursaThổ Nhĩ Kỳ
720.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Bursa NiltimBursaThổ Nhĩ Kỳ
721.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Bursa Özel Bankacılık MerkeziBursaThổ Nhĩ Kỳ
722.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Bursa ÖzlüceBursaThổ Nhĩ Kỳ
723.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Bursa TofaşBursaThổ Nhĩ Kỳ
724.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Bursa Vişne CaddesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
725.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Bursa YenişehirBursaThổ Nhĩ Kỳ
726.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., CumhuriyetBursaThổ Nhĩ Kỳ
727.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Demirtaş OsbBursaThổ Nhĩ Kỳ
728.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., DuaçınarıBursaThổ Nhĩ Kỳ
729.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Fatih BulvarıBursaThổ Nhĩ Kỳ
730.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., GarajlarBursaThổ Nhĩ Kỳ
731.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., GazcılarBursaThổ Nhĩ Kỳ
732.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., GemlikBursaThổ Nhĩ Kỳ
733.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., GürsuBursaThổ Nhĩ Kỳ
734.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., HürriyetBursaThổ Nhĩ Kỳ
735.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., İnegölBursaThổ Nhĩ Kỳ
736.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., İnegöl AvmBursaThổ Nhĩ Kỳ
737.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., İznikBursaThổ Nhĩ Kỳ
738.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., KaracabeyBursaThổ Nhĩ Kỳ
739.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., KestelBursaThổ Nhĩ Kỳ
740.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Küçük Sanayi SitesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
741.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., MudanyaBursaThổ Nhĩ Kỳ
742.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., MustafakemalpaşaBursaThổ Nhĩ Kỳ
743.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Nilüfer BursaBursaThổ Nhĩ Kỳ
744.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., OrganizesanayiBursaThổ Nhĩ Kỳ
745.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., OrhangaziBursaThổ Nhĩ Kỳ
746.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., OtosansitBursaThổ Nhĩ Kỳ
747.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., SetbaşıBursaThổ Nhĩ Kỳ
748.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Setbaşı MaviköşeBursaThổ Nhĩ Kỳ
749.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., UlucaddeBursaThổ Nhĩ Kỳ
750.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Uludağ ÜniversitesiBursaThổ Nhĩ Kỳ
751.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., YeşilyaylaBursaThổ Nhĩ Kỳ


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 03/2024

Thư mục Ngân hàng