10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.DEUTUAUKXXXPJSC Deutsche Bank DBUKievUkraina
2.KHABUA2KXXXJSCIB UkrSibbankKievUkraina
3.OTPVUAUKXXXCJSC OTP BankKievUkraina
4.AVALUAUKXXXRaiffeisen Bank AvalKievUkraina
5.CRLYUAUXXXXCredit Agricole CIB UkraineKievUkraina
6.INGBUAUKXXXING Bank Ukraine PJSCKievUkraina
7.UKRSUAUXXXXJSCB UkrosotsbankKievUkraina
8.UNJSUAUKXXXUniversal BankKievUkraina
9.EXBSUAUXXXXThe State Export-Import Bank of UkraineKievUkrainaTìm kiếm mã BIC (mã SWIFT) của các ngân hàng tại hơn 130 quốc gia

BIC (= Bank Identifier Code) và IBAN (= International Bank Account Number) là nền tảng của thanh toán quốc tế. Người khởi tạo giao dịch sẽ sử dụng hai thông tin này để xác định người hoặc công ty nhận thanh toán. Website này cung cấp tính năng sau: