BIC (= Bank Identifier Code) và IBAN (= International Bank Account Number) là nền tảng của thanh toán quốc tế. Người khởi tạo giao dịch sẽ sử dụng hai thông tin này để xác định người hoặc công ty nhận thanh toán. Website này cung cấp tính năng sau:

  • Chức năng tìm kiếm để tra cứu mã BIC (mã SWIFT) của một ngân hàng. Các lượt tìm kiếm có thể được thực hiện theo tên ngân hàng, IBAN, BIC, thành phố hoặc mã bưu chính. Cơ sở dữ liệu có chứa thông tin từ các ngân hàng tại hơn 130 quốc gia.
  • Danh sách các ngân hàng được xếp theo tên ngân hàng và thành phố. Ngoài BIC (mã SWIFT), thông tin liên hệ của nhiều ngân hàng cũng được cung cấp.
  • Kiểm tra mã IBAN tại hơn 80 quốc gia. Nếu một mã IBAN được xác định là đúng, thì mã BIC tương ứng của ngân hàng cũng sẽ được trả về (nếu có).

10 ngân hàng / mã BIC được tìm kiếm nhiều nhất:

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.AAALSARIXXXSaudi Hollandi BankRiyadhẢ Rập Saudi
2.BSFRSARIXXXBanque Saudi FransiRiyadhẢ Rập Saudi
3.DEUTSARIXXXDeutsche Bank AG RiyadhRiyadhẢ Rập Saudi
4.BSFRSARIXXXBanque Saudi Fransi CentralRiyadhẢ Rập Saudi
5.EBILSARIXXXEmirates NBD PJSC Saudi ArabiaRiyadhẢ Rập Saudi
6.SABBSARIXXXThe Saudi British BankRiyadhẢ Rập Saudi
7.BSFSSARIWSTBanque Saudi Fransi WesternJeddahẢ Rập Saudi
8.BJAZSAJEXXXBank AljaziraJeddahẢ Rập Saudi
9.NBOKSAJEXXXNational Bank of Kuwait JeddahJeddahẢ Rập Saudi

 

Tìm BIC / Xác thực IBAN