Các dịch vụ trên website này đều được cung cấp miễn phí. Bạn không cần phải đăng ký để sử dụng các dịch vụ này. Vì vậy, sẽ không có dữ liệu cá nhân nào được lưu trữ. Mọi dữ liệu được nhập vào vì mục đích tìm kiếm các ngân hàng hoặc kiểm chứng một mã IBAN sẽ được xóa sau khi nó đã được xử lý bởi chức năng có liên quan.

Thomas Hainke, Dipl. Inform. Univ.