BIC Zielona Góra


Tên:
Quốc gia:
IBAN:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.GOSKPLPWXXXBank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region LubuskiZielona GóraBa Lan
2.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Zielonej GórzeZielona GóraBa Lan
3.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, II Oddział w Zielonej GórzeZielona GóraBa Lan
4.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9AZielona GóraBa Lan
5.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Oddział w Zielonej GórzeZielona GóraBa Lan
6.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Oddział w Zielonej GórzeZielona GóraBa Lan
7.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Oddział w Zielonej GórzeZielona GóraBa Lan
8.PPABPLPKXXXBNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Lesznie ul.Chrobrego 8Zielona GóraBa Lan
9.PPABPLPKXXXBNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Zielonej GórzeZielona GóraBa Lan
10.PPABPLPKXXXBNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Zielonej Górze ul.Bohaterów Westerplatte 4Zielona GóraBa Lan
11.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Zielonej Górze ul.Al.Niepodległości 27Zielona GóraBa Lan
12.BREXPLPWZIEmBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Zielona GóraZielona GóraBa Lan
13.NBPLPLPWXXXNarodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Zielonej GórzeZielona GóraBa Lan
14.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w ZiZielona GóraBa Lan
15.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Zielonej GórzeZielona GóraBa Lan
16.WBKPPLPPXXXSantander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Zielonej GórzeZielona GóraBa Lan
17.WBKPPLPPXXXSantander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Zielonej GórzeZielona GóraBa Lan
18.WBKPPLPPXXXSantander Bank Polska Spółka Akcyjna, 3 Oddział w Zielonej GórzeZielona GóraBa Lan
19.WBKPPLPPXXXSantander Bank Polska Spółka Akcyjna, 4 Oddział w Zielonej GórzeZielona GóraBa LanMã BIC cho các ngân hàng ở Zielona Góra (Ba Lan) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 04/2021