BIC LUMIILITXXX


Tên:
Quốc gia:
IBAN:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.MTel AvivIsrael
2.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.MRehovotIsrael
3.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.MRamat Ef'AlIsrael
4.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.MJerusalemIsrael
5.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.MJerusalemIsrael
6.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.MNetanyaIsrael
7.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.MOranitIsrael
8.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.MHod HaSharonIsrael
9.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, AchiezerBene BeraqIsrael
10.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, AfridarAshkelonIsrael
11.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, AfulaAfulaIsrael
12.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, AinshteinTel AvivIsrael
13.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Airport CityA'Arava St. Airport City - LodIsrael
14.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, AkkoAkkoIsrael
15.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Alonei HasharonNetanyaIsrael
16.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Anaf Slika UmishloachTel AvivIsrael
17.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, AradAradIsrael
18.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ArlozorovTel AvivIsrael
19.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim AlenbiTel AvivIsrael
20.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim AlonimTel AvivIsrael
21.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim AshdodAshdodIsrael
22.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim AyalonHaarbaa - LodIsrael
23.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim Beer ShevaBeer ShevaIsrael
24.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim Ha'AmakimAfulaIsrael
25.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim HabursaRamat GanIsrael
26.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim HacharushetHolonIsrael
27.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim HacharutzimJerusalemIsrael
28.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim HachashmonaimTel AvivIsrael
29.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim HaderaHaderaIsrael
30.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim HamifratzQiryat BialikIsrael
31.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim Har HozvimJerusalemIsrael
32.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim HerzeliaHerzeliaIsrael
33.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim Kiryat AriePetah TiqvaIsrael
34.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim NataniaNetanyaIsrael
35.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim Petach TikvaPetah TiqvaIsrael
36.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim Ra'A'Nana Kfar SabaRaanannaIsrael
37.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim Ramat HachayalTel AvivIsrael
38.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim RechovotNes ZiyyonaIsrael
39.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Asakim Rishon le'ZionRishon LeZiyyonIsrael
40.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, AshdodAshdodIsrael
41.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, AshdodAshdodIsrael
42.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, AshkelonAshkelonIsrael
43.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, AzreilyTel AvivIsrael
44.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, AzurAzorIsrael
45.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Bait VaganJerusalemIsrael
46.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Baka El GarbiaBaqa Al GharbiyyeIsrael
47.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Bat YamBat-YamIsrael
48.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, BazelTel AvivIsrael
49.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beer ShevaBeer ShevaIsrael
50.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beer YaakovBeer YaakovIsrael
51.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot Bait BakfarKefar SavaIsrael
52.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot Beit Gil PazKefar SavaIsrael
53.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot Dor CarmelHaifaIsrael
54.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot Hadarim BakfarKefar SavaIsrael
55.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot HodJerusalemIsrael
56.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot Migdaley Hayam HatichonKefar SavaIsrael
57.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot Nofey GiloeJerusalemIsrael
58.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot NofimJerusalemIsrael
59.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit Avot Zera SalomonKefar SavaIsrael
60.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit HakeremJerusalemIsrael
61.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit SheanBet SheanIsrael
62.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Beit ShemeshAmerkaz Amischari Beit Shemesh - Bet ShemeshIsrael
63.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, BenyaminaBinyaminaIsrael
64.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, BiluRehovotIsrael
65.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Bitan AharonBitan AharonIsrael
66.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, BiyalikTel AvivIsrael
67.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Bnei BrakBene BeraqIsrael
68.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, City AshdodAshdodIsrael
69.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ConcordBene BeraqIsrael
70.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, DakarBat-YamIsrael
71.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Daliat El CarmelDaliyat Al KarmelIsrael
72.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, DenyaHaifaIsrael
73.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Diamond ExchangeRamat GanIsrael
74.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, DimonaAmerkaz Amishari Dimona - DimonaIsrael
75.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, DizingofTel AvivIsrael
76.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, East JerusalemJerusalemIsrael
77.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, EgozAegoz Yavne - YavneIsrael
78.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ehad Ha'HamTel AvivIsrael
79.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, EilatShederot Atemarim Eilat - EilatIsrael
80.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, El AlRamla AreaIsrael
81.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Em HamoshavotPetah TiqvaIsrael
82.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Emek BrachaTel AvivIsrael
83.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Emek RefaimJerusalemIsrael
84.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Even YehudaEven YehudaIsrael
85.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ezore ChenTel AvivIsrael
86.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, FaibelTel AvivIsrael
87.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, FlorentinTel AvivIsrael
88.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, FuradisArechuv Arashi Furadis - FureidisIsrael
89.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Gan YavneGan YavneIsrael
90.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, GederaGederaIsrael
91.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Genral GuardianJerusalemIsrael
92.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Gesher HayarqonTel AvivIsrael
93.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, GeulaJerusalemIsrael
94.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, GiloJerusalemIsrael
95.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Givat OlgaHaderaIsrael
96.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Givat OranimJerusalemIsrael
97.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Givat ShaulJerusalemIsrael
98.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Givat ShemuelGivat ShemuelIsrael
99.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Givat TalRosh HaAyinIsrael
100.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, GivatayimGivatayimIsrael
101.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Global Banking 606Tel AvivIsrael
102.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Global Banking 718Tel AvivIsrael
103.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Global Banking 780JerusalemIsrael
104.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, GordonTel AvivIsrael
105.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ha'HalachaRamat GanIsrael
106.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HabarzelTel AvivIsrael
107.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Habe'ErRishon LeZiyyonIsrael
108.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HacarmelHaifaIsrael
109.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HadarHaifaIsrael
110.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HadassaHadasa Eyn Kerem - Hospital - JerusalemIsrael
111.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HaderaHaderaIsrael
112.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HagalilHaifaIsrael
113.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Haifa MainHaifaIsrael
114.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Halomot ZichronZikhron YaaqovIsrael
115.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Halutzay HataasiaHaifaIsrael
116.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Hama'ApilimTel AvivIsrael
117.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HamasgerTel AvivIsrael
118.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Hamasger CounterTel AvivIsrael
119.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HamefrasHaifaIsrael
120.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Hamiclala LeminhalRishon LeZiyyonIsrael
121.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Hanevi'ImHaifaIsrael
122.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HaneviymHaifaIsrael
123.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HaroeRamat GanIsrael
124.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HashoftimQiryat MotzkinIsrael
125.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HatechniyonKiryat Atichnion Haifa - HaifaIsrael
126.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Haye'ElimShederut Haye'Elim - Beer ShevaIsrael
127.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HayekevRishon LeZiyyonIsrael
128.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Hazon HishBene BeraqIsrael
129.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Hazur HaglilitHazorIsrael
130.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Head OfficeTel AvivIsrael
131.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Hechal HatarbutTel AvivIsrael
132.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HerzeliaHerzeliaIsrael
133.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Herzelia PituachKikar de Shalit Herzelia Pituach - HerzeliaIsrael
134.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Hod HasharonHod HaSharonIsrael
135.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Hod Hasharon MagdielHod HaSharonIsrael
136.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HolonHolonIsrael
137.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HorevHaifaIsrael
138.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, JaffaTel AvivIsrael
139.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, JaljuliaJaljulyeIsrael
140.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Jerusalem MainJerusalemIsrael
141.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kanyon HaifaHaifaIsrael
142.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, KarmielKarmielIsrael
143.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, KatzrinMerkaz Mischari Katzrin - KatzrinIsrael
144.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, KesemRamat GanIsrael
145.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, KeshevLodIsrael
146.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kfar GanimPetah TiqvaIsrael
147.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kfar KasemAli Ben Abu Taleb Kfar Kasem - Kafar QasemIsrael
148.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kfar SabaKefar SavaIsrael
149.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kfar Saba HierokaKefar SavaIsrael
150.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kfar ShmaryahuKefar ShemaryahuIsrael
151.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kikar HaatsmautNetanyaIsrael
152.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kikar HamedinaTel AvivIsrael
153.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kikar HamoshavotTel AvivIsrael
154.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kikar HashabbatJerusalemIsrael
155.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kikar HashvatimAshdodIsrael
156.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kikar Itzhak RabinTel AvivIsrael
157.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kikar SiranHolonIsrael
158.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kikar ZionJerusalemIsrael
159.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, King GeorgeJerusalemIsrael
160.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, King ShaulTel AvivIsrael
161.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat ArebaQiryat ArbaIsrael
162.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat AtaQiryat AttaIsrael
163.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat BiyalikQiryat BialikIsrael
164.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat EliezerHaifaIsrael
165.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat GatQiryat GatIsrael
166.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat HaimHaifaIsrael
167.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat HamelachaTel AvivIsrael
168.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat MalachyBen Gurion Kiryat Malachy - Qiryat MalakhiIsrael
169.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat OnoQiryat OnoIsrael
170.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat SharetHolonIsrael
171.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat ShmonaKikar Tzahal Kiryat Shmona - Qiryat ShemonaIsrael
172.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat TivonKikar Ben Gurion Kiryat Tivon - Qiryat TivonIsrael
173.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat YamQiryat YamIsrael
174.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kiryat YovelJerusalemIsrael
175.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kochav YairMerkaz Mishari Kochav Yair - Kohav YairIsrael
176.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, LamedTel AvivIsrael
177.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, LehavimLehavimIsrael
178.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Leumi Total DigitalRishon LeZiyyonIsrael
179.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Lev DizingufTel AvivIsrael
180.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Lev HaparkRaanannaIsrael
181.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Lev HaparkRaanannaIsrael
182.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, LodShederut David Amelech Lod - LodIsrael
183.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ma'Ale EdomimKikar Yaalum Ma'Ale Edomim - Maale AdumimIsrael
184.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, MaalotMaalot TarshihaIsrael
185.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, MagdielHod HaSharonIsrael
186.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, MargaliotHod HaSharonIsrael
187.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, MargaliyotHod HaSharonIsrael
188.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, MarganitHolonIsrael
189.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, MaskitHerzeliaIsrael
190.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Mazkeret BatyaMazkeret BatyaIsrael
191.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Meonot Macabi Beit IldanQiryat MotzkinIsrael
192.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Merkaz Asakim SapirKohav YairIsrael
193.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Merkaz HanegevDereh Metzada Merkaz Hanegev - Beer ShevaIsrael
194.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, MetolaMetulaIsrael
195.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Mevaseret ZionMevaseret TsionIsrael
196.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Migdal HaemekMigdal HaemeqIsrael
197.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Migdal HaifaHaifaIsrael
198.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Migdalay DavidTel AvivIsrael
199.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Migdaly AvivTel AvivIsrael
200.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Modi'InModi'InIsrael
201.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Modi'In DiyurModi'InIsrael
202.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, MoriyaHaifaIsrael
203.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Mortgage Qiryat HamemshalaHaifaIsrael
204.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Na'AriaNahariyyaIsrael
205.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, NataniaNetanyaIsrael
206.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, NatzratNazarethIsrael
207.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Natzrat IlitNazareth IllitIsrael
208.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Neot AfekaTel AvivIsrael
209.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Nes ZionaRotshild Nes Ziona - Nes ZiyyonaIsrael
210.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, NesherNesherIsrael
211.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, NetivotNetivotIsrael
212.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Neve AvivimTel AvivIsrael
213.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Neve Dor Dior MuganQiryat TivonIsrael
214.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Neve Sha'AnanHaifaIsrael
215.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Neve ZeevBeer ShevaIsrael
216.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, OfakimOfaquimIsrael
217.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Or YehudaOr YehudaIsrael
218.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, OranitOranitIsrael
219.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, OsishkinRamat HaSharonIsrael
220.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Pardes ChanaPardes Hanna-KarkurIsrael
221.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, PardesiaPardsiaIsrael
222.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Petach TikvaPetah TiqvaIsrael
223.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, PinkasTel AvivIsrael
224.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Pisgat ZeevJerusalemIsrael
225.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Private Banking - HaifaHaifaIsrael
226.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Private Banking HasharonHerzeliaIsrael
227.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Private Banking JerusalemJerusalemIsrael
228.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Private Banking Tel AvivTel AvivIsrael
229.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Qiryat OnoQiryat OnoIsrael
230.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ra'A'NanaRaanannaIsrael
231.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramat Aviv GTel AvivIsrael
232.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramat Beit ShemeshBet ShemeshIsrael
233.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramat Beit ShemeshBet ShemeshIsrael
234.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramat ChenRamat GanIsrael
235.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramat GanRamat GanIsrael
236.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramat HasharonRamat HaSharonIsrael
237.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramat IshayAtzafzafa Ramat Yeshai - Ramat YishayIsrael
238.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramat ItzchakRamat GanIsrael
239.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramat PolegNetanyaIsrael
240.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, RamlaRamlaIsrael
241.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramor EshkolJerusalemIsrael
242.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, RamotJerusalemIsrael
243.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ramot EshkolJerusalemIsrael
244.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Rashb IAshdodIsrael
245.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, RechaviaJerusalemIsrael
246.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, RechovotRehovotIsrael
247.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Rishon le ZionRishon LeZiyyonIsrael
248.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, RogozynAshdodIsrael
249.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Rosh Ha'AyinRosh HaAyinIsrael
250.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Rosh PinaAagas Rosh Pina - Rosh PinaIsrael
251.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, SabiniaQiryat BialikIsrael
252.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Savionay YamQiryat YamIsrael
253.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, SderotSederotIsrael
254.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Shaar HaeirJerusalemIsrael
255.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Shaar RishonRishon LeZiyyonIsrael
256.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ShchakimRamat GanIsrael
257.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Shderot BenyaminNetanyaIsrael
258.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Shderot HanesyimBeer ShevaIsrael
259.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Shikon HavatikimRamat GanIsrael
260.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ShoamEmek Ayalon Shoam - ShohamIsrael
261.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ShtamperPetah TiqvaIsrael
262.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, TaibeShain Center Taibe - TayibeIsrael
263.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, TalpiotJerusalemIsrael
264.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Tel GanimGivatayimIsrael
265.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Tel HashomerGamion Tel Hashomer - Ramat GanIsrael
266.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Tel Mond' Tel MondIsrael
267.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, TiraTarak Abdol Hai Tira - TireIsrael
268.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Tirat HacarmelTirat Ha-KarmelIsrael
269.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, TrumpeldorTel AvivIsrael
270.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, TshrnichovskiHaifaIsrael
271.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, TveriaTiberiasIsrael
272.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, TzameretTel AvivIsrael
273.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, TzelonModi'InIsrael
274.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, TzoranZoranIsrael
275.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Weizmann Institute Of ScienceMahon Vizman - RehovotIsrael
276.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Yad EliyahoTel AvivIsrael
277.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, YahudYehudIsrael
278.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Yashir LeumiRishon LeZiyyonIsrael
279.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, YavneYavneIsrael
280.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, YoqneamYoqneamIsrael
281.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ZfatZefatIsrael
282.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Zichron YaakovZikhron YaaqovIsraelBIC 'LUMIILITXXX' (Israel) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 08/2020