BIC LUMIILITXXX


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.MTel Aviv - YafoIsrael
2.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, achiezer -Israel
3.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, afridar -Israel
4.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, afula -Israel
5.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ainshtein -Israel
6.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, akko -Israel
7.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ALONEI HASHARON -Israel
8.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ANAF SLIKA UMISHLOACH -Israel
9.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, arad -Israel
10.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim alenbi -Israel
11.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim ayalon -Israel
12.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim habursa -Israel
13.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim hacharushet -Israel
14.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim har hozvim -Israel
15.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim kisaria -Israel
16.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim natania -Israel
17.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim ramat hachayal -Israel
18.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, asakim rishon le'zion -Israel
19.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ashdod -Israel
20.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ashkelon -Israel
21.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, azur -Israel
22.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, bait vagan -Israel
23.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, baka el garbia -Israel
24.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, bat yam -Israel
25.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, beer sheva -Israel
26.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, beit hakerem -Israel
27.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, beit shean -Israel
28.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, beit shemesh -Israel
29.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, benyamina -Israel
30.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, biyalik -Israel
31.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Ha'amakim -Israel
32.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Hamifratz -Israel
33.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Lachish -Israel
34.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Negev -Israel
35.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, city ashdod -Israel
36.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, concord -Israel
37.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, dakar -Israel
38.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, daliat el carmel -Israel
39.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, denya -Israel
40.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, dimona -Israel
41.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, east jerusalem -Israel
42.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, egoz -Israel
43.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ehad ha'ham -Israel
44.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, eilat -Israel
45.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, em hamoshavot -Israel
46.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, emek bracha -Israel
47.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, even yehuda -Israel
48.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, florentin -Israel
49.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, furadis -Israel
50.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, gan yavne -Israel
51.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, gedera -Israel
52.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, genral guardian -Israel
53.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, geula -Israel
54.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, givat olga -Israel
55.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, givat oranim -Israel
56.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, givat shaul -Israel
57.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, givatayim -Israel
58.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, GLOBAL BANKING 606 -Israel
59.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, GLOBAL BANKING 780 -Israel
60.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, gordon -Israel
61.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, habarzel -Israel
62.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, hacarmel -Israel
63.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, hadera -Israel
64.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, hama'apilim -Israel
65.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, hanevi'im -Israel
66.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, haneviym -Israel
67.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, hashoftim -Israel
68.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, hatechniyon -Israel
69.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, hayekev -Israel
70.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, HEAD OFFICE -Israel
71.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, herzelia -Israel
72.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, hod hasharon -Israel
73.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, holon -Israel
74.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, horev -Israel
75.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, jaffa -Israel
76.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, jaljulia -Israel
77.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kanyon haifa -Israel
78.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, karmiel -Israel
79.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, katzrin -Israel
80.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kesem -Israel
81.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kfar ganim -Israel
82.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kfar kasem -Israel
83.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kfar saba -Israel
84.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kfar shmaryahu -Israel
85.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Kikar Hashabbat -Israel
86.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kikar itzhak rabin -Israel
87.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kikar siran -Israel
88.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, KING GEORGE -Israel
89.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat areba -Israel
90.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat ata -Israel
91.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat eliezer -Israel
92.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat gat -Israel
93.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat malachy -Israel
94.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat ono -Israel
95.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat shmona -Israel
96.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat tivon -Israel
97.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kiryat yam -Israel
98.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, kochav yair -Israel
99.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, lamed -Israel
100.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, leumi total digital -Israel
101.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, lev dizinguf -Israel
102.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, lod -Israel
103.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ma'ale edomim -Israel
104.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, maalot -Israel
105.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Marganit -Israel
106.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, maskit -Israel
107.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Megdaly Paz -Israel
108.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, merkaz asakim sapir -Israel
109.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, merkaz hanegev -Israel
110.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, mevaseret zion -Israel
111.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, migdal haemek -Israel
112.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, migdal haifa -Israel
113.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, migdaly aviv -Israel
114.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, modi'in -Israel
115.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, na'aria -Israel
116.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, natania -Israel
117.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, natzrat -Israel
118.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, neot afeka -Israel
119.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, nes ziona -Israel
120.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, nesher -Israel
121.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, netivot -Israel
122.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, neve avivim -Israel
123.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, neve sha'anan -Israel
124.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, neve zeev -Israel
125.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ofakim -Israel
126.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, or yehuda -Israel
127.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, pardes chana -Israel
128.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, pardesia -Israel
129.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, petach tikva -Israel
130.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, pinkas -Israel
131.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, PRIVATE BANKING - HAIFA -Israel
132.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, PRIVATE BANKING HASHARON -Israel
133.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, PRIVATE BANKING TEL AVIV -Israel
134.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ra'a'nana -Israel
135.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramat beit shemesh -Israel
136.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramat gan -Israel
137.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramat hasharon -Israel
138.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramat ishay -Israel
139.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramat poleg -Israel
140.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramla -Israel
141.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramor eshkol -Israel
142.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramot -Israel
143.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, ramot eshkol -Israel
144.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, rechavia -Israel
145.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, rechovot -Israel
146.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, rishon le zion -Israel
147.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, rosh ha'ayin -Israel
148.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, rosh pina -Israel
149.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, sabinia -Israel
150.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, sderot -Israel
151.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, shaar haeir -Israel
152.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, shaar rishon -Israel
153.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, shderot benyamin -Israel
154.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, shderot hanesyim -Israel
155.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, shoam -Israel
156.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, taibe -Israel
157.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, talpiot -Israel
158.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, tel ganim -Israel
159.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, tel mond -Israel
160.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, tira -Israel
161.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, tirat hacarmel -Israel
162.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, tveria -Israel
163.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, tzelon -Israel
164.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, yad eliyaho -Israel
165.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, yahud -Israel
166.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, YASHIR LEUMI -Israel
167.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, yavne -Israel
168.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, yoqneam -Israel
169.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, zfat -Israel
170.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, zichron yaakov -Israel
171.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Ashdod sevice center-Israel
172.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, beit avot bait bakfar-Israel
173.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, beit avot beit gil paz-Israel
174.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, beit avot hadarim bakfar-Israel
175.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, beit avot migdaley hayam hatichon-Israel
176.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Afek-Israel
177.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Haifa-Israel
178.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Hasharon-Israel
179.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Jerusalem-Israel
180.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Leumitech -Israel
181.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Rishon-Israel
182.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Business Center Tel Aviv-Israel
183.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Givat Tal -Israel
184.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, halutzay hataasia-Israel
185.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Leumi Ishi B-Israel
186.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Leumi Ishi C-Israel
187.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Leumi Ishi D-Israel
188.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Leumi Ishi G-Israel
189.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, margaliyot-Israel
190.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, moriya-Israel
191.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Mortgage Qiryat Hamemshala-Israel
192.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Nof Hagalil-Israel
193.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, savionay yam-Israel
194.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, Tel Aviv Service Center-Israel
195.LUMIILITXXXBank Leumi Le-Israel B.M, weizmann institute of science-IsraelBIC 'LUMIILITXXX' (Israel) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 06/2024