BIC Katowice


Tên:
Quốc gia:
IBAN:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.GOSKPLPWXXXBank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region ŚląskiKatowiceBa Lan
2.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w KatowicachKatowiceBa Lan
3.EBOSPLPWXXXBank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, Oddzoał Operacyjny w KatowicachKatowiceBa Lan
4.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w KatowicachKatowiceBa Lan
5.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, II Oddział w KatowicachKatowiceBa Lan
6.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, III Oddział w KatowicachKatowiceBa Lan
7.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, IV Oddział w KatowicachKatowiceBa Lan
8.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1KatowiceBa Lan
9.PPABPLPKXXXBNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Centrala 2KatowiceBa Lan
10.PPABPLPKXXXBNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Centrum Rozliczeń Płatności MasowychKatowiceBa Lan
11.PPABPLPKXXXBNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Centrum Rozliczeń Płatności MasowychKatowiceBa Lan
12.PPABPLPKXXXBNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Centrum Rozliczeń Płatności MasowychKatowiceBa Lan
13.PPABPLPKXXXBNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Filia w Katowicach ul. Chorzowska 6KatowiceBa Lan
14.PPABPLPKXXXBNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6KatowiceBa Lan
15.PPABPLPKXXXBNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Katowicach ul. Sowińskiego 46KatowiceBa Lan
16.PPABPLPKXXXBNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Katowicach ul. Sowińskiego 46KatowiceBa Lan
17.PPABPLPKXXXBNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Katowicach ul. Sowińskiego 46KatowiceBa Lan
18.GBGCPLPKXXXGetin Noble Bank Spółka Akcyjna, Centrala KatowiceKatowiceBa Lan
19.GBGCPLPKXXXGetin Noble Bank Spółka Akcyjna, Centrum RozliczenioweKatowiceBa Lan
20.GBGCPLPKXXXGetin Noble Bank Spółka Akcyjna, GNB Płatności MasoweKatowiceBa Lan
21.GBGCPLPKXXXGetin Noble Bank Spółka Akcyjna, GNB Płatności Masowe IIKatowiceBa Lan
22.GBGCPLPKXXXGetin Noble Bank Spółka Akcyjna, I Oddział w KatowicachKatowiceBa Lan
23.GBGCPLPKXXXGetin Noble Bank Spółka Akcyjna, II Oddział w KatowicachKatowiceBa Lan
24.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Operacyjnej Obsługi KlientaKatowiceBa Lan
25.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi KlientówKatowiceBa Lan
26.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi KlientówKatowiceBa Lan
27.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi KlientówKatowiceBa Lan
28.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi KlientówKatowiceBa Lan
29.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi KlientówKatowiceBa Lan
30.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi KlientówKatowiceBa Lan
31.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi KlientówKatowiceBa Lan
32.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi KlientówKatowiceBa Lan
33.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi KlientówKatowiceBa Lan
34.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi KlientówKatowiceBa Lan
35.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Departament Księgowości WłasnejKatowiceBa Lan
36.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Departament Obsługi Kredytów DetalicznychKatowiceBa Lan
37.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Departament Obsługi Kredytów DetalicznychKatowiceBa Lan
38.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Departament Platform KredytowychKatowiceBa Lan
39.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. OlsztynKatowiceBa Lan
40.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Szczecin IIKatowiceBa Lan
41.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. WrocławKatowiceBa Lan
42.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. BydgoszczKatowiceBa Lan
43.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Gdańsk IIKatowiceBa Lan
44.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. GdyniaKatowiceBa Lan
45.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. KatowiceKatowiceBa Lan
46.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Katowice IIKatowiceBa Lan
47.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. KrakówKatowiceBa Lan
48.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. LublinKatowiceBa Lan
49.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. OpoleKatowiceBa Lan
50.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. PoznańKatowiceBa Lan
51.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Poznań IIKatowiceBa Lan
52.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. RzeszówKatowiceBa Lan
53.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. SzczecinKatowiceBa Lan
54.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. WarszawaKatowiceBa Lan
55.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Warszawa IIKatowiceBa Lan
56.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Warszawa IIKatowiceBa Lan
57.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Wrocław IIKatowiceBa Lan
58.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. ŁódzKatowiceBa Lan
59.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A.KielceKatowiceBa Lan
60.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A.Zielona GóraKatowiceBa Lan
61.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Katowicach, ul. Sokolska 34KatowiceBa Lan
62.BREXPLPWKATmBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny KatowiceKatowiceBa Lan
63.NBPLPLPWXXXNarodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w KatowicachKatowiceBa Lan
64.IVSEPLPPXXXPLUS BANK Spółka Akcyjna, Oddział rozliczeniowyKatowiceBa Lan
65.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w KatowicachKatowiceBa Lan
66.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 19 w KatowicachKatowiceBa Lan
67.WBKPPLPPXXXSantander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w KatowicachKatowiceBa Lan
68.WBKPPLPPXXXSantander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w KatowicachKatowiceBa Lan
69.WBKPPLPPXXXSantander Bank Polska Spółka Akcyjna, 4 Oddział w KatowicachKatowiceBa Lan
70.WBKPPLPPXXXSantander Bank Polska Spółka Akcyjna, 8 Oddział w KatowicachKatowiceBa Lan
71.WBKPPLPPXXXSantander Bank Polska Spółka Akcyjna, 9 Oddział w KatowicachKatowiceBa Lan
72.POLUPLPRXXXŚląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach, CentralaKatowiceBa Lan
73.SKOKPLPWXXXSpółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ?Szopienice? w Katowicach, CentralaKatowiceBa Lan
74.SKOKPLPWXXXSpółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Boże Dary, CentralaKatowiceBa LanMã BIC cho các ngân hàng ở Katowice (Ba Lan) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 12/2021