BIC HSBC Bank Malta plc.


Tên:
Quốc gia:
IBAN:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.-Malta
2.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.AttardMalta
3.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.BalzanMalta
4.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.BirkirkaraMalta
5.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.BirzebbugiaMalta
6.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.BugibbaMalta
7.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.CorporateMalta
8.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.CospicuaMalta
9.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.Factoring CentreMalta
10.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.FguraMalta
11.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.FlorianaMalta
12.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.GudjaMalta
13.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.GziraMalta
14.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.HamrunMalta
15.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.LuqaMalta
16.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.MarsaMalta
17.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.MarsascalaMalta
18.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.MelliehaMalta
19.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.MostaMalta
20.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.MsidaMalta
21.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.NaxxarMalta
22.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.PaolaMalta
23.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.QormiMalta
24.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.RabatMalta
25.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.San GwannMalta
26.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.SliemaMalta
27.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.SliemaMalta
28.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.St. Andrew'sMalta
29.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.St. JuliansMalta
30.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.St. Paul's BayMalta
31.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.St. VeneraMalta
32.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.Tal-QroqqMalta
33.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.TarxienMalta
34.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.VallettaMalta
35.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.VallettaMalta
36.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.VallettaMalta
37.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.VictoriaMalta
38.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.ZabbarMalta
39.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.ZebbugMalta
40.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.ZejtunMalta
41.MMEBMTMTXXXHSBC Bank Malta plc.ZurrieqMaltaBIC HSBC Bank Malta plc. (Malta) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 03/2023