BIC Genève


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.ARBSCHZZXXXArab Bank (Switzerland) Ltd.GenèveThụy Sĩ
2.ARBSCHZZXXXArab Bank (Switzerland) Ltd.GenèveThụy Sĩ
3.CIALCHBBXXXBanque CIC (Suisse) SAGenèveThụy Sĩ
4.PEPSCHGGXXXBanque Degroof Petercam (Suisse) SAGenèveThụy Sĩ
5.PEPSCHGGXXXBanque Degroof Petercam (Suisse) SAGenèveThụy Sĩ
6.BLEMCHGGXXXBanque du Léman SAGenèveThụy Sĩ
7.BLEMCHGGXXXBanque du Léman SAGenèveThụy Sĩ
8.BICFCHGGXXXBanque Internationale de Commerce-BRED (Suisse) SAGenèveThụy Sĩ
9.MIGRCHZZXXXBanque Migros SAGenèveThụy Sĩ
10.RAIFCH22188Banque Raiffeisen d'Arve et LacGenèveThụy Sĩ
11.RAIFCH22215Banque Raiffeisen de la VersoixGenèveThụy Sĩ
12.RAIFCH22187Banque Raiffeisen du SalèveGenèveThụy Sĩ
13.RAIFCH22210Banque Raiffeisen Genève Ouest-MeyrinGenèveThụy Sĩ
14.RAIFCH22181Banque Raiffeisen Région Genève RhôneGenèveThụy Sĩ
15.BLOMCHGGXXXBLOM BANK (Switzerland) SAGenèveThụy Sĩ
16.BLOMCHGGXXXBLOM BANK (Switzerland) SAGenèveThụy Sĩ
17.CMBNCHZHXXXCembra Money Bank SAGenèveThụy Sĩ
18.CITECHGGXXXCité Gestion SAGenèveThụy Sĩ
19.FAVSCHGGXXXcompenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)GenèveThụy Sĩ
20.CRESCHZZ12MCredit Suisse (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
21.CRESCHZZ12ACredit Suisse (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
22.CRESCHZZ12DCredit Suisse (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
23.CRESCHZZ12ACredit Suisse (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
24.CRESCHZZ12ECredit Suisse (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
25.CRESCHZZ12ICredit Suisse (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
26.CRESCHZZ12BCredit Suisse (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
27.CRESCHZZ12HCredit Suisse (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
28.CRESCHZZ12KCredit Suisse (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
29.CRESCHZZ12DCredit Suisse (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
30.CRESCHZZ12GCredit Suisse (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
31.CRESCHZZ12ECredit Suisse (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
32.CRESCHZZ12CCredit Suisse (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
33.CRESCHZZ12CCredit Suisse (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
34.CRESCHZZ12GCredit Suisse (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
35.CRESCHZZ12ICredit Suisse (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
36.FIDHCHGGXXXFidurhône SAGenéveThụy Sĩ
37.FIDHCHGGXXXFidurhône SAGenéveThụy Sĩ
38.IGBKCHGGXXXIG Bank S.A.GenèveThụy Sĩ
39.JLSECHGGXXXJL Securities SAGenèveThụy Sĩ
40.JLSECHGGXXXJL Securities SAGenèveThụy Sĩ
41.BLFLCHBBXXXLGT Bank (Schweiz) AGGenèveThụy Sĩ
42.PIGUCH22XXXPiguet Galland & Cie SAGenèveThụy Sĩ
43.PKBSCH2212APKB PRIVATBANK SAGenèveThụy Sĩ
44.QNBACHGGXXXQNB (Suisse) SAGenèveThụy Sĩ
45.QNBACHGGXXXQNB (Suisse) SAGenèveThụy Sĩ
46.REYLCHGGXXXReyl & Cie S.A.GenèveThụy Sĩ
47.REYLCHGGXXXReyl & Cie S.A.GenèveThụy Sĩ
48.CAGLCHGGXXXABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., BETANZOSGenève 1Thụy Sĩ
49.CAGLCHGGXXXABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., BETANZOSGenève 1Thụy Sĩ
50.BSCHCHGGXXXBanco Santander International SAGenève 1Thụy Sĩ
51.BSCHCHGGXXXBanco Santander International SAGenève 1Thụy Sĩ
52.MEDSCHGGXXXBANKMED SUISSE SAGenève 1Thụy Sĩ
53.MEDSCHGGXXXBANKMED SUISSE SAGenève 1Thụy Sĩ
54.BKPBCHGGXXXBanque Pâris Bertrand SAGenève 1Thụy Sĩ
55.FSUICHGGXXXCredit Europe Bank (Suisse) SAGenève 1Thụy Sĩ
56.FSUICHGGXXXCredit Europe Bank (Suisse) SAGenève 1Thụy Sĩ
57.DEUTCHGGXXXDeutsche Bank (Suisse) S.A.Genève 1Thụy Sĩ
58.DEUTCHGGXXXDeutsche Bank (Suisse) S.A.Genève 1Thụy Sĩ
59.BLICCHGGXXXHSBC Private Bank (Suisse) SAGenève 1Thụy Sĩ
60.BLICCHGGXXXHSBC Private Bank (Suisse) SAGenève 1Thụy Sĩ
61.CCIECHGGXXXHyposwiss Private Bank Genève SAGenève 1Thụy Sĩ
62.CCIECHGGXXXHyposwiss Private Bank Genève SAGenève 1Thụy Sĩ
63.NBOKCHGGXXXNBK Banque Privée (Suisse) SAGenève 1Thụy Sĩ
64.NBOKCHGGXXXNBK Banque Privée (Suisse) SAGenève 1Thụy Sĩ
65.ABSGCHGGXXXS.P. Hinduja Banque Privée SAGenève 1Thụy Sĩ
66.ABSGCHGGXXXS.P. Hinduja Banque Privée SAGenève 1Thụy Sĩ
67.UBSWCHZH12AUBS Switzerland AGGenève 1Thụy Sĩ
68.UBPGCHGGXXXUNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SAGenève 1Thụy Sĩ
69.UBPGCHGGXXXUNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SAGenève 1Thụy Sĩ
70.BPGECHGGXXXBanque Havilland (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
71.BPGECHGGXXXBanque Havilland (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
72.BAERCHZZXXXBanque Julius Baer & Cie S.A.Genève 11Thụy Sĩ
73.LOCYCHGGXXXBanque Lombard Odier & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
74.LOCYCHGGXXXBanque Lombard Odier & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
75.BPPBCHGGXXXBNP Paribas (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
76.BPPBCHGGXXXBNP Paribas (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
77.BORDCHGGXXXBordier & CieGenève 11Thụy Sĩ
78.BORDCHGGXXXBordier & CieGenève 11Thụy Sĩ
79.AGRICHGGXXXCA Indosuez (Switzerland) SAGenève 11Thụy Sĩ
80.AGRICHGGXXXCA Indosuez (Switzerland) SAGenève 11Thụy Sĩ
81.PRIBCHGGXXXEdmond de Rothschild (Suisse) S.AGenève 11Thụy Sĩ
82.PRIBCHGGXXXEdmond de Rothschild (Suisse) S.AGenève 11Thụy Sĩ
83.BSILCH22XXXEFG Bank SA, succursale di LuganoGenève 11Thụy Sĩ
84.NBPSCHGGXXXFAB Private Bank (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
85.NBPSCHGGXXXFAB Private Bank (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
86.GONECHGGXXXGonet & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
87.GONECHGGXXXGonet & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
88.MGTCCHGGXXXJ.P. Morgan (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
89.MGTCCHGGXXXJ.P. Morgan (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
90.MIRACHGGXXXMirabaud & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
91.MIRACHGGXXXMirabaud & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
92.SELVCHGGXXXSELVI & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
93.SELVCHGGXXXSELVI & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
94.RUEGCHZZXXXSOCIETE GENERALEGenève 11Thụy Sĩ
95.RUEGCHZZXXXSOCIETE GENERALEGenève 11Thụy Sĩ
96.AUDSCHGGXXXBanque Audi (Suisse) SAGenève 12Thụy Sĩ
97.AUDSCHGGXXXBanque Audi (Suisse) SAGenève 12Thụy Sĩ
98.CRAMCHGGXXXBanque Cramer & Cie SAGenève 12Thụy Sĩ
99.CRAMCHGGXXXBanque Cramer & Cie SAGenève 12Thụy Sĩ
100.MORVCH22XXXIntesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SAGenève 12Thụy Sĩ
101.DUBACHGGXXXDukascopy Bank SAGenève 15Thụy Sĩ
102.DUBACHGGXXXDukascopy Bank SAGenève 15Thụy Sĩ
103.BCGECHGGXXXBanque Cantonale de GenèveGenève 2Thụy Sĩ
104.BCGECHGGXXXBanque Cantonale de GenèveGenève 2Thụy Sĩ
105.EFGBCHGGXXXEFG Bank European Financial Group SAGenève 2Thụy Sĩ
106.EFGBCHGGXXXEFG Bank European Financial Group SAGenève 2Thụy Sĩ
107.EFGBCHZZXXXEFG Bank SAGenève 2Thụy Sĩ
108.UBSWCHZH12CUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
109.UBSWCHZH12BUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
110.UBSWCHZH12BUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
111.UBSWCHZH12BUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
112.UBSWCHZH12BUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
113.UBSWCHZH12BUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
114.UBSWCHZH12BUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
115.UBSWCHZH12BUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
116.UBSWCHZH12BUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
117.UBSWCHZH12AUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
118.UBSWCHZH12AUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
119.UBSWCHZH12AUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
120.UBSWCHZH12AUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
121.UBSWCHZH12AUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
122.UBSWCHZH12AUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
123.UBSWCHZH12AUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
124.UBSWCHZH12AUBS Switzerland AGGenève 2Thụy Sĩ
125.BQBHCHGGXXXOne Swiss Bank SAGenève 21Thụy Sĩ
126.BQBHCHGGXXXOne Swiss Bank SAGenève 21Thụy Sĩ
127.UBSWCHZH12BUBS Switzerland AGGenève 22Thụy Sĩ
128.BCLRCHBBXXXBank Cler AGGenève 3Thụy Sĩ
129.BPCPCHGGXXXBanque de Commerce et de Placements SAGenève 3Thụy Sĩ
130.BPCPCHGGXXXBanque de Commerce et de Placements SAGenève 3Thụy Sĩ
131.BABRCHGGXXXBanque Eric Sturdza SAGenève 3Thụy Sĩ
132.BABRCHGGXXXBanque Eric Sturdza SAGenève 3Thụy Sĩ
133.MIGRCHZZXXXBanque Migros SAGenève 3Thụy Sĩ
134.MILBCHGGXXXBANQUE PRIVEE BCP (SUISSE) SAGenève 3Thụy Sĩ
135.MILBCHGGXXXBANQUE PRIVEE BCP (SUISSE) SAGenève 3Thụy Sĩ
136.BPDGCHGGXXXBANQUE PROFIL DE GESTION SAGenève 3Thụy Sĩ
137.BPDGCHGGXXXBANQUE PROFIL DE GESTION SAGenève 3Thụy Sĩ
138.THALCHGGXXXBanque Thaler SAGenève 3Thụy Sĩ
139.BARCCHGGXXXBarclays Bank (Suisse) SAGenève 3Thụy Sĩ
140.BARCCHGGXXXBarclays Bank (Suisse) SAGenève 3Thụy Sĩ
141.BSSACHGGXXXCBH - Compagnie Bancaire Helvétique SAGenève 3Thụy Sĩ
142.BSSACHGGXXXCBH - Compagnie Bancaire Helvétique SAGenève 3Thụy Sĩ
143.CBSWCHZZXXXCitibank (Switzerland) AGGenève 3Thụy Sĩ
144.CITICHZZXXXCitibank N.A., Sioux FallsGenève 3Thụy Sĩ
145.MOALCHGGXXXGonet & Cie SA (ex Mourgue d'Algue)Genève 3Thụy Sĩ
146.LFFSCHGGXXXLF FINANCE (SUISSE) SAGenève 3Thụy Sĩ
147.LFFSCHGGXXXLF FINANCE (SUISSE) SAGenève 3Thụy Sĩ
148.HFTCCHGGXXXBANQUE HERITAGE SAGenève 6Thụy Sĩ
149.CIMMCHGGXXXCIM BANQUE SAGenève 6Thụy Sĩ
150.CIMMCHGGXXXCIM BANQUE SAGenève 6Thụy Sĩ
151.CRESCHZZ12VCredit Suisse (Schweiz) AGGenève 70Thụy Sĩ
152.CRESCHZZ12LCredit Suisse (Schweiz) AGGenève 70Thụy Sĩ
153.CRESCHZZ12YCredit Suisse (Schweiz) AGGenève 70Thụy Sĩ
154.CRESCHZZ12ZCredit Suisse (Schweiz) AGGenève 70Thụy Sĩ
155.CRESCHZZ13ACredit Suisse (Schweiz) AGGenève 70Thụy Sĩ
156.CRESCHZZ12RCredit Suisse (Schweiz) AGGenève 70Thụy Sĩ
157.CRESCHZZ12NCredit Suisse (Schweiz) AGGenève 70Thụy Sĩ
158.CRESCHZZ12BCredit Suisse (Schweiz) AGGenève 70Thụy Sĩ
159.CRESCHZZ12ACredit Suisse (Schweiz) AGGenève 70Thụy Sĩ
160.CRESCHZZ12ACredit Suisse (Schweiz) AGGenève 70Thụy Sĩ
161.CRESCHZZ12ACredit Suisse (Schweiz) AGGenève 70Thụy Sĩ
162.CRESCHZZ12VCredit Suisse (Schweiz) AGGenève 70Thụy Sĩ
163.PICTCHGGXXXBanque Pictet & Cie SAGenève 73Thụy Sĩ
164.RAIFCH22059Banque Raiffeisen Franches-MontagnesGenevez JU, LesThụy SĩMã BIC cho các ngân hàng ở Genève (Thụy Sĩ) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 05/2024