BIC Genève 1


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.CAGLCHGGXXXABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., BETANZOSGenève 1Thụy Sĩ
2.CAGLCHGGXXXABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., BETANZOSGenève 1Thụy Sĩ
3.BSCHCHGGXXXBanco Santander International SAGenève 1Thụy Sĩ
4.BSCHCHGGXXXBanco Santander International SAGenève 1Thụy Sĩ
5.MEDSCHGGXXXBANKMED SUISSE SAGenève 1Thụy Sĩ
6.MEDSCHGGXXXBANKMED SUISSE SAGenève 1Thụy Sĩ
7.BKPBCHGGXXXBanque Pâris Bertrand SAGenève 1Thụy Sĩ
8.FSUICHGGXXXCredit Europe Bank (Suisse) SAGenève 1Thụy Sĩ
9.FSUICHGGXXXCredit Europe Bank (Suisse) SAGenève 1Thụy Sĩ
10.DEUTCHGGXXXDeutsche Bank (Suisse) S.A.Genève 1Thụy Sĩ
11.DEUTCHGGXXXDeutsche Bank (Suisse) S.A.Genève 1Thụy Sĩ
12.BLICCHGGXXXHSBC Private Bank (Suisse) SAGenève 1Thụy Sĩ
13.BLICCHGGXXXHSBC Private Bank (Suisse) SAGenève 1Thụy Sĩ
14.CCIECHGGXXXHyposwiss Private Bank Genève SAGenève 1Thụy Sĩ
15.CCIECHGGXXXHyposwiss Private Bank Genève SAGenève 1Thụy Sĩ
16.NBOKCHGGXXXNBK Banque Privée (Suisse) SAGenève 1Thụy Sĩ
17.NBOKCHGGXXXNBK Banque Privée (Suisse) SAGenève 1Thụy Sĩ
18.ABSGCHGGXXXS.P. Hinduja Banque Privée SAGenève 1Thụy Sĩ
19.ABSGCHGGXXXS.P. Hinduja Banque Privée SAGenève 1Thụy Sĩ
20.UBSWCHZH12AUBS Switzerland AGGenève 1Thụy Sĩ
21.UBPGCHGGXXXUNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SAGenève 1Thụy Sĩ
22.UBPGCHGGXXXUNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SAGenève 1Thụy Sĩ
23.BPGECHGGXXXBanque Havilland (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
24.BPGECHGGXXXBanque Havilland (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
25.BAERCHZZXXXBanque Julius Baer & Cie S.A.Genève 11Thụy Sĩ
26.LOCYCHGGXXXBanque Lombard Odier & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
27.LOCYCHGGXXXBanque Lombard Odier & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
28.BPPBCHGGXXXBNP Paribas (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
29.BPPBCHGGXXXBNP Paribas (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
30.BORDCHGGXXXBordier & CieGenève 11Thụy Sĩ
31.BORDCHGGXXXBordier & CieGenève 11Thụy Sĩ
32.AGRICHGGXXXCA Indosuez (Switzerland) SAGenève 11Thụy Sĩ
33.AGRICHGGXXXCA Indosuez (Switzerland) SAGenève 11Thụy Sĩ
34.PRIBCHGGXXXEdmond de Rothschild (Suisse) S.AGenève 11Thụy Sĩ
35.PRIBCHGGXXXEdmond de Rothschild (Suisse) S.AGenève 11Thụy Sĩ
36.BSILCH22XXXEFG Bank SA, succursale di LuganoGenève 11Thụy Sĩ
37.NBPSCHGGXXXFAB Private Bank (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
38.NBPSCHGGXXXFAB Private Bank (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
39.GONECHGGXXXGonet & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
40.GONECHGGXXXGonet & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
41.MGTCCHGGXXXJ.P. Morgan (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
42.MGTCCHGGXXXJ.P. Morgan (Suisse) SAGenève 11Thụy Sĩ
43.MIRACHGGXXXMirabaud & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
44.MIRACHGGXXXMirabaud & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
45.SELVCHGGXXXSELVI & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
46.SELVCHGGXXXSELVI & Cie SAGenève 11Thụy Sĩ
47.RUEGCHZZXXXSOCIETE GENERALEGenève 11Thụy Sĩ
48.RUEGCHZZXXXSOCIETE GENERALEGenève 11Thụy Sĩ
49.AUDSCHGGXXXBanque Audi (Suisse) SAGenève 12Thụy Sĩ
50.AUDSCHGGXXXBanque Audi (Suisse) SAGenève 12Thụy Sĩ
51.CRAMCHGGXXXBanque Cramer & Cie SAGenève 12Thụy Sĩ
52.CRAMCHGGXXXBanque Cramer & Cie SAGenève 12Thụy Sĩ
53.MORVCH22XXXIntesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SAGenève 12Thụy Sĩ
54.DUBACHGGXXXDukascopy Bank SAGenève 15Thụy Sĩ
55.DUBACHGGXXXDukascopy Bank SAGenève 15Thụy SĩMã BIC cho các ngân hàng ở Genève 1 (Thụy Sĩ) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 06/2023