BIC Biała


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Białej, CentralaBiałaBa Lan
2.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy w Starej Białej, CentralaBiałaBa Lan
3.GBWCPLPPXXXBank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej, CentralaBiałaBa Lan
4.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Białej PodlaskiejBiała PodlaskaBa Lan
5.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, II Oddział w Białej PodlaskiejBiała PodlaskaBa Lan
6.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Oddział w Białej PodlaskiejBiała PodlaskaBa Lan
7.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, CentralaBiała PodlaskaBa Lan
8.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Białej PodlaskiejBiała PodlaskaBa Lan
9.WBKPPLPPXXXSantander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Białej PodlaskiejBiała PodlaskaBa Lan
10.POLUPLPRXXXBank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, CentralaBiała RawskaBa Lan
11.CITIPLPXXXXBank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Bielsku-BiałejBielsko-BiałaBa Lan
12.EBOSPLPWXXXBank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, Oddział Operacyjny w Bielsku BiałejBielsko-BiałaBa Lan
13.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Bielsku-BiałejBielsko-BiałaBa Lan
14.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Oddział w Bielsku-Białej ul.Grażyńskiego 141Bielsko-BiałaBa Lan
15.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Oddział w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23Bielsko-BiałaBa Lan
16.PKOPPLPWXXXBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16Bielsko-BiałaBa Lan
17.POLUPLPRXXXBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Oddział w Bielsku-BiałejBielsko-BiałaBa Lan
18.POLUPLPRXXXBeskidzki Bank Spółdzielczy, CentralaBielsko-BiałaBa Lan
19.PPABPLPKXXXBNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Bielsku-Białej ul. Cechowa 22Bielsko-BiałaBa Lan
20.PPABPLPKXXXBNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Bielsku-Białej ul. Cyniarska 6Bielsko-BiałaBa Lan
21.GBGCPLPKXXXGetin Noble Bank Spółka Akcyjna, Oddział w Bielsku-BiałejBielsko-BiałaBa Lan
22.INGBPLPWXXXING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5Bielsko-BiałaBa Lan
23.BREXPLPWBIBmBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Bielsko-BiałaBielsko-BiałaBa Lan
24.BPKOPLPWXXXPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Bielsku-BiałejBielsko-BiałaBa Lan
25.WBKPPLPPXXXSantander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Bielsku-BiałejBielsko-BiałaBa Lan
26.WBKPPLPPXXXSantander Bank Polska Spółka Akcyjna, 4 Oddział w Bielsku-BiałejBielsko-BiałaBa Lan
27.SKOKPLPWXXXSpółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ?Beskidy?, CentralaBielsko-BiałaBa LanMã BIC cho các ngân hàng ở Biała (Ba Lan) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 06/2023