BIC Banque Cantonale Vaudoise


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseAigleThụy Sĩ
2.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseAubonneThụy Sĩ
3.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseAvenchesThụy Sĩ
4.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseBercherThụy Sĩ
5.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseBexThụy Sĩ
6.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseBièreThụy Sĩ
7.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseBlonayThụy Sĩ
8.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseBussigny-près-LausanneThụy Sĩ
9.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseChâteau-d'OexThụy Sĩ
10.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseChavornayThụy Sĩ
11.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseCheseaux-sur-LausanneThụy Sĩ
12.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseChexbresThụy Sĩ
13.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseClarensThụy Sĩ
14.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseCoppetThụy Sĩ
15.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseCossonay-VilleThụy Sĩ
16.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseCrissierThụy Sĩ
17.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseCullyThụy Sĩ
18.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseDiablerets, LesThụy Sĩ
19.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseEchallensThụy Sĩ
20.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseEpalingesThụy Sĩ
21.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseGlandThụy Sĩ
22.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseGrandsonThụy Sĩ
23.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseGranges-près-MarnandThụy Sĩ
24.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
25.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
26.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
27.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
28.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
29.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
30.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
31.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
32.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
33.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
34.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 10Thụy Sĩ
35.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 12Thụy Sĩ
36.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 15Thụy Sĩ
37.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 18Thụy Sĩ
38.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 3Thụy Sĩ
39.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 6Thụy Sĩ
40.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 8Thụy Sĩ
41.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 9Thụy Sĩ
42.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLeysinThụy Sĩ
43.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLucensThụy Sĩ
44.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLutryThụy Sĩ
45.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseMézières VDThụy Sĩ
46.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseMontreux 1Thụy Sĩ
47.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseMorges 1Thụy Sĩ
48.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseMoudonThụy Sĩ
49.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseNyonThụy Sĩ
50.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseNyonThụy Sĩ
51.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseOrbeThụy Sĩ
52.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseOron-la-VilleThụy Sĩ
53.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoisePayerneThụy Sĩ
54.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoisePenthalazThụy Sĩ
55.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoisePrillyThụy Sĩ
56.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoisePullyThụy Sĩ
57.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseRenens VDThụy Sĩ
58.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseRolleThụy Sĩ
59.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseRomainmôtierThụy Sĩ
60.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseSarraz, LaThụy Sĩ
61.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseSavignyThụy Sĩ
62.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseSentier, LeThụy Sĩ
63.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseSt-PrexThụy Sĩ
64.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseSte-CroixThụy Sĩ
65.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseTour-de-Peilz, LaThụy Sĩ
66.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseVallorbeThụy Sĩ
67.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseVevey 1Thụy Sĩ
68.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseVevey 1Thụy Sĩ
69.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseVillars-sur-OllonThụy Sĩ
70.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseVilleneuve VDThụy Sĩ
71.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseYverdon-les-BainsThụy SĩBIC Banque Cantonale Vaudoise (Thụy Sĩ) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 05/2024