BIC Bank 1 Saar


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.SABADE5SXXXBank 1 SaarBlieskastelĐức
2.SABADE5SXXXBank 1 SaarDillingenĐức
3.SABADE5SXXXBank 1 SaarFreisenĐức
4.SABADE5SXXXBank 1 SaarHeusweilerĐức
5.SABADE5SXXXBank 1 SaarHomburgĐức
6.SABADE5SXXXBank 1 SaarIllingenĐức
7.SABADE5SXXXBank 1 SaarLebachĐức
8.SABADE5SXXXBank 1 SaarMandelbachtalĐức
9.SABADE5SXXXBank 1 SaarMarpingenĐức
10.SABADE5SXXXBank 1 SaarMerchweilerĐức
11.SABADE5SXXXBank 1 SaarMerzigĐức
12.SABADE5SXXXBank 1 SaarNeunkirchenĐức
13.SABADE5SXXXBank 1 SaarNohfeldenĐức
14.SABADE5SXXXBank 1 SaarNonnweilerĐức
15.SABADE5SXXXBank 1 SaarOberthalĐức
16.SABADE5SXXXBank 1 SaarOttweilerĐức
17.SABADE5SXXXBank 1 SaarPerlĐức
18.SABADE5SXXXBank 1 SaarSaarbrückenĐức
19.SABADE5SXXXBank 1 SaarSaarlouisĐức
20.SABADE5SXXXBank 1 SaarSchiffweilerĐức
21.SABADE5SXXXBank 1 SaarSchmelzĐức
22.SABADE5SXXXBank 1 SaarSpiesen-ElversbergĐức
23.SABADE5SXXXBank 1 SaarSt. IngbertĐức
24.SABADE5SXXXBank 1 SaarSt. WendelĐức
25.SABADE5SXXXBank 1 SaarVölklingenĐức
26.SABADE5SXXXBank 1 SaarWadernĐức
27.SABADE5SXXXBank 1 Saar (Gf P2)SaarbrückenĐức
28.MARKDEF1590BundesbankSaarbrückenĐức
29.COBADEFFXXXCommerzbankDillingenĐức
30.COBADEFFXXXCommerzbankHomburgĐức
31.COBADEFFXXXCommerzbankNeunkirchenĐức
32.COBADEFFXXXCommerzbankSaarbrückenĐức
33.COBADEFFXXXCommerzbankSaarburgĐức
34.COBADEFFXXXCommerzbankSaarlouisĐức
35.DRESDEFF590Commerzbank vormals Dresdner BankSaarbrückenĐức
36.DRESDEFF590Commerzbank vormals Dresdner BankSaarlouisĐức
37.DEUTDEDB595Deutsche BankSaarbrückenĐức
38.DEUTDE5M555Deutsche BankSaarbrückenĐức
39.DEUTDEDB595Deutsche BankSaarlouisĐức
40.KRSADE55XXXKreissparkasse SaarlouisBousĐức
41.KRSADE55XXXKreissparkasse SaarlouisDillingenĐức
42.KRSADE55XXXKreissparkasse SaarlouisEnsdorfĐức
43.KRSADE55XXXKreissparkasse SaarlouisLebachĐức
44.KRSADE55XXXKreissparkasse SaarlouisNalbachĐức
45.KRSADE55XXXKreissparkasse SaarlouisRehlingen-SiersburgĐức
46.KRSADE55XXXKreissparkasse SaarlouisSaarlouisĐức
47.KRSADE55XXXKreissparkasse SaarlouisSaarwellingenĐức
48.KRSADE55XXXKreissparkasse SaarlouisSchmelzĐức
49.KRSADE55XXXKreissparkasse SaarlouisSchwalbachĐức
50.KRSADE55XXXKreissparkasse SaarlouisÜberherrnĐức
51.KRSADE55XXXKreissparkasse SaarlouisWadgassenĐức
52.KRSADE55XXXKreissparkasse SaarlouisWallerfangenĐức
53.SALADE51HOMKreissparkasse SaarpfalzBexbachĐức
54.SALADE51HOMKreissparkasse SaarpfalzBlieskastelĐức
55.SALADE51HOMKreissparkasse SaarpfalzGersheimĐức
56.SALADE51HOMKreissparkasse SaarpfalzHomburgĐức
57.SALADE51HOMKreissparkasse SaarpfalzKirkelĐức
58.SALADE51HOMKreissparkasse SaarpfalzMandelbachtalĐức
59.SALADE51HOMKreissparkasse SaarpfalzSt. IngbertĐức
60.SALADE55XXXLandesbank SaarSaarbrückenĐức
61.GENODE51LEBlevoBankSaarwellingenĐức
62.MEGHDE81XXXmediserv BankSaarbrückenĐức
63.NORSDE71XXXnorisbankSaarbrückenĐức
64.PBNKDEFFXXXPostbank Ndl der Deutsche BankSaarbrückenĐức
65.GENODEF1P07PSD Bank RheinNeckarSaarFreiburg im BreisgauĐức
66.GENODEF1P19PSD Bank RheinNeckarSaarSaarbrückenĐức
67.GENODEF1P20PSD Bank RheinNeckarSaarStuttgartĐức
68.GENODEF1P20PSD Bank RheinNeckarSaar (Gf P2)StuttgartĐức
69.SIKBDE55XXXSaarl InvestitionskreditbankSaarbrückenĐức
70.GENODEF1S01Sparda-Bank SüdwestSaarbrückenĐức
71.GENODEF1S01Sparda-Bank SüdwestSaarlouisĐức
72.SAKSDE55XXXSparkasse SaarbrückenGroßrosselnĐức
73.SAKSDE55XXXSparkasse SaarbrückenHeusweilerĐức
74.SAKSDE55XXXSparkasse SaarbrückenKleinblittersdorfĐức
75.SAKSDE55XXXSparkasse SaarbrückenPüttlingenĐức
76.SAKSDE55XXXSparkasse SaarbrückenQuierschiedĐức
77.SAKSDE55XXXSparkasse SaarbrückenRiegelsbergĐức
78.SAKSDE55XXXSparkasse SaarbrückenSaarbrückenĐức
79.SAKSDE55XXXSparkasse SaarbrückenSulzbachĐức
80.SAKSDE55XXXSparkasse SaarbrückenVölklingenĐức
81.TRISDE55XXXSparkasse TrierSaarburgĐức
82.HYVEDEMM432UniCredit Bank - HypoVereinsbankSaarbrückenĐức
83.HYVEDEMM838UniCredit Bank - HypoVereinsbankSaarlouisĐức
84.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/S.(Gf P2)SaarlouisĐức
85.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarBeckingenĐức
86.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarBousĐức
87.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarFriedrichsthalĐức
88.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarGroßrosselnĐức
89.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarKleinblittersdorfĐức
90.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarLosheim am SeeĐức
91.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarMerzigĐức
92.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarNalbachĐức
93.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarPüttlingenĐức
94.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarQuierschiedĐức
95.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarRehlingen-SiersburgĐức
96.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarRiegelsbergĐức
97.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarSaarbrückenĐức
98.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarSaarlouisĐức
99.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarSaarwellingenĐức
100.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarSchwalbachĐức
101.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarSulzbachĐức
102.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarVölklingenĐức
103.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarWadernĐức
104.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarWadgassenĐức
105.GENODE51SB2Vereinigte Volksbank Saarlouis-Losheim-Sulzbach/SaarWallerfangenĐức
106.GENODE51BEXVolks- und Raiffeisenbank SaarpfalzBexbachĐức
107.GENODE51BEXVolks- und Raiffeisenbank SaarpfalzBlieskastelĐức
108.GENODE51BEXVolks- und Raiffeisenbank SaarpfalzGersheimĐức
109.GENODE51BEXVolks- und Raiffeisenbank SaarpfalzKirkelĐức
110.GENODE51BEXVolks- und Raiffeisenbank SaarpfalzMandelbachtalĐức
111.GENODE51BEXVolks- und Raiffeisenbank Saarpfalz (Gf P2)HomburgĐức
112.GENODE51BEXVolks- und Raiffeisenbank Saarpfalz -alt-HomburgĐức
113.GENODED1HWMVolksbank Hochwald-Saarburg (Gf P2)SaarburgĐức
114.GENODED1HWMVolksbank Hochwald-Saarburg -alt-SaarburgĐức
115.GENODED1SRBVolksbank Saarburg (Gf P2)SaarburgĐức
116.GENODED1SRBVolksbank Saarburg -alt-SaarburgĐức
117.GENODE51SLFVolksbank Saarlouis (Gf P2)SaarlouisĐức
118.GENODE51SLFVolksbank Saarlouis -alt-SaarlouisĐức
119.GENODED1TVBVolksbank TrierSaarburgĐức
120.GENODE51LOSVolksbank Untere Saar (Gf P2)Losheim am SeeĐức
121.GENODE51LOSVolksbank Untere Saar -alt-Losheim am SeeĐức
122.GENODE51SLSVolksbank Westliche Saar plus (Gf P2)SaarlouisĐức
123.GENODE51SLSVolksbank Westliche Saar plus -alt-SaarlouisĐức
124.GENODE51MBTVR Bank Saarpfalz (Gf P2)HomburgĐức
125.GENODE51MBTVR Bank Saarpfalz -alt-HomburgĐứcBIC Bank 1 Saar (Đức) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 12/2023