BIC BCVLCH2LXXX


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
2.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
3.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
4.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
5.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 9Thụy Sĩ
6.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
7.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
8.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
9.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
10.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
11.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseAigleThụy Sĩ
12.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseAubonneThụy Sĩ
13.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseBièreThụy Sĩ
14.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseAvenchesThụy Sĩ
15.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseBexThụy Sĩ
16.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseChâteau-d'OexThụy Sĩ
17.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseCossonay-VilleThụy Sĩ
18.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseSarraz, LaThụy Sĩ
19.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseCullyThụy Sĩ
20.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseEchallensThụy Sĩ
21.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseBercherThụy Sĩ
22.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseGrandsonThụy Sĩ
23.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLutryThụy Sĩ
24.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseMézières VDThụy Sĩ
25.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseMontreux 1Thụy Sĩ
26.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseMorges 1Thụy Sĩ
27.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseSt-PrexThụy Sĩ
28.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseMoudonThụy Sĩ
29.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseNyonThụy Sĩ
30.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseOrbeThụy Sĩ
31.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseRomainmôtierThụy Sĩ
32.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseOron-la-VilleThụy Sĩ
33.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoisePayerneThụy Sĩ
34.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseGranges-près-MarnandThụy Sĩ
35.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseRenens VDThụy Sĩ
36.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseRolleThụy Sĩ
37.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseSte-CroixThụy Sĩ
38.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseSentier, LeThụy Sĩ
39.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseVallorbeThụy Sĩ
40.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseVevey 1Thụy Sĩ
41.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseVevey 1Thụy Sĩ
42.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseYverdon-les-BainsThụy Sĩ
43.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseTour-de-Peilz, LaThụy Sĩ
44.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseVilleneuve VDThụy Sĩ
45.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoisePrillyThụy Sĩ
46.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 15Thụy Sĩ
47.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanneThụy Sĩ
48.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLeysinThụy Sĩ
49.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseVillars-sur-OllonThụy Sĩ
50.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseClarensThụy Sĩ
51.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseGlandThụy Sĩ
52.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoisePullyThụy Sĩ
53.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseCheseaux-sur-LausanneThụy Sĩ
54.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 12Thụy Sĩ
55.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 10Thụy Sĩ
56.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseDiablerets, LesThụy Sĩ
57.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 6Thụy Sĩ
58.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseBussigny-près-LausanneThụy Sĩ
59.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 18Thụy Sĩ
60.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoisePenthalazThụy Sĩ
61.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseCoppetThụy Sĩ
62.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseCrissierThụy Sĩ
63.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 8Thụy Sĩ
64.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLucensThụy Sĩ
65.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseChavornayThụy Sĩ
66.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseBlonayThụy Sĩ
67.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseChexbresThụy Sĩ
68.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseLausanne 3Thụy Sĩ
69.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseSavignyThụy Sĩ
70.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseNyonThụy Sĩ
71.BCVLCH2LXXXBanque Cantonale VaudoiseEpalingesThụy SĩBIC 'BCVLCH2LXXX' (Thụy Sĩ) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 06/2024