BIC BARDILITXXX


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltdTel Aviv - YafoIsrael
2.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Acre Area Manager-Israel
3.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Agron-Israel
4.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ailaboun-Israel
5.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Akko-Israel
6.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Arraba-Israel
7.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ashdod-Israel
8.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ashdod Zain-Israel
9.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Bat-Yam-Israel
10.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Beer Sheva-Israel
11.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Beitar Elit-Israel
12.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Bnei Brak-Israel
13.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Bu'eine Ngidat-Israel
14.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Cabul-Israel
15.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Central Carmel-Israel
16.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Clearing-Israel
17.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Comptroller's Div.-Israel
18.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Dabourie-Israel
19.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Dimona-Israel
20.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Dir El Asad-Israel
21.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Dir Hana-Israel
22.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Dizengoff-Israel
23.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, El Ram-Israel
24.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Experts Center - Foreign Trade Dept. North-Israel
25.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Geula-Israel
26.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ha Amakim-Israel
27.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ha Tavor-Israel
28.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ha-shalom-Israel
29.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Hablin-Israel
30.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Hadera-Israel
31.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Haifa and Sharon Region-Israel
32.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Haifa business center-Israel
33.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Hasharon Business Center-Israel
34.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Hatikva-Israel
35.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, holon-Israel
36.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Horfish-Israel
37.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Iksal-Israel
38.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Jaffa-Israel
39.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Jerusalem-Israel
40.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Jerusalem and Southern Region-Israel
41.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Jerusalem Investment Center-Israel
42.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Kafar Kana-Israel
43.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Kafar Kasem-Israel
44.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Kanfai Nesharim-Israel
45.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Kfar Saba-Israel
46.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Kfar Yassif-Israel
47.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Kiryat Motzkin-Israel
48.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Maged Al Carum-Israel
49.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Main Business Center-Israel
50.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Maker-J'deida-Israel
51.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Maya House-Israel
52.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Meitar-Israel
53.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Mi'iliya-Israel
54.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Mortgages Division-Israel
55.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Nahariya-Israel
56.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Natanya-Israel
57.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Nazareth District Area-Israel
58.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Nazareth Main-Israel
59.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Or Yehuda-Israel
60.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Paul VI-Israel
61.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Perah-Tikva-Israel
62.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Rabi Akiva-Israel
63.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Rahat-Israel
64.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Rama-Israel
65.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ramat Gan-Israel
66.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ramat Hashron-Israel
67.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ramle-Israel
68.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Ramot Alon-Israel
69.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Rehovot-Israel
70.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Reineh-Israel
71.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Rishon Le Zion-Israel
72.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Romema-Israel
73.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Sakah Eddin-Israel
74.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Sakhnin-Israel
75.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Securities Center-Israel
76.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Senhadriya-Israel
77.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Shfar'am-Israel
78.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Shivtei Israel-Israel
79.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Tamra-Israel
80.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Tarshiha-Israel
81.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Tel Aviv Main-Israel
82.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Tel-Aviv and Central Region-Israel
83.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Tirat Hacarmel-Israel
84.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Tu'ran-Israel
85.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Um El Fahem-Israel
86.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Wadi Nisnas-Israel
87.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Yafi'a-Israel
88.BARDILITXXXMercantile Discount Bank ltd, Yarcha-IsraelBIC 'BARDILITXXX' (Israel) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 05/2024