BIC BARDILITXXX


Tên:
Quốc gia:
IBAN:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.BARDILITXXXMercantile Discount Bank LtdTel AvivIsrael
2.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, A AllenbyTel AvivIsrael
3.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Acre District AreaAkkoIsrael
4.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Acre MainAkkoIsrael
5.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, AgronJerusalemIsrael
6.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, AilabounEilabumelIsrael
7.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, ArrabaArrabeIsrael
8.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, AshdodAshdodIsrael
9.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Ashdod ZainAshdodIsrael
10.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Bat-YamBat-YamIsrael
11.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Beer ShevaBeer ShevaIsrael
12.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Beitar ElitBetarillitIsrael
13.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Bnei BrakBene BeraqIsrael
14.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Bohena-NagidatBueineIsrael
15.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, CabulKabulIsrael
16.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Central CarmelHaifaIsrael
17.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, ClearingTel AvivIsrael
18.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Comptroller'S Div.Tel AvivIsrael
19.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, DabourieDabburyeIsrael
20.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, DimonaDimonaIsrael
21.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Dir El AsadDeir Al AsadIsrael
22.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Dir HanaDir HanaIsrael
23.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, El RamNazarethIsrael
24.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Foreign Trade Dept. NorthHaifaIsrael
25.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, GeulaJerusalemIsrael
26.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, GivatayimGivatayimIsrael
27.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Ha-ShalomTel AvivIsrael
28.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, HablinI'BillinIsrael
29.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, HadasTel AvivIsrael
30.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, HaderaHaderaIsrael
31.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Haifa And Sharon RegionHaifaIsrael
32.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Haifa MainHaifaIsrael
33.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Har-NofJerusalemIsrael
34.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Hasharon Business CenterKohav YairIsrael
35.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Hod HasaronHod HaSharonIsrael
36.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, HolonHolonIsrael
37.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, HorfishHurfeishIsrael
38.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, HtikvaTel AvivIsrael
39.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, IksalIksalIsrael
40.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, JaffaTel AvivIsrael
41.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, JerusalemJerusalemIsrael
42.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Jerusalem And Southern RegionJerusalemIsrael
43.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kafar KanaKafar KannaIsrael
44.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kanfai NesharimJerusalemIsrael
45.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kfar KamaKafar KamaIsrael
46.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kfar KasemKafar QasemIsrael
47.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kfar SabaKefar SavaIsrael
48.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kfar YassifKafar YasifIsrael
49.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Kiryat BiyalikQiryat MotzkinIsrael
50.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Maged Al CarumMajd Al KurumIsrael
51.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Main Business CenterTel AvivIsrael
52.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Makr-J'DeidaJudeideIsrael
53.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, MeitarMaitarIsrael
54.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Mercantile Vip Investment CenterNazarethIsrael
55.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Mi'IliyaMielyaIsrael
56.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Mortgages DivisionTel AvivIsrael
57.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Moya HouseTel AvivIsrael
58.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, NahariyaNahariyyaIsrael
59.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, NatanyaNetanyaIsrael
60.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Nazareth District AreaNazarethIsrael
61.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Nazareth MainNazarethIsrael
62.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Or YehudaOr YehudaIsrael
63.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Paul ViNazarethIsrael
64.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Pension ConsultantTel AvivIsrael
65.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Petah-TikvaPetah TiqvaIsrael
66.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RaananaRaanannaIsrael
67.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Rabi AkivaBene BeraqIsrael
68.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Rabin SquareTel AvivIsrael
69.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RahatRaatIsrael
70.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RamaRameIsrael
71.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Ramat GanRamat GanIsrael
72.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Ramat HasharonRamat HaSharonIsrael
73.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RamlehRamlaIsrael
74.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Ramot AlonJerusalemIsrael
75.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RehovotRehovotIsrael
76.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, ReinehReineIsrael
77.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Rishon-LezionRishon LeZiyyonIsrael
78.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, RomemaJerusalemIsrael
79.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, SakhninSakhninIsrael
80.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Salah EddinJerusalemIsrael
81.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Securities CentreTel AvivIsrael
82.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, SenhadriyaJerusalemIsrael
83.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Shfar'AmShefaramIsrael
84.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Shivtei IsraelJerusalemIsrael
85.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, TamraTamraIsrael
86.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, TarshihaMaalot TarshihaIsrael
87.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Tel Aviv MaimTel AvivIsrael
88.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Tel-Aviv And Central RegionTel AvivIsrael
89.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Tirat HacarmelTirat Ha-KarmelIsrael
90.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Tu'RanTuranIsrael
91.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Um-El-FahamUmm Al FahmIsrael
92.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Wadi NisnasHaifaIsrael
93.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, Yafi'AYafiIsrael
94.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, YarchaYirkaIsrael
95.BARDILITXXXMercantile Discount Bank Ltd, ZarzirZarairIsraelBIC 'BARDILITXXX' (Israel) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 07/2020