BIC Aydın


Tên:
BIC:
Thành phố:
Mã bưu chính:
Quốc gia:
Tìm cả các chi nhánh ngân hàng

BIC / SWIFTTên ngân hàngThành phố Quốc gia
1.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
2.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Aydın (Batı Gazi Bulvarı)AydınThổ Nhĩ Kỳ
3.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., ÇineAydınThổ Nhĩ Kỳ
4.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., DidimAydınThổ Nhĩ Kỳ
5.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., EfelerAydınThổ Nhĩ Kỳ
6.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., İncirliovaAydınThổ Nhĩ Kỳ
7.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., KuşadasıAydınThổ Nhĩ Kỳ
8.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Kuşadası (Davutlar)AydınThổ Nhĩ Kỳ
9.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., Kuşadası (Kuşadası/Çarşı)AydınThổ Nhĩ Kỳ
10.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., NazilliAydınThổ Nhĩ Kỳ
11.AKBKTRISXXXAkbank T.A.Ş., SökeAydınThổ Nhĩ Kỳ
12.ALFBTRISXXXAlternatifbank A.Ş., Aydın ŞubeAydınThổ Nhĩ Kỳ
13.ANDLTRISXXXAnadolubank A.Ş., Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
14.ANDLTRISXXXAnadolubank A.Ş., Çine/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
15.ANDLTRISXXXAnadolubank A.Ş., İncirliova-Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
16.ANDLTRISXXXAnadolubank A.Ş., Nazilli-Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
17.ANDLTRISXXXAnadolubank A.Ş., Söke-Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
18.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
19.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., Aydın BulvarAydınThổ Nhĩ Kỳ
20.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., BozdoğanAydınThổ Nhĩ Kỳ
21.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., ÇineAydınThổ Nhĩ Kỳ
22.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., DidimAydınThổ Nhĩ Kỳ
23.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., GermencikAydınThổ Nhĩ Kỳ
24.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., İncirliovaAydınThổ Nhĩ Kỳ
25.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., KöşkAydınThổ Nhĩ Kỳ
26.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., KuşadasıAydınThổ Nhĩ Kỳ
27.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., Kuşadası ÇarşıAydınThổ Nhĩ Kỳ
28.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., NazilliAydınThổ Nhĩ Kỳ
29.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., SökeAydınThổ Nhĩ Kỳ
30.DENITRISXXXDenizbank A.Ş., YenipazarAydınThổ Nhĩ Kỳ
31.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
32.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., Aydın ÇarşıAydınThổ Nhĩ Kỳ
33.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., DidimAydınThổ Nhĩ Kỳ
34.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., İncirliovaAydınThổ Nhĩ Kỳ
35.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., KuşadasıAydınThổ Nhĩ Kỳ
36.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., Kuşadası ÇarşıAydınThổ Nhĩ Kỳ
37.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., NazilliAydınThổ Nhĩ Kỳ
38.FNNBTRISXXXFinans Bank A.Ş., SökeAydınThổ Nhĩ Kỳ
39.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
40.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., DidimAydınThổ Nhĩ Kỳ
41.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., KuşadasıAydınThổ Nhĩ Kỳ
42.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., NazilliAydınThổ Nhĩ Kỳ
43.HSBCTRIXXXXHSBC Bank A.Ş., SökeAydınThổ Nhĩ Kỳ
44.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
45.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., KuşadasıAydınThổ Nhĩ Kỳ
46.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., NazilliAydınThổ Nhĩ Kỳ
47.INGBTRISXXXING Bank A.Ş., SökeAydınThổ Nhĩ Kỳ
48.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
49.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., İncirliovaAydınThổ Nhĩ Kỳ
50.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., KuşadasıAydınThổ Nhĩ Kỳ
51.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., NazilliAydınThổ Nhĩ Kỳ
52.SEKETR2AXXXŞekerbank T.A.Ş., SökeAydınThổ Nhĩ Kỳ
53.TEKBTRISXXXTekstil Bankası A.Ş., Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
54.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Aydın Çarşı ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
55.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
56.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Didim ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
57.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Kuşadası ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
58.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Nazilli ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
59.TEBUTRISXXXTürk Ekonomi Bankası A.Ş., Söke ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
60.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Aydın Girişimci ŞubeAydınThổ Nhĩ Kỳ
61.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
62.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Bozdoğan/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
63.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Buharkent/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
64.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Çine/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
65.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Davutlar-Kuşadası/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
66.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Didim/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
67.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Germencik/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
68.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., İncirliova/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
69.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Karacasu/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
70.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Karpuzlu/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
71.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Koçarlı/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
72.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Köşk/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
73.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kuşadası/Aydın Girişimci Dinamik ŞubeAydınThổ Nhĩ Kỳ
74.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kuşadası/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
75.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Kuyucak/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
76.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Nazilli/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
77.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Pazarköy-Nazilli/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
78.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Söke/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
79.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Sultanhisar/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
80.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Umurlu/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
81.TCZBTR2AXXXTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Yenipazar/Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
82.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Adnan Menderes Bulvarı / AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
83.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
84.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Aydın SanayiAydınThổ Nhĩ Kỳ
85.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., ÇineAydınThổ Nhĩ Kỳ
86.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., DavutlarAydınThổ Nhĩ Kỳ
87.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., DidimAydınThổ Nhĩ Kỳ
88.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., İncirliovaAydınThổ Nhĩ Kỳ
89.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., KuşadasıAydınThổ Nhĩ Kỳ
90.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Kuşadası Bağlı ŞubeAydınThổ Nhĩ Kỳ
91.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., Kuşadası ÇarşıAydınThổ Nhĩ Kỳ
92.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., NazilliAydınThổ Nhĩ Kỳ
93.TGBATRISXXXTürkiye Garanti Bankası A.Ş., SökeAydınThổ Nhĩ Kỳ
94.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Adnan Menderes Bulvarı Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
95.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Aydın ŞubesiAydınThổ Nhĩ Kỳ
96.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Bozdoğan Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
97.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Buharkent Uydu Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
98.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Çine Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
99.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Didim Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
100.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Germencik Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
101.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., İncirliova Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
102.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Karacasu Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
103.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Köşk Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
104.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Kuşadası Liman Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
105.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Kuşadası Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
106.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Kuyucak Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
107.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Nazilli Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
108.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Ortaklar Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
109.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Sanayi Sitesi Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
110.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Söke Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
111.TRHBTR2AXXXTürkiye Halk Bankası A.Ş., Sultanhisar Şubesi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
112.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Adnan Menderes Bulvarı/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
113.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Atça/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
114.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
115.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Bozdoğan/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
116.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Çarşı-Kuşadası/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
117.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Çine/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
118.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Davutlar/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
119.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Demokrasi Meydanı-Söke/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
120.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Didim/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
121.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Efeler/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
122.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., İncirliova/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
123.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Karacasu/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
124.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Kuşadası/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
125.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Nazilli/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
126.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Sanayi Sitesi/NazilliAydınThổ Nhĩ Kỳ
127.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Sanayi/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
128.ISBKTRISXXXTürkiye İş Bankası A.Ş., Söke/AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
129.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
130.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Bulvar / AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
131.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., ÇineAydınThổ Nhĩ Kỳ
132.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., DidimAydınThổ Nhĩ Kỳ
133.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., EfelerAydınThổ Nhĩ Kỳ
134.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., İncirliovaAydınThổ Nhĩ Kỳ
135.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., KuşadasıAydınThổ Nhĩ Kỳ
136.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Kuşadası ÇarşıAydınThổ Nhĩ Kỳ
137.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., NazilliAydınThổ Nhĩ Kỳ
138.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Nazilli SanayiAydınThổ Nhĩ Kỳ
139.TVBATR2AXXXTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O., SökeAydınThổ Nhĩ Kỳ
140.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., AydınAydınThổ Nhĩ Kỳ
141.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Aydın EfelerAydınThổ Nhĩ Kỳ
142.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., ÇineAydınThổ Nhĩ Kỳ
143.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., DidimAydınThổ Nhĩ Kỳ
144.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., GermencikAydınThổ Nhĩ Kỳ
145.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., İncirliovaAydınThổ Nhĩ Kỳ
146.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., KuşadasıAydınThổ Nhĩ Kỳ
147.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Kuşadası ÇarşıAydınThổ Nhĩ Kỳ
148.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., NazilliAydınThổ Nhĩ Kỳ
149.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., Nazilli 5 EylülAydınThổ Nhĩ Kỳ
150.YAPITRISFEXYapı ve Kredi Bankası A.Ş., SökeAydınThổ Nhĩ KỳMã BIC cho các ngân hàng ở Aydın (Thổ Nhĩ Kỳ) (mã SWIFT).


Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Ngày nhập dữ liệu: 02/2024